Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер»
НазваЛекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер»
Сторінка1/49
Дата конвертації21.06.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноукраїнський національний університет

Технологічний інститут

Кафедра вищої і прикладної математики
Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»


(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал


і бібліографічні зведення перевірені.

Вимогам навчальної літератури – відповідає.

^ Зауваження рецензентів враховані.

Укладач: доц. Шляхова Т. В. _________________

До друку, у світ дозволяю

Заст. директора ТІ


з навчальної та методичної роботи О.І. Барвін


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноукраїнський національний університет

Технологічний інститут

Кафедра вищої і прикладної математики
Шляхова Т. В.
^ Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»


(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

вищої і прикладної математики

Протокол № __ від __.12.2010р.


Северодонецк, 2010
Зміст


 1. Тема: Предмет і завдання інформатики. Комп'ютерна система

Лекція № 1
  1. Інформатика як наука. 6

   1. Суть і цілі інформатизації суспільства 6

   2. Поняття про інформацію 8

   3. Поняття про кодування інформації 9

   4. Одиниці зберігання даних 10

   5. Поняття даних, інформації, знань. 11

   6. Операції з інформацією 11

   7. Властивості інформації 12

   8. Обробка інформації 12

   9. Персональні комп'ютери (ПК) 12

   10. Склад комп'ютерної системи. 13

   11. Розміщення файлів на жорсткому диску 16


 1. Тема: Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows

Лекція № 2

  1. Програмне забезпечення 18

  2. Поняття про операційну систему. 19

  3. Операційна система Windows 19

II.3.1 Управління Windows 20

II.3.2 Робота з вікнами 21

II.3.3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» 23

 1. Тема: Текстовий процесор MS Word

Лекція № 3

  1. Загальні поняття про текстовий процесор Word 28

  2. Основні прийоми роботи 28

  3. Введення і редагування тексту 30

  4. Форматування тексту .31

  5. Форматування абзаців .32

  6. Марковані і нумеровані списки 34

  7. Створення колонок 34

  8. Перевірка орфографії 35

  9. Друк документа 36

Лекція № 4

III.10 Комплексні текстові документи. Створення таблиць 38

III.10.1 Засоби створення таблиць 39

III.10.2 Редагування таблиць 40

III.10.3 Форматування таблиць 40

III.10.4 Введення і форматування вмісту таблиць 41

Лекція № 5

III.11 Побудова діаграм 42

III.11.1 Про типи діаграм 42

III.11.2 Засоби створення діаграм 43

III.11.3 Налаштування зовнішнього вигляду діаграми 44

Лекція № 6

III.12 Малювання за допомогою інструментів Word 46

III.12.1 Панель інструментів Рисование 47

III.12.2 Робота з графікою в шарах 48

III.12.3 Угрупування і розгруповування 49

III.12.4 Використання написів 50

III.12.5 Використання об'єктів WordArt 51

Лекція № 7

III.13 Створення математичних формул 53

III.13.1 Панель інструментів Equation Editor Формула 54

III.13.2 Налаштування зовнішнього вигляду формул 56

 1. Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel

Лекція № 8

IV.1 Основні поняття електронних таблиць 58

IV.2 Типи даних. Введення даних. Діапазон даних 58

IV.3Створення і використання простих формул 59

Лекція № 9

IV.4 Вбудовані функції. Функція ухвалення рішення (ЕСЛИ) 64

Лекція № 10

IV.5 Зберігання дат і часу доби в Microsoft Excel 77

IV.5.1 Формат введення даних типу Дата 77

IV.5.2 Формат відображення даних типу Дата 78

IV.5.3 Функції обробки даних типу Дата 78

IV.5.4 Арифметичних операцій над даними типу Дата 80

Лекція № 11

IV.6 Побудова діаграм в середовищі Excel .81

Лекція № 12

IV.7 Побудова графіка функції. Точкова діаграма 86

IV.7.1 Побудова графіка функції, заданої в табличному виді 86

IV.7.2 Побудова графіка функції заданої аналітично 88

Лекція № 13

IV.8 Створення й робота зі списком 90

IV.8.1 Перевірка даних при уведенні 90

IV.8.2 Використання Форми 90

IV.8.3 Сортування записів списку 91

IV.8.4 Використання фільтра при обробці списку 91

Лекція № 14

IV.9 Апроксимація експериментальних даних 93

IV.9.1 Інтерпретація експериментальних даних 93

IV.9.2 Наближення експериментальних даних аналітичною залежністю 94

IV.9.3 Графічна інтерпретація апроксимації 94

IV.9.4 Вибір найбільш відповідної лінії тренда для даних 95

IV.9.5 Апроксимація даних в середовищі Excel 97

IV.10 Друк таблиць Excel 100

Додаток 102

Загальні відомості про вимоги стандартів 102

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Схожі:

Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconОпераційна система Windows. Робочий стіл. Робота з вікнами
Мета заняття : ознайомитись 3 основними принципами роботи користувача в ос windows; властивостями робочого столу, вікна папки та...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconТема: Операційна система Windows. Сервісне програмне забезпечення
Уміти користуватися програмами Провідник (Explorer) І win­dows Commander для огляду файлової системи, запуску програм, виконання...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconТема : Робочий стіл та головне меню ос microsoft Windows’ХР
Мета: Набути уміння роботи з пристроєм "миша", вікнами Windows’ХР; запуску програм та додатків, настройки середовища Windows за допомогою...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconЛабораторна робота
Мета: Початкове ознайомлення з опереційною системою windows, одержання основних понять, вивчення інтерфейсу системи, оз­на­йом­ле­ння...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconМетодичні рекомендації Загальні відомості Після запуску пк, процесор...
Оволодіти практичними навичками правильного запуску операційної системи Windows 2000 та правильного виходу із неї, ознайомитися з...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» icon1. Робота з об'єктами windows
Мета: Отримати загальні відомості І навички роботи з різними об'єктами Windows. Навчитися створювати ярлики, копіювати, перейменовувати,...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кафедра гбг...
Ознайомитися з інтерфейсом Windows, навчитися виконувати команди операційної системи; ознайомитися з роботою файлових менеджерів...
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconПлан-конспект лекцій (Частина 1) Операційна система
Ос — головна частина системного програмного забезпечення. Операційна система управляється командами
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconВстановлення та налаштування ос windows
Швидко та професійно встановимо та налаштуємо ос windows для зручної роботи з Вашим пк*
Лекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему. 19 Операційна система Windows 19 II 1 Управління Windows 20 II 2 Робота з вікнами 21 II 3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер» iconВивчення операційної системи Windows
Мета: Вивчити будову комп’ютера та набути навички роботи з маніпулятором миша І ос windows
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка