Тести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 3
Скачати 53.41 Kb.
НазваТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір53.41 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Тести з дисципліни " Економічний аналіз"

Варіант 3

 1. За часом дослідження економічний аналіз поділяють:

а) на суцільний та вибірковий;

б) на внутрішньогосподарський і міжгосподарський;

в) на попередній, оперативний та ретроспективний.


 1. Особливості оперативного економічного аналізу полягають в:

а) терміновості, дієвості;

б) достовірності, масовості;

в) цілеспрямованості;

г) усі вище вказані відповіді правильні.


 1. За рівнем впливу на результати діяльності фактори поділяються на:

а) основні і другорядні;

б) постійні і тимчасові;

в) об’єктивні і суб’єктивні.


 1. Які з нижче перерахованих способів у детермінованому аналізі для визначення впливу факторів на результативні показники базуються на принципі елімінування:

а) логарифмічний;

б) інтегральний;

в) індексний.


 1. Збір і перевірка достовірності інформації, що використовується, систематизація накопичених матеріалів, забезпечення зіставленості показників, статистична обробка отриманих даних, заповнення аналітичних таблиць, виявлення резервів збільшення ефективності виробництва тощо включає в себе:

а) завершальний етап аналітичної роботи;

б) основний етап аналітичної роботи;

в) підготовчий етап аналітичної роботи.


 1. Прийом перевірки інформаційної бази в основі якого полягає візуальна перевірка правильності записів всіх реквізитів звітності та виявлення наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявність підписів називається:

а) перевірка за сутністю;

б) аналітична перевірка показників звітності;

в) перевірка за формою.


 1. Інформаційне забезпечення економічного аналізу, яке характеризується правдивістю, відповідністю нормативним актам і внутрішньогосподарським положенням, нейтральністю, прозорістю, обачністю - відображенням витрат і збитків раніше, ніж доходів і прибутків є:

а) релевантність інформації;

б) достовірність інформації;

в) співставність інформації.


 1. Розрахунок структури узагальнюючих підсумкових статей звітності та складання динамічних рядів (відсотковий аналіз) - це:

а) горизонтальний аналіз;

б) вертикальний аналіз;

в) аналіз абсолютних показників.


 1. Теперішня заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів із підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди є:

а) власним капіталом;

б) зобов'язаннями;

в) власні активи.


 1. Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями, є "фінансовою подушкою", що теоретично дає можливість підприємству погасити всі або більшу частину своїх поточних зобов’язань та продовжувати працювати називається:

а) часткою оборотних засобів в активах;

б) загальним коефіцієнтом ліквідності;

в) розміром власних оборотних засобів.


 1. Брак у виробництві за характером дефектів можна класифікувати на:

а) внутрішній і зовнішній;

б) виправний і невиправний;

в) простий і складний.


 1. Фактори, які пов’язанні з транспортуванням продукції, що впливають на обсяг реалізованої продукції, містять складові, а саме таку:

а) придатність наданих транспортних засобів для завантаження відповідних видів продукції;

б) дотримання умов співпраці з транспортними установами;

в) зміни митних правил і загального законодавства.


 1. Перший показник, що характеризує тривалість робочого періоду в днях (явочні дні), залежить від наступного фактору:

а) кількість вихідних і святкових днів;

б) часу понадурочної роботи;

в) часу простою, зафіксованого в обліку.


 1. Коефіцієнт, що характеризує частку основних засобів у валюті балансу та розраховується як залишкова вартість основних засобів поділена на чисту вартість майна за балансом - це:

а) коефіцієнт реальної вартості основних засобів;

б) коефіцієнт оновлення;

в) коефіцієнт придатності.


 1. До аналізу ефективності використання нематеріальних активів відноситься:

а) аналіз екстенсивного та інтенсивного використання виробничого устаткування;

б) аналіз оновлення основних засобів і нематеріальних активів;

в) аналіз доходності (рентабельності) та фондовіддачі нематеріальних активів.


 1. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів, визначення впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаловіддачі, визначення обґрунтованості та ефективності формування замовлень на матеріальні ресурси це є:

а) етапом аналізу використання матеріальних ресурсів;

б) об’єктом аналізу використання матеріальних ресурсів;

в) завданням аналізу використання матеріальних ресурсів.


 1. Аналіз собівартості продукції, спрямований на своєчасне виявлення непродуктивних витрат і втрат, оперативне реагування для їх попередження і усунення, називається:

а) ретроспективним;

б) оперативним;

в) перспективним.


 1. Витрати підприємства за доцільністю розрізняють на:

а) поточні і одноразові;

б) продуктивні і непродуктивні;

в) одноелементні і комплексні.


 1. Собівартість, збільшена на суму витрат, пов’язаних з управлінням виробничими підрозділами, що випускають продукцію, характеризує рівень витрат на виготовлення продукції має назву:

а) технологічна собівартість;

б) повна собівартість;

в) виробнича собівартість.


 1. Показник, що показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отримати 1 грн. чистого доходу та розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до чистого доходу називається:

а) коефіцієнт покриття виробничих витрат;

б) коефіцієнт окупності виробничих витрат;

в) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг).


 1. Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів та розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості оборотних активів - це:

а) рентабельність оборотних активів;

б) рентабельність підприємства;

в) рентабельність продукції.


 1. Коефіцієнт, що показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває власний капітал та розраховується як відношення чистого доходу до середньорічної вартості власного капіталу підприємства має назву:

а) коефіцієнт покриття власного капіталу;

б) коефіцієнт окупності власного капіталу;

в) коефіцієнт власного капіталу.


 1. За формою оплати товарообіг поділяють на:

а) готівковий і безготівковий;

б) за кредитними картками і розрахунковим чеком;

в) продаж у кредит;

г) усі відповіді правильні.


 1. Витрати підприємства, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції даного періоду називаються:

а) одноразові;

б) поточні;

в) прямі.


 1. За ступенем охоплення аналітичних функцій у розрізі основних видів економічного аналізу програмне забезпечення буває:

а) аналіз фінансового стану;

б) аналіз фінансових результатів діяльності;

в) правильні відповіді а) і б).

Схожі:

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 1
Методичний прийом економічного аналізу, пов’язаний з експертними оцінками господарських ситуацій на підставі творчого мислення, набутого...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 2
Співвідношення величини явища, що вивчається, з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconНа методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни „Економічний аналіз” розроблений згідно навчальної та робочої програми...
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 3

Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 1
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 4
Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу, називається
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 2
У якому варіанті відповіді перераховано осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю в Україні
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни " Бухгалтерський облік" Варіант 4
За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються неоприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо
Тести з дисципліни \" Економічний аналіз\" Варіант 3 iconТести з дисципліни "Фінансовий облік" Варіант 2
Принцип бухгалтерського обліку, який передбачає, що підприємство повинно дотримуватись облікової політики, має назву
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка