Тема Основні поняття інформатики (4 год.)
Скачати 327.12 Kb.
НазваТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Сторінка1/3
Дата конвертації28.06.2013
Розмір327.12 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція
  1   2   3
Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Основні поняття інформатики (4 год.)

Лекція 1. Інформатика та інформація. Інформаційна система її структура

План

 1. Предмет інформатики. Об‘єкти та їх властивості.

 2. Поняття інформації, властивості інформації.

 3. Інформаційні процеси. Інформаційні технології.

 4. Способи передачі та збереження інформації. Носії інформації.

 5. Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення.

 6. Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Типи сучасних комп’ютерів. Сфери використання. Перспективи розвитку.

^ Рекомендована література: 1,2,3,6,8,9

Лабораторна робота №1. ТБ у комп’ютерному класі. Організація робочого місця в комп’ютерному класі.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

1. Архітектура ЕОМ. Апаратна складова комп’ютера.

2. Основні функції та характеристики апаратних складових:

 • мікропроцесор,

 • пам'ять,

 • пристрої введення - виведення,

 • запам‘ятовуючі пристрої, зовнішні накопичувачі,

 • комунікаційне обладнання, периферійні пристрої.

3. Виконати кодування заданої інформації.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК (6 год.)

Лекція №2. Системне програмне забезпечення. Файлова система

План

 1. Інформаційна складова інформаційної системи. Програмне забезпечення. Відкрите програмне забезпечення.

 2. Операційні системи, призначення. Класифікація операційних систем. Основні функції. Інтерфейс.

 3. Сервісне програмне забезпечення. Програми обслуговування дисків. Програми архівації файлів.

 4. Файл. Файлова система. Ім‘я файлу, шлях до файлів. Властивості файлів.

 5. Прикладне програмне забезпечення.

Лекція №3. Операційна система Windows

План

 1. Віконний, графічний інтерфейс.

 2. Робота з вікнами. Структура вікон Windows. Робочий стіл. Панель задач.

 3. Технологічні механізми Windows. Буфер обміну. Система меню.

 4. Стандартні додатки Windows.

 5. Об‘єкти Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів.

 6. Програми навігатори. Призначення та можливості. Мій комп’ютер. Провідник. Файлові менеджери.

^ Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №2. Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

1. Організація і представлення даних в ПК.

2. Використання довідкової системи.
Тема 3. Текстовий процесор (8 год.)

Лекція №4. Створення, редагування, форматування та збереження текстових документів у середовищі MS Word

План

 1. Призначення, можливості використання текстового процесора MS Word та настроювання середовища текстового процесора.

 2. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

 3. Фрагменти тексту та дії з ними.

 4. Форматування символів, абзаців, документів.

 5. Створення нумерованих і маркованих списків.

 6. Вставка зображень у текстовий документ і настроювання їх властивостей.

 7. Таблиці в текстових документах.

Лекція №5. Стильове оформлення документів

План

 1. Використання стилів, поняття про схему документа.

 2. Перегляд документа в різних режимах.

 3. Автоматичне створення змісту документа.

 4. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа.

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №3.Введення, редагування та форматування символів та абзаців. Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів.

Лабораторна робота №4. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Правила стильового оформлення документів різних типів.

 2. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.


Тема 4. Комп’ютерні презентації та публікації (8 год.)

Лекція №6. Створення й показ комп’ютерних презентацій. Основи створення комп’ютерних публікацій

План

 1. Поняття комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

 2. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

 3. Створення текстових написів і вставка графічних зображень на слайдах презентації.

 4. Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

 5. Використання гіперпосилань та кнопок дій.

 6. Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13

Лабораторна робота №5. Розробка слайдової презентації.

Лабораторна робота №6. Анімація в слайдових презентаціях.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

 2. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.

 3. Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

 4. Лабораторна робота №7. Створення інформаційного бюлетеня і буклету.


Тема 5. Служби Інтернету (4 год.)

Тема 6. Інформаційні технології у навчанні (2 год.)

Лекція №7. Електронна пошта. Інтерактивне спілкування. Інформаційні технології у навчанні

План

 1. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

 2. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

 3. Етикет електронного листування.

 4. Інтерактивне спілкування. Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

 5. Інформаційні технології у навчанні. Використання електронних посібників, інтерактивних навчальних програм та мультимедійних курсів

Рекомендована література: 1,2,3,5,6,8,9,12,13,16

Лабораторна робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень.

 2. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи.

 3. Створення власних шаблонів листів.

 4. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

 5. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

 6. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.

 7. Програмні засоби навчання іноземних мов. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

 8. Лабораторна робота №9. Робота з навчальними програмами.


Тема 7. Основи програмування (20 год.)

Лекція №8. Засоби візуальної розробки програм

План

 1. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Способи зберігання даних.

 2. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Атрибути і методи об’єкта. Поняття події та обробника події.

 3. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора.

 4. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 5. Створення найпростішого програмного проекту.

Рекомендована література: 1,4,5,9,11,14

Лабораторна робота №10. Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.

Лабораторна робота №11. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

 2. Поняття форми й елемента керування.

 3. Редагування коду обробника подій, пов’язаних з елементами керування.

 4. Властивості форм та елементів керування


Лекція №9. Структура й складові елементи програм, записаних мовою програмування.

План

 1. Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних.

 2. Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів керування. Використання вікон повідомлень.

 3. Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання.

 4. Поняття операції та виразу. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

^ Рекомендована література: 1,4,5,9,11,14

Лабораторна робота № 12. Введення й виведення даних, робота зі змінними.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

 2. Відтворення на формах зображень.


Лекція №10. Основи структурного програмування. Програмування розгалужень

План

 1. Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні структури.

 2. Логічні значення та логічні операції. Запис логічних виразів мовою програмування.

 3. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.

 4. Вкладені оператори розгалуження.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,14,15

Лабораторна робота №13. Складання програм з розгалуженнями.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Прапорці та групи перемикачів.

 2. Реалізація розгалужень за допомогою прапорців та груп перемикачів.


Лекція №11. Цикли та підпрограми

План

 1. Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з після умовою та з передумовою.

 2. Оператори циклів.

 3. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел.

 4. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами.

 5. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.

 6. Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм. Підпрограми з аргументами.

 7. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції

^ Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,14,15

Лабораторна робота №14. Програмування циклічних обчислень.

Лабораторна робота №15. Створення і використання підпрограм користувача та вбудованих процедур і функцій.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. . Створення й використання власних функцій.

 2. Стандартні процедури й функції.


Тема 8. Системи обробки табличної інформації (8 год.)

Лекція №12. Електронні таблиці. Табличний процесор

План

 1. Призначення, можливості використання табличного процесора, відкриття й збереження документа.

 2. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу.

 3. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

 4. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №16. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Лекція №13. Виконання обчислень в електронних таблицях

 1. Використання найпростіших формул.

 2. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг.

 3. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Рекомендована література: 1,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №17. Використання формул та функцій в електронних таблицях.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Копіювання, переміщення й видалення даних.

 2. Автозаповнення.

 3. Створення простих діаграм.


Лекція №14. Аналіз даних у середовищі табличного процесора

План

 1. Сортування й фільтрація даних у таблицях.

 2. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

 3. Використання розширених фільтрів.

 4. Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

 5. Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №18. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

Лабораторна робота №19. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.

Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Проміжні підсумки та зведені таблиці.

 2. Умовне форматування даних.


Тема 9. Бази даних (6 год.)

Лекція №15. Моделі даних. Бази даних. Системи управління базами даних

План

 1. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.

 2. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

 3. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних.

 4. Поняття запиту до реляційної бази даних. Поняття про мову запитів SQL.

^ Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,11,15

Лабораторна робота №20.Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД.

^ Лабораторна робота №21.Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Лабораторна робота №22.Створення звітів за допомогою майстра.

^ Перелік питань до самостійної роботи студентів

 1. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів.

 2. Обмін даними між СУБД та іншими програмами, призначеними для обробки документів.

 3. Спільне використання бази даних.


  1   2   3

Схожі:

Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconЗакономірності, основні періоди, специфічні риси, історичну та культурну...
«культурологія». Викладається на І курсі в І та ІІ семестрах в обсязі 140 години (І семестр 72 год., ІІ семестр 68 год.), з них лекцій...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconХ І м І я програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9-й клас...
Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconЛекція 1 основні поняття інформатики
Відшукування раціональних рішень у будь-якій сфері вимагає обробки великих об'ємів інформації, що іноді неможливо без залучення спеціальних...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconТема основні етапи розвитку соціологічної думки (2 год.)
Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М., 1995
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) icon1. Предмет та основні поняття інформатики та інформації
Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що ґрунтується...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) icon1. Прочитайте текст, дотримуючись книжних норм відмінювання числівників...
Досягнення людини виглядають скромно на фоні «рекордів» представників тваринного світу; слон — до 40 км/год, кенгуру — до 50 км/год,...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconШановні студенти 41 то (твп) групи
Контрольна буде проводиться 16. 04. 2013 р в Центральному корпусі, в аудиторія 229 а (це Інститут інформатики на 2 поверсі біля залу...
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconОсновні тенденції та особливості сучасного розвитку науки в Україні....
Тема Основні тенденції та особливості сучасного розвитку науки в Україні. Система наукових досліджень (2 год.)
Тема Основні поняття інформатики (4 год.) iconЛекція 7 алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів
Поняття алгоритму таке ж основоположне для інформатики, як І поняття інформації. Саме тому важливо в нім розібратися
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка