Контрольні питання
Скачати 29.28 Kb.
НазваКонтрольні питання
Дата конвертації11.08.2013
Розмір29.28 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Формаційний та цивілізаційний підходи до історії розвитку людського суспільства

 2. Предмет, методи дослідження економічних процесів. Система економічних категорій

 3. Становлення і генеза економічної історії як науки

 4. Економічна історія як наука: предмет, метод, етапи становлення.

 5. Формаційний та цивілізаційний підходи до історії розвитку людства: спільне та відмінне.

 6. Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства

 7. Господарство та соціально-економічні відно­сини у країнах Стародавнього Сходу

 8. Економічні причини розквіту та занепаду країн античного світу

 9. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.

 10. Фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства.

 11. Особливості східного, античного та класичного рабства.

 12. Причини занепаду рабовласницького суспільства.

 13. Основні риси та періодизація феодального господарства

 14. Соціально-економічні відносини в епоху Середньовіччя

 15. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи

 16. Шляхи формування, форми і типи земельної власності в добу Середньовіччя.

 17. Загальні риси феодального господарства.

 18. Особливості становлення феодального господарства у країнах Західної Європи.

 19. Еволюція феодального маєтку протягом XI — XV ст.

 20. Фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI — XV ст.

 21. Цеховий лад середньовічного ремесла, його економічна доцільність у XII — XV ст.

 22. Риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райо­ни. Проаналізуйте процес утворення національ­них ринків.

 23. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів

 24. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 25. Особливості генези індустріального суспільства провідних країн світу

 26. Економічні причини та наслідки Великих географічних відкриттів.

 27. Передумови зародження індустріального суспільства в країнах Західної Європи.

 28. Мануфактура, її типи. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості у країнах Західної Європи та США.

 29. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та наслідки.

 30. Промисловий переворот в Англії: передумови, хід, наслідки

 31. Особливості промислового перевороту у Фран­ції

 32. Особливості промислового перевороту в Німеч­чині

 33. Промисловий переворот у США

 34. Суть промислового перевороту, його наслідки.

 35. Особливості промислового перево­роту у Великобританії, Франції, Німеччині та США.

 36. Вплив континентальної блокади Англії, яку проводив Наполеон Бонапарт, на економіч­ний розвиток Франції.

 37. Економічні причини і наслідки Грома­дянської війни у США.

 38. Зна­чення гомстед-Акту для аграрного розвитку США.

 39. Зміст політики протекціонізму, меркантилізму, фрітредерства.

 40. Економічне піднесення США та Німеччини

 41. Основні фактори промислового відставання Англії та Франції

 42. Становлення індустріального суспільства в Японії

 43. Основні здобутки науки, техніки, техно­логії виробництва в останній третині XIX ст.

 44. Основний зміст процесу індустріалі­зації та його наслідки.

 45. Динаміка та особливості індустріального роз­витку США, Німеччини, Великобританії, Франції.

 46. Структурні зміни, що відбулися в економіці провідних країн світу протягом останньої тре­тини XIX — на початку XX ст.

 47. Передумови та наслідки створен­ня монополістичних об'єднань. Ос­новні форми монополій.

 48. Характерні риси економічного роз­витку Японії в другій половині XIX ст.

 49. Економічні причини Першої світо­вої війни

 50. Економічні наслідки Першої світової війни

 51. Світова економічна криза 1929—1933 рр.

 52. Господарство розвинутих країн світу в 30-х роках

 53. Економічні наслідки Першої світової війни для воюючих країн.

 54. Господарство світу у 1920-ті роки.

 55. Суть планів Дауеса та Юнга: їхні причини та наслідки.

 56. Охарактеризуйте світову економічну кризу 1929—1933 рр. та її особливості у провідних країнах світу.

 57. Економічні причини Другої світо­вої війни.

Схожі:

Контрольні питання iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з курсу «Конституційне право України»

Контрольні питання iconКонтрольні питання для підготовки до заліку
Органи конституційного контролю в механізмі правової охорони Конституції України
Контрольні питання iconКонтрольні питання до змістового модулю II
Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види, порядок ліцензування
Контрольні питання iconКонтрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Економічні категорії, закони І принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація
Контрольні питання iconКонтрольні питання до іспиту з дисципліни «Соціальна робота»
Охарактеризуйте типологізацію теорій соціальної роботи як форму наукового дослідження
Контрольні питання iconКонтрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Організаційно-правові форми господарських товариств, порівняльно-правовий аналіз
Контрольні питання iconКонтрольні питання для екзамену з навчальної дисципліни
Загальні задачі приладобудування, розв’язувані за допомогою математичного й комп’ютерне моделювання
Контрольні питання iconКонтрольні питання до навчальної дисципліни Психодіагностика Модульна контрольна робота №1
Процес шкалювання та характеристика шкал. Охарактеризуйте поняття стандартизації у психодіагностиці
Контрольні питання iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “політологія”
Головні ідеї західної політології: американської, французької, німецької, італійської
Контрольні питання iconКонтрольні питання з дисципліни
Поняття „філософія”. Місце філософії в самопізнанні людини. Основні джерела філософії: міфологія, релігія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка