Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Скачати 68.78 Kb.
НазваУчнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж
Дата конвертації04.07.2013
Розмір68.78 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “Престиж»
І. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2. Самоврядування пропагандує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами та батьками.
ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватися на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.
ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту, яке проводиться раз на місяць.

3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5. Президентом учнівського колективу може бути учень 9 - 11 класу, який обирається таємним голосуванням вчителів та учнів школи.
6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях парламенту.

1. Шкільний парламент:

- бере участь у складанні річного плану роботи школи;

- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

- вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

- бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

- організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

^ 1. Центр «Освіти»:

- проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

- бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

- виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

- проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.
2. ^ Центр «Дисципліни і порядку»:

- забезпечує захист прав та інтересів учнів;

- організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

- контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

- контролює та оцінює чергування по класах;

- контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного розпорядку учнів);

- контролює відвідування учнями школи;

- надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;

- організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

- розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;

- організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями.
3. ^ Центр «Дозвілля»:

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

- підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

- організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

- готує творчі виставки учнів;

- встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

- в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

- організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

- оформляє альбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі ("Літопис класів");

- організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.
4. ^ Центр «Здоров'я»::

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

- залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;

- проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

- організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

- контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

- приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя та культури поведінки;

- проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).
5. ^ Центр «Добрих і корисних справ»:

- виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального року та в літній період;

- організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;

- проводить рейдперевірки збереження шкільного майна та чергування один раз в місяць;

- організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;

- веде облік збереження шкільного майна, закріпленого за тим чи іншим класом;

- викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна;

- проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;

- піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;

- організовує проведення трудових операцій, десантів.
6. ^ Центр « Інформаційний»:

- забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

- інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету "ТЕМП";

- розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

- забезпечує інформацією з життя школи (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки житттєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи);

- збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

Схожі:

Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconЗміст дисципліни: Державне будівництво І місцеве самоврядування в Україні
Поняття державного будівництва І самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва І самоврядування. Практика державного...
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж icon1. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування Міжнародно-правові...
Мадрид, 21 травня 1980 року), Декларацію про принципи місцевого самоврядування в державах учасниках Співдружності (29 жовтня 1994...
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconПитання з навчальної дисципліни “Державне будівництво І місцеве самоврядування...
...
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж icon1. Загальна характеристика науки «Державне будівництво та місцеве...
Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання з дисципліни „Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні”
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconОсновними принципами такого підходу є
Соціальна стратифікація (лат куля) поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи І верстви (стратифікації), які мають...
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconЗапобігання дитячого боулінгу; допомога учням, які потрапили у складні...
Лідерам міських (районних) організацій учнівського самоврядування, координаторам учнівського самоврядування
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconАнкета кандидата в слухачі молодіжного проекту
Якщо Ти молодий І активний, бажаєш познайомитися з основами самоврядування та стати лідером, – тоді молодіжний проект «Школа місцевого...
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconРоботи
Суліма Лариса Василівна, учитель української мови та літератури Уманської міської гімназії
Учнівське самоврядування Курахівської гімназії “ Престиж iconДипломна робота з психології
Рецензент: Практичний психолог житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М. Й. Очерета Шустова М. А
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка