Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Скачати 11.09 Mb.
НазваМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Сторінка1/74
Дата конвертації01.07.2013
Розмір11.09 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України

М. В. Салтевський

КРИМІНАЛІСТИКА

(у сучасному викладі)

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів

КИЇВ

КОНДОР

2005

Зміст -- Криміналістика

Істуш 12

?ОЗДІЛ І. .МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ 14

'жшшя 1. Предмет, завдання та система криміналістики 14

1. Історичний аспект формування предмета криміналістики 14

І Предмет криміналістики 15

О. Завдання криміналістики 19

4 Система криміналістики 21

Глжва 2. Вчення про методи криміналістики (криміналістична методологія) 25

Поняття і сутність криміналістичної методології 25

. І Криміналістичні методи 25

і 3 Класифікація методів криміналістики 26

-іва 3. Криміналістична ідентифікація і групофікація 28

Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знань 28

1 Криміналістична ідентифікація - окремий метод криміналістики 29

З Об'єкти криміналістичної ідентифікації ; 31

- Поняття про ідентифікаційні ознаки і властивості 32

: 5. Види криміналістичної ідентифікації 33

- Встановлення групової належності — окремий метод науки криміналістики 33

: 7. Методика ідентифікації і групофікації 37

Г іава 4. Вчення про механізм учинення злочину 40

Поняття злочинної діяльності, ЇЇ структура та елементи 40

 • І Механізм злочинної діяльності та його відображення 41

 • 5. Види взаємодій та їх енергетична сутність 42

іава 5. Криміналістика в системі наукового знання 44

:" І. Криміналістика — юридична наука 44

5.2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками 44

: 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками 46

: 4. Закони розвитку криміналістики 48

іава 6. Становлення, розвиток і сучасний стан криміналістики в Україні 49

■І. Зародження і розвиток спеціальних знань у практиці розслідування злочинів

(історичний аспект) 49

 1. Виникнення криміналістики в Україні 51

 2. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні 54

^ ОЗДІЛ II. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЗБИРАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ (КРИМІНАЛІСТИЧНАТЕХНІКА) 55

тава 7. Теоретичні засади криміналістичної техніки 55

І. Предметі завдання криміналістичної техніки 55

" 2. Класифікація засобів криміналістичної техніки 56

'ава 8. Технічні засоби збирання криміналістичної інформації на досудовому слідстві. 58

 1. Технічне забезпечення слідчого 58

 2. Технічні засоби органів дізнання (оперативна техніка) 60

 3. Комплекти криміналістичної техніки досудового слідства 61

- Технічні засоби експертного дослідження матеріальнихджерел криміналістичної
інформації (експертна техніка) 64

:" Технічні засоби суду та криміналістичної профілактики злочинів 67

Зміст 5

Глава 17. Сліди навичок письма (криміналістичне дослідження письма) 155

 1. Поняття криміналістичного дослідження письма 155

 2. Ідентифікаційні ознаки письма 156

 3. Методика криміналістичного дослідження письма 162

 4. Підготовка матеріалів для криміналістичного дослідження письма 165

Глава 18, Сліди звуку (криміналістична акустика) 168

 1. Звук як джерело криміналістичної інформації 168

 2. Поняття й властивості звукових слідів 169

 3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів 170

 4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів у розслідуванні
  злочинів 174

Глава 19. Сліди запаху людини (криміналістична одорологія) 178

 1. Поняття, види і властивості слідів запаху 178

 2. Робота із запаховими слідами на місці події 180

 3. Дослідження і використання слідів запаху в практиці розслідування злочинів 183

Глава 20, Сліди пам'яті людини 185

 1. Поняття слідів пам'яті, їх властивості і механізм утворення 185

 2. Джерела слідів пам'яті, їх виявлення і фіксація 185

 3. Сучасні технічні можливості інструментального розпізнавання і дослідження слідів
  пам'яті 187

 4. Деякі прийоми інструментального дослідження емоційної напруженості в
  оперативній і слідчій практиці 188

^ РОЗДІЛ V. ЗАСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ (КРИМІНАЛІСТИЧНА

МЕХАНОСКОПІЯ) 194

Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація 194

 1. Поняття засобів учинення злочину ! 194

 2. Класифікація засобів учинення злочину 195

^ Глава 22. Сліди знарядь вчинення злочинів 200

 1. Механізм утнюрення і види слідів знарядь вчинення злочину 200

 2. Прийоми виявлення і фіксації слідів знарядь вчинення злочинів 202

 3. Мікрооб'єкти, прийоми їх виявлення і використання в розслідуванні злочинів 203

 4. Прийоми одержання інформації для розшуку знарядь злому, інструментів і предметів
  за їх слідами 205

22.5. Методика ідентифікаційного дослідження слідів знарядь вчинення злочинів .....208

^ Глава 23. Криміналістична документалістика (технічне дослідження документів) 209

 1. Поняття, предметі завдання криміналістичної документалістики 209

 2. Класифікація документів 210

 3. Слідчий огляді попереднє дослідження документів 211

 4. Прийоми встановлення слідів змін у документах ..212

 5. Встановлення первісного вигляду і змісту документа 214

 6. Дослідження відбитків печаток і штампів 218

 7. Дослідження машинописних текстів 220

 8. Деякі відомості про сучасні друкуючі пристрої і ознаки, шо відображаються на
  друкованих документах 221

 9. Дослідження поліграфічної продукції 225

23.10. Дослідження матеріалів документів і засобів письма 227

^ Глава 24. Дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу (судова балістика) 229

 1. Поняття і предмет дослідження судової балістики 229

 2. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація 230

 3. Деякі відомості про ручну вогнепальну зброю і боєприпаси ....233

 4. Сліди вогнепальної зброї та механізм їх утворення 238

Прийоми використання слідів вогнепальної зброї для її розшуку і ідентифікації
6 Салтевський М. В. Криміналістика

 1. Основи методики дослідження зброї і слідів пострілу 245

 2. Сліди холодної зброї і використання їх для одержання інформації про подію злочину і
  злочинця 249

^ Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового
призначення 253

 1. Транспортні засоби та їх сліди 253

 2. Прийоми встановлення місця автотранспортної пригодиї 254

 1. Прийоми визначення часу автопригоди за слідами автотранспортних засобів, що
  утворюються на місці події 255

 1. Прийоми встановлення і ототожнення транспортного засобу за слідами на місці події 256

 1. Прийоми одержання інформації для визначення напрямку руху транспортних засобів
  за їх слідами на місці події 259

 2. Прийоми одержання інформації про водія і потерпілого за слідами транспортних
  засобів на місці події 261

 3. Прийоми одержання інформації для розшуку і ототожнення машин і механізмів за їх
  слідами на місці події 262

^ Глава 26. Сліди фізичних явищ, сильнодіючих і отруйних речовин, сил і явищ природи ..264

26.1. Поняття, види, механізм утворення і використання слідів сильнодіючих і отруйних
речовин, застосовуваних як засоби вчинення злочинів 264

26.2. Одержання інформації про дії сил і явиш природи, відображувані на місці події 265

^ РОЗДІЛ VI. ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 268

Глава 27. Теоретичні основи криміналістичної тактики 268

 1. Предмет, система і завдання 268

 2. Принципи криміналістичної тактики 270

^ Глава 28. Теорія спілкування в криміналістичній тактиці 272

 1. Поняття і сутність спілкування 272

 2. Характеристика властивостей спілкування 273

 3. Структура, види і суб'єкти спілкування 274

 4. Функції спілкування в криміналістичній тактиці 276

^ Глава 29. Вчення про методи криміналістичної тактики 278

 1. Методологія криміналістичної тактики 278

 2. Методи криміналістичної тактики 279

 3. Версіювання — метод криміналістичної тактики 280

 4. Прогнозування — метод криміналістичної тактики 282

 5. Моделювання — метод криміналістичної тактики 282

 6. Реконструкція — метод криміналістичної тактики 283

^ РОЗДІЛ VII. ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 285

Глава ЗО. Слідчі дії та організаційні заходи — засоби криміналістичної тактики 285

 1. Поняття засобів і слідчої діяльності .285

 2. Структура слідчих дій як засобів криміналістичної тактики 288

 3. Організаційні дії слідчого — засоби криміналістичної тактики 291

 4. Сучасна класифікація слідчих дій 292

^ Глава 31. Вчення про тактичний прийом 294

 1. Тактичний прийом і спосіб, їх сутність 297

 2. Структура, ознаки і властивості тактичного прийому 291

 3. Види тактичних прийомів 293

^ Глава 32. Слідча ситуація, тактична операція, комбінація і тактичне рішення 301

 1. Ситуація — поняття, сутність, структура 301

 2. Слідча ситуація в криміналістичній тактиці: поняття, сутність 301

 3. Методологічна сутність і структура слідчої ситуації 302

 4. Види слідчих ситуацій 303Зміст 7

 1. Тактична операція і тактичне рішення 304

 2. Тактичне рішення - метод криміналістичної тактики 306

 3. Тактична комбінація, поняття, сутність 307

 4. Види і властивості тактичних операцій і комбінацій 308

 5. Нетрадиційні засоби в криміналістичній тактиці 309

^ РОЗДІЛ VIII. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ .311
Глава 33. Управління в криміналістичній тактиці 311

 1. Поняття управління і його структура 311

 2. Принципи управління засобами криміналістичної тактики 313

^ Глава 34. Планування в криміналістичної тактиці 316

34.1. План і планування: поняття і сутність 316

> Види планування і його організація 316

Принципи планування розслідування 318

>4.4. Тактика планування розслідування 319

5. Форми і реквізити планів 321

^ РОЗДІЛ IX. ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 323

Глава 35. Джерела інформації досудових слідчих дій 323

 1. Поняття і види джерел інформації 323

 2. Особливості відображення і тактика одержанняінформації від людей (особистісних
  джерел) 324

 3. Особливості відображення і тактики одержання інформації від речей (із речових
  джерел) 326

 4. Особливості відображення і одержання інформації із складних системних джерел
  ^ (РЕЧІ «ЛЮДИ) 328

РОЗДІЛ X.ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ НОНВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 331

Глава 36. Слідчий огляд і освідування 331

 1. Огляд - метод дослідження матеріальних джерел інформації 331

 1. Огляд — процесуальна слідча дія і засіб криміналістичної тактики Види слідчого
  огляду 334

 2. Слідчий огляд — процесуальна форма реалізації тактичних прийомів і технічних
  засобів для одержання інформації від речей 336

 3. Тактико-психологічні прийоми дослідження матеріальної обстановки для
  прогнозування обставин події злочину 338

^ Глава 37. Ексгумація трупа 343

 1. Поняття ексгумації як слідчої дії 343

 2. Підготовка до ексгумації трупа 343

 3. Тактичні прийоми огляду і освідування в ході ексгумації 344

^ Глава 38. Обшук і вмїмка 346

 1. Поняття і сутність обшуку і виїмки 346

 2. Принципи організації, керування обшуком і виїмкою 348

 3. Види обшуку і виїмки 349

 4. Підготовка до обшуку і виїмки 350

 5. Загальні тактико-психологічні особливості обшуку і виїмки 351

 6. Тактико-психологічні особливості провадження

обшуку і виїмки 353

 1. Особистий обшук і обшук транспортних засобів 355

 2. Фіксація ходу і результатів обшуку та виїмки 356

Розділ XI. ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ

^ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ЛЮДЕЙ 358

Загальні зауваження 358

Глава 39. Допит і очна ставка 358

39.1. Поняття допиту, його види і сутність 358

8 Салтевський М. В. Криміналістика

 1. Структура і підготовка до допиту як керованого процесу одержання інформації з
  ідеальних відображень 359

 2. Психологічні засади спілкування вході допиту 360

 3. Встановлення психологічного контакту 362

 4. Тактика допиту і управління спілкуванням у безконфліктних ситуаціях 363

 5. Тактика допиту і управління спілкуванням у конфліктних ситуаціях 364

 6. Тактичні прийоми управління спілкуванням при пред'явленні доказів у ході допиту366

 7. Види питань і прийоми постановки їх на допиті 367

 8. Закінчення допиту, фіксація і аналіз його результатів 368

39.10. Тактичні особливості управління спілкуванням у ході очної ставки 370

^ Глава 40. Тактика пред'явлення для впізнання 374

 1. Поняття впізнання, його сутність і види 374

 2. Підготовка до пред'явлення для впізнання 375

 3. Загальна тактика пред'явлення для впізнання і управління ним 377

 4. Пред"явлення для впізнання людей 379

 5. Пред'явлення для впізнання предметів (речей) 380

 6. Пред'явлення трупа для впізнання 381

 7. Пред'явлення для впізнання людей і речей у специфічних слідчих ситуаціях 381

^ Глава 41. Перевірка показань на місці 384

41.1. Поняття, сутність і завдання перевірки

показань на місці 379

 1. Підготовка до перевірки показань на місці 385

 2. Особливості тактики перевірки показань на місці 385

 3. Фіксація перевірки показань на місці 387

^ РОЗДІЛХИ. ТАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ

ІНФОРМАЦІЇ ІЗ СКЛАДНИХ (СИСТЕМНИХ) ДЖЕРЕЛ "ЛЮДИ - РЕЧІ" 388

Глава 42. Слідчий експеримент 388

 1. Поняття, сутність і види слідчого експерименту 388

 2. Організаційні і тактичні принципи провадження слідчого експерименту 389

 3. Підготовка до слідчого експерименту 390

 4. Експеримент, моделювання і реконструкція - загальнонаукові засоби одержання
  інформації в ході слідчого експерименту 391

 5. Тактичні прийоми проведення і керування слідчим експериментом 393

42.6. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту 396

^ Глава 43. Призначення і провадження судової експертизи 397

 1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому
  слідстві 397

 2. Судова експертологія і судова експертиза 398

 3. Проблеми класифікації судових експертиз 399

 4. Клас криміналістичних експертиз 400

 5. Клас технічних експертиз 403

 6. Клас експертиз матеріалів, речовин і виробів (КЕМРВ) і експертиз, що
  розвиваються 403

 7. 43.Система експертних державних установ України 406

 8. Призначення експертизи, підготовка матеріалів 408

43.9. Технологія і структура висновку експерта 409

^ РОЗДІЛ ХІТІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 411

Глава 44. Поняття, сутність і джерелакриміналістичної методики 411

 1. Поняття, завдання і предмет криміналістичної методики 411

 2. Джерела криміналістичної методики 412

^ Глава 45. Принципи і загальні положення в методиці 414

 1. Принципи і загальні положення в методиці 414

 2. Структура криміналістичної методики .* 415Зміст 9

^ Глава 46. Криміналістична характеристика 418

 1. Поняття криміналістичної характеристики 418

 2. Структура криміналістичної характеристики 41.9

 3. Криміналістична характеристика - основа побудови методики розслідування окремих
  видів злочинів 422

^ Глава 47. Вчення про спосіб вчинення злочину 424

 1. Поняття способу вчинення злочину 424

 2. Структура способу вчинення злочину і формуючі його фактори 425

 3. Детермінованість способу вчинення злочину 427

 4. Використання даних про способи вчинення злочинів 428

^ Глава 48. Розкриття злочинів за гарячими слідами 430

 1. Розкриття злочинів за гарячими слідами 430

 2. Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів по гарячих слідах 431

^ Глава 49. Основи забезпечення і представлення інформації на досудовому слідстві 435

 1. Поняття, сутність і структура забезпечення 435

 2. Інформація як предмет забезпечення 436

 3. Види забезпечення інформацією 438

 4. Представлення інформації на досудовому слідстві 439

^ Глава 50. Основи взаємодії слідчого і оперативно— розшукових органів при розслідуванні

злочинів 441

50.1. Поняття, сутність і завдання взаємодії 441

50.2 Принципи взаємодії 442

50.3. Підстави і форми взаємодії 444

^ РОЗДІЛ XIV. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ,

ЗДОРОВ'Я, ВОЛІ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ 447

Загальні зауваження 447

Глава 51. Основи методики розслідування вбивств 447

 1. Криміналістична характеристика вбивств 447

 2. Особливості порушення кримінальних справ про вбивства, заподіяння шкоди
  здоров'ю, незаконне позбавлення воліі недоторканність людини 449

 3. Організаційно-тактичні основи початкового етапу досудового слідства при порушенні
  кримінальної справи за фактом виявлення трупа 450

 4. Організаційно-тактичні основи початкового етапу розслідування кримінальних
  справ, порушуваних за фактом зникнення людини 452

 5. Організаційно-тактичні основи діяльності слідчого на наступних етапах досудового
  слідства при розслідуванні вбивств 453

 6. Організаційно-тактичні основи перевірки причетності запідозреного до вчинення
  убивства 454

 7. Судові експертизи при розслідуванні вбивств, заподіянні шкоди здоров'ю,
  незаконного позбавлення волі і недоторканності особи людини 456

^ Глава 52. Основи методики розслідуваннязлочинів проти статевої недоторканності і

статевої свободи людини 457

 1. Криміналістична характеристика і кримінально-правові особливості розглядуваних
  злочинів 457

 2. Особливості порушення кримінальних справ 458

 3. Організація розкриття злочинів про зґвалтування та інші насильницькі дії
  сексуального характеру в типових ситуаціях початкового етапу розслідування 459

 4. Організаційно-тактичні основи провадження слідчих дій на наступному етапі
  розслідування 462

^ Глава 53. Методика розслідування незаконного обороту наркотичних засобів 466

53 1. Криміналістична характеристика 466

5: 2 Особливості порушення кримінальних справ і слідчі ситуації, що при цьому

виникають 468

10 Салтевський М. В. Криміналістика

53.3. Організаційно-тактичні дії слідчого в типових ситуаціях початкового етапу
розслідування 469

53.4. Провадження слідчих дій на наступному етапі розслідування 471

^ РОЗДІЛ XV. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ

ВЛАСНОСТІ 475

Глава 54. Основи методики розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв 475

 1. Криміналістична характеристика 475

 2. Особливості порушення кримінальних справ 477

 3. Особливості розслідування крадіжок у типових ситуаціях початкового етапу 478

 4. Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв 479

 1. Організаційно-тактичні основи провадження окремих слідчих дій при розслідуванні
  крадіжок, грабежів і розбоїв 481

 2. Провадження деяких складних (системних ) слідчих дій на другому етапі досудового
  слідства 483

^ Глава 55. Основні методики розслідування присвоєння, розтрати або зловживання

службовим становищем 485

 1. Криміналістична характеристика злочинів 485

 2. Особливості порушення кримінальних справ і попередньої перевірки 488

 1. Типові ситуації, шо виникають на початковому етапі розслідування, присвоєння,
  розтрати, зловживання службовим становищем 489

 2. Організаційно-тактична діяльність слідчого в типових ситуаціях початкового етапу
  розслідування 491

 3. Особливості тактики провадження окремих слідчих дій на наступному етапі
  розслідування 492

^ Глава 56. Основи методики розслідування вимагання і шахрайства 495

 1. Криміналістична характеристика 495

 1. Особливості порушення кримінальної справи і дій слідчого в типових ситуаціях
  початкового етапу розслідування 497

 1. Організаційно-тактичні основи провадження слідчих дій у типових ситуаціях 498

 1. Організація і провадження наступних слідчих дій при розслідуванні вимагання і
  шахрайства 499

^ РОЗДІЛ XVI. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 501

Глава 57. Основи розслідування злочинів, шо вчиняються ухиленням від сплати податків,
зборів та інших платежів 502

 1. Криміналістична характеристики 502

 2. Порушення кримінальної справи у типових ситуаціях 502

 3. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого 504

^ Глава 58. Основні розслідування легалізації («відмивання») грошових коштів або іешого

майна 506

 1. Поняття і характеристика легалізації 506

 2. Криміналістична характеристика 506

 3. Особливості порушення кримінальних справ і первісні дії слідчого в типових
  ситуаціях 504

58.4. Організаційно-тактичні дії слідчого в типових ситуаціях досудового слідства 511

^ Глава 59. Основи методики розслідування хабарництва і корупції 515

 1. Криміналістична характеристика 515

 2. Особливості порушення кримінальних справ, виявлення ознак хабарництва і корупції
  вході перевірних дій 516

 3. Типові ситуації і тактичні особливості їхнього дозволу на первісному етапі
  розслідування 517

 4. Організаційно-тактичні особливості провадження початкових і наступних слідчих
  дій 518


Зміст П

^ Глава 60. Методика розслідування контрабанди 521

 1. Криміналістична характеристика 521

 2. Особливості порушення кримінальних справ і слідчі ситуації, що виникають при
  цьому 524

 3. Організаційні і слідчі дії на початковому етапі розслідування 525

 4. Організація і тактика провадження окремих слідчих дій при розслідуванні
  контрабанди 528

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Кривчук Віра Олександрівна старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету нніпп навс
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconНаціональна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології
«Кримінальний процес» (Особлива частина) для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ...
Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Робоча навчальна програма
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Ринкова економіка” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України iconМіністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ...
Бірюков І. А. професор кафедри цивільно-правових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка