1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика
Скачати 62.99 Kb.
Назва1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика
Дата конвертації26.09.2013
Розмір62.99 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія і характеристика.

2. Періодизація процесу становлення колоніальної системи.

3.Методи експлуатації колоній у другій половині XVIII – XIX.

4.Модернізація як прояв міжцивілізаційної взаємодії Заходу й Сходу.

5.Основні риси індійської цивілізації.

6.Цивілізаційні особливості китайського суспільства.

7.Базові цінності мусульманської цивілізації.

8.Ірак. Сірія. Ліван. Палестина у XVII - першій половині XIX ст.

9.Особливості японської соціокультурної системи XVII-XVIII ст.

10.Соціально-економічний та політичний розвиток Османської імперії у другій половині XIX ст. Режим зулюму.

11 .Соціально- економічний розвиток Китаю в останній третині XIX - на початку XX ст.

12.Криза режиму Токугави.

13.Боротьба народів басейну р. Конго проти колонізаторів у др.половині XIX - на початку XX ст.

14.Особливості соціально-економічного розвитку народів Тропічної і Південної Африки у ХVШ-ХІХ ст.

15. Посилення колоніальної експлуатації Індії в останній третині XIX-

початку XX ст.

І6. Бабідські повстання 1848-1852 рр. в Ірані та їх історичне значення. Бехаїзм.

17. Боротьба сомалійського народу проти колоніального поневолення в XIX - на початку XX ст. 

18. Зовн. Політика Японії в ост третині 19-20 ст.

19. Бор. народів Західної Африки за незалежність трет.XIX – поч.XX

20. Політика „самопосилення" правлячих кіл Китаю (1860-1895 рр.) та наслідки для країни.

2 1. Особливості соціальної структури османського суспільства ХУП- ХУПІ ст. Роль ісламу та яничарського корпусу.

22.Основні райони національного повстання в Індії в 1857-1859 рр.

23. Рухи „свадеші" і „сварадж" в Індії. Революційне піднесення 1906- 1907 рр.

24. Англо-майсурські війни в другій половині XVIII ст. Основні форми колон. експлуатації Індії в др.пол. XVIII – пер. пол. XIX ст.

25. Перший період танзимату в Османській імперії.

26. Становище в таборі тайпінів 1857-1860 рр. Проект реформ Хун Женганя.

27. Виникнення „сх.питання" та його загострення в пер. пол.XIX ст. Східна війна 1835-1856 рр. та її наслідки для Осман.імперії.

28. Національно-визвольна боротьба єгипетського народу (1879-1882 рр.) під проводом Арабі-паші. Окупація Єгипту Англією.

29. Перший етап іранської революції. «Доповнення» до Основного закону.

30.Економічний та політичний розвиток Османської імперії в XVII -XVIII ст. Розклад військово-ленної системи.

З 1 Українсько-турецький договір 1669 р. та його значення. Створення Камянецького ейялету.

32 Рух «нових» османів у Туреччині. Мідхат-паша. Конституція 1876 та її значення

33 Устрій та економ. політика тайпінської держави. «Земельна реформа» та її оцінка в історіографії

34. Соціально-економічний та політичний розвиток Китаю у XVII - XVIII ст. Особливості соціальної структури і роль конфуціанства.

35. селянське повстання в Кореї 1893-1894 рр. Поневолення Японією.

З6. Другий етап іранської революції. Причини поразки та історичне значення революції.

З7.Проведення буржуазних реформ в Японії в кінці 60-70-х років XIX

39.„Рух за свободу і народні права". Прийняття конституції в Японії.

40.Боротьба зусулів проти колонізаторів у 30-70-х рр. XIX ст. Чака Зулу.

41.Реформаторський рух у Китаї та причини його поразки (1895-1898 рр.).

41 .Соц.-ек. і політ. розвиток Ірану у XVII – перш. пол. XIX. Особливості аграрн. відносин. Шиїзм.

42.Повстання махдістів у Судані (1881-1898 рр.). Захоплення Судану англ.колонізаторами.

43.Соціально-економічний і політичний розвиток імперії Моголів у XVII – пер.пол.XVIII ст. Національні і релігійні відносини.

44.Співвідношення соціально-політичних сил у ході китайської революції 1911-1913 рр.

45.Боротьба народів коса та басуто проти колонізаторів у XIX ст.

46 Робітничий і соціалістичний рух в Японії в кінці XIX - на поч.XX

47.Поневолення Індонезії голландськими колонізаторами (др. пол. XVII – пер. пол.XVIII ст.).

48. Виникн. буржуазно-руху в Індії. Утворення ІНК. Д-сть Б.Тілака

49. Антиімпервалістичне постання іхетуанів у Кита, Заключний протокол 1901 р.

50.Визрівання революційної ситуації в Китаї (1905-1910 рр.). Маневри Пінського двору та конституційний рух.

51.Англо-бурська війна 1899-1902 рр. Утворення ПАС.

52.3овнішня політика Китаю в другій половині 17-18 ст.

53. Повстання у Східній Англії та визрівання револ. ситуації в Османській імперії (1905-1907 рр.).

54.Боротьба ефіопського народу проти англійських та італійських колонізаторів. Битва під Адуа

55.Антифеодальні повстання в Індії у другій половині XVII - першій половині ХУШ ст. Причини розпаду імперії Моголів.

56.Насильницьке „відкриття" Японії та укладення нерівноправних договорів. Іноземна інтервенція 1862-1864 рр. і визрівання революційної ситуації.

57.Боротьба народів Сх.Африки проти колонізаторів в останній

третині XIX - початку XX ст.

58.Виникнення „Об'єднаного союзу" та його революційна діяльність.„Три народних принципи" Сунь Ятсена.

59.Соц.-ек. та політичний розвиток Японії в останній третині XIX - початку XX ст. Роль держави в індустріалізаціїкраїни.

60.Реформи Амір Нізама в Ірані у середині XIX ст.

61.Боротьба народів Південно-Зх.Африки проти колонізаторів у другій половині XIX - початку XX ст.

62.Причини революції в Китаї, повстання в Учані. Встановлення в Китаї республ.

63. перетворення іраку в напівколонію.Зародження буржуазно-національного руху.

64. Повстання в Стамбулі 1730 р.

65.Боротьба Юань Шікая за встановлення диктатури. „Друга революція". Поразка революції.

66.Визвольна війна алжирського народу проти французьких колонізаторів під проводом Абд-аль- Кадіра.

67.Перетворення Китаю у напівколонію. Доктрина Хея.

68.Масові антиколоніальні виступи в Індії в 1908 р. Процес Б.Тілака

69.Утворення Дурранійської держави, її політичний лад та соціально-економічні ВІДНОСИНИ. 70.Японія напередодні і в роки І світової війни

71 .Перші колоніальні захоплення європейських держав в Азії та Африці.

72. Революційна боротьба народних масс Іранського Азербайджану 1908-1909 рр. Похід на Тегеран та його наслідки.

73. Соціально-економічний розвиток, політичний лад і культура країн Сходу на початку нового часу. Причини відставання економічногорозвитку країн Сходу від Заходу.

74. Культура Японії другої половини ХУІІ - початку XX ст.

75. Посилення колоніальної експлуатації Індії в останній третині XIX - початку XX ст.

76.Особливості соціально-ек. розвитку народів Тропічної і Південної Африки у ХУІІІ-ХІХ ст.

77. Революція 1867-1868 рр. в Японії та її значення. Історіографія проблеми.

78. Предмет завдання й наукове значення курсу „Нова історія країн Азії та Африки". Методолог. аспекти його вивчення.

79. Боротьба матабеле і машона проти колонізаторів у 80-90-х рр. XIX ст.

80.Виступи ІНДІЙСЬКИХ селян у 60-80 рр ХІХ ст. В.Б.Пхадке та його програма.

81.Другий етап танзимату. Посилення залежності Османської імперії від капіталістичних держав в 50-70-х роках XIX ст.

82.Початок і хід революції 1908-1909 рр. в Туреччині. Прихід до влади молодотурок.

83.Реформи Мухамеда Алі в Єгипті. їх характер та наслідки для країни.

84. Тріполітанська і Балканські війни. Туреччина в роки І світової війни.

85. Соціально-економічний та політичний розвиток Сірії, Палестини. Лівану й Іраку в останній третині XIX - початку XX ст. та їх перетворення у напівколонії. Перший Арабський конгрес.

86.Основні риси соціально-політичного й економічного розвитку держав Індокитаю в останній третині XIX - початку XX

87.Завершення завоювання Індонезії голландськими колонізаторами. Сутність „етичного" курсу. Національно-визвольний рух в останній третині XIX - початку XX ст.

88.Індія напередодні і в роки І світової війни.

89.Державні утворення у народів Тропічної й Пд.Африки у др. пол. XVII – перш.пол.і XIX ст. Роль работоргівлі.

90.Перша англо-афганська війна та її наслідки. Реформи І Пер Лді- хана.

91.Соціально-економічний і політ. розвиток Філіппін в ост. третині XIX - початку XX ст.

92.Реформи Мухаммеда-бека Тарзі в Афганістані. Політичні програми молодо- і староафганців.

93.Культура Індії другої пол. XVII початку ХХ ст.

94.Основні риси соціально-ек. розвитку арабських країн Азії у XVIII першій полонині XIX

95.Аравія у XVIII - першій половині XIX ст. Ваххабізм.

96.Культура Китаю другої половини XVII - початку XX ст.

97.Соціально-політичний та ек.розвиток Аравії в ост. трет. XIX - початку XX ст.

98. Африка на початку нового часу. Особливості соц.- ек. відносин. Державні утворення.

99.Визвольна боротьба філіппінців у другій половині XIX- початку XX ст.

100. Японія у роки Першої світової війни

101. Китай у роки першої світової вшни.

102. Повстання алжирців у 1871 р. та його придушення

Схожі:

1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconСвіт сходу: традиції І новації
Заходом І сходом. Японія: перемоги І поразки. Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону І азійська криза 1997— 1998 рр. Китай — сучасне...
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconПитання до екзамену з філософії права
Загальна характеристика умов зародження та розвитку філософсько-правових вчень Давнього Сходу
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconІсторія стародавнього сходу
Стародавнього Сходу: навчально-методичний посібник / уклад: В. М. Завадський. – Донецьк, 2011
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconПлан Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія інвалідності
Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconПолітична карта Близького та Середнього Сходу
Близького І середнього Сходу. Нещадно палить сонце, дощі рідкісні І бувають тільки взимку. Води мало. Люди селяться на берегах річок:...
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconЗагальна характеристика Харківського регіону
Дніпропетровською, на заході І північному заході з Полтавською та Сумською областями України. Територія 31,4 тис кв км (5,2% від...
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconПриродним бажанням кожної людини є потреба у глибокому знанні історії...
Проходять роки, змінюється життя, але все ближчою та ріднішою стає нам наша земля-Україна — колиска східно-слов'янської цивілізації....
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconТема Господарство та економічні уявлення Стародавнього Сходу Загальні...
Льна характеристика державного І храмового господарства міст-держав Межиріччя (Шумер, Ур, Вавилон, інші). Питання організації І управління...
1. Регіональні цивілізації Сходу, їх типологія І характеристика iconРегіональні конфлікти в умовах біполярного світу та пошук “третього шляху”
Хх – початок ХХІ ст.: Навч посіб. / В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, М. П. Чуб. – К.: Кнеу, 2006
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка