Методичні вказівки
Скачати 261.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата конвертації26.06.2013
Розмір261.76 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

------------------------------

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра безпеки життєдіяльності

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до індивідуальної роботи з курсу «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

для студентів усіх напрямів підготовки

денної та заочної форм навчання

Затверджено радами спеціальностей:7.05020201, 8.05020201, 6.050202, 6.050702

прот. № “____” 2013 р.7.03050401, 8.03050401, 6.030504, 7.03050901, 8.03050901, 6.030509, 7.03060101, 8.03060101, 6.030601

прот. № “___” 2013 р.7.03051001, 8.03051001, 7.03051002, 8.03051002, 6.030510

прот. № “___” 2013 р.7.04010602, 8.04010602, 7.04010603, 8.04010603,

7.04010604, 8.04010604, 6.040106

прот. № “____” 2013 р.7.05050313, 8.05050313, 8.05050206, 6.050502

прот. № “____” 2013 р.7.05170101, 8.05170101

прот. № “____” 2013 р.7.05170103, 8.05170103

прот. № “____” 2013 р.7.05170104, 8.05170104, 7.05170105, 8.05170105,

7.05170108, 8.05170108

прот. № “____” 2013 р.7.05170107, 8.05170107

прот. № “____” 2013 р.7.05170106, 8.05170106,

прот. № “____” 2013 р.7.05170109, 8.05170109, 7.05170112, 8.05170112

прот. № “____” 2013 р.7.05170110, 8.05170110

прот. № “____” 2013 р.^ ОДЕСА ОНАХТ 2013

М
етодичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання /

Укл. Нетребський О.А., Удовиця О.Ф., Бочковський А.П. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 25 с.


УКЛАДАЧІ:О. А. НетребсЬкий, д-р техн. наук, проф.,

о.Ф. Удовиця, канд. педаг. наук, доцент

^ А.П. БОЧКОВСЬКИЙ, КАНД.ТЕХН.НАУК, АСИСТЕНТ


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК

ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

О.А. НЕТРЕБСЬКИЙ, Д-Р ТЕХН. НАУК, ПРОФЕСОР

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до наказу № 420 Міністерства освіти України від 2 грудня 1998 р. та наказу Міністерств освіти і науки України, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» від 21.10.2010 р. № 969/922/216 під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів обов’язковим є вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі».

Метою даних методичних вказівок (МВ) є: надання студентам практичної допомоги при вивченні змісту певних тем нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі», які не ввійшли до матеріалу лекцій і практичних занять; формування у майбутніх фахівців харчової промисловості необхідного рівня професійних знань та умінь щодо правових і організаційних питань з охорони праці, створення комфортних та безпечних умов праці на робочому місті, а також принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

1.1. Аналіз характерних потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх нормовані значення.

1.2. Визначення категорії приміщень з небезпеки ураження електрострумом та за пожежовибухонебезпекою.

1.3. Вимоги безпеки при реалізації технології.

1.4. Розробка заходів із забезпечення безпечних умов праці.

1.5. Пожежовибухобезпека при експлуатації технологічного обладнання та приміщень.

1.1. Аналіз характерних потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх нормовані значення (виконується студентами, всіх спеціальностей).

На основі проведеного аналізу визначають потенційно небезпечні і шкідливі вироб­ничі фактори (ПНШВФ), які можуть виникнути при реалізації технології [6].

Із наведених у переліку [1] ПНШВФ слід вибрати тільки ті, котрі найбільш характерні, навести їх нормативне значення і зробити посилання на нормативний акт, в якому вони встановлені, визначити джерело виникнення та зазначити можливі наслідки від їх дії. Результати навести у табл. 1.1.

Табл. 1.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, нормоване значення, нормативний акт, джерело виникнення та можливі наслідки від їх дії


п.п


1

Найменування небезпечних та шкідливих виробничих факторів

2

Нормоване значення


3

Нормативний акт


4

Джерело виникнення


5

Можливі наслідки від дії

6Примітка: Якщо фактор не визначений нормативним актом, у стовпці «4» ставлять «-».

1.2. Визначення категорії приміщень за умовами виробничого середовища з небезпеки ураження електрострумом та за пожежовибухонебезпекою (виконується студентами, всіх спеціальностей).

За умовами середовища і категорією з небезпеки ураження електрострумом, виробничі та допоміжні приміщення визначають за допомогою [7] та наводяться у табл. 1.2.1.
Табл. 1.2.1. Виробничі та допоміжні приміщення, категорія приміщень за чинниками виробничого середовища, категорія приміщень з небезпеки ураження електричним струмом

№ п/п

Виробничі та допоміжні приміщення

Категорія приміщень за чинниками виробничого середовища

Категорія приміщень з небезпеки ураження електричним струмом


За категорією з пожежовибухонебезпеки, класом можливих пожеж і класом зони з пожежовибухонебезпеки виробничі та допоміжні приміщення вибираються згідно [6, 8, 9, 10] та наводяться у табл.1.2.2.
Табл. 1.2.2. Виробничі та допоміжні приміщення, категорія приміщень з пожежовибухонебезпеки, клас пожеж, клас зони з пожежовибухонебезпеки

№ п/п

Виробничі та допоміжні приміщення

Категорія приміщень з пожежовибухонебезпеки

Клас пожежі

Клас зони з пожежовибухонебезпеки
^ 1.3. Вимоги безпеки при реалізації технології.
1.3.1. Вимоги безпеки щодо вибору устаткування та технічних засобів керування технологічним процесом (виконується студентами, які навчаються за спеціальностями 7(8).05020201, 7(8).05050313, 8.05050206, 7(8).05170101, 7(8).05170103, 7(8).05170104, 7(8).05170105, 7(8).05170106, 7(8).05170107, 7(8).05170108, 7(8).05170109, 7(8).05170110, 7(8).05170112).
Вибір виконання устаткування та технічних засобів керування технологічним процесом (ТЗКТП) (типів регулюючих органів, датчиків, щитів, пультів, розділювальних пристроїв, зрівнювальних судин, нормуючих і міжсистемних перетворювачів, виконавчих механізмів, технічних засобів сполучення ПЗО контролера з ви­конавчими механізмами і з пускачами елект­родвигунів обладнання та інше), здійснюється залежно від категорії приміщень і класу зони з пожежовибухонебезпеки, [7, 9, 11]. Правильний вибір типу виконання устаткування та ТЗКТП забезпечує виключення можливості виникнення пожежі чи вибуху за умови будь-яких режимів його експлуатації. Обрані в проекті ТЗКТП наводяться у табл. 1.3.1.
Табл. 1.3.1. Устаткування та ТЗКТП застосовані в дипломному проекті в залежності від категорії приміщень і класу зони з пожежовибухонебезпеки

№ п/п

Назва будівель чи споруд, де експлуатується устаткування та ТЗКТП

Параметри вимірювання чи регулювання ТЗКТП

Найменування, тип виконання устаткування та ТЗКТП

Робоче значення напруги при якої експлуатується устаткування та ТЗКТП


^ 1.3.2. Безпека при експлуатації технологічного обладнання на робочих місцях (виконується студентами, всіх спеціальностей).
Під час експлуатації технологічного обладнання необхідно дотримуватись вимог безпеки відповідно до галузевих нормативних актів з охорони праці [25 - 44]. При виконанні розділу необхідно навести вимоги безпеки перед початком роботи, під час роботи та після закінчення роботи, а також дії оператора при виникненні аварійної ситуації.
^ 1.4. Розробка заходів із забезпечення безпечних умов праці.

1.4.1. Розташування і обслуговування технологічного обладнання та організація робочих місць.

Розташування та компонування основного і допоміжного технологічного обладнання повинно відповідати вимогам [28 – 43] (виконується студентами, які навчаються за спеціальностями 7(8).05170101, 7.(8)05170103, 7(8).05170104, 7(8).05170105, 7(8).05170106, 7(8).05170107, 7(8).05170108, 7(8).05170109, 7(8).05170110, 7(8).05170112).
Коротко навести (за технологічною схемою):

- мінімальну ширину магістральних (генеральних проходів);

- найменшу відстань між обладнанням та між стінами виробничих будівель і обладнанням;

- відстань від обладнання до стін, для його ремонту та обслуговування;

- ширину проїздів, з урахуванням вищезазначених вимог.
Організація робочого місця (виконується студентами, які навчаються за спеціальностями 7(8).0502020201, 7(8).03050401, 7(8).03050901, 7(8).03060101, 7(8).03051001, 7(8).03051002, 7(8).04010602, 7(8).04010603, 7(8).04010604) повинна забезпечувати відповідність усіх елементів та їх розташування наступним вимогам:

- площа на одне робоче місце становить не менше ніж 6,0 м², а об'єм - не менше ніж 20,0 м³, [13];

- зручність положення людини на робочому місці. Це досягається регулюванням положення крісла, висоти та кута нахилу підставки для ніг за умови її використання, або висоти та розмірів робочої поверхні, [12, 14];

- розташування засобів відображення інформації (графічний та кольоровий дисплеї) в зонах інформаційного поля робочого місця з врахуванням частоти та значущості інформації, точності і швидкості ії спостереження та зчитування, [14];

- забезпечення виконання трудових операцій в зонах моторного поля, [12];

- вікна або освітлювальні прилади не повинні знаходиться безпосередньо за спиною оператора, [14].

Навести опис робочого місця з урахуванням вищезазначених вимог.

^ 1.4.2. Забезпечення нормованих показників мікроклімату і чистоти повітря робочої зони (виконується студентами, всіх спеціальностей).

Відповідно до категорії роботи, яка виконуються [15], навести нормовані показники мікроклімату робочої зони.

Нормовані показники мікроклімату і чистоти повітря у робочій зоні згідно [15, 16] забезпечуються наступними заходами і засобами (вибрати з наведеного переліку і коротко обґрунтувати вибір кожного):

- раціональні об'ємно-планувальні і конструктивні рішення щодо розміщення устаткування і комунікацій;

- механізація й автоматизація виробничих процесів;

- теплова ізоляція устаткування (при необхідності);

- вентиляція й опалення (вказати види), які забезпечують комфортні показники мікроклімату;

- впровадження раціонального режиму праці і відпочинку;

- герметизація і аспірація устаткування (при необхідності);

- графік прибирання і знезараження приміщень;

- застосування засобів індивідуального захисту (перелічити).
^ 1.4.3. Заходи і засоби забезпечення нормованих значень шуму і вібрації (виконується студентами, всіх спеціальностей).

Відповідно до технічних паспортів обладнання, яке застосовано, навести фактичні значення шуму та вібрації на робочому місті оператора і порівняти їх з нормативними, [17, 18]. У разі перевищення фактичних (паспортних) показників шуму та вібрації над нормативними, замінити на обладнання, характеристики якого не перевищують нормативні.

При неможливості заміни обладнання передбачити (вибрати з нижче наведеного переліку і коротко обґрунтувати вибір):

- експлуатацію устаткування відповідно до вимог його паспорта і проведення своєчасних профілактичних ремонтів;

- розміщення шумного устаткування в окремих приміщеннях;

- дистанційне керування устаткуванням;

- застосування засобів індивідуального захисту від шуму і вібрації (зовнішні і внутрішні антифони, протишумні каски, навушники, м'які шоломи, беруші).

- використання фундаментів і віброізоляторів для віброактивного устаткування;

- звукоізоляцію (огородження, кабіни і пульти, кожухи, екрани);

- віброзвукопоглинання (облицювання, спеціальні звукопоглиначі);

- ізоляцію віброактивного устаткування від технологічних комунікацій;

- використання глушників шуму.


^ 1.4.4. Забезпечення нормованих показників освітлення виробничих приміщень і робочих місць (виконується студентами, всіх спеціальностей).
Виробничі та офісні приміщення підприємств харчової промисловості повинні мати природне та штучне освітлення [19].

Указати вид природного освітлення в приміщенні: бокове одностороннє або двостороннє – вікна знаходяться в одній або двох зовнішніх стінах; верхнє – світлові отвори (ліхтарі) знаходяться у верхньому перекритті будівлі; комбіноване, коли застосовується одночасно бокове і верхнє освітлення. Визначити і обґрунтувати необхідність застосування на деяких технологічних операціях, (наприклад контроль якості продукції), додаткового місцевого освітлення. Зазначити нормовані значення (КПО, %) та навести нормовані значення освітленості (Е, лк) в залежності від розряду зорової роботи, яка виконується, [19]. Отримані результати привести у вигляді таблиці 1.4.1.
Табл. 1.4.1. Виробниче приміщення, вид освітлення, найменший розмір об’єкта розрізнення, розряд та підрозряд зорової роботи, нормоване значення КПО, нормоване значення освітленості


п.п

Виробниче приміщення

Вид освітлення

Найменший розмір об’єкта розрізнення,мм

Розряд та підрозряд зорової роботи

КПО, %

Освітле

ність, лк
^ 1.4.5. Захист працюючих від ураження електричним струмом (виконується студентами, всіх спеціальностей).
В залежності від категорії приміщень за виробничими чинниками та з небезпеки ураження електрострумом (див. п. 1. 2) необхідно вжити наступних заходів для захисту працюючих від ураження електричним струмом [7, 20, 21, 22]:

- ізоляція струмопровідних частин (подвійна ізоляція дротів);

- недоступність струмоведучих частин (пакетні аварійні вимикачі; розміщення дротів на висоті, недосяжній для ненавмисного доторкання до них різного роду пристосуваннями; прокладання дротів по підлозі у металевих рукавах чи у просторі над підвісною стелею або заховання проводки у стінах);

- заборона використання перехідних пристроїв;

- застосування написів, плакатів, засобів індивідуального захисту (діелектричні рукавиці, взуття, килимки тощо);

- захисне заземлення або занулення конструкцій, що можуть виявитися під напругою.

Відповідно до зазначеного заземлюються:

- неструмовідні частини електричних машин, апаратів, трансформаторів;

- каркаси розподільчих щитів, шаф, щитів управління, а також їх знімні частини і частини, що відкриваються, якщо на них встановлено електрообладнання напругою більше 42 В змінного і більше 110 В постійного струму;

- металеві конструкції розподільчих пристроїв, металеві кабельні коробки й інші кабельні конструкції, металеві кабельні муфти, металеві гнучкі рукави і труби електропроводки, електричні світильники;

- металоконструкції виробничого обладнання, на якому є споживачі електроенергії.

Не заземлюються неструмовідні частини електроустановок, розміщених на заземлених металоконструкціях, за умови надійного контакту між ними, за винятком електроустановок, що експлуатуються у вибухонебезпечних зонах.

Навести опис та коротко обґрунтувати застосовані заходи і засоби.

^ 1.5. Пожежовибухобезпека при експлуатації технологічного обладнання та приміщень (виконується студентами, всіх спеціальностей).1.5.1. Заходи і засоби забезпечення пожежовибухобезпеки.

В залежності від категорії приміщення з пожежовибухонебезпеки та класу можливих пожеж (див. п. 1. 2), проектом передбачені наступні заходи і засоби з пожежовибухобезпеки:

- пожежні сповіщувачі: ручні – кнопка, тумблер; автоматичні – теплові, димові, світлові або полум’яневі і комбіновані;

- відповідні типи вогнегасників (обираються виходячи з визначеного класу можливих пожеж, та категорії приміщень з пожежовибухонебезпеки (обґрунтувати тип, кількість і місце їх установки) відповідно до [23];

- системи пожежогасіння: внутрішня - від пожежних кранів, установлених на мережі внутрішнього протипожежного водопроводу; зовнішня - від пожежних гідрантів, установлених на зовнішній мережі протипожежного водопостачання;

- автоматичні стаціонарні установки пожежогасіння: водяні спринклерні або дренчерні; дренчерні з повітряно-механічною піною або автоматичні порошкові модульні системи;

- первинні засоби пожежогасіння: ящики з піском; бочки з водою; покривала з негорючого теплоізолюючого полотна; пожежні відра; совкові лопати; пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо) (вибрати необхідне і вказати місце установки);

- герметизація та аспірація виробничого обладнання;

- контроль за концентрацією горючих речовин у повітрі в приміщеннях і технологічному обладнанні;

- застосування робочої і аварійної вентиляції;

- відведення, горючого середовища в спеціальні пристрої і безпечні місця;

- автоблокування приводів груп машин для того, щоб послідовність пуску і зупинки їх, а також аварійна зупинка однієї з машин цієї групи виключали можливість завалів і підпорів;

- передбачення пристроїв аварійного відключення всіх приводів;

- використання амперметрів у ланцюгах електродвигунів приводів, показання яких виводяться на пульт управління для контролю за навантаженням обладнання;

- блокування приводів вентиляторів аспіраційних установок з приводами аспірованого обладнання;

- блокування приводів засувок повітродувок з пусковими пристроями кожної повітродувки;

- використання світлової та звукової сигналізації, яка автоматично вмикається при спрацьовуванні будь якого пристрою блокування;

- захист електричних мереж у виробничих приміщеннях від короткого замикання і перевантажень.

- застосування у відповідному обладнані вибухорозрядників або точкових фільтрів;

- застосування легкоскидних конструкції (вікна зі звичайним віконним склом, двері, двостулкові ворота тощо);

- улаштування виходу із вибухопожежонебезпечних приміщень категорії Б і пожежонебезпечних категорії В на сходові клітки через тамбур-шлюз (проріз у внутрішніх стінах будинку);

- усунення умов утворення іскор механічного походження шляхом облаштування відповідного обладнання магнітним захистом тощо.
^ Навести опис та коротко обґрунтувати застосовані заходи і засоби.

Для попередження і захисту від руйнування, пошкоджень та недопущенню можливого поширення вогню у виробничому приміщенні, певні види технологічного обладнання (норійний транспорт, дробарки, фільтри та циклони аспіраційних установок, рециркуляційні зерносушарки з камерами нагріву, шахтні зерносушарки з підігрівом, та деяке інше), обладнують вибухорозрядниками або точковими фільтрами відповідно до [24], а в приміщенні, де розташоване таке обладнання, влаштовують легкоскидні конструкції (ЛК) та тамбур-шлюзи.

Визначити обладнання, що захищене вибухорозрядниками або точковими фільтрами (виконується студентами, які навчаються за спеціальністю 7(8).05170101).

Результати навести у вигляді таблиці 1.5.1.
^ Таблиця 1.5.1. Найменування обладнання, назва та поверх будівлі де розташовано обладнання

№ п/п

Найменування обладнання

Назва та поверх будівлі, де розташовано обладнанняНавести перелік будівель чи споруд обладнаних ЛК та розрахувати співвідношення площі легкоскидних конструкцій до об'єму приміщень. (виконується студентами, які навчаються за спеціальністю 7(8).05170101). Результати навести у вигляді таблиці 1.5.2.
Таблиця 1.5.2. Назва приміщення де розташовані ЛК, категорія приміщеня за пожежовибухонебезпекою, об'єм приміщення, площа ЛК, співвідношення площі ЛК до об’єму приміщення,тип ЛК

№ п/п

Назва приміщення де розташовані ЛК

Категорія

приміщеня за пожежовибухонебезпекою

Об'єм

приміщення, м3

Площа

ЛК, м2

Співвідношення площі ЛК до об’єму приміщення,

м23

Тип

ЛКПримітка: Співвідношення площі ЛК до об’єму приміщення повинно бути не менш ніж:

- 0,05 м2/ 1 м3 - для приміщень категорії А з пожежовибухонебезпеки

- 0,03 м2/ 1 м3 - для приміщень категорії В з пожежовибухонебезпеки.

Навести перелік та категорію приміщень з пожежовибухонебезпеки (див. п. 1.2.), обладнаних тамбур-шлюзами. (виконується студентами, які навчаються за спеціальністю 7(8).05170101). Результати представити у вигляді таблиці 1.5.3.
^ Таблиця 1.5.3. Назва приміщень обладнаних тамбур-шлюзами, категорія приміщень з пожежовибухонебезпеки

№ п.п

Назва приміщень

Категорія приміщень з пожежовибухонебезпеки
Основним заходом щодо унеможливлення умов утворення іскор механічного походження - є магнітний захист. Він виконується шляхом встановлення магнітних вловлювачів, сепараторів, колонок перед обладнанням, в якому може бути іскроутворення при надходженні до нього металевих предметів (болти, гайки, шайби та інше).

Визначити обладнання, яке має магнітний захист. Результати навести у вигляді таблиці 1.5.4. (виконується студентами, які навчаються за спеціальністю 7.05170101).
^ Таблиця 1.5.4. Найменування обладнання, назва та поверх будівлі де розташовано обладнання, тип магнітного захисту

№ п/п

Найменування обладнання

Назва та поверх будівлі де розташовано обладнання

Тип магнітного захисту^ 1.5.2. Шляхі евакуації та вимоги до їх улаштування.
Основними шляхами евакуації з будівель є магістральні (генеральні) проходи, коридори та сходи.

Навести опис шляхів та схему (виконується студентами, які навчаються за спеціальностями 7(8).05170101, 7.(8)05170103, 7(8).05170104, 7(8).05170105, 7(8).05170106, 7(8).05170107, 7(8).05170108, 7(8).05170109, 7(8).05170110, 7(8).05170112) евакуації людей з будівлі (цеху, відділення) на форматі А4, позначивши категорію приміщення, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, шляхи евакуації та виходи назовні [23].Література
1. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.

2. Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 лістопада 2002 р.

3.Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

5.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001р. № 270 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків не виробничого характеру».6. ГОСТ 12.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

8. НАПБ Б. 07.005-86. Пожежна безпека

9. ДНАОП 0.00 – 1.32.01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

10. ГОСТ 27331-87 Пожежна техніка. Класифікація пожеж

11. ГОСТ 14254-96 Степени защиты обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный стандарт

12. ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования"13. СНиП 2.09.04-87. Администативные и бытовые здания14. ДСанП і Н 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.15. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

16. ГОСТ 12. 1. 005 – 88 ССБТ Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

17. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

18. ДСН 3.3.6.039-99.Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

19. ДБН В.2.5–28 –2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

20. ДСТУ IEC 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання.

21. ДНАОП 0.00–1.21–98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

22. ГОСТ 12.1.030-81. Защитное заземление. Зануление.

23. НАПБ 01.001-2004. Правила пожежної безпеки України.

24. Інструкція по проектуванню, розміщенню та експлуатації вибухорозрядників для технологічного устаткування підприємств комбікормової промисловості Київ, 1996.

25. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.26. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин27. НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями28. НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем29. НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція із застосування холодильних установок

30. НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів31. НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна Міністерства хлібопродуктів СРСР

32. НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів

33. НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної та овочесушильної промисловості

34. НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

35. НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

36. НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва

37. НПАОП 15.9-1.20-80 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості

38. НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств

39. НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі

40. НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

41. НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

42. НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

43. НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць
^

44. НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання в галузі АПКІнтернет-ресурси

  1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

  2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  3. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

  4. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

  5. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

  6. http://www.kodeks-luks.ru   Нормативные документы в области охраны труда:


Зміст

1.Навчально-досліднаробота 3

2.Розслідування нещасних випадків на виробництві 4

3. 7

4. 9

5. 9

6.Питання для самоперевірки та контролю засвоєння якості знань 11

Додатки 12

Література 30


Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка