Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля
Скачати 356.55 Kb.
НазваЗадача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля
Дата конвертації28.06.2013
Розмір356.55 Kb.
ТипЗадача
skaz.com.ua > Інформатика > Задача
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(для студентів заочної форми навчання)

Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального плану з дисципліни «Комп’ютерна обробка екологічних даних» для студентів заочної форми навчання. Вони включають теоретичні питання та практичні завдання по курсу.
Мета виконання контрольної роботи - засвоєння теоретичних знань, розвинення і удосконалення навиків роботи на сучасних персональних комп’ютерах.
Оформлення і захист контрольної роботи повинні сприяти активному сприйманню нового матеріалу, виробленню уміння комплексного використання поріднених дисциплін при вирішенні практичних питань.
Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок машинописного тексту, надрукованого через 1 інтервал, викладення тексту роботи письмово не повинно перевищувати 25 сторінок.
Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах паперу формату А4, прошитих з лівої сторони аркуша. Всі аркуші мають бути прономеровані. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу кафедру, дисципліну, спеціальність, курс, групу, а також прізвище та ініціали студента. Внизу титульного листа необхідно вказати місце та рік виконання контрольної роботи.
На слідуючій сторінці повинен бути приведений зміст контрольної роботи, в який вносяться: вступ, питання варіанту контрольної роботи, висновки, список літератури, додатки і проставлені номери сторінок, на яких викладено даний матеріал. На останній сторінці студент підписує роботу і ставить дату її виконання.
Кожний студент отримує окреме завдання для виконання контрольної роботи згідно з варіантом, який відповідає номеру прізвища студента в журналі групи з дисципліни.
Термін подання контрольної роботи - за тиждень до початку залікової сесії.
Увага! Неправильно оформлена робота повертається без перевірки на дооформлення. Робота, виконана не по своєму варіанту, підлягає переробці.

^ ВАРІАНТ № 1

1. Призначення та можливості функції фомування Зведених таблиць в MS Excel.

2. Поняття та призначення систем управління базами даних (СУБД). Структура бази даних реляційного типу.

3. Вимоги до баз даних.

4. Задача: В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗАБРУДНЮЮТЬ ДОВКІЛЛЯ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:
^ Підприємства Види забруднень Забруднення

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код підпр-ва

Счетчик

Код виду забрудн

Счетчик

Код

Счетчик

Назва підпр-ва

Текстовый

Вид забрудненя

Текстовый

Код підпр-ва

Числовий

Адреса

ТекстовийЗабруднення

Числовий

(зі списку)

Відпов особа

ТекстовийТелефон

ТекстовийПеріод

Текстовий

Обсяг забрудн

иконання

Числовий

 • Створити нову базу під назвою Підприємства, що забруднюють довкілля.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види забруднень не менш ніж п’ятьма видами забруднень і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Забруднення в таблиці Забруднення шляхом вибору зі списку з таблиці Види забруднень.

 • Доповнити схему даних таблицею Підприємства та встановити відповідний зв'язок з таблицею Забруднення, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Підприємства та Забруднення.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці умовною інформацією не менш як для десяти підприємств по три забруднення для кожного і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Звіт про загальний обсяг забруднення.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Забруднень та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати забруднення по кожному підприємству.


^ ВАРІАНТ № 2
1. Призначення та основні можливості MS PowerPoint.

2. Типи даних, що застосовуються в СУБД МS Access.

3. Переваги СУБД MS Access, що зумовлюють поширення його використання.

4. Задача: В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:
^ Підприємства Види ресурсів Використання

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код підпр-ва

Счетчик

Код виду ресурс

Счетчик

Код

Счетчик

Назва підпр-ва

Текстовый

Вид ресурсу

Текстовый

Код підпр-ва

Числовий

Адреса

ТекстовийВикористання

Числовий

(зі списку)

Відпов особа

ТекстовийТелефон

ТекстовийПеріод

Текстовий

Обсяг використ

Иконання

Числовий

 • Створити нову базу під назвою Підприємства, що використовують природні ресурси.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види ресурсів не менш ніж п’ятьма видами ресурсів і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Використання в таблиці Використання шляхом вибору зі списку з таблиці Види ресурсів.

 • Доповнити схему даних таблицею Підприємства та встановити відповідний зв'язок з таблицею Використання, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Підприємства та Використання.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці умовною інформацією не менш як для десяти підприємств по три види використання для кожного і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Звіт про загальний обсяг використання.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Використань та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати використання по кожному підприємству.


^ ВАРІАНТ № 3

1. Безпечність баз даних. Режими роботи з базами даних.

2. Поняття презентації та сфери їх застосування.

3. Способи пошуку екологічної інформації в мережі Internet.

4. Задача: В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ПЛАНИ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ЕКОЛОГІЇ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:
^ Плани перевірок Види перевірок Зміст планів перевірок

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код плану

Счетчик

Код виду перевір

Счетчик

Код

Счетчик

Місяць

Текстовый

Вид перевірок

Текстовый

Код плану

Числовий

Рік

ТекстовийПеревірка

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Результат перев

Текстовий

 • Створити нову базу під назвою Планування перевірок стану екології.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види перевірок не менш ніж десятьма видами перевірок і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Перевірка в таблиці Зміст планів перевірок шляхом вибору зі списку з таблиці Види перевірок.

 • Доповнити схему даних таблицею Плани перевірок та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст планів перевірок, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць ^ Плани перевірок та Зміст планів перевірок.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма планами перевірок для різних п’яти місяців по п’ять пунктів в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний план роботи і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Персональних планів робіт та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожного плану.


^ ВАРІАНТ № 4

1. Об'єкти, які створюються в СУБД МS Access. Їх призначення та застосування.

2.Типи серверів за функціями, які вони підтримують.

3.Системи адресації в Іnternet. Принципи побудови адрес.

4. Задача. В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ВІДСТЕЖЕННЯ ЗАЯВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:

^ Заяви на обстеження Види обстежень Зміст заяв на обстеження

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код заяви

Счетчик

Код виду обстеж

Счетчик

Код

Счетчик

Дата надходж

Дата


Вид обстеження

Текстовый

Код заяви

Числовий

Від кого

ТекстовийОбстеження

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Дата виконання

Дата

 • Створити нову базу під назвою Відстеження заяв на екологічне обстеження.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види обстежень не менш ніж десятьма видами обстежень і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Обстеження в таблиці Зміст заяв на обстеження шляхом вибору зі списку з таблиці Види обстежень.

 • Доповнити схему даних таблицею Заяви на обстеження та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст заяв на обстеження, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Заяви на обстеження та Зміст заяв на обстеження.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма заявами на обстеження по п’ять пунктів в кожній і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік заяв на обстеження та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Зміст заяв на обстеження та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожної заяви.


^ ВАРІАНТ № 5

1. Поняття моделі даних. Основні типи сучасних моделей даних.

2. Типи локальних комп’ютерних мереж за логічною організацією.

3. Типи підключення абонентів до Іnternet.Провайдери вашого району.

4. Задача. В СУБД МS Access створити базу даних ВІДСТЕЖЕННЯ СКАРГ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.

^ Заяви на обстеження Види обстежень Зміст заяв на обстеження

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код заяви

Счетчик

Код виду обстеж

Счетчик

Код

Счетчик

Дата надходж

Дата


Вид обстеження

Текстовый

Код заяви

Числовий

Від кого

ТекстовийОбстеження

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Дата виконання

Дата

 • Створити нову базу під назвою Відстеження заяв на екологічне обстеження.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види обстежень не менш ніж десятьма видами обстежень і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Обстеження в таблиці Зміст заяв на обстеження шляхом вибору зі списку з таблиці Види обстежень.

 • Доповнити схему даних таблицею Заяви на обстеження та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст заяв на обстеження, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Заяви на обстеження та Зміст заяв на обстеження.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма заявами на обстеження по п’ять пунктів в кожній і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік заяв на обстеження та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Зміст заяв на обстеження та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожної заяви.


^ ВАРІАНТ № 6

1. Поняття та призначення таблиць в реляційних СУБД. Склад та основні компоненти.

2. Складові АСУ «ЕкоІнспектор» НДЛ ЕДЕМ. Їх призначення.

3. Сайти екологічного спрямування в Іnternet.

4. Задача. В СУБД МS Access створити базу даних ВІДСТЕЖЕННЯ НАКАЗІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ. Таблиці БД повинні мати такі поля:

^ Накази та розпорядження Види робіт Зміст наказів та розпоряджень

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код розпор

Счетчик

Код виду робіт

Счетчик

Код

Счетчик

Дата надходж

Дата


Вид роботи

Текстовый

Кодрозпорядж

Числовий

Від кого

ТекстовийВид роботи

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Дата виконання

Дата

 • Створити нову базу під назвою Відстеження наказів та розпоряджень.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види робіт не менш ніж десятьма видами обстежень і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Вид роботи в таблиці Зміст наказів та розпоряджень шляхом вибору зі списку з таблиці Види робіт.

 • Доповнити схему даних таблицею Накази та розпорядження та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст наказів та розпоряджень, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Накази та розпорядження та Зміст наказів та розпоряджень.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма наказами по п’ять пунктів в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік наказів та розпоряджень та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Зміст наказів та розпоряджень та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожної заяви.


^ ВАРІАНТ № 7

1. Поняття та призначення запитів в середовищі СУБД Місrosoft Access.

2. Призначення пакету програм STATISTIKA.Можливості та недоліки.

3. Використання функцій СЧЕТЕСЛИ(), ЕСЛИ(), СУММЕСЛИ в MS Excel. Приклад.

4. Задача: В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ВІДСТЕЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:

^ Пропозиції Види робіт по пропозиціям Зміст робіт по пропозиціям

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код пропозиц

Счетчик

Код виду роботи

Счетчик

Код

Счетчик

Дата надходж

Дата


Вид вид роботи

Текстовый

Код пропозиції

Числовий

Від кого

ТекстовийРобота

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Дата виконання

Дата

 • Створити нову базу під назвою Відстеження заяв на екологічне обстеження.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види робіт не менш ніж десятьма видами робіт, що пов’язані з відпрацюванням пропозицій (наприклад: ознайомлення, прийняття рішення, надання відповіді, включення в план заходів та інш.) і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Робота в таблиці ^ Зміст робіт по пропозиціям шляхом вибору зі списку з таблиці Види робіт.

 • Доповнити схему даних таблицею Пропозиції та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст робіт по пропозиціям, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Пропозиції та Зміст робіт по пропозиціям.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма пропозиціями по п’ять пунктів робіт в кожній і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік пропозицій та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Пропозиції та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст робіт по кожной пропозиції.


^ ВАРІАНТ № 8

1. Поняття та побудова екранної форми в середовищі СУБД МS Access.

2. Призначення та основні компоненти пакету програм «Анализ данных» .

3. Побудова графіків змін показників забрудння повітря протягом року в MS Excel.

4. Задача:. В СУБД МS Access створити базу даних ВІДСТЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:

^ Приписи Види недоліків Зміст приписів

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код припису

Счетчик

Код виду недолік

Счетчик

Код

Счетчик

Дата виписки

Дата


Вид недоліку

Текстовый

Код припису

Числовий

№ припису

ТекстовийНедолік

Числовий

(зі списку)

Кому

ТекстовийУточнення

Текстовий

Дата усунення

Дата

 • Створити нову базу під назвою Відстеження виконання приписів.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види недоліків не менш ніж десятьма видами недоліків (наприклад: відсутність наказів, перевищення норм викидів, інш. порушення) і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Недолік в таблиці ^ Зміст приписів шляхом вибору зі списку з таблиці Види недоліків.

 • Доповнити схему даних таблицею Приписи та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст приписів, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Приписи та Зміст приписів.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма приписами по п’ять недоліків в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік приписів та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Зміст приписів та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожного припису.^ ВАРІАНТ № 9

1. Використання комп'ютерної графіки в екологічних задачах. Графічні можливості MS Paint. Призначення графічного редактора SURFER. Його недоліки та переваги.

2. Створення схеми бази даних у середовищі СУБД MS Access.

3. Система телеконференцій в Іnternet.

4. Задача. В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ДОКУМЕНТИ ТА ЛІТЕРАТУРА З ЕКОЛОГІЇ. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:

^ Документи Види тем Зміст документів

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код документ

Счетчик

Код виду теми

Счетчик

Код

Счетчик

Назва

Текстовий

Тема

Текстовый

Код припису

Числовий

Дата випуску

ТекстовийТема

Числовий

(зі списку)

Місце знах

ТекстовийУточнення

Текстовий • Створити нову базу під назвою Відстеження виконання приписів.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види тем не менш ніж десятьма видами тем (наприклад: метод розрахунку, норми викидів, ГДНК, інш.) і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Тема в таблиці ^ Зміст документа шляхом вибору зі списку з таблиці Види тем.

 • Доповнити схему даних таблицею Документи та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст документів, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Документи та Зміст документів.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма документами по п’ять тем в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік документів та їх змісту і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Зміст документів та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожного документа по темам.^ ВАРІАНТ №10

1. Редагування та обробка (добавлення нових, знищення існуючих) записів у таблиці, створеної засобами СУБД МS Access.

2. Накопичення даних та графічне відображення змін кількості викидів в MS Excel.

3. WWW (Всесвітня інформаційна мережа). Адреси екологічних сайтів.

4. Задача. В середовищі СУБД МS Access створити базу даних КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ . Таблиці бази даних повинні мати такі поля:
^ Організації Види посад Працівники

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код організац

Счетчик

Код посади

Счетчик

Код

Счетчик

Назва

Текстовий

Назва посади

Текстовый

Код організації

Числовий

Адреса випуску

ТекстовийПосада

Числовий

(зі списку)

ПІБ

Текстовий

Телефон

Текстовий

 • Створити нову базу під назвою Конролюючі організації.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види посад не менш ніж п’ятьма видами посад (наприклад: керуючий відділом, головний інспектор, інспектор, інш.) і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Посада в таблиці Працівники шляхом вибору зі списку з таблиці Види посад.

 • Доповнити схему даних таблицею Організації та встановити відповідний зв'язок з таблицею Працівники, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Організації та Працівники.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма організаціями по п’ять працівників в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний перелік організацій та їх працівників і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Організації та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати склад працівників кожної організації.^ ВАРІАНТ № 11

1. Обробка баз даних за допомогою MS Axcel.

2. Технологія створення баз даних.

3. Internet в роботі еколога. Види робіт.

4. Задача: В середовищі СУБД МS Access створити базу даних ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ЕКОЛОГА. Таблиці бази даних повинні мати такі поля:
Плани робіт Види робіт Зміст планів робіт

(головна таблиця) (таблиця списку підстановок) (підпорядкована таблиця)^ Назва поля

Тип поля
Назва поля

Тип поля
^ Назва поля

Тип поля

Код плану

Счетчик

Код виду робіт

Счетчик

Код

Счетчик

Назва плану

Текстовый

Вид роботи

Текстовый

Код плану

Числовий

Виконавець народження

ТекстовийРобота

Числовий

(зі списку)

Уточнення

Текстовий

Дата виконання

Дата

 • Створити нову базу під назвою Планування робіт еколога.

 • Створити три таблиці з вказаними полями.

 • Заповнити таблицю Види робіт не менш ніж десятьма видами робіт еколога і роздрукувати її.

 • За допомогою майстра підстановок встановити заповнення поля Робота в таблиці Зміст планів робіт шляхом вибору зі списку з таблиці Види робіт.

 • Доповнити схему даних таблицею Плани робіт та встановити відповідний зв'язок з таблицею Зміст планів робіт, надрукувати схему даних.

 • За допомогою майстра форм створити екранну форму для заповнення таблиць Плани робіт та Зміст планів робіт.

 • За допомогою створеної форми заповнити вказані таблиці не менш як п’ятьма планами робіт для різних виконавців по п’ять пунктів в кожному і роздрукувати їх.

 • За допомогою майстра звітів створити Загальний план роботи і роздрукувати його.

 • За допомогою майстра запитів створити запит Персональних планів робіт та за допомогою фільтрації і сортування роздрукувати зміст кожного плану.


^ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Об’єктивність оцінки знань студентів залежить від форм та засобів поточного й підсумкового контролю.

Форми проведення поточного контролю, їх періоди визначаються робочим планом викладача. Поточний контроль проводиться у вигляді заліків з практичних, лабораторних і самостійних робіт.

Форми підсумкового семестрового контролю визначаються навчальним планом спеціальності. Для даної спеціальності встановлено семестровий залік по завершенні першого семестру та іспит по завершенні вивчення дисципліни.

^ Шкала оцінок контролю знань студентів

 • двобальна (“зараховано”, “не зараховано”) за виконання самостійних робіт й складання заліку.

 • чотирибальна (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) за виконання лабораторних робіт та складання іспиту.

^ Критерії оцінки знань, складання заліку та іспиту

Критерії оцінки успішності повинні відповідати навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Вірне, науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв’язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність викладу думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

Усні відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими. Письмові відповіді, у тому числі звіти про лабораторні, самостійні роботи повинні бути виконані з точним дотриманням методичних вказівок, інструкцій, акуратно оформлені.

Література


Основна

 1. Гаєвський О. Ю. Інформатика : 7-11 кл. Навч. Посіб. 2-ге видання – К.: Видавництво А.С.К., 2009. – 512 с. : іл.

 2. Вовковінська, Н. Word : лабораторний практикум - К. :Шкільний світ, 2008. - 128 с.

 3. Вовковінська Н. СУБД АССЕSS. Лабораторный практикум - К. :Шкільний світ, 2008. - 128 с.

 4. Язык компьютера. Пер. с англ. — М.: Мир, 1989

 5. Інформатика 10-11, А.Ф. Верлань, Н.В Апатова, 2000.-223 с.


Додаткова

 1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.

 2. Глинський Я.М. Інформатика 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-е видання (навчальний посібник), Деол, 2008.

 3. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 4. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Генеза, 2005.

 5. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 750 задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Форум, 2002.

 6. Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні роботи (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 7. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики (у 2-х ч.), (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Фенікс, 2002, 2004.

 8. Ребрина В.А. та ін. Інформатика. Навчальний посібник, 10 кл., Генеза, 2007.

 9. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч.1-4 (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Навчальна книга, 2003.

 10. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Видавнича група ВНV, 2005, 2006.
 11. ^

  Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація (посібник), 11 кл., Абетка-НОВА, 2003.


 12. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. У 3-х частинах (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 13. Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. У 2-х частинах (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 14. Шестопалов Є.А. Інтернет для почвтківців (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 15. Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В. Інформатика. (навчальний посібник), 10 -11 клас, Фоліо, 2007.

 16. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. Інформатика. 10 клас. (навчальний посібник), Школярик, 2008.

 17. Microsoft Corporation, Інформаційні технології в навчанні (навчально-методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНV, 2005.

 18. Microsoft Corporation, Основи програмування (навчально-методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНV, 2005.

 19. Ребрина В.А., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Збірник завдань, тренувальних вправ, практичних робіт і тематичного оцінювання з інформатики.10 клас (навчально-методичний посібник), Ґенеза, 2007.

Схожі:

Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля icon5. Задача. В середовищі субд мs access створити базу даних кадри....
Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального...
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconПризначення та можливості програми Проводник в операційній системі...
Задача. В субд мs access створити базу даних нерухомість. Таблиця бд містить такі поля
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconТема: Microsoft Access. Розробка бази даних. Створення таблиць
Мета: навчитись створювати базу даних, розробляти таблиці, використовуючи засоби субд microsoft Access
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconТема: Процес створення структури бд в ms access. Конструювання таблиць...
Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в ms access. Набути практичних навичок створення таблиць бази даних у різних режимах...
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconЛекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення...
Основна мета: ознайомитися з типами зв’язків між таблицями бази даних, навчитися встановлювати зв’язки між таблицями в скбд microsoft...
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconЛекція №1 Поняття про бази даних та їх види. Системи управління базами...
Збереження інформації – одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних....
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconТема : ms access. Створення таблиць бази даних
Мета: виробити практичні навички створення структури таблиць бази даних засобами ms access
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconЛекція 16. Система керування базами даних ms access. Загальна характеристика...
Основна мета: ознайомитися з призначенням, основними складовими бази даних скбд microsoft access, сформувати навички створення та...
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля iconЛекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами
Основна мета: актуалізація знань про призначення форм в скбд microsoft Access, набуття практичних навичок щодо створення простих...
Задача: в середовищі субд мs access створити базу даних підприємства, що забруднюють довкілля. Таблиці бази даних повинні мати такі поля icon4. Вимоги до звіту
Створити новий аркуш робочої книги „База даних” І розмістити на ньому довільні дані (не менше 20 записів), або дані вказані викладачем,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка