Основні положення
НазваОсновні положення
Сторінка1/6
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6

Основні положення


1.Історія розвитку обчислювальної техніки.

Над створенням обчисл.машин протягом усього існування людства працювали видатні винахідники та вчені.Першим пристроєм були китайські рахівниці(6000р.тому)Перша обчисл.машина була створена у 1642р фр. математиком і фізиком Блез Паскалем.Його обчисл машина виконувала тільки склад. і віднімання.1673р Лейбніц побудував обчисл. машину, яка вик. вже 4 арифм. дії.У 1833р. вчений Ч.Беббідж почав створ. механічну цифрову обчисл. машину.Його принцип полягав у тому, що інформ. розбивається на 2 типи:обробляючу та керуючу.Вважають, що першим компом був ENIAC(1945р).Перша ЕОМ в Європі “МЕМ” в Україні створ.у 1951р.Перше покоління ЕОМ на електронних лампах було надто громіздке,нешвидке, ненадійне та споживало багато електроенергії.З 1958 р. почин ера ЕОМ на транзисторах.В ЕОМ третього покоління збільшилася швидкість, оперативна пам”ять, зменш. вартість обробки інформації у 4-5 рази, прогр.забезпечення стало сумісним.Четверте покоління ЕОМ використовують диск і характерні тим, що машини цього покоління багатопроцесорні:”Ельбрус-1 і –2”, ІВМ-386

^ Висновки про головні напрями розвитку обч. техніки: зменш. габаритів і потреби споживання енерії, збільшення швидкості, надійності та потужності ЕОМ, збільш. ступеня інтеграції у найбільш великих інтегральних схемах; збільшення можливостей програмного забезпечення, що вимагає збільш. оперативної зовнішньої пам”яті; паралельна обробка часткової та загальної інформації.

2.Значення застосування комп.техніки.

Нині не можна уявити галузь людської діяльності без використання ЕОМ. Про знач. ЕОМ у економіці свідчать такі цифри з постанов уряду України:збільшити випуск техніки у 2-3 рази, збільшити маштаби використання ЕОМ, збільшити масовий випуск персональних ЕОМ.

Свідчення того, що нові точки росту вже перебувають на поверхні: масова поява персонального компа і формування комп мереж-за оцінками очікується збільш. в 4 рази ринків послуг типу “ІНТЕРНЕТ”; бурхливий розвиток космічних програм, включенням банківських телекомунікацій.

Особливістю економіко-історичної міссії технічної революції полягає у тому,що вона дає поштовх інноваційнїй хвилі, а також якісному поліпшенню грошового оббігу.Сучасні умови, у результаті вдосконалення інфраструктури, даватимуть надію на те, що вітчизняна промисловість “вклиниться” у загальносвітові інноваційні процеси на наступних етапах розвитку.

3.Основні положення науки інформатики

ЕОМ-засіб роботи з інформацією, і всі науки, спрямовані на створення засобів обробки інформації та її використання, об”єднані єдиним терміном “інформатика”.

Перший з напрямів інформатики-теорія проектування обчислювальної техніки,її елементарної бази:різних допоміжних пристроїв.

Другий напрям-це проблеми математичного забезпечення роботи обчислювальних машин.Розробка програм,тобто створення досконалого математичного забезпечення-програмного продукту,це дорогий і трудомісткий процес.

Третій напрям можна назвати”власне інформатикою”.Це питання алгоритмізації і постановки,тобто зведення економічної задачі до задачі, сформульованої мовою математики,або побудова й аналіз математичних моделей за допомогою комп”ютерів.
^
4.Представлення інформації в компютері


Компютер оброблює інфорамцію лише в чисельному вигляді. Вся відео, символьна, звукова, графічна інформація перетворюється у числа. Перетворення інформації в число-кодування.Інформація подається в двійковій системі очислення інформації. 1 біт – 0 чи 1,1 байт = 8 біт,1 кбайт = 1024 б,1 Мбайт = 1024 кб,1 Гбайт = 1024 Мбайт,1 Тбайт = 1024 Гбайт. Зображення поділяються на растрові та векторні. Растрові зображення – набір крапок. Недолік – складність масштабування.Векторні зображення – розкладаються із геометричних фігур, тому при масштабуванні використовується коефіціент, що помножується на параметри фігур. Файлова структура збереження інформації. Файл – сукупність данних, що має власне імя. Імя = розширення + імя. Окрема група – завантажувальні, виконувальні файли: *.ехе; *.соm; *.bat. При роботі з файлами можуть бути застосовані імена груп файлів. *- будь-які символи; ? – один символ.
^ 5.Програмне забезпечення та апаратні засоби компютера.

Програмне забезпечення можнаподілити на декілька підрозділів насамперед за функціональною ознакою:

  1. Системне – а) операційні системи – керують ресурсами (фізичними та логічними) і процесами обчислювальної системи. MS – DOS; Windows 95, 98, 2000; OS/2; UNIX; Oracle. б) мереживне ПЗ: для керування спільними ресурсами в розподілених обчислювальних системах.в) сервісні програми – оболонки (DN, NC), утіліти- програми обслуговування дисків, антівіруси, архіватори. г) засоби розробки пограм: C++, TP, Visual Basic, Delphi.

2. ^ Прикладне програмне забезпечення – для рішення певної задачі проблемної області: текстові процесори: блокнот (редактори),табличні процесори: Excel, Lotus,системи ілюстративної та ділової графіки, графічні процесори: Corel Draw; Page Maker, СКБД: Access; Visual Fox Pro,експертні системи,програми математичних підрахунків. Апаратні засоби це насамперед сукупність всіх пристроїв, з яких складається компютер: монітор, клавіатура, системний блок, мишь, тощо. Принтери поділяють на матричні, струйні, лазерні.

dpi – pixel на дюйм. Сканер – цей пристрій сканує графічні зображення та текст.СD ROM – пристрій для читання лазерних дисків.СW – запис на CD.Засоби мультимедія – мікрофон, колонки.

Модем – для обміну інформацією через телефонні кабелі.Стрімер – пристрій для збереження великих об”ємів іформації.

Системний блок складається з материнської (системної) плати; вінчестера, HD; дисководу. Системна плата: процесор – виконує всі розрахунки і оброблює інформацію; характеристики – розрядність, тактова частота, тип..,оперативна память – для тимчасового зберігання данних, результатів обробки, для прискорення роботи компютерів.,контролери, що керують роботою пристроїв, або адаптер – пристрій для керування зовнішніми пристроями ЕОМ..,системна магістраль через яку адаптер взаємодіє з процесором, ОП.

Дисплей – його характеристики такі: роздільна спроможність, кількість кольорів (палітра), розмір екрану. Зображення складається із pixel-ей. Основні розміри екрану – 15, 19, 20, 21 дюйми.

Клавіатура – 101 клавиш + клавиши для полегшення роботи з Віндоуз. Esc- відміна дії; F1-F12 – функціональні клавіші; Print Screen – печать вікна; Shift+символ – перехід в інший регистр; Num lock – on/off – включає тельну клавіатуру (цифрову); Backspace –вилучення символа зліва від позиції курсора; Delete – вилучення символа на позиції(справа) курсора.

^ 6.Призначення і типи операційних систем.

Операційна система – це набір команд, що автоматично завантажуються при включенні комп»ютера і використовуються для керування обчислювальними процесами, керування програмними і апаратними ресурсами ЕОМ. Призначення операційних систем полягає в наступному: розподіл ресурсів між працюючими програмами, відновлення їх в разі аврійної ситуації, управління завданнями користувачів, виділення пріоритетних задач тощо. Для роботи на ПК використовуються наступні типи операційних систем: MS DOS, Windows NT,Win “95,98,2000,Millenium,OS/2,Unix.

  1. ^ Складові частини Пк. Їх характеристика, призначення.

Персональні комп’ютери, праця яких грунтується на принципі програмного забезпечення вміщують в себе наступні структурні елементи: Центральний мікропроцесор, Внутрішню і зовнішню пам’ять, Системну шину, Засоби ввода-вивода інформації (клавіатура, дісплей, обладнання для друку, мишка та ін)

Центральний мікропроцесор, внутрішня пам’ять, системна шина (виконує функцію зв’зку між мікропроцесором, внутрішньою пам’яттю, стандартними й переферийними пристроями ввода-виводу) конструктивно розташовані в окремому блоці, який називається системним. Обладнання зовнішньої пам’яті також розміщуються в системному блоці, хоча інколи розміщують і в окремих блоках. Всі засоби ввода-вивода, а також обладнання внутрішньої пам’яті підключають до системної шини через відповідні спеціальні плати, які називаються адапторами чи контролерами. Центральний мікропроцесор, внутрішню пам’ять, системну шину, адаптери та контролери розміщують на одній платі, яку називають материнською.

^ Цетральний мікропроцесор - це основний засіб Пк. Він виконує програму, яка зберігається у внутрішній пам’яті, керує роботою всіх інших засобів і виконує різноманітні операції над даними. Важливою його характеристикою є продуктивність ( здатність щвидко працювати). Продуктивність визначається його тактовою частотою, яку вимірюють в мегагерцах.

^ Внутрішня пам’ять Пк складається з оперативно запам’ятовуючого пристрою (ОЗП чи RAM ) і постійного запам’ятовуючого пристрою ( ПЗП чи ROM ). В ОЗП різноманітна інформація може неодноразово записуватися і считуватися. В ПЗП інформація може неодноразово считуватися але записується, зазвичай, при його виробництві. Основною характеристикою пам’яті є її ємкість, яку вимірюють в одиницях вимірної пам’яті, найменьшою з яких є БІТ. Біт - це один двоїчний розряд, який містить два символа: 0 і 1. Вісім біт отримали назву БАЙТ. Отже 1КБ - 1024 байт, 1МБ - 1024 КБ, 1ГБ - 1024 МБ. Конструктивно, внутрішня пам’ять оформлюється у вигляді комірок пам’яті. Мінімальний розмір однієї комірки дорівнює 1 байтую. Ємкість внутрішньої пам’яті набагато меньше ніж ємкість зовнішньої, але вона перевищує зовнішню за швидкістю запису і считування.

^ Зовнішня пам’ять, як правило, призначена для довгострокового зберігання програм і даних. Інформація на пристроях зовнішньої пам’яті зберігається при включенні ПК. Об’єм ЗП значно більще ніж об’єм ВП. Хоча вона значно поступається ВП за швидкістю записування і считування інформації. Зазвичай, зовнішня пам’ять реалізується у вигляді накопичувачів на магнітних і оптичних дисках. Кожен з них використовується зі своїм контролером. Нині широко використовуються два вида магнитних накопичувачів: Накопичувачі на магнитних дисках ( дискети ), Накопичувачі на жорстких магнитних дисках ( вінчестери )

Вінчестери, у переважній своїй більшості, не знімаються. Фізичного доступу до них немає. Єдина їх перевага перед ФЛОППІ-ДИСКАМИ (дискетами) полягає у тому, що вони можуть зберігати великі об’єми інформації. Нині, використовують переважно магнитні диски (дискети) з високою "густиною запису" - HD. Об’єм інформації, яку вони можуть зберігти в собі приблизно 1.44 МБ. Щож до жорстких накопичувачів, то об’єм їх пам’яті досягає де-кількох десятків ГБ. Оптичні (лазерні) диски називають компакт-дисками чи дисками типа CD. У переважній більшості своїй вони використовуються лише для читання з них певної інформації CD-ROM (read only memory). Первинна інформація на них записується за допомогою спеціальної цифрової апаратури. Ємкість пам’яті оптичних дисків в сотні раз більше ніж ємкість дискет. Єдина проблема оптичних дисків полягає у їх швидкості при якій считується з них інформація.

^ Всі прилади ввода-вивода можна згрупувати в такі дві групи: Стандартні,Нестандартні

До стандартних відносимо Дісплей і Клавіатура. До нестандартних Магнитні і Оптичні накопичувачі, Прінтер, Сканер, Модем.

Дісплей необхідний для відображення інформації на екрані електронно-проміневої трубки. В графічном режимі на екран виводяться будь-які зображення, елементи зображення яких є точки ( піксели ). Основні характеристики дісплея: дозволяюча можливість (розрешающая способность), кількість кольорів і розмір екрана. Дозволяюча можливість визначається кількістю точок по вертикалі і горизонталі екрана. Чим більше кількість точок, тим більше можливість. В сучасних дісплеях ДМ може досягати 1280Х1024 точок і більше. Сучасні монітори мають кількість кольорів кратне 256.

Клавіатура призначена для ввода в ПК різноманітних символів (літер, цифр), а також для керування роботою ПК. Нині використовується клавіатура, яка має 101 клавішу, і де-кількох індикаторів, які характеризують поточний стан роботи системи. За своїм призначенням всю клавіатуру поділяють на чотири групи ( поля). Цетральне містить клавіши з літерами, цифрами, синтаксичними знаками, а також ряд клавіш керування. Друге поле містить 12 функціональних клавіш (F1-F12) і де-які клавіші керування. Третє поле містить клавіші керування курсором. Четверте поле містить додаткову клавіатуру. Воно містить клавіші, які при включені "NUM LOCK" діють як цифри і знаки, а при виключені, як елементи переміщення курсора.

Прилади друку можна поділити на дві групи: прінтери (матричні, струйні, лазерні) і плотери. Характеристикою принтерів є їх дозволяюча можливість, яка аналогічно дісплею вимірюється кількістю друкованих крапок в дюймі (1 дюйм - 2.54 см). Нині популярні принтери з дозволяючою можливістю 300, 600, 1200 DPI.

Призначення сканеру полягає у роботі із готовим зображенням ( зміна, додавання, виправлення, збільшення та ін ). Модем - пристрій, що забезпечує зв’язок між Пк і Серверами, мережою Internet та ін. Характеристикою модему є його швидкість передачі інформації за 1 секунду. Зараз дуже великою популярністю користуються модеми зі швидкістю передачі інформації за 1 секунду 56 Кб.
^ 8. Структура розміщення інформації. Поняття файла і папки.

Принцип запису, считування, розміщення файлів на ПК здійснюється в незвичайній для людини формі. Ми звикли, що інформація для нас представлена у вигляді речнь і словосполучень, основу яких складають численні літери, що зв’язані між собою певною смисловою силою. Інформація, що записана на носіях інформації чи то зовнішньої пам’яті чи внутрішньої, зовсім відрізняється від нам привичної. Отже. Інформація на магнітних носіях ПК записана у двоїчній формі, що представляє собою сукупність тільки двох цифр - нуля і одиниці. Така система обчислення незвична для простої людини і взагалі невдобна. І все ж таки, такі комбінації 0 і 1 складають основу будь-якого документа, що створюється в мережі Пк. Інформація, оскільки складається переважно з бітів, що утворюють найбільш вищі порядки сукупності, розміщується в комірках на магнітних носіях. Розмір кожної комірки дорівнює 1байт. Кожній комірці пам’яті присвоюється номер (адрес ). Сукупність таких комірок складають будь-який документ, який в комп’ютерному середовищі низивається файлом. Ієрархія розташування інформації така: файл-папка-каталог. Отже, файл - це програма чи організована сукупність цифрових, алфавітно - цифрових та інших даних. У зв’язку з цим розрізняють програмні файли і файли даних. Для зберігання програмних файлів і файлів даних на диску виділяють відповідні області даних. При звертанні до файлу його розглядають, як структурно-неподільну одиницю. Сукупність файлів складають файлову систему. ФС - це сукупність програм, яка забезпечує роботу з їх каталогами й файлами, а також сама сукупність файлів і каталогів, які зберігаються на зовнішніх пристроях Пк. Слід зауважити, що структура файлової системи Пк в де-якій мірі визначає сруктуру ОС і можливості користувача. Кожен файл має свій індифікатор, що складається з двох частин - ІМЕНІ і ТИПА файла. Кожен регіструїться у складі файлів, точніше каталозі, який іще називають дерикторієм. Але до того щоб увійти у каталог вони можуть бути поміщенні у "так звану" Папку. Папка - це сукупність однотипних файлів, які розміщені в ній за власним бажанням користувача. Папка має своє ім’я, дату створення. В папці також відображається об’єм інформації, що містять файли. Папку можна в будь-який момент перенести в іншу папку або ж до існуючого вже каталогу файлів. Каталог файлів - це сукупність як однотипних так і неоднотипних файлів. В каталозі для кожного файла регіструються: ім’я файла, його тип, розмір пам’яті яку займає, дата і час його створення. Але слід зауважити, що в де-яких ОС, наприклад MS-DOS, сам каталог також може мати ім’я і зберігатися в іншому каталозі з іменами звичайних файлів. В цьому випадку слкадається ієрархічна система. В Пк з жорстким диском практично завжди організовується ієрархічна структура файлів. При цьому, на кожному диску є " корневой " каталог, в якому регіструються підкаталоги 1-го рівня і файли. В підкаталогах 1-го рівня регіструються, в свою чергу, звичайні файли і підкаталоги 2-го рівня і.т. д. Список вміщенних один в одного каталогів позначається їх іменами, які відокремлені знаком похилої лінії " \ ".


  1. Проблема надійного захисту інформації від несанкціонованого доступа є однією з найважливіших і невирішених проблем сьогодення. Особливо в наш час. Час науки і прогресу. Комп’ютерні технології дали імпульс розвитку всесвітнєвідомої мережі INTERNET, що для одних стала сферою спілкування, праці, розваг, а для інших спосіб "підслухати", зробити якусь гадість. Людина в цьому електроному світі стає власником інформації - яка є об’єктом нинішніх відносин, як ринкових так і неринкових. Internet - це майбутній електроний ринок людського суспільства, на якому можна придбати всеі в тій кількості, в якій забажаєш. І всеж таки неслід забувати, що всі ми різні. Неслід забувати, що серед нас є комп’ютерні генії, які об’єднані єдиною назвою - хакери. Вони - професіонали з комп’єютерних технологій та систем і звичайно ж знають, що через всесвітню мережу пересилається багато корисної, приватної, секретної та інформації. Тому для людей, які все ж таки наважуються пересилати інформацію по Internet, слід забезпечитися міцною підтримкою захисту і маскування інформації. Взагалі, пересилаючи інформацію, особа ризикує втратити цінність інформації, ризикує своєю репутацією, своїми грішми, ризикує тим, що може підхопити вірус на свій Пк, таку тактику полюбляють використовувати, ризикує тим, що його інформація може стати відомою півсвіту, а може й всьому. Це ще не повний перелік ризиків.


Їх багато і для кожного користувача (банк, Держава, підприємець, Міноборони та ін) вони специфічні і особливі, але методи боротьби з цими ризиками майже для всіх однакові. Шляхи і методи приховування таємних повідомлень відомі вже давно і до того ж давня сфера людської діяльності стінографія відродилася саме для вирішення проблем захисту інформації.

Поряд з нею використовуються й інші методи захисту: кодування і криптографії. Мета криптографії полягає у тому щоб заблокувати доступ до таємної інформації шляхом шифрування змісту таємних повідомлень. Мета ж стінографії - приховати сам факт існування таємного повідомлення. При об’єднані цих двох методів, ймовірність захисту інформації була б набагато збільшена. Але це покищо у переспективі. Існують такі методи захисту інформації:

Метод спеціального форматування текстових данних

Метод використання відомого переміщення слів, абзаців(основан на зміні положення строк і розташування слів)

Метод вибору певних позиційних літер (початкові літери кожної строки утворюють повідомлення)

Метод приховування в невикористаних місцях жорстких дисків (записування інф. В нульовій дорожці)

Метод використування імітуючих функцій (необхідно переосмислити текст, в якому генерується повідомлення)

Метод знищення заголовка, який індифікує файл(метод кодування текста із знищеним заголовком, який відомий опоненту)

Метод використання надлишку цифрових фото, звуку, відео. (заповнення додатковою інф. молодші ряди цифрових відліків, що мають мало корисної інф).

Рабочий стол”

^ 1.Призначення, складові частини робочого столу, панелі задач, панелі “Microsoft Office”.

Після завантаження на екрані з’являється робочий стол, на якому знах. значки, кожен з яких відповідає папці, окремому файлу, приклад. програмі. Зазвичай на РС знаходяться піктограми і ярлики. Після інсталяції на РС з’являються декілька піктограм, наприклад:

Мой комп.

Disk A звертання до гнучкого диску, а також інші диски на які може бути поділений вінчестер (значок лазерного диску).

Тут розташ. папка управління, в якій знах.програми, як: зміна дати і часу; додавання або зміна іншої клавіатури(мови); додавання і вилучення програм Windows; зміна властивостей екрану і зміна власт. принтерів.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Основні положення iconОсновні положення практики

Основні положення iconОсновні положення практики

Основні положення iconМодуль № механіка
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та їх дослідне обґрунтування
Основні положення iconПрограма державного іспиту напрям «Хімія»
Основні положення атомно-молекулярної теорії. Визначення: атом, молекула, моль, хімічний елемент
Основні положення iconПерелік питань з епідеміології для студентів IV курсу стаматологічного факультету
Основні положення теорії передачі збудників інфекційних хвороб Л. В. Громашевського
Основні положення iconЛановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України І світу: Підручник
Основні положення та економічні наслідки реформи 1861 – 1866 рр та скасування кріпацтва
Основні положення iconПоложення мікроорганізмів в природі, загальні властивості, типи організації,...
Основні відмінності в організації та функціонуванні еукаріотичної та прокаріотичної клітин
Основні положення iconМіністерство освіти І науки україни
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пояснення агрегатних станів речовини на основі мкт. Маса І розмір молекул. Стала...
Основні положення iconЗакон України "Про теплопостачання": структура, зміст, основні положення
Питання для підготовки до підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Енергетичне право" (II семестр 2012-2013 н р.)
Основні положення iconПоложення про реєстр страхувальників І. Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до статей 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка