Наказ
Скачати 143.06 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації10.07.2013
Розмір143.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > ДокументыМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012  № 836
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 153/22685

Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та пункту 200 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок адміністрування Державного земельного кадастру, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

^ Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
27.12.2012  № 836
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 153/22685

ПОРЯДОК
адміністрування Державного земельного кадастру

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає зміст та загальні вимоги до адміністрування Державного земельного кадастру.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор Державного земельного кадастру - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

адміністрування Державного земельного кадастру - здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру; технічне й технологічне забезпечення Державного земельного кадастру; збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру;

користувач - фізична або юридична особа, яка користується відомостями Державного земельного кадастру та/або здійснює обмін відомостями у порядку інформаційної взаємодії між кадастрами, реєстрами та інформаційними системами згідно із законодавством.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Земельному кодексі України, Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про інформацію", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

1.3. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється з метою забезпечення функціонування Державного земельного кадастру, а саме:

1.3.1. Основних засобів автоматизованої обробки, зберігання, передачі та захисту інформації:

серверного обладнання, яке забезпечує обробку інформації Державного земельного кадастру;

систем зберігання інформації (у тому числі носії);

локальних робочих місць користувачів системи;

комплексу засобів захисту інформації.

1.3.2. Мережевого обладнання та інформаційно-телекомунікаційних мереж:

мережевого обладнання всіх рівнів;

мережі передачі інформації;

локальних обчислювальних мереж.

1.3.3. Інфраструктурних систем та комплексів забезпечення середовища функціонування засобів обробки та зберігання інформації, мережевого обладнання:

мереж електропостачання та систем електроживлення;

систем забезпечення кліматичних умов функціонування обладнання;

систем контролю доступу до об’єктів;

систем технічної охорони та безпеки об’єктів.

1.3.4. Систем та комплексів моніторингу, безпеки та сигналізації:

систем моніторингу функціонування обладнання обробки та зберігання інформації;

систем моніторингу функціонування мережі передачі інформації;

систем сигналізації про виникнення нештатних та аварійних ситуацій.

1.3.5. Об’єктів та окремих комплексів:

центрів обробки даних (основних, резервних);

місць зберігання носіїв та електронних архівів;

місць та комплексів резервного електропостачання.

1.3.6. Загального програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

серверних операційних систем;

локальних операційних систем;

серверного забезпечення загального призначення;

програмного забезпечення загального використання (робота з текстами, електронні таблиці, програми для роботи з мережею Інтернет);

програмного забезпечення баз даних;

геоінформаційного програмного забезпечення;

програмного забезпечення автоматизації процесів ведення Державного земельного кадастру.

1.3.7. Програмного забезпечення Державного земельного кадастру надання інформаційних сервісів, яке використовується для:

забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів, реєстрів та інформаційних систем;

внесення інформації до системи ведення Державного земельного кадастру;

забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру.

1.3.8. Спеціалізованого програмного забезпечення Державного земельного кадастру, яке використовується для:

створення резервних копій програмного забезпечення та відомостей Державного земельного кадастру;

контролю за працездатністю обладнання;

моніторингу мережі передачі даних;

захисту інформації;

моніторингу параметрів безпеки об'єктів та місць розташування складових систем.

1.4. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснює адміністратор Державного земельного кадастру (далі - Адміністратор) на підставі договорів, укладених з:

Держземагентством України на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру;

користувачами на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних із забезпеченням надання доступу до Державного земельного кадастру, інформаційної взаємодії між кадастрами, реєстрами та інформаційними системами.

1.5. Адміністратор здійснює господарську діяльність у сфері ведення Державного земельного кадастру, а також в інших сферах відповідно до цього Порядку та свого статуту.

1.6. Організаційна структура Адміністратора забезпечує виконання ним заходів з адміністрування Державного земельного кадастру на всій території України.

ІІ. Здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру

2.1. Адміністратор на підставі договорів, укладених з Держземагентством України, здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру), яке використовується:

під час ведення Державного земельного кадастру (в тому числі під час створення та оновлення його геодезичної та картографічної основи);

з метою користування відомостями Державного земельного кадастру для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства України, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" такі дії здійснюються фізичними та юридичними особами безоплатно;

суб'єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

для інших потреб, пов'язаних зі створенням, внесенням та наданням відомостей Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, в тому числі їх впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання фізичних та юридичних осіб.

2.2. Створення та вдосконалення програмного забезпечення Державного земельного кадастру полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на його розробку, тестування та дослідну експлуатацію, впровадження з урахуванням державних та галузевих норм і стандартів.

2.3. Супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру полягає у здійсненні заходів щодо забезпечення його функціонування відповідно до технічної документації, виявлення помилок та надання інформації про виявлені помилки розробникам програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ІІІ. Здійснення заходів з технічного та технологічного забезпечення Державного земельного кадастру

3.1. Адміністратор для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру (у тому числі під час формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, даних, необхідних для подальшого їх внесення до Державного земельного кадастру) на підставі договорів, укладених з Держземагентством України, забезпечує розробку та впровадження заходів, необхідних для:

3.1.1. Ведення Державного земельного кадастру (у тому числі інформаційного наповнення Державного земельного кадастру у відповідних форматах).

3.1.2. Встановлення та підтримки функціонування на робочому місці Державного кадастрового реєстратора програмного забезпечення, необхідного для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

3.1.3. Здійснення методичної підтримки інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

3.1.4. Підготовки та перетворення в електронний вигляд даних для внесення до Державного земельного кадастру про:

державну геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель;

об’єкти Державного земельного кадастру, державний кордон України та межі адміністративно-територіальних одиниць;

класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться Держземагентством України та іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

відомості, перетворені до єдиної державної системи координат;

виправлені топологічні та інші помилки, які мають технічний характер.

3.1.5. Користування відомостями Державного земельного кадастру.

3.1.6. Забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами інших кадастрів, реєстрів та інформаційних систем.

3.2. Для розробки, впровадження та забезпечення використання технологій, регламентів та методик щодо підготовки інформаційного наповнення Державного земельного кадастру та виправлення технічних помилок Адміністратор має доступ до відомостей Державного земельного кадастру.

3.3. Технічне та технологічне забезпечення доступу до відомостей Державного земельного кадастру користувачів полягає у:

наданні користувачу доступу до Державного земельного кадастру з використанням програмних засобів;

встановленні у разі необхідності на робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для здійснення доступу до Державного земельного кадастру відповідно до його повноважень;

підтримці функціонування програмного, технічного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється доступ до Державного земельного кадастру, включаючи їх налаштування, відновлення та оновлення.

3.4. Технічне та технологічне забезпечення інформаційної взаємодії між кадастрами, реєстрами та інформаційними системами полягає у:

встановленні у разі потреби на робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для інформаційної взаємодії;

підтримці функціонування програмного, технічного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється інформаційна взаємодія, включаючи їх налаштування, відновлення та оновлення.

3.5. Технічне та технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру в електронній (цифровій) формі за допомогою веб-сервісів полягає у:

створенні відповідно до запиту користувача персонального облікового запису та персональної веб-сторінки користувача;

наданні користувачу програмних та інших необхідних засобів доступу до персональної веб-сторінки користувача;

підтримці функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюється користування відомостями Державного земельного кадастру.

3.6. Технічне та технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру користувачами у формі пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства України, полягає у:

встановленні на робочому місці Державного кадастрового реєстратора програмного забезпечення Державного земельного кадастру, необхідного для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства України;

наданні користувачу програмних та інших засобів, необхідних для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства України, відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр";

підтримці функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру та телекомунікаційних мереж, з використанням яких здійснюються оприлюднення та користування відомостями Державного земельного кадастру користувачами у формі пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства України, включаючи їх налаштування, оновлення та відновлення.

3.7. Технічне та технологічне забезпечення автоматизації ведення Державного земельного кадастру полягає у:

3.7.1. Матеріально-технічному забезпеченні, а саме:

забезпеченні необхідними матеріалами, комплектуючими та обладнанням технічної складової системи ведення Державного земельного кадастру з метою забезпечення безперебійного та надійного функціонування системи;

придбанні необхідного програмного забезпечення;

укладанні договорів на обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних тощо);

у разі потреби залученні фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводу обладнання системи Державного земельного кадастру.

3.7.2. Введенні в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації та захисту інформації.

3.7.3. Здійсненні методичної підтримки автоматизації ведення Державного земельного кадастру.

3.8. Технічне та технологічне забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів) полягає у:

встановленні на робочому місці Державного кадастрового реєстратора та підтриманні функціонування програмного забезпечення Державного земельного кадастру, необхідного для оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру;

здійсненні методичної підтримки оброблення та систематизації відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру.

3.9. Технічне та технологічне забезпечення зберігання та архівування відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру полягає у:

методичній підтримці створення, зберігання та використання архівних відомостей (у тому числі при відтворенні відомостей Державного земельного кадастру);

технічному та організаційному забезпеченні створення та зберігання архівних відомостей;

підтримці безперервного функціонування системи зберігання та архівування відомостей Державного земельного кадастру.

ІV. Здійснення заходів зі збереження та захисту відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі

4.1. Збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі, забезпечуються шляхом:

здійснення заходів із забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру з підтвердженою відповідністю;

впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення Державного земельного кадастру;

застосуванням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів з метою підтвердження цілісності даних, які вносяться у Державний земельний кадастр, та ідентифікації автора даних чи змін до них;

забезпечення відповідно до вимог законодавства належного порядку поводження з носіями інформації Державного земельного кадастру, обладнання та охорони місць зберігання носіїв інформації Державного земельного кадастру;

створення, збереження та захисту резервної копії відомостей Державного земельного кадастру;

виконання вимог нормативно-правових актів з питань захисту інформації;

авторизації доступу Державних кадастрових реєстраторів, користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру та суб'єктів інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до Державного земельного кадастру.

4.2. Адміністратор забезпечує функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру.

4.3. Створення комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, проведення її державної експертизи, а також заходи щодо її модернізації здійснюються держателем Державного земельного кадастру.

4.4. Визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізація комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру, а також виконання робіт з її експлуатації та контролю за станом захищеності інформації здійснюються службами захисту інформації Адміністратора та держателя Державного земельного кадастру відповідно до компетенції.

4.5. Захист інформації на всіх етапах створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань технічного та криптографічного захисту інформації.

^ V. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру

5.1. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється на підставі договорів, укладених з Держземагентством на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру.

5.2. Адміністратор щороку для забезпечення процесу адміністрування Державного земельного кадастру надає Держземагентству України у вигляді пропозицій до щорічних договорів розрахунки необхідних обсягів фінансування на наступний бюджетний рік для забезпечення джерел покриття витрат, пов’язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру.

5.3. При формуванні вартості послуг Адміністратора враховуються економічно обґрунтовані показники фактичних витрат за даними фінансової звітності за попередній рік з урахуванням очікуваного індексу інфляції.

Заступник директора
Департаменту землеробства


Ю.Л. Жарун

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 08.02.2013 — 2013 р., № 8, стор. 380, стаття 314, код акту 65606/2013


Схожі:

Наказ iconТема: вигодовування дітей раннього віку
Наказ моз україни №50 «Нова програма «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні», наказ моз україни №149 від 20. 03. 2008...
Наказ iconПз- модуль 2 пз 9 Виконання рішень, постанов, ухвал господарського суду
Чи у всіх випадках на виконання рішення господарського суду повинен видаватися наказ, враховуючи, що відповідно до статті 116 гпк...
Наказ iconНаказ Міністерства освіти

Наказ iconНаказ на виїзди викладачів у РіП на 15. 06 —16. 06. 13 р. (38-й тиждень)

Наказ iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України

Наказ iconНаказ
Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Наказ iconНаказ
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області
Наказ iconНаказ №2-55 від 05. 04. 2013 року
У відповідності до Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів
Наказ icon1. загальні положення
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Наказ iconНаказ
Антипенко тетяну Степанівну з посади бухгалтера 6 травня 2004 р за власним бажанням (ст. 38 Кзпп україни)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка