Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені
НазваФахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені
Сторінка1/8
Дата конвертації25.07.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Пояснювальна записка

Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття ОКР спеціаліста (спеціальність 7.02030201 Історія ) встановлені відповідно до Правил прийому до БДПУ в 2013 р. у фактичній відповідності рівня освітньої підготовки бакалавра вимогам освітньої характеристики.

До складання вступних іспитів допускаються студенти, які отримали диплом бакалавра. Екзамен проводиться у формі тестів, складених відповідно до навчальних програм з всесвітньої історії та правознавства.

Кафедрою всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін розроблено 57 тестів з всесвітньої історії. Кафедрою політології та правознавства розроблено 38 тестів з правознавства. Тести містять в собі питання нової та новітньої доби, теорії держави та права, конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, сімейного, земельного, фінансового, трудового права. Крім того, передбачено 5 розгорнутих відповідей на питання з всесвітньої історії та правознавства.

Критерії екзаменаційних оцінок за розгорнуту відповідь.

При оцінюванні знань на екзамені враховуються:

  • їх глибина;

  • повнота та володіння необхідними навичками ( в обсязі програми);

  • логічність викладення матеріалу, в т.ч. узагальнення;

  • дотримання норм української літературної мови.

Зміст дисципліни

«Нова і Новітня всесвітня історія»

^ Великі географічні відкриття

Португальські експедиції ( Ж.Гонсалвіш Зарку і Т.Ваш Тейшейра, М.Велью Кабрал, Д.Діаш, А. Кадамосто. Відкриття затоків та мисів, гирл річок Африки. Експедиція Х. Колумба в Новий світ (1492р.).Екседиції А.Веспуччі (1499-1504рр). Картограф М.Вальдземмюлер. Відкриття берегів Бразілії П.А.Кабралом. Магеллан та відкриття протоки між Антантичним і Тихім океаном.(1519-1521 рр. Освоєння Сибіру ( Ермак 1601 р.). Експедиція на Шпіцберген. С.Дежнєв. Первинне накопичення капіталу. Колоніалізм. Ельдорадо. Конкістадори. Ф.Пісарро. Ф.Дрейк. Наслідки великих географічних відкриттів для Європи. Америка після Великих географічних відкриттів; нові світові торговельні шляхи ; революція цін; розвиток наукових знань

^ Реформація, її вплив на розвиток історії

Реформація в Німеччині (М.Лютер, Т.Мюнцер, анабаптисти та їхні реформаційні погляди); поширення реформаційних ідей в Європі (кальвінізм, англіканська церква). Вплив Реформації на розвиток європейської історії. Селянська війна в Німеччині ( 1524-1526 рр.) Аугсбурзький релігійний мир ( 1555 р.). Протестантизм. Контрреформація, Тридентський собор 1545-1563 рр. Єзуїти. І.Лойола

^ Періодизація історія міжнародних відносин

Хронологічні межі та розуміння: Основні критерії і підходи до періодизації історії міжнародних відносин; Вестфальська, Віденська, Версальсько-Вашингтонська, Ялтинсько-Постдамська та сучасна (постбіполярна) міжнародні системи; Зміна характеру міжнародних відносин у ХХ ст.: вплив світових воєн, глобальних систем трансформацій.Особливості становлення “постміжнародних” відносин і нової світової конфігурації сил на межі ХХ-ХХІ ст.

^ Промислова революція в Англії (ХVІ –ХVІІ ст.) та її наслідки

Передумови, початок промислової революції; розвиток науки, технічні нововведення; соціальні наслідки промислового перевороту. Огороджування. Генріх VІІІ. Англіканська церква. Пуритани. Єлизавета І. Пресвітеріани. Індепенденти. Непереможна громада. Довгий парламент ( з 1640 р.)Головні документи Англійської революції ХVІІ ст. “Велика Ремонстрація” (1641 р.)та інші акти Довгого парламенту; “Народна угода ” – проект буржуазно-демократичної Конституції “знаряддя управління ” за протекторату Кромвеля ( з 1653 р.) Реставрація монархії в Англії. Карл ІІ Стюарт ( 1660 р.) «Славна революція» 1688 р. Біль про права (1689).

^ Росія в кінці ХVІІ-ХVШ ст.

Петро 1. Реформи Петра І. Проголошення Російської імперії . Сенат, Колегії, Найсвятіший Синод. Північна війна. Табель про ранги. Російська-турецька війна 1735-1739 рр. Єлизавета Петрівна. М.Ломоносов. Катерина ІІ. О.Пугачов. О.Суворов. Три поділи Польщі.

^ Німеччина і Австрія в ХVШ ст.

Бранденбурзько-Прусська держава. Династія Гогенцоллернів. Війна за Австрійську спадщину. Семилітня війна. Освічений абсолютизм. Марія -Терезія, Йосиф ІІ.

^ Війна за незалежність у Північній Америці

«Бостонське чаювання «(1773 р.) Континентальні конгреси. Дж. Вашингтон, Т.Джефферсон. Б.Франклін, Декларація незалежності(1776). Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 р.: прийняття Основного Закону, його основні положення; основні принципи конституційного ладу (принцип народоправства, принцип поділу влади); “Біль про права” (1791р.)

^ Велика французька революція

Просвітництво. Людовик ХУІ, Декларація прав людини і громадянина. Повалення монархії та встановлення республіки у Франції в ході Великої Французької революції: Конституція 1791 р.,Законодавчі збори; встановлення республіки. Якобінці, термідоріанський переворот. Директорія.

^ Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

Італійський похід Наполеона ( 1796-1797 рр.). Єгипетська експедиція Наполеона. Наполеонівські війни. Антифранцузька коаліції. Консульство. Проголошення імперії. Трафальгарська битва. Кодекс Наполеона. Тильзицький мир. Континентальна блокада. «Сто днів» Наполеона, Віденський конгресс. Священий союз.

^ Країни Європи в 1815-1847 рр.

Хлібні закони в Англії. Чартизм Англія за часів королеви Вікторії. Німеччина та Австрія. Німецький союз, К.Меттерніх. Липнева революція у Франції ( 1830). Луї-Філіпп, Росія. Олександр І. Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. Вітчизняна війна 1812 р. Декабристи. Російсько-турецька війна ( 1828-1829 рр.) Шаміль. Кавказька війна (1817-1864 рр.)

^ Перемога національно-визвольних революцій в Латинській Америці:

Передумови піднесення національно-визвольного руху; перший період війни іспанських колоній за незалежність; перемога в 1816-1826 рр. національно-визвольних революцій в Латинській Америці; характер і наслідки національно-визвольних революцій.

^ Революції 1848- 1849 рр. у Європі

Революційні події у Франції(1848 р) та державний переворот 1852 р.. Друга республіка. Наполеон Ш, Бонапартизм. Друга імперія у Франції. Революція 1848-1849 рр. у Німеччині. Революція в Італії, В Угорщині.

^ Утворення національних держав в Італії та Німеччині

Сардинське королівство, Савойська династія. Дж.Мадзіні, К.Кавур. Дж.Гарібальді. Рісорджіменто. Вільгельм І., О.Бісмар. Північно-німецький союз(1867 р.) Франко-Пруська війна, її наслідки для Європи: Франкфуртський мир 1871 р.; проголошення Третьої республіки у Франції; Паризька Комуна та її поразка.

^ Громадянська війна в США

Доктрина Дж.Монро. Дж.Браун. Аболіціоністський рух; Розпад Союзу, утворення Конфедерації південних штатів; А.Лінкольн; Закон про гомстеди; Скасування рабства в США: Перемога Півночі в громадянській війні.Підсумки війни. Генерал У.Грант.

^ Російська імперія у другій половині ХІХ ст.

Кримська війна 1853-1856 рр. Оборона Севастополю. Паризький мир 1856 р. Олександр ІІ. Селянська реформа (1861 р.) Судова, Земська (1864р.) Військова (1860-1870 рр) реформи. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Народництво. Олександр Ш.,

^ Досягнення науки і техніки в Європі та Америці в ХІХ -на початку ХХст.

Технічні вдосконалення фабрично-заводського виробництва, засобів зв’язку; розроблення нових джерел енергії; основні винаходи, їх використання. Брати Монгольфє, Дж.Стефенсон, Р. фултон, С.Морзе, М.Лобачевський, В. Гершель, П.Лаплас, А.Гумбольдт, Г.Гегель, Діалектика, Матеріалізм, Романтизм, Реалізм, Й.Ф.Шіллер. Дж.Байрон, В. Скотт.

^ Національно-визвольні рухи народів світу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Домініон. Младотурки. Младотурецька певолюція 1908 р. Проголошення конституційної монархії. Сіьхайська революція в Китаї (1911 р.)Проголошення республіки.Сунь Ятсен. Встановлення диктаторського режиму у Мексіці. П.Діас( 1877). Мексиканська революція 1910-1917 рр.Ф.Мадеро. Е.Сапата – керівник селянського руху в Мексиканській революції.

^ Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Троїстий союз 1882 р. міжамериканські конференції 9 з 1889 – 1948 рр.) Гаазькі конвенції 1899 і 1907 рр. Антанта (1904-1907 рр.). Японо-китайська війна 1894-1895 рр., Англо-бурська війна (1899-1902 рр.) Марокканські кризи ( 1905 і 1911 рр.) Італо-турецька війна 1911 р. Балканські війни 1912-1913 рр.

^ Перша світова війна, її причини та участь сторін

Причини війни. Привід до розв’язання світової війни Сарайське вбивство (28.06.1914 р.) Формування блоків капіталістичних країн та початок боротьби за переділ світу (кінець ХІХ- початок ХХ ст.); Верденська операція (1916 рр); суперечності великих країн на Балканах, Близькому Сході; стратегічні плани держав-учасниць війни. Масштаби втрат.

^ Революції в Австро-Угорщині та Німеччині ( ХХ ст.)

Революція в Австро-Угорщині 1918 р. Проголошення незалежності національних слав’янських держав. Проголошення австрійської республіки 12 листопада 1918 р. Кільске повстання матросів. Проголошення республіки 9 листопада. Компьєнське перемир’я (11.11.1918)

^ Лютнева та Жовтнева ( 1917 р.) революції в Росії

Причини революцій: економічні, політичні, соціальні. Повалення самодержавства. Тимчасовий Уряд. Ради робітничих і солдатських депутатів. Збройне повстання 24-25 жовтня ( 7-8 листопада) 1917 р.

В.І. Ленін. Установчі збори. Перехід до політики « воєнного комунізму», створення каральних органів ВНК, Червоної Армії. Диктатура пролетаріату.

^ Громадянська війна в Росії ( 1918-1922 рр.)

Берестейський мир (березень 1918 р.) Політика воєнного комунізму. Адмірал О.Колчак, А.І.Денікін, М.Юденич. Кронштадтський та Тамбовські антибільшовицькі повстання 1921-1922 р. НЕП. Утворення СРСР.

^ Суперечності Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин

Паризька мирна конференція 1919-1920 рр., її рішення. Система мирних договорів (з Німеччиною, Австрією, Болгарією, Угорщиною, Туреччиною; Проблема досконалості Версальської системи договорів. Ліга Націй (1919 р.) Вашингтонська конференція (1921-1922 рр). Рапальскі договори 1920-1922 рр. Генуезька конференція 1922 р. Лозанська конференція (1922 р) Локарнські угоди (1925 р.). План Дауеса (1924 р.) План Юнга ( 1929-1930 рр). Панк Келлога-Бріана ( 1928 р.).

^ Західні демократії в 20-30-ті рр. ХХ ст.

«Велика депресія» ”Новий курс” президента США Ф.Рузвельта як ефективна програма виходу з “Великої депресії”: угоди чесної конкуренції; закон про підтримку фермерства; закон про відносини між підприємцями і робітниками (закон Вагнера); федеральний закон про соціальне страхування.

У.Черчиль. Консерватори та ліберали в Англії. Зміна урядів в період між війнами. Франція в період між війнами. Даладье Е. - лідер французької республіканської партії радикалів.

^ СРСР в період між світовими війнами

Колективізація. Індустріалізація. П’ятирічки. ГУТАБ ( ГУЛАГ). Червоний терор. Прийняття Конституції 1936 р. Міжнародне становище СРСР.

Радянсько-фінська війна 1939-1940 рр.

Зовнішньополітичні плани фашистської Німеччини та їх реалізація.

Прихід до влади в Німеччині нацистської партії на чолі з А. Гітлером; зміцнення кордонів Німеччини (аншлюс Австрії, відокремлення Судет від Чехословаччини, окупація Чехії, Моравії.). Домовленість з Італією про розподіл сфер впливу на Балканах.

^ Зміст і мета політики колективної безпеки у Європі: позиції СРСР, Англії, Франції

Позиції СРСР, Англії, Франції та інших держав в період між двома війнами. Конвенція про визначення агресія; нова смуга нормалізації дипломатичних відносин СРСР з західними країнами; вступ СРСР до Ліги Націй; укладення договорів між СРСР і Францією, СРСР і Чехословаччиною. Мюнхенський договір 1938 р. Оцінка в історіографії: зовнішньополітична доктрина СРСР; англо-франко-радянські переговори 1939 року; радянсько-німецькі договори 1939 року; таємний додатковий протокол до радянсько-німецького пакту про ненапад.

^ Ситуація в Іспанії в 1936-1939 рр.

Громадянська війна; втручання тоталітарних держав у події в Іспанії; встановлення диктатури Ф.Франко. Підписання декрету про нейтралітет 4 вересня 1939 р.

^ Країни Азії, Африки та Латинської Америки у першій половині ХХ ст.

Революції 1925-1927 рр. у Китаї. Гоміндан, Чай-Кайші. М.Ганді. Гандізм. Індійський національний Конгрес. Проголошення незалежності Індії ( 1947 р.). Кемалійська революція в Туреччина (1918-1923. Кемаль ( Ататюрк)

^ Розвиток культури, науки та техніки в першій половині ХХ ст.

Авангардизм, абстракціонізм, футуризм, сюрреалізм, структуралізм, кубізм. Література. Мистецтво. Театр. Кіно.

^ Друга світова війна (1939-1945 рр.)

Причини війни. Перший період( 1939-1941 рр.) Напад Німеччини на СРСР. Вступ у війну США. Розширення масштабів війни. Корінний перелом в ході Другої світової війни (1942-1943 рр.), битва під Ель-Аламейном 1942 р.; наслідки Сталінградської битви 1943 р. Висадка англо-американських військ у Сицилії, капітуляція Італії. Висадка союзних військ в Нормандії ( 6 червня 1944 р). Берлінська та Празька операції. День перемоги. Війна з Японією. Закінчення Другої світової війни.

^ Нацистський “новий порядок” у Європі в період Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Території в складі Німеччини, її союзників; маріонеткові уряди в окупованих країнах, їх політика. Політика Німеччини щодо слов’янських народів. Масове знищення єврейського населення – Голокост. Рух опору: форми боротьби.

^ Міжнародні конференції періоду Другої світової війни

Тегеранська конференція (1943 р.), її рішення та значення; Кримська (Ялтинська)(1945 р.) конференція; Берлінська (Потсдамська) (1945р.) конференція та її рішення. Нюрнберзький процес.

^ Японське та німецьке післявоєнне “економічне диво”

Загальні передумови (допомога США, розвиток ринкових відносин, сприяння приватному підприємництву, реформи, розумна податкова політика тощо); Людвіг Ерхард – батько соціальної ринкової економіки; Аграрна реформа в Японії, державне регулювання економіки; Досвід Японії, ФНР.

^ Зміцнення міжнародного статусу США внаслідок Другої світової війни (1945 - 1960 рр.)

Завдання та зміст плану Маршалла; програми реконструкції європейських економік (1948-1952 рр.); антикомуністична спрямованість зовнішньої політики США за адміністрації Д. Ейзенхауера; Дж. Маккарті. передумови Карибської кризи. Дж.Кеннеді, Л. Джонсон, Р.Ніксон. « Уотергейський скандал» Дж.Форд

^ Прискорення економічного розвитку латиноамериканських країн під час Другої світової війни в післявоєнні роки

Друга світова війна і Латинська Америка. Кубинська революція 1959 р. Ф.Кастро. Х. Д.Перон (Аргентина 1946 р.), Хустісіалізм, Ж.Варгас (Бразилія); збільшення інвестицій США в Латинську Америку; створення і зміцнення державного сектору в промисловості; нерівномірність промислового розвитку країн регіону; участь країн Латинської Америки в міжнародному поділі праці, товарів, послуг; інтеграційні процеси в сфері економіки.

^ Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав

Етапи деколонізації; Китайська народна республіка. (1949 р.). Мао Цзедун. Культурна революція (1966-1976 рр) Ден Сяопін. Шляхи розвитку незалежних держав; становлення і розвиток нових індустріальних країн Сходу; Сукарно, Дж.Неру. І. Ганді. Проголошення незалежності Африканських держав. Африканський національний конгрес (1960-1990) Н.Мандела. Міжнародні об’єднання країн Азії та Африки. Південно-Східна Азія у 1945-1999 рр.: війна в Індокитаї в 1946-1954 рр.; Корейська війна 1950-1953 р.; В’єтнамська війна 1957-1975 рр.; поширення комуністичних впливів у Індокитаї; державний розвиток Індонезії та Філіппін. Деколонізація Північної Африки: проголошення незалежності Лівії; національно-визвольна війна в Алжирі; проголошення незалежності Тунісу; проголошення незалежності Марокко. Деколонізація Тропічної та Південної Африки: збройні конфлікти в Західній Африці; етнічні конфлікти в Тропічній та Південній Африці; активізація апартеїду в Південно-Африканській республіці; проблеми та перспективи постколоніальної Африки.

^ Утворення держави Ізраїль та виникнення Палестинської проблеми

Ідея утворення національного центру євреїв; резолюція ООН від 29 листопада 1947 р., арабо-ізраїльські війни ( 1848-1949 р.); процес нормалізації ізраїльсько-палестинських відносин; загострення арабо-ізраїльського протистояння та близькосхідні проблеми наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. ( жовтень 2000 р.)

^ Загальні тенденції в розвитку світової культури в другій половині ХХ ст.

Взаємозближення та взаємодія традиційних форм культури; тенденції в системі освіти, викликані науково-технічною революцією; насичення побуту новітнім електронним устаткуванням; дальше поширення масової культури (живопис, архітектура, література, музика, кіно). Розвиток науки в другій половині ХХ ст.; науково-технічна революція, наукові відкриття, нові галузі наук; інтеграція науки та виробництва; загальні тенденції в розвитку науки; гуманітарні науки, їх роль в утвердженні загальнолюдських цінностей; роль науки в розв’язанні глобальних проблем сучасності.

^ Передумови розрядки міжнародної напруженості

Створення ООН, цілі і завдання організації; Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.; Структура міжнародних інститутів ООН (ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНІСЕФ та ін.); Роль ООН в оздоровленні міжнародних відносин. Основні розділи Заключного Акту Ради Європи (1949р.); Женевські угоди 1954 р. щодо Індокитаю. НАТО (1949р.) Конференція в Бандунзі. ( 1955 р.) «Спільний ринок». ОПЕК, Рух неприєднання. основні принципи, вироблені Нарадою в Гельсінкі ( 1975 р.), Роль Організації Об’єднаних Націй в сучасних міжнародних відносинах; Берлінська стіна. Об’єднання Німеччини: Договори про ПРО, ОСО-1 і ОСО -2 М.Горбачов. Шенгенська угода ( 1995 р.). Європейський союз. Глобальні проблеми сучасності.

Інтеграційні процеси в сучасному світі

Рада Європи, членство України в Раді; Нарада з безпеки і співробітництва в Європі, її підсумкові документи; процес трансформації НАТО.

Передумови революцій кінця 80-х років ХХ ст. в Східній Європі; відкриття кордону НДР з ФРН в результаті активізації опозиційного руху в НДР 1989 р.; результати демократичних виборів в НДР 1990 р.; об’єднання Німеччини 3 жовтня 1990 р. та його значення. Наслідки краху світової соціалістичної системи та розпаду СРСР; міжнародне значення утворення та діяльності Співдружності Незалежних держав (СНД);

Остаточне розв’язання німецького питання. Об’єднання Німеччини;

Розпуск Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) і Організації Варшавського Договору (ОВД). Маастрихтський процес і утворення Європейського Союзу (ЄС) в 1992 р. Світ на початку ІІІ тисячоліття: докорінні зміни в напрямку демократизації; загроза міжнародного тероризму.
^ Зміст дисципліни

«Правознавство»
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на спільному засіданні кафедри історії України та кафедри нової та новітньої історії
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconІсторіографія всесвітньої історії
Я-79 Історіографія всесвітньої історії: навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, етнології та правознавства...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconКомісія №9 Спеціальність: 02030201 Історія* Спеціалізація: правознавство...
Спеціальність: 02030201 Історія* Спеціалізація: правознавство – денна І заочна форма навчання
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconШифр. Спеціальность: 02030201 «історія» шифр. Спеціальность: 02030201 «історія*
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconШифр. Спеціальность: 02030201 «історія*» шифр. Спеціальность: 02030201 «історія
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconСучасні підходи до підручника з історії в Україні Поліна Вербицька,...
Україні, але й у інших країнах Європи. Наше завдання сьогодні спроба поставити питання про вироблення загальних критеріїв підручника...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconДидактичні вимоги до проходження практики
України І всесвітньої історії; 6 уроків правознавства І 7 виховних заходів (один з них – профорієнтаційного спрямування в 11 класі),...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра...
Юзікова Н. С., Артеменко Л. В., Патерило І. В., Алєксєєнко І. Г., Грабильніков А. В. Методичні рекомендації до виконання курсових...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconПерелік контрольних тем І питань
Предмет, принципи, джерела й значення вивчення курсу «Історія України в контексті всесвітньої історії»
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201 Історія ) встановлені iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка