1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Дата конвертації17.07.2013
Розмір51.9 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1.1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси.

1.2 Текстовий редактор Word. Основні компоненти вікна Word та їх призначення.

1.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word

2.1 Основні компоненти ЕОМ. Характеристика пристроїв введення і виведення інформації.

2.2 Поняття фрагменту тексту. Види фрагментів. Операції над фрагментами тексту.

2.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

3.1 Операційна система. Види та функції ОС.

3.2 Поняття абзацу. Форматування та редагування тексту в редакторі Word.

3.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

4.1 Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу.

4.2 Призначення панелей інструментів Word. Панелі інструментів Стандартна та Форматування.

4.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

5.1 ОС МS-DOS. Команди для роботи з файлами та каталогами в МS-DOS.

5.2 Поняття фізичної та логічної сторінки. Встановлення параметрів сторінки. Колонтитули та нумерація сторінок. Друк документів у Word.

5.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

6.1 Основні компоненти ЕОМ. Характеристика системних пристроїв.

6.2 Створення документа на основі шаблона. Робота з вікнами в редакторі Word.

6.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

7.1 Основні компоненти ЕОМ. Характеристика пристроїв пам’яті.

7.2 Використання та створення стилів в редакторі Word.

7.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

8.1 Поняття ЕОМ. Історія розвитку. Види ЕОМ.

8.2 Редактор формул в МS Word.

8.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

9.1 Робота з оболонками NC. Вигляд екрану. Управління панелями і запуск файлів. Робота з файлами та каталогами.

9.2 Робота з таблицями в редакторі МS Word. Панель інструментів Таблиці та Границі.

9.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

10.1 Форми подання інформації. Вимірювання інформації. Властивості інформації.

10.2 Створення графічних об’єктів за допомогою панелі інструментів Малювання в редакторі МS Word.

10.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

11.1 Обмін даними в Windows. Способи копіювання і переміщення файлів.

11.2 Імпорт та редагування графічних об’єктів в редакторі МS Word.

11.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

12.1 Поняття файла. Типи файлів. Характеристики файлів. Імена файлів. Дії над файлами.

12.2 Табличний редактор МS Excel. Основні елементи вікна програми. Поняття робочої книги та листа.

12.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

13.1 Робочий стіл Windows. Піктограма, ярлик, папка, документ.

13.2 Робоча область електронної таблиці. Поняття комірки, адреси комірки, блоку комірок. Операції над блоками комірок. Введення та редагування тексту.

13.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

14.1 Вікно Windows. Види вікон Активні і неактивні вікна. Управління вікнами.

14.2 Типи даних, що зберігаються в комірках електронної таблиці

14.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

15.1 Технологія роботи в програмі Провідник (копіювання, переміщення, вилучення, створення файлів і папок).

15.2 Форматування числових даних в табличному редакторі МS Excel.

15.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

16.1 Стандартні програми Windows (Блокнот, Paint, Текстовий редактор Word Pad, Калькулятор).

16.2 Форматування діапазонів комірок в табличному редакторі МS Excel. Поняття умовного форматування.

16.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

17.1 Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення.

17.2 Використання формул та функцій в МS Excel. Типи функцій.

17.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

18.1 Службові програми для роботи з дисками в Windows (форматування дисків, де фрагментація дисків, перевірка дисків на наявність помилок).

18.2 Поняття відносної, абсолютної та змішаної адресації. Копіювання формул в МS Excel.

18.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

19.1 Комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми.

19.2 Створення діаграми в МS Excel.

19.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

20.1 Архівування файлів в Windows. Програма Win Rar.

20.2 Редагування діаграми в МS Excel.

20.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

21.1 Налагодження зовнішнього вигляду ОС Windows за допомогою інструментів «панель управління».

21.2 Списки в МS Excel. Створення списків за допомогою форм. Сортування записів в списках. Обробка списку за допомогою фільтра.

21.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

22.1 Налагодження операційної системи Windows за допомогою інструментів «панелі управління» системного призначення.

22.2 Встановлення параметрів сторінки, колонтитулів. Друк документів в редакторі МS Excel.

22.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

23.1 Принтери. Типи принтерів. Процес друку в прикладних програмах.

23.2 Побудова зведених таблиць в редакторі МS Excel.

23.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

24.1 Сканери. Типи сканерів. Процес сканування.

24.2 Консолідація даних в МS Excel.

24.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

25.1 Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратні засоби.

25.2 Поняття даних, бази даних. Система керування базами даних. Реляційна база даних.

25.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

26.1 Локальна мережа. Види локальних мереж. Топологія локальних мереж.

26.2 Етапи побудови бази даних.

26.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

27.1 Глобальна мережа Інтернет. Формування адрес.

27.2 СК БД МS Access. Основні елементи вікна програми

27.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

28.1 Сервери глобальної мережі Інтернет.

28.2Робота з таблицями в в МS Access. Типи даних, що зберігаються в таблиці.

28.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Word.

29.1 Види комп’ютерної графіки. Формати графічних зображень.

29.2 Поняття запиту. Робота з фільтрами та запитами в МS Access.

29.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Excel.

30.1 Характеристика та технологія роботи в графічному редакторі (Photoshop, Corel Draw).

30.2 Поняття форми та звіту. Робота з формами та звітами в МS Access.

30.3 Практичне завдання. Створення документа в редакторі Access.

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Приклади передачі інформації: гучномовець (джерело) через звукові хвилі (канал передачі) роз­повідає останні вісті слухачам (приймачам);...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка