Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Скачати 85.58 Kb.
НазваЛекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Дата конвертації23.10.2013
Розмір85.58 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Історія > Лекція

Стратегія підприємства

Тема 8.
Лекція.

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

План лекції.

8.1. Зовнішній розвиток підприємства.

8.2. Стратегія горизонтальної інтеграції.

8.3. Стратегія вертикальної інтеграції.

8.4. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.
Знати: суть категорії “зовнішній розвиток підприємства”, сценарії зовнішнього розвитку підприємства, поняття прямої та зворотної інтеграції, горизонтальної інтеграції, діагональної інтеграції.

Розуміти: суть кожної стратегії зовнішнього розвитку підприємства: вертикальної інтеграції, горизонтальної інтеграції; типові ситуації, коли і які саме стратегії необхідно використати і якими підприємствами.

Вміти: визначати конкретні випадки для застосування стратегій зовнішнього розвитку підприємства, розробляти стратегію за відповідним алгоритмом, встановлювати межі зовнішнього розвитку підприємства.

Ключові терміни і поняття: зовнішній розвиток підприємства, стратегія горизонтальної інтеграції, стратегія прямої вертикальної інтеграції, стратегія зворотної вертикальної інтеграції, стратегія глобалізації, межі зовнішнього розвитку підприємства.
8.1. Зовнішній розвиток підприємства.

Розвиток підприємства може бути:

 • Внутрішнім – через розширення асортименту продукції (концентрований розвиток по продукту);

 • Зовнішнім – в одній або суміжних галузях.

Зовнішній розвиток відбувається у формі:

 1. горизонтальний розвиток;

 2. вертикальний розвиток;

 3. діагональний розвиток;

Отже, зовнішній розвиток – це інтегрований розвиток підприємства у зовнішньому середовищі.

Виділяють такі основні сценарії зовнішнього (інтегрованого) розвитку:

   1. зворотна вертикальна інтеграція;

   2. пряма вертикальна інтеграція;

   3. горизонтальна інтеграція;

   4. діагональна інтеграція.

Зворотна вертикальна інтеграція.

Спрямована на розвиток підприємства за рахунок придбання/контролю постачальників. Реалізація даної стратегії може зменшити залежність підприємства від коливання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, зменшити витрати на постачальницькі операції.

Пряма вертикальна інтеграція.

Спрямована на придбання підприємством (або встановлення контролю) структур, які знаходяться між підприємством і кінцевими споживачами продукції. Ця інтеграція приваблива при зростанні ціни на посередницькі послуги, а також у випадку відсутності посередників які б задовольняли вимоги виробника.

^ Методи інтеграції:

 • консолідація (приєднання підприємства як філії, коли воно більше 50% робіт виконує на виробництві);

 • групування (створення групи підприємств з виділенням основного на засадах співвласності);

 • франчайзинг (передання права користуватись торговельною маркою);

 • цільова пролонгація (угода про постачання на довгий термін).

Горизонтальна інтеграція.

Спрямована на придбання/контроль підприємств, що випускають аналогічну продукцію чи працюють на тому ж ринку, що й основне підприємство.

Діагональна інтеграція.

Спрямована на об’єднання з несуміжними і неоднорідними підприємствами, які включаються у технологічний ланцюг даного підприємства.

Зауважимо, що рішення про злиття чи роз’єднання підприємств треба приймати лише у випадку, коли існує загроза існуванню підприємства. У іншому випадку такі рішення призводять до зниження стратегічного потенціалу підприємства.

Кожному зазначеному сценарію відповідають свої стратегії.
8.2. Стратегія горизонтальної інтеграції.

Суть даної стратегії полягає у об’єднанні підприємств шляхом злиття або викупу. Утворюється нове, більш крупне підприємство.

Переваги цього підприємства:

 • кращі можливості отримати кредит;

 • більша частка ринку;

 • вища прибутковість, менша собівартість;

 • кращі позиції у переговорах з постачальниками, споживачами;

 • більші фінансові можливості.

Причини застосування даної стратегії:

 • бажання отримати сумарний накопичений досвід;

 • бажання збільшити частку ринку з метою досягнення монопольних вигод;

 • прагнення зменшити витрати на розвиток підприємства;

 • прагнення синергічного ефекту від схрещення технологій та винаходів.

Дану стратегію часто застосовують великі підприємства, які володіють значними надлишками капіталу. Зокрема стратегія корисна і ефективна при міжнародній експансії підприємства.

Основною метою даної стратегії є обмеження конкуренції в обраних галузях.

Дана стратегія є привабливою для українських підприємств, які не мають капіталів, мають застарілі технології, недостатні маркетингові знання. Вона дозволить їм завдяки кооперації із зарубіжними фірмами вижити і розвиватися.
3. Стратегія вертикальної інтеграції.

Дана стратегія застосовується переважно коли підприємство наштовхується на бар’єри розвитку ринку у географічному або виробничому плані.

Стратегія вертикальної інтеграції (СВІ) полягає у об’єднанні у межах одного підприємства технологічно відокремлених стадій виробництва, розповсюдження, продажу або інших господарських процесів.

У галузях, де спостерігається падіння продаж, використовують зворотну СВІ: вона дає шанс розширити діяльність підприємства на нові сфери.

Виробники, які мають труднощі продажу власної продукції, використовують пряму СВІ: підприємство забирає собі роздрібну надбавку і отримує можливість краще обслуговувати клієнтів.

^ Вертикальні інтеграція не рекомендується для підприємств, що швидко розвиваються, а також для динамічних галузей.

Вона рекомендується для стабільних галузей.

Практика останніх років свідчить про падіння популярності зворотної СВІ, однак пряма СВІ залигається перспективною і привабливою.

Світові лідери також орієнтуються на стратегію глобалізації, тобто просування за кордон, освоювання нових географічних ринків.
4. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

Можна виділити ряд специфічних етапів формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

Етапи:

 1. визначення переліку найбільш бажаних об’єктів вертикальної інтеграції з числа постачальників, підприємств, що обслуговують постачальників і споживачів;

 2. визначення переліку найбільш бажаних об’єктів горизонтальної інтеграції з числа підприємств галузі, що випускають аналогічну продукцію;

 3. визначення переліку найбільш бажаних об’єктів діагональної інтеграції з числа підприємств, що технологічно пов’язані з постачальниками, споживачами чи інвесторами даного підприємства;

 4. впорядкування об’єктів інтеграції за ступенем пріоритетності;

 5. формування можливих варіантів інтеграційних стосунків з кожним обраним підприємством;

 6. організаційно-економічний аналіз процесу інтеграції, витрат та можливих результатів кожного варіанту;

 7. визначення суми можливих затрат на реалізацію стратегії;

 8. вибір з врахуванням пріоритетів, обмежень і організаційно-економічного ефекту отриманого варіанту.

Для встановлення рівня зовнішнього розвитку підприємства використовуються кількісні показники:

 • співвідношення працівників;

 • співвідношення вартості активів;

 • співвідношення доданої вартості тощо.

Важливим є питання про межі (границю) зовнішнього розвитку підприємства.

Передусім на це впливає сам розмір підприємства. Іншими факторами меж є:

 • економічна ефективність від синергії інтеграції;

 • зміна соціального статусу керівників від інтеграції;

 • рівень керованості підприємства;

 • цілеспрямованість функціонування підприємства;

 • НТП і технологічний рівень підприємства.


Типові стратегії зовнішнього розвитку підприємства, їх цільове призначення і типові стратегії застосування представлені у таблиці 8.1.

^ Таблиця 8.1.

Типові стратегії зовнішнього розвитку підприємства


Стратегії

Цільове призначення

(ключова стратегічна вказівка)

^ Типові ситуації

Пряма інтеграція

Придбання у власність або встановлення повного контролю над дистриб’юторською мережею

Коли можливості збуту обмежені в контексті створення для бізнесу стратегічних переваг у конкурентній боротьбі

Коли підприємство конкурує в бізнесі (галузі), що швидко зростає, й очікується продовження розширення ринків збуту

Коли стабільність бізнесу (виробництва) особливо цінна (це пов’язане з тим, що через власну систему збуту легше передбачити потребу ринку)

Зворотна інтеграція

Прагнення одержати постачальників сировини у власність чи під повний контроль

Коли постачальники сировини дорогі, незгідливі або слабкі

Коли підприємство конкурує в бізнесі (галузі), що швидко зростає, й очікується продовження розширення ринків збуту

Коли підприємство має потребу у швидких поставках сировини і матеріалів для ефективного провадження бізнесу

Горизонтальна інтеграція

Прагнення одержати своїх конкурентів по бізнесу у власність або під повний контроль

Коли підприємство може стати монополістом у бізнесі у певному регіоні

Коли збільшення масштабів бізнесу (виробництва) забезпечує основні стратегічні переваги

Коли конкуренти допускають помилки через недостатній досвід управління або за відсутності у них особливих ресурсів, якими володіє підприємство

Діагональна інтеграція

Освоєння випуску нових продуктів, які не співпадають з традиційним профілем підприємства

Коли в базовій галузі відбувається зниження обсягів реалізації і прибутку

Коли існуючі ринки для продукту підприємства вже є дуже насиченими

Спільне підприємство

Об’єднання з іншою компанією для проведення робіт над спеціальним бізнес-проектом

Коли дві або більше компаній, що спеціалізуються на різних аспектах певного бізнесу, об’єднуються щоб доповнити одна одну

Коли існує потреба швидкого виходу на ринок нової технології

Коли існує потреба полегшення виходу на світові ринки

Схожі:

Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconЛекція. Тема Стратегії бізнесу
Розуміти: суть кожної бізнес-стратегії, коли І які саме стратегії необхідно використати І якими підприємствами з точки зору розміру...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconЛекція. Тема 10. Матричні методи у формування корпоративної стратегії підприємства
Матричні методи визначення стратегічного становища підприємства та оцінки стратегічних альтернатив
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconЛекція. Тема Корпоративна стратегія підприємства
Знати: суть категорії “корпоративна стратегія підприємства”, сценарії широке І вузьке трактування корпоративної стратегії, типи,...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconТема: «Організація проектування підприємства: сучасна концепція І її зміст»
Також забезпечення ефективного функціонування спільного підприємства зат " АвтоЗаз-Daewoo" в умовах конкуренції та нестабільності...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconТема Стратегії маркетингу
Завдання Оцінка конкурентоспроможності підприємства згідно з теорією ефективної конкуренції
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconТема «Стратегічний контекст підприємства»
Методи оцінки зовнішнього середовища: модель 5-ти факторної конкуренції М. Портера, step-аналіз, оцінка привабливості галузі за Топсоном,за...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconФункціональні стратегії підприємства
У свою чергу корпоративна І конкурентна стратегії повинні спиратися на функціональні, без врахування аналітичних даних І можливостей...
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconНаявність яких властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін?
Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств в процесі розвитку
Лекція. Тема Стратегії зовнішнього розвитку підприємства iconТема основи концепції І стратегії економічної безпеки
Економічна безпека держави: історичні аспекти та організаційно-правові основи становлення І розвитку в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка