Практичне заняття 1
Скачати 58.48 Kb.
НазваПрактичне заняття 1
Дата конвертації10.07.2013
Розмір58.48 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Практичне заняття 1-2

Вступ. Організація комунікативного простору

План

 1. Актуальність, мета й завдання курсу.

 2. Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту.

 3. Соціальні технології: визначення, групи, особливості.

 4. Візуально-символічна та міфологічна організація комунікації.

 5. Технології евент-менеджменту.

 6. Функціональні ролі «ключових комунікаторів» та «людей престижу» у комунікативному просторі.

Література

- Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – С. 293-376;

- Полянська В. Символічна політика: сутність, струкутра, умови реалізації. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=26&c=360;

- Ячный А. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Staptp/2010_45/files/ST45_10.pdf.

- Словник символів / За ред О.І.Потапенко, М.К.Дмитренко та ін. – К., 1997.

Завдання: 1) виписати з довідкових джерел 2-3 тлумачення поняття «символ»; 2) виписати з друкованих видань приклади використання візуально-символічної та міфологічної інформації, пояснити ефективність їх використання; 3) розробити технологію соціального заходу, визначити критерії ефективності.

Практичне заняття 3

Комунікаційні моделі: елементи структур і потенціал

План

 1. Поняття «комунікаційна модель». Одно-, дво- та багатовекторні моделі: автори створення, потенціал елементів.

 2. Семіотичні моделі комунікації (Р.Якобсона, У.Еко, Ю.Лотмана).

 3. Моделі міфологічної комунікації.

 4. Аргументуюча комунікація та її моделі.

Література

- Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – С. 54-65;95-116;

- Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.

Завдання: 1) виписати з друковиних видань приклади використання аргументуючої комунікації, реалізацію функцій семіотичних моделей комунікації 2) зробити конспект будь-якого підрозділу книги Ю.Лотмана.

Практичне заняття 4

Іміджеві технології: люди-моделі в сучасному суспільстві

План

 1. Загальні інтерпретації поняття «імідж».

 2. Імідж в галузі ЗМІ. Комунікативні, світоглядні, гендерні та ін.характеристики.

 3. Процес формування іміджу особистості як технологія.

 4. Політичний імідж як предмет актуальних досліджень.

 5. Імідж журналіста в художній літературі.

Література

 • Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – С.116-127;

 • Пархоменко С. СУГЕСТИВНИЙ ДИСКУРС ІМІДЖЕВОЇ РЕКЛАМИ. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Vdakk/2011_2/14.pdf;

 • Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2003 – (розділ про імідж);

 • Загидуллина М.Ф. Имидж журналиста в современной литературе. – Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/11/2005_01/011.pdf;

Завдання: 1) написати есей за темою практичного заняття; 2) змоделювати технологію формування власного іміджу (або іншого).

Практичне заняття 5

Комунікативні технології конструювання повсякдення

План

1. Повсякденність як об’єкт комунікативних технологій.

2. Проблема конструювання повсякденності.

3. Повсякденність в культурі постмодернізму.

4. Технології повсякдення.

5. Конструювання новин як елемента дозвілля.

Література

 • Зражевська Н.І. Комунікаційні технології. – Черкаси, 2010. – 224 с.

 • Караменов М. Про ритуальний характер політичних розбіжностей [Електронний ресурс] / Микола Караменов // Дзеркало тижня. — 2008. — Режим доступу: http:// www.dt.ua\3000\3050\64119\;

 • Кайс З.В. ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК КОД УРБАНІСТИЧНОГО МОДУСУ БУТТЯ. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkpi/FPP/2008-3/07_Kajs.pdf;

Завдання: укласти таблицю концепцій розуміння «повсякденності», скориставшись виданням «Основи філософських знань» (Розділ 5.Повсякденність) - Режим доступу: http://subject.com.ua/philosophy/osnovi/index.html.

Практичне заняття 6

Кризові комунікації

План

1. Особливості кризових комунікацій. Поняття кризи.

2. Типологія криз, умови розвитку, функціонування.

3. Управління в умовах криз (кризовий менеджмент).

4. Боротьба з чутками. Класифікація чуток.

5. Робота спіндоктора в умовах розвитку національного та світового комунікативного простору.

Література

 • Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – С.485-532;

 • Орбан-Лембрик Л. Чутки як соціально-психологічне явище // Соціальна психологія. – 2004. - № 3 (5). – с. 47-62;

 • Гусак О. П. Особливості кризової комунікації у сфері зв’язків із громадськістю. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2011_14/Gusak.pdf.

Завдання: подати аналіз висвітлення кризових явищ сучасними регіональними чи всеукраїнськими друкованими виданнями (соціально-технологічний аспект, методи висвітлення явища, характер сугестії).

Практичне заняття 7

Круглий стіл: Інформаційні війни як частина сучасного суспільного життя

«^ У новій війні за свою свободу, справжню незалежність, і, нарешті, за своє життя ми повинні почати завдавати мирних ударів…»

Микола Сенченко

Користуючись пропонованою літературою, підготувати повідомлення за темою заняття. Продумати технологію публічного виступу, варіанти власних іміджевих стратегій, загальну концепцію промови.

 • Райхель Ю. Информационные войны становятся частью общественной жизни // Журналист Украины. – 2006. - № 8. – С. 24-27;

 • Рассел Б. Шаги к миру // Вопроси философии. – 1988. - № 5. – С. 133-136;

 • Сенченко М. Четверта світова «інформаційно-психологічна війна» // Вісник кн.. палати. - № 2. – 2006. – С. 3-6;

 • Г. Г. Почепцов Інформаційні війни. М., 2001. – 354с.;

 • Требін М. Інформаційне суспільство. Війни нової епохи // Віче. — 2002. — № 4 (121). — С. 64–68.;

 • Сенченко М. Інформаційна війна: методи впливу інформаційної зброї // Вісник кн.. палати. - № 11. – 2006. – С. 3-8; 2006. - № 1. – С.3-5; № 1;

 • Сенченко М. Четверта світова «інформаційно-психологічна війна» // Вісник кн.. палати. - № 12. – 2005. – С. 3-5;

 • Сенченко М. Четверта світова «інформаційно-психологічна війна» // Вісник кн.. палати. - № 11. – 2005. – С. 3-5.

 • Матяш В. Медіа-війна триває. // Урок української. – 2001. - № 10. – С.8-9;

 • Сіленко А. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції. // Політичний менеджмент. – 2005. - № 5. – С. 61-75;

 • Маруховський О. Переваги та вади інформаційного суспільства. // Політичний менеджмент. – 2005. - № 1 (10). – С. 127-137;

 • Кузьменко А. Інформаційно-психологічна війна …// Юридичний журнал. – 2007. - № 5. – С. 65-91;

 • Валентин ЛИСЕНКО. Застосування інформаційно-психологічних прийомів задля відстоювання інтересів держави;

 • Лисенко В. В. Чутки — активний засіб модифікації суспільної свідомості // Політичний менеджмент. — 2004. — № 6 (9). — С. 96–102.

 • Кузьменко А. Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації // www.justinian.com.ua/

 • Ігор Більовський Роль інформаційно-психологічного впливу в інформаційній боротьбі // http://www.unian.net/;

 • В.О.Бондаренко, О.В.Литвиненко. Інформаційні впливи та інформаційні операції // http://www.unian.net/;

 • Віталій Карпенко. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА БЕЗПЕКА. Підручник. // http://www.infowar.com

 • Людмила ШПАНЕР. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИВАВИХ ПРОМЕНЯХ ВІЙНИ. // Медіа критика. - № 8;

 • Ігор КАГАНЕЦЬ. Мова і війна // Народний оглядач Четвер, 21 серпня 2000 р.

Схожі:

Практичне заняття 1 iconПрактичне заняття №12 Розвиток перекладознавства на сучасному етапі
Практичне заняття № Еквівалентність перекладу. Комунікативні рівні еквівалентності
Практичне заняття 1 iconПлан семінарських та практичних занять з дисципліни «податкове право»...
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб (семінарське заняття 5). Визначення сум податку на доходи фізичних осіб ( практичне...
Практичне заняття 1 iconКурс Змістовий Модуль 1: Студент та його родина Практичне заняття №1
Тема заняття: Знайомство з групою, перевірка отриманих раніше знань. Сімейне коло студента
Практичне заняття 1 iconПрактичне заняття №1 Розрахунок блискавкозахисту виробничих приміщень
Мета заняття: вивчити конструкцію блискавкозахисних пристроїв та методику їх розрахунку; засвоїти та провести розрахунки елементів...
Практичне заняття 1 iconПрактичне заняття № Типологія І функціональність сім’ї. Виховний...
Практичне заняття № Типологія І функціональність сім’ї. Виховний зміст сімейного виховання
Практичне заняття 1 icon1. Національна економіка: загальне та особливе
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Практичне заняття 1 icon1. Національна економіка: загальне та особливе
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Практичне заняття 1 iconЛабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні...
Лабораторно-практичне заняття № Тема: Майстерність вчителя у розв'язанні педагогічних конфліктів
Практичне заняття 1 iconПрактичне заняття №1 Романтизм у Німеччині. Е. Т. А. Гофман
Суспільно-політичні та філософські передумови виникнення романтизму у літературі як творчого методу
Практичне заняття 1 iconПрактичне заняття №3
Побудувати програму для розв’язання системи рівнянь нестисливого примежового шару (1), що утворився на клині (Рис. З )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка