Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Скачати 447.17 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2013
Розмір447.17 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти та науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА ЇХ ТЕМАТИКА З КУРСУ „ІСТОРІЯ Інженерної справи

для студентів заочного відділення

спеціальностей:

7.090202 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

7.090258 АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВООдеса 2006


Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення / Укл.: Носов П.С., - Одеса, 2003 - 33 с.

Укладачі: Носов П.С.

Рецензенти:
^ ЯК ПИСАТИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ІСТОРІЇ ІНЖЕРНОЇ СПРАВИ
Для того, щоб отримати допуск до заліку з історії ІНЖЕРНОЇ СПРАВИ, студент заочної форми навчання повинен написати дві контрольні роботи. Перша робота - охоплює період від появи перших інженерних навичок ( “Праінженерний”) та історичні персоналії інженерів – винахідників. /до середини ХІХ ст./, другий включає в себе розгляд процесу промислового перевороту та формування інженерів, як професійної групи так її вплив на технізацію суспільства.

Написання контрольної роботи потрібно розпочинати з пошуку необхідної літератури, в алфавітному та систематичному каталозі бібліотек. Алфавітний каталог дає змогу знайти погрібну книгу за прізвищем автора, або за назвою праці (якщо вона не мас автора).

В систематичному каталозі, в розділі "Інженерна справа", “Технічні науки”, “Історія техніки та науки” запропонована література з усіх тем курсу. В разі необхідності можна використовувати також систему ІНТЕРНЕТ, посилання на опрацьовані сайти повинні бути в роботі.

Для написання роботи на обрану тему в цілому, перш за все необхідно ознайомитися з узагальнюючими працями з історії техніки та науки, підручниками. Після цього можна почати опрацювання літератури, що ре­комендована до кожної теми. Достатньо широкий вибір дає запропонована література, а використання найбільш інтересного матеріалу, що не входив до запропонованої літератури лише буде великою перевагою вашої роботи над іншими.

Вивчаючи матеріал, потрібно виписувати хронологію процесів та використовувати науково-узагальнюючий підхід. Формулюючи висновки за допомогою аналітики.
^ МЕТОДИКА ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Зразок оформлення титульного аркуша ви знайдете в кінці рекомендацій.

На першій сторінці контрольної подаються тема і план який ви складаєте самостійно (виходячи з конкретної задачі та характеру матеріалу), далі ви пишете вступ до теми, в якому чітко і стисло характеризуєте значення вибраної проблеми та окреслюєте мету роботи.

В тексті контрольної слід виділяти розділи, що визначені планом. Ознайомившись з матеріалом та літературою, уважно визначте послідовність розміщення матеріалу. В кінці кожною розділу та роботи в цілому, даються висновки, в яких стисло визначається місце даної постаті чи явища в історії ІНЖЕРНОЇ СПРАВИ та їх вплив на подальший хід розвитку техніки та технології.

Якщо в контрольній роботі наводиться фактичний матеріал, хро­нологічні дати чи цитати, їх необхідно брати в лапки, після закриття яких позначати цифрою, під номером якої внизу аркуша вказати прізвище автора, назву, - джерела і сторінку, з якої взято цей матеріал або цитату. Наприклад:

1. Толочко А.її. Древняя Русь,- К, 1987.- С.35.

2. Там само.- С.43.
Якщо це джерело буде використане в роботі декілька разів на інших сторінках, при наступних посиланнях на нього місце і рік видання вказувати не потрібно: 1. Толочко А.П. Древняя Русь.- С.24

В кінні роботи складається список використаної літератури в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Обсяг контрольної роботи - 12-15 аркушів А4 (сторінки нумеруються).

Якщо обидві контрольні роботи отримали позитивну оцінку, студент допускається до іспиту.

^ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПРАЦІ, ПІДРУЧНИКИ
Шаповалов Е.А. Общество и инженер: философско-социологические проблемы инженерной деятельности. - Л., 1984.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А. М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011....
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації щодо організації практичних занять, самостійної...
Тема поняття про регіон. Історія виникнення І особливості розвитку регіонів України
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Рецензент: д е н., проф., завідувач кафедри економіки І підприємництва Шарко Маргарита Василівна
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка