Тема Предмет, методи І завдання дисципліни
Скачати 35.81 Kb.
НазваТема Предмет, методи І завдання дисципліни
Дата конвертації26.06.2013
Розмір35.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Теми з курсу Економетрія

Модуль № 1

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

Коротка історія виникнення та формування Економетрії як науки. Визначення предмета курсу “Економетрія”. Альтернативні підходи до визначення предмета Економетрії. Роль економетрії в підготовці фахівців з економетричних методів. Основні задачі економетричного дослідження.
Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі .

Поняття економетричної моделі та етапи її побудови. Специфікація моделі. Передумови використання методу найменших квадратів. Система нормальних рівнянь для визначення параметрів моделі. Оцінка параметрів моделі, їх властивості та характеристика. Перевірка адекватності моделі : оцінка значущості параметрів моделі, їх властивості та характеристика. Перевірка адекватності моделі : оцінка значущості параметрів моделі, коефіцієнтів кореляції і детермінації. Стандартизація похибки. Довірчі інтервали параметрів моделі. Прогнози : точковий та інтервальний. Довірчі межі прогнозу.
^ Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі.

Поняття основних положень класичної кореляції економетричного аналізу. Поняття про мультиколінеарність, методи та ознаки її виявлення. Функціональна і стохастична колінеарність. Вимірювання мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара – Глобера. Шляхи усунення мультиколінеарності : виключення з аналізу чинника, лінійне перетворення змінних величин, виключення тренда, покрокова кореляція і регресія, факторний підхід і метод головних компонент.
^ Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів .

Поняття гетероскедастичності та методи її вивчення. Метод Ейткена для оцінювання параметрів економетричної моделі. Перевірка значущості та побудова довірчих інтервалів для параметрів моделі. Визначення прогнозу за узагальненим методом найменших квадратів.
^ Тема 5. Економетричні моделі динаміки.

Особливості економетричного моделювання на основі динамічних рядів. Трендова модель і способи визначення її параметрів. Форма тренда (лінійна, параболічна, гіперболічна, логічна). Інтерпретація параметрів трендової моделі. Графічне зображення тренда. Оцінка стійкості тренда. Коефіцієнт стійкості тренда. Обгрунтування прогнозних рівнів економічних явищ.

Модуль № 2
Тема 6. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі системи статистичних рівнянь

Доцільність застосування в економетричних розрахунках статистичних рівнянь залежностей. Суть методу регресійного аналізу та методу статистичних рівнянь залежностей. Коефіцієнти порівняння – основа статистичних рівнянь залежностей. Розрахунок параметрів рівнянь залежностей для : простого та криволінійного зв’язку ; множинного лінійного та криволінійного зв’язку. Обчислення параметрів залежності (однофакторної та багатофакторної), коефіцієнта та індекса кореляці. Прогнозні розрахунки.

Зміст параметрів рівнянь при різних залежностях. Розрахунок коефіцієнта стійкості зв’язку для оцінки достовірності параметрів рівнянь залежностей. Визначення питомої ваги впливу чинників на результативну ознаку. Побудова графіків однофакторної і множинної залежностей. Обгрунтування прогнозних рівнів економічних явищ.
^ Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Поняття автокореляці. Природа та наслідки автокореляції в економетричних моделях. Перевірка наявності автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона.

Оцінка параметрів моделі з атокорельованими залишками методами : Ейткена, перетворення вихідної інформації, Кочрена – Оркатта, Дарбіна. Доцільність та ефективність застосування цих методів. Використання економетричної моделі для обчислення прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків.
^ Тема 8. Методи інструментальних змінних.

Причини виникнення кореляції між пояснювальними змінними і залишками. Оцінювання параметрів моделі методом інструментальних змінних. Визначення інструментальних змінних за допомогою різних операторів оцінок : оператор оцінювання Вальда, особливості оцінювання методом Бартлета, оператор оцінювання Дарбіна. Помилки вимірювання змінних.
^ Тема 9. Моделі розподіленого лагу .

Поняття лагу і лагових змінних. Коефіцієнт лагу. Взаємна кореляційна функція. Корелограма. Економетрична модель розподіленого лагу. Оцінка параметрів з лаговими значеннями факторів і показників, корегування та прогноз.
^ Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь.

Загальний вигляд структурної форми моделі на основі одночасових рівнянь. Зведена форма моделі. Запис моделі на основі рекурсивної моделі. Ідентифікована та неідентифікована система рівнянь. Оцінка параметрів моделі, яка складається із системи рекурсивних рівнянь, 1 МНК. Застосування непрямого методу найменших квадратів (НМНК) та двокрокового методу найменших квадратів (2 МНК). Прогноз і загальні довірчі інтервали.
Тема 11. Економетричне моделювання на основі нелінійної регресії

Нелінійні моделі. Квазілінійні моделі. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Система рівнянь для оцінки параметрів виробничої функції. Характеристика параметрів моделі. Перевірка адекватності моделі та суттєвості параметрів моделі. Точкова оцінка прогнозу та довірчий інтервал прогнозу.
Схожі:

Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconЕконометрія предмет, методи І завдання дисципліни

Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconТема №1
Підготовка інструментального столика І в’язання вузлів. Місцева анестезія за Вишневським. Предмет І завдання дисципліни, історія...
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconТема предмет, завдання І методи вікової та педагогічної психології,...
Тема предмет, завдання І методи вікової та педагогічної психології, основні закономірності психічного розвитку
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconЕкологія як наука, її предмет І завдання
Мета: показати предмет, завдання. Методи екології І місце цієї науки в системі природничих наукових дисциплін
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconТема суть, завдання та принципи комерційної діяльності підприємства...
Зміст, предмет та завдання дисципліни, послідовність вивчення, зв’язок з іншими дисциплінами
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни icon1. Предмет, завдання, методи вікової психології Виділіть методи вікової психології
Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради факультету педагогіки І психології
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconЗатверджую
...
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconЛекція 1 Тема: Предмет, завдання І методи вікової психології
Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб пособие для студ вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр „Академия”, 1999....
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconЛекція №1 тема: «Предмет, завдання І методи патоморфології. Поняття...
Патологія вчення про закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби
Тема Предмет, методи І завдання дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни
Поняття, предмет І методи аграрного права. Принципи, завдання та функції аграрного права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка