Тести місія організації це
Скачати 64.25 Kb.
НазваТести місія організації це
Дата конвертації11.07.2013
Розмір64.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ТЕСТИ

1. Місія організації - це:

1) отримання прибутку;

2) отримання високої ефективності діяльності організації;

3) входження в конкурентне середовище;

4) причина і необхідність існування та головне призначення організації.
2. Головна мета організації:

1) не отримання збитку;

2) отримання високої ефективності діяльності організації;

3) входження в конкурентне середовище;

4) боротьба з конкурентами організації.
3. Цілі організації за терміном реалізації:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

^ 2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.
^ 4. Цілі організації за ієрархією:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.
^ 5. Мета праці менеджера:

1) визначення цілей організації та створення умов для їх досягнення;

2) вплив на підпорядкованих працівників;

3) підвищення кваліфікації фахівців;

4) залучення працівників з практичним досвідом роботи.
^ 6. Менеджер - це:

1) власник підприємства;

2) людина, що здійснює управління організацією;

3) людина, що виступає в ролі інвестора;

4) особа з досвідом роботи.
^ 7. Управлінська праця – це:

1) практичне виконання функцій управління з метою реалізації поставлених завдань;

2) накопичення і обробка інформації;

3) підготовка різних документів;

4) розробка інвестиційних проектів.

^ 8. Які групи якостей характеризують сучасного менеджера?

1) особисті, адміністративні, професійні;

2) професійні, особисті, ділові; 

3) ділові, психологічні, професійні; 

4) особисті, ділові, адміністративні.
^ 9. До професійних якостей керівника належать:

1) високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до постійного самовдосконалення; 
2) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід; 
3) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід; 
4) вміння планувати свою роботу, впевненість у собі, оптимізм.
^ 10. До особистих якостей керівника належать:

1) високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до самовдосконалення; 
2) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід; 
^ 3) фізичне і психологічне здоров’я, доброзичливе відношення до людей, впевненість у собі;

4) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід.
^ 11. Предмет праці менеджера:

1) робоче місце менеджера;

2) інформація, необхідна для розробки і ухвалення управлінських рішень, стосунки людей;

3) неофіційна інформація;

4) підпорядковані працівники.

^ 12. Засоби праці менеджера:

1) інтелект, знання та вміння людей, задіяних у процесі виконання поставлених цілей;

2) підпорядкований працівник, колектив працівників;

3) дипломований фахівець;

4) людина з практичним досвідом роботи.
^ 13. Результат (продукт) праці менеджера:

1) організоване робоче місце менеджера;

2) інформація, необхідна для розробки і ухвалення управлінських рішень;

3) підготовлені та ухвалені управлінські рішення, підписані документи;

4) дисципліна підпорядкованих працівників.
^ 14. В основі наукової організації управлінської праці лежать принципи:

1) стабільність, сприятливий режим і умови праці, комплексність спеціалізація;

2) технічне забезпечення і механізація праці, системність, регламентація;

^ 3) цілеспрямована творчість, комплексність, стабільність, регламентація, спеціалізація, системність;

4) демократичного централізму; головної ланки; випереджаючого росту продуктивності праці над її оплатою.
^ 15. Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками:

1) стабільність, нормування праці, цілеспрямована творчість, системність;

2) комплексність, спеціалізація, сприятливий режим і умови праці, системність;

^ 3) мотивація, технічне забезпечення, механізація, нормування, розподіл і кооперація, сприятливий режим і умови праці;

4) оплата і стимулювання праці, сприятливий режим і умови праці, системність.
^ 16. Поділ праці – це:

1) процес виокремлення із сукупної праці її різних видів;

2) передача окремих видів робіт та завдань від одного працівника іншому;

3) виконання працівниками додаткових видів робіт поряд із своєю основною роботою;

4) відокремлення деяких трудових процесів (робіт) для підвищення продуктивності праці.
^ 17. Працівники, що виконують функції управління, готують варіанти рішень для керівників, у їх діяльності переважають логічні операції, що не виключають творчості – це:

1) керівники;

2) фахівці;

3) технічні працівники;

4) секретарі.
^ 18. Працівники, що збирають інформацію для керівників і фахівців – це:

1) керівники;

2) фахівці;

3) технічні працівники;

4) секретарі.
19. Поділ праці в апараті управління (департаменталізація) - це:

1) сфера діяльності структурних підрозділів;

2) правильне співвідношення прав, обов’язків і відповідальності;

3) процес організаційного відокремлення виконання певних робіт;

4) чітке обмеження функцій по певних професіях і спеціальностях.
^ 20. Виділяють такі основні форми впливу керівника на підлеглих:

1) переконання, спонукання, примус, вказівка;

2) прохання, пропозиція;

3) наказ, порада;

4) спонукання, прохання.
^ 21. Влада керівника - це :

1) надана йому можливість впливати на поведінку інших;

2) примушування до виконання завдань;

3) дисциплінарні стягнення;

4) проведення нарад.

^ 22. Лідерство - це

1) уміння лавірувати;

2) здатність впливати на поведінку інших людей;

3) відпочинок з колегами;

4) уміння вивчати ситуацію і приймати рішення.
^ 23. Повноваження – це

1) можливість приймати рішення;

2) право, надане комусь для здійснення чогось;

3) свобода дій;

4) правильна відповідь відсутня.
^ 24. Делегування повноважень - це:

1) передача підлеглому виконання завдання або діяльності зі сфери дій керівника; 
2) чіткий та ефективний розподіл обов’язків, прав і відповідальності;

3) розширення обсягу функцій і завдань, що виконує організація;

4) підвищення оперативності та поліпшення якості управлінських рішень.
^ 25. Що передається в процесі делегування від менеджера підлеглому?

1) права, обов’язки, управлінська відповідальність;

2) завдання, повноваження, функціональна відповідальність;

3) робоче місце, інформація, фінансова відповідальність;

4) ресурси, підлеглі працівники, засоби пересування і зв’язку.

^ 26. Нормування праці – це:

1) правила функціонування апарату управління підприємства;

2) положення, стандарти, процедури діяльності працівників апарату управління;

3) встановлення міри затрат праці на виробництво одиниці продукції за одиницю часу, виконання заданого об’єму робіт або обслуговування засобів виробництва у певних організаційно-технічних умовах праці;

4) регламентація роботи працівників апарату управління.
^ 27. Норма керування - це

1) регламентований час виконання певного обсягу робіт;

2) регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу;

3) встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу;

4) оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником.
^ 28. До методів нормування управлінських робіт відносять:

1) метод аналогів;

2) метод „дерева рішень”;

3) статистичний метод; 

4) математичне моделювання.
^ 29. Час непродуктивної роботи включає:

1) отримання завдань, консультування, пошуки інформації, погодження і підписання документів, здавання завершеної роботи;

2) виконання операцій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівника;

3) організаційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабезпечення;

4) виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками.
30. Методи дослідження змісту праці і затрат робочого часу:

1) само фотографія і фотографія робочого часу, моментні спостереження, опитування, хронометраж;

2) індукції і дедукції, аналізу і синтезу, монографічних досліджень;

3) спеціальне кінознімання;

4) „дерево цілей”, „дерево рішень”, по аналогії.

Схожі:

Тести місія організації це iconЛекція. Тема Місія та цілі підприємства
Знати: суть основних понять І підходів трактування категорій “місія”, “мета”, “ціль”, факторів, що визначають ці поняття, вимог до...
Тести місія організації це icon2. Місія та цілі підприємства
Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість І цілеспрямованість, що дозволяють їм...
Тести місія організації це icon1: педагогічна майстерність І особистість керівника закладу освіти. План
Виговська О. Місія директора// Директор школи, ліцею, гімназії. 2002. №1 С. 95-110
Тести місія організації це iconТема Кафедра менеджменту шб її місія, цілі, завдання Питання, що...
М. М. Поплавського та науково-методичні розробки К. В. Стеценка), створення системи фахових дисциплін, запрошення нових викладачів-практиків...
Тести місія організації це iconТести

Тести місія організації це icon«Місія інтелігенції та вільних людей України»
Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. Предстоятелі...
Тести місія організації це iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести місія організації це iconФорми організації навчання
Форми, системи організації навчання, їх становлення. Поняття про класно-урочну систему навчання: переваги І недоліки. Урок як основна...
Тести місія організації це iconЗавдання Голів місцевих організацій мпу по організації та проведенню Акції 24 серпня
Організувати проведення зборів активістів своєї місцевої організації з метою планування та організації проведення акції 24 серпня....
Тести місія організації це iconТести
Вкажіть які гістоструктури спиного мозку позначені на рисунку номером 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка