Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903
Скачати 217.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903
Дата конвертації25.06.2013
Розмір217.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Харківський коледж

Перелік питань

до Державного іспиту по спеціальності 6.050903

за напрямом «Телекомунікації»

на 2012-2013 н.р.

Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 6.050903


 1. Системи передачі електрозв’язку.

 2. Системи та мережі радіо телевізійного мовлення.

 3. Системи комутації електрозв’язку.

 4. Лінії передачі.

 5. Системи документального електрозв’язку.

 6. Електроживлення.

 7. Захист інформації.

 8. Інформатика.

 9. Комп’ютерна графіка.

 10. Обчислювальна техніка та мікропроцесори.

 11. Охорона праці.

 12. Системи зв’язку з рухомими об’єктами.

 13. Теорія електрозв’язку.

 14. ТІМ.

 15. ТЕЦ.

 16. Технічна електродинаміка.

 17. Основи схемотехніки.Розглянуто та схвалено

на засіданні ЦПК «____» _________ 2013р

Голова ЦПК _______ Макаревич М.М.
Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи передачі електрозв’язку»

 1. Види біполярних кодів. Побудова коду ЧПІ, його спектр, недоліки.

 2. Амплітудно імпульсна модуляція. Спектр АІМ. Відміна сигналів АІМ-І, АІМ-ІІ.

 3. Спрощена структурна схема системи передачі з ЧРК. Пояснити призначення елементів схеми.

 4. Принципи передачі цифрових сигналів, особливасті направляючих систем та середовищ розповсюдження.

 5. Системи тактової синхронизації з пасивною фільтрацією.

 6. Одноступінчатий принципи побудови ЦСП з індівідуальним кодеком.

 7. Побудова ЦСП плезіохронної цифрової іерархії.

8. Принципи побудови каналоутворюючої апаратури ЦСП.

9. Регенератори кабельного цифрового лінійного тракту.

10 Принципи формування багатоканального сигналу.

11. Структурна схема типового регенератора.

12. Структурна схема ЦСП.

13. Принцип роботи приладу, що формує часові інтервали в ЦСП.

14. ІКМ кодеки з рівномірним квантуванням.

15. ІКМ кодеки з нерівномірним квантуванням.

16. Розрахунок довжини ділянки регенерації.

17. Одноступінчатий принцип побудови ЦСП з індивідуальним кодеком.

18. Принцип організації дистанційного живлення НРП.

19. Принципи організації телеконтролю стану елементів кабельних ЦЛТ

20. Системи тактової синхронізації з пасивною фільтрацією.

21. Системи тактової синхронізації з автоматичним регулюванням частоти.

22. Основні електричні параметри аналогових каналів ЦСП

23. Циклова синхронізація в ЦСП та побудова схеми циклової синхронізації.

24. Вимірювання частотної характеристики залишкового затухання каналів ТЧ ЦСП.

25. Основні електричні параметри цифрових каналів ЦСП.

26. Принцип часового об’єднання і розподілу цифрових сигналів в апаратурі ЦСП

27. Завадостійкість кабельного цифрового лінійного тракту.

28. Пасивний АМ (кільцевого типу), схема, принцип дії, часові характеристики та спектральний склад вихідних струмів.

29. Синхронне та асинхронне об’єднання цифрових сигналів. Асинхронне об’єднання, з одностороннім та двустороннім узгодження швидкостей.

30. Недоліки плезіохронних С.П. Синхронна цифрова ієрархія.Загальні принципи побудови цифрових синхронних систем передачі (SDH).

31. Схема формування синхронного транспортного модуля STM-1,4.
32. Функціональні модулі SDH: мультиплексори SMUX, TM, ADM; концентратори, регенератори, комутатори.

33. Топології та архітектура мережі SDH.

34. Методи захисту цифрових потоків SDH. Резервування по схемі 1+1,1:1.
Склав старший викладач Суркова Є.Ф.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи та мережі радіо та телевізійного мовлення»

 1. Рупорно-параболічна антена: конструкція, принцип роботи, основні параметри. @

 2. Антена АДЕ: конструкція, принцип роботи, основні співвідношення.

 3. Що таке “дзеркальна завада” і якими ланцюгами радіоприймача вона знехтується? @

 4. Спрощена структурна схема радіорелейної системи передачі (РРСП). Призначення елементів схеми. @

 5. Спрощена структурна схема радіопередавача. Призначення елементів схеми та основні параметри @

 6. Спрощена структурна схема супергетеродинного приймача. Призначення елементів схеми та основні параметри @

 7. Поясніть призначення вузлів на спрощеній структурній схемі приймача кольорового зображення

 8. Призначення основних елементів універсальної електронної випробувальної таблиці (УЕВТ).

 9. Повний кольоровий телевізійний сигнал, його склад та часові параметри

 10. Яким чином передається інформація про колір елементів зображення в кольорових системах телевізійного мовлення: SECAM та PAL?

Склав старший викладач Северін М.В,
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

^ Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи комутації електрозв’язку»
1 Групоутворення ЦКП Зго класу, послідовність операцій при

комутації через ЦКП.

2 Принцип побудови і роботи ступеню часової комутації, векторна уява, загальна структура, режими роботи .

3 Імпульсний (дисковий) та багаточастотний номеронабирач DТМF, параметри, принцип дії.

4 Призначення, типи маркерів КАТС. Структурні схеми маркерів абонентського та групового пошуку координатних АТС.

5 Технічна характеристика. Структурна схема. Процес встановлення різних з'єднань на АТСК-100/2000.

6 Особливості побудови квазіелектронних АТС. Загальна структурна схема КЕАТС Призначення ЦУП, ПУП, КП, комплектів. Режими роботи ЦУП: синхронний, та розподілу навантаження.

7 Технічна характеристика. Структурна побудова КЕАТС "КВАНТ", призначення основних блоків, процес встановлення з'єднання.

8 Загальні принципи, параметри, функціональні рівні OКС №7, зв'язані та не зв'язані мережі ЗКС, структура і типи сигнальних одиниць.

9 Методи розділу каналів FDMA, TDMA, CDMA.

Склав старший викладач Моренко А.П.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Лінії передачі»

 1. Історія розвитку ліній передачі.

 2. Види ліній зв'язку і їх основні властивості.

 3. Види направляючих систем та їх конструктивні особливості.

 4. Частотні діапазони та кількість каналів тональної частоти, що можуть бути організовані по направляючим системам.

 5. Основні вимоги до ліній зв'язку.

 6. Принцип побудови транспортних мереж зв'язку.

 7. Принцип побудови мереж доступу.

 8. Організація зв'язку за допомогою багатоканальних систем.

 9. Конструктивні елементи кабелів зв'язку, їх характеристика. Маркування кабелів.
 1. Конструкція основних типів кабелів з мідними жилами.

 2. Типи оптичних кабелів, призначення, конструкція.

 3. Природа електромагнітного поля.

 4. Головні закони електродинаміки.

 5. Режими передачі по направляючим системам зв'язку.

 6. Електромагнітні процеси в провідниках і діелектриках.

 7. Типи і класи електромагнітних хвиль.

 8. Електромагнітні процеси в симетричних колах.

 9. Первинні і вторинні параметри передачі симетричних кіл.

 10. Залежність первинних і вторинних параметрів передачі від частоти.

 11. Електромагнітне поле коаксіальної пари.

 12. Типи волоконних світловодів, принцип їх дії.

 13. Променева теорія передачі по світловодам.

 14. Хвильова теорія передачі по світловодам.

 15. Затухання світловодів.

 16. Дисперсія і пропускна здібність світловодів.

 17. Причини взаємних впливів в лініях зв'язку.

 18. Параметри взаємних впливів.

 19. Методи захисту від взаємних впливів.

 20. Взаємні впливи в оптичних кабелях. Захист волоконно-оптичних трактів від взаємних впливів.

 21. Джерела зовнішніх електромагнітних впливів та їх характеристика.

 22. Елементи та схеми захисту обладнання зв'язку від зовнішніх електромагнітних впливів.

 23. Корозія кабельних оболонок. Види, характеристика.

 24. Способи захисту кабелів від корозії.

 25. Призначення та типи кабельної арматури.

 26. Кабельна телефонна каналізація. Призначення та її основні елементи.

 27. Технологія монтажу кабелів зв'язку.


Склав старший викладач Осадчий М.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи документального електрозв’язку»

1. Інформація, сполучення, сигнали, визначення.

2. Дискретні та непреривні сигнали, особливості.

3. Особливості документального електрозв’язку.

4. Ентропія. Теорема Шеннона. Формування слів оптимального коду.

5. Класифікація телеграфних кодів.

6. Повна стартстопна комбінація Міжнародного телеграфного коду МТК-2. Довести на прикладі своєї фамілії.

7. Стандартний код передачі даних – МТК-5 (СКПД). Особливості, область застосування.

8. Структурна схема документального електрозв´язку. Призначення елементів. Принцип роботи.

9. Структурна схема передачі даних. Призначення блоків. Принцип роботи.

10. Канали зв´язку – як компоненти загальної структури документального електрозв´язку.

11. Завади. Внутрішні та зовнішні, характеристика.

12. Електронна модель взаємозв´язку відкритих систем – як основи побудови систем дискретної інформації.

13. Структура каналу передачі даних.

14. Сигнали істочників сполучень і оцінка їх параметрів. Ширина спектру сигналів та уровні сигналів.

15. Сигнали телефонного зв´язку. Ширина спектру. Середня потужність телефонного сигналу в ЧНН. Кількість інформації у мовному сигналі.

16. Сигнали звукового мовлення. Ширина спектру. Середня потужність Рср сигналу мовлення. Динамічний діапазон Dc. Кількість інформації.

17. Факсимільні сигнали. Ширина спектру. Пік-фактор факсимільного сигналу з 16 градаціями яркості. Кількість інформації.

18. Телевізійні сигнали. Спектр телевізійного сигналу. Динамічний діапазон. Кількість інформації.

19. Телеграфні сигнали та сигнали передачі данних. Ширина спектру та її зв´язок з швидкістю телеграфування.

20. Біти за секнду. Символи за секунду. Боди. Одиниці вимірювання.

21. Методи передачі сигналів в кінцевих терміналах.

22. Послідовний спосіб передачі сигналів.

23. Паралельний спосіб передачі сигналів.

24. Синхронний, асинхронний та стартстопний методи передачі.

25. Симплексний та дуплексний засоби передачі інформації по каналу зв’язку.

26. Методи підвищення якості передачі цифрової інформації.

27. Структурна схема з інформаційним зворотнім зв´язком.

28. Структурна схема з вирушувальним зворотнім зв´язком.

29. Класифікація модемів. Структурна схема, призначення елементів, принцип дії.

30. Структурна схема факсимільного зв´язку, призначення елементів, принцип дії.

31. Класифікація служб факсимільного зв´язку.

32. Телематичні служби, класифікація.

33. Телетекси. Структурна схема, принцип дії.

34. Відеотекс. Структурна схема, принцип дії.

35. Електронна почта E-mail. Призначення, застосування.
Склав к.т.н., доц. Улєєв О.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Електроживлення»

 1. Принцип роботи, типи акумуляторів. Параметри акумуляторів, засоби експлуатації.
 1. Пояснити принцип роботи випрямляча на тиристорах.
 1. Принцип роботи помножувача напруги.
 1. Класифікація трансформаторів та основні параметри трансформаторів.Склав старший викладач к.т.н. Журавський.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Захист інформації»

1.Наведіть структурну схему захищеної інформаційно-телекомунікаційної системи.

2. Наведіть схему криптографічного захисту повідомлень. Дайте визначення безумовно стійкої криптосистеми.

3. Дайте визначення обчислювально стійкій криптосистемі. Наведіть умови, яким повинна задовольняти гама за шифрування обчислювально стійких криптосистем.

4. Наведіть схему моделі взаємної недовіри і взаємного захисту. Наведіть основні погрози, які можуть реалізувати джерела інформації.

5.Дайте визначення криптоперетворенню. Наведіть класифікація криптоперетворень.

6. Стандарт блокового шифрування даних DES

7. Визначення та призначення електронного цифрового підпису (ЕЦП)

8. Загальна математична модель крипто аналізу

9. Наведіть класифікацію методів крипто аналізу

10.Дайте визначення моделі порушника. Охарактеризуйте дані моделі порушника.
Склав к.т.н. Кауров Л.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Інформатика»

1.Структура персонального комп'ютера та взаємодія його пристроїв. Основні характеристики персонального комп’ютера.

2.Пристрої вводу-виводу інформації, що використовуються в персональних комп'ютерах, та їх характеристики.

3.Призначення та основні задачі, які виконують операційні системи. Основні задачі, які виконує операційна система Microsoft Windows XP.

4.Структура програми на алгоритмічній мові Pascal. Навести приклад.

5.Написати програму на мові Pascal для пошуку найбільшого значення з елементів масиву цілих чисел.

6.Написати програму на мові Pascal для пошуку найменшого значення з елементів масиву дійсних чисел.

7.Призначення і можливості системи Borland Delphi. Навести приклади використання системи.

8.Принципи та основні етапи створення проектів у системі Borland Delphi. Навести приклад створення проекту.

9.Компоненти Label, Button, Edit системи Borland Delphi: властивості та засоби використання. Подія OnClick та її використання. Навести приклади.

10.Викорисання системи Borland Delphi для роботи з табличними базами даних. Навести приклад.
Склав к.т.н. Корольов В.Н.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Комп’ютерна графіка»

 1. Дати визначення комп’ютерної графіки згідно з ДСТУ 2.939 -94. @

 2. Дайте визначення САПР.

 3. Що таке автоматизоване проектування?

 4. Сформулюйте математично-алгорітмічне забезпечення комп’ютерної графіки. @

 5. Назвіть програмно-технічне забезпечення комп’ютерної графіки

 6. Назвіть основні види забезпечення САПР.

 7. Назвіть галузи використання САПР. @

 8. Як впроваджуються значення координат в AutoCAD? @

 9. Дайте характеристику системи AutoCAD. @

 10. Назвіть графічні пристрої САПР. @


Склав викладач Кушнаренко Г.В.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Обчислювальна техніка та мікропроцесори»

1.Електронні та мікропроцесорні системи.

2.Структури мікропроцесорів.

3.Шинні структури з’єднань.

4.Режими роботи мікропроцесорних систем та програмний обмін інформації.

5.Обмін інформацією з перериваннями.

6.Прямий доступ до пам’яті.

7.Архитектура мікропроцесорних систем.
Склав к.т.н. Корольов В.Н.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Охорона праці»

 1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 2. Найважливіші надбання Закону України „Про охорону праці”.

 3. Нагляд і контроль за охороною праці на підприємствах галузі.

 4. Відповідальність за порушення Законодавства про охорону праці.

 5. Навчання з охорони праці на підприємствах зв’язку.

 6. Інструктажі з питань охорони праці. Порядок проведення їх для

працівників.

 1. Нещасні випадки на виробництві. Розслідування та облік нещасних

випадків.

 1. Служба охорони праці на підприємствах зв’язку. Які основні функ-

ції вона виконує?

 1. Основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок.

 2. Вплив шуму на організм працюючих. Заходи та засоби захисту від

шуму.

 1. Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини. Які

заходи та засоби застосовуються для захисту працюючих від елек-

тромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону?

 1. Види та особливі властивості іонізуючих випромінювань. Основні

заходи та засоби захисту.

13.Механізм ураження електрострумом працюючих.

14. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним стру-

мом.

15. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електрич-

ним струмом.

16. Які технічні способи та заходи захисту застосовуються при нормаль

них режимах електроустановок?

17. Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування для безпечної

експлуатації електроустановок.

18. Яке призначення захисного заземлення? Вимоги щодо його вико-

нання та контроля.

19. У яких випадках виконують захисне занулення? В чому полягає

принцип його дії?

20. Які заходи щодо забезпечення безпеки робіт у електроустановках

належать до організаційних та технічних?

21. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

22. Захист від статичної електрики.

23. Захист від атмосферної електрики (блискавки).

24. Основні причини пожеж на підприємствах галузі.

25. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

26. Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини.

27. Протипожежне водопостачання. Яким чином воно здійснюється?

28. Установки автоматичного пожежогасіння. Їх види, призначення,

принцип дії, область застосування.

 1. Вуглекислотні вогнегасники. Їх будова, маркування, принцип дії,

область застосування.

 1. Порошкові вогнегасники. Їх будова, маркування, принцип дії,

область застосування.

 1. За допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигна-

лізація, оповіщення та зв’язок?

32. Яким чином здійснюється евакуація людей із будівель і приміщень?

Основні вимоги до евакуаційних виходів.

 1. Категоріі приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною

небезпекою.

Склав викладач Олешко О.С.
Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

^ Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи зв’язку з рухомими об’єктами»

@1. Зрівняння дротових та бездротових мереж. Переваги систем мобільного радіозв´язку. Перспективи розвитку.

@2. Структурна схема безпосереднього зв´язку між радіостанціями та з використанням проміжної базової станції.

3. Основні характеристики СРРЗ.

4. Схема РТС із множинним доступом до радіоканалів (зонова мережа).

@5. Методи розділу каналів FDMA, TDMA, CDMA.

@6. Професійні системи мобільного радіозв´язку: PMR та PAMR.

7. Схема побудови стільникової мережі мобільного радіозв´язку з БС та ЦКСМ. Структура клітин, кластери.

@8. Системи персонального радіовиклику. Пейджинговий зв´язок.

9. Покоління систем стільникового рухомого радіозв´язку та етапи їхнього розвитку. Аналогова система мобільного радіозв´язку NMT – 450/900.

@10. Структура систем цифрового мобільного радіозв´язку стандарту GSM (основні блоки і їх визначення). Зрівняння параметрів систем мобільного радіозв´язку GSM та NMT – 450i.
Склав викладач Лисяк А.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

^ Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Теорія електрозв’язку»

1 @Дискретна АМ, ЧМ, ФМ модуляції. Часове та спектральне подання.
2 Амплітудноімпульсна модуляція. Квантування, кодування.
3 Імпульсна модуляція АІМ, ШІМ, ЧІМ, ФІМ. Часове представлення.
4 Спектральне представлення сигналів.
5 @Кількісна міра інформації. Ентропія та продуктивність джерела повідомлень.
6 Порівняння стійкого до завад прийому при різних методах модуляції та

способи прийому.
7 Усереднені характеристики випадкових процесів.
8 @Повідомлення, сигнали та їх характеристики. Роль кодування та модуляції у процесі передачі повідомлень.
9 Ентропія та продуктивність джерела повідомлень. Швидкість передачі та пропускна спроможність.
10 Теорема Котельнікова та ії застосування у техніці зв'язку. ІКМ, ДІКМ.
11 @Принципи стійкого до перешкод кодування. Коректуюча здатність кодів.
12 @Критерії оптимального прийому дискретних сигналів. Алгоритми оптимальної демодуляції та структурні схеми оптимальних приймачів АМ, ЧМ, ФМ сигналів

Склав к.т.н. Тимошенко Л.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

^ Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Телекомунікаційні інформаційні мережі»

1 Основні терміни ТІМ. Види зв’язку інфокомунікаційних послуг, потоки інформації та трафіків. Суб’єкти ринку інфокомунікацій. Базові структури ТІМ.

2 Класифікація ТІМ. Основні показники ефективності ТІМ. Напрямки розвитку зв’язку в Україні.

3 Види комутації: комутація каналів та повідомлень. Комутація пакетів, змішана та інтегральна комутація. Різновиди швидкої комутації.

4 Визначення та математичне представлення показників ефективності ТІМ. Приклади розрахунків основних показників ефективності.

5 Необхідність розробки модельних схем мереж. Моделювання мереж великого масштабу. Еталонні топології, технологічні схеми та сценарії.

6 Різновиди графів і алгоритмів для проектування вузлів та ліній ТІМ. Кількісні параметри мереж доступу.

7 Модельне подання мережі зв'язку як об'єкта синтезу й аналізу. Побудова

структурних матриць мережі

8 Синтез мережі мінімальної вартості. Оптимізація на зважених графах. Рішення

завдання побудови найкоротшезв’язаного дерева графа мережі

9 Рішення завдання визначення медіани й центра графа мережі

10 Визначення циклу найменшої довжини. Рішення завдання побудови М-структури

11 Рішення завдання визначення найкоротшого шляху в мережі

12 Розрахунок показників надійності для мережі

13 Поняття та обґрунтування взаємодії відкритих систем (ВВС). Сімирівнева модель (СМ). Класифікація систем на основі СМ.

14 Складання потокової схеми мережі доступу. Розрахунки індивідуальних потоків. Розрахунки групових потоків.

15 Визначення терміну “архітектура мережі”. Складові архітектури. Архітектурний аналіз телефонної мережі.

16 Поняття “інтеграції” та “конвергенції”. Рушійні сили процесів інтеграції та конвергенції. Приклади інтегрованих та конвергованих мереж.

17 Визначення та класифікація високошвидкісних технологій. Технологія АТМ.

18 Технології FDDI та Toking Ring. Варіанти побудови мереж.

19 Основні характеристики та функціональні параметри Ethernet.

20 Протокол CSMA/CD.

21 Еталонна схема віртуального каналу в пакетній мережі.

22 Мінімальна, середня і максимальна затримки пакетів у віртуальному каналі та їх варіації. Імовірність втрати пакетів та імовірність помилкових пакетів у віртуальному каналі.

23 Визначення інформаційної інфраструктури (ІІ) і її роль у побудові інформаційного суспільства.

24 Напрямки діяльності ITU-T зі стандартизації принципів побудови глобальної ІІ. Базова модель ІІ. Структурні характеристики ІІ.

25 Технології ISDN. Вузькосмугова ІSDN, принципи її побудови. Поняття доступу та типи каналів мережі

26 Особливості побудови широкосмугової В-ІSDN. Поняття доступу та типи каналів мереж.
^
27 Визначення, класифікація та послуги хDSL технології. Симетричні хDSL.

28 Асиметричні хDSL. Високошвидкісні технології хDSL. Технологія ADSL2, ADSL2 +.

29 Напрямки розвитку технологій xDSL. Перспективні технології xDSL. Технологія з адаптивною швидкістю RADSL. Технологія VDSL. Обладнання мереж xDSL.

30 Мережа інтерактивного кабельного телебачення (СаТV). Однонаправлена передача даних через мережу СаТV. Двонаправлена передача даних через мережу СаТV. Типи модуляцій та кодування, які використовуються в мережах СаТV.

31 Інтегрована телерадіоінформаційна система (МMDS). Структура системи. Параметри, позитивні якості та недоліки.

32 Локальна мікрохвильова мультимегабітна розподільча мережа (LMDS). Система МІТРІС.

33 Технологія широкосмугового доступу wiMAX. Визначення, сервісні можливості, принципи побудови та застосування wiMAX.

34 Розрахунок техніко-економічних показників мережі доступу міста

35 Якість обслуговування та якість функціонування як окремі аспекти роботи інфокомунікаційної мережі. Стандартизація і нормування якості обслуговування та якості функціонування мереж.
Склав старший викладач Павлова Н.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


^ Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «ТЕЦ»


1.


Скласти рівняння:

за першим законом Кірхгофа для вузла А,

за другим законом Кірхгофа для контуру ABCDA.

2.


Скласти рівняння:

за першим законом Кірхгофа для вузла D,

за другим законом Кірхгофа для контуру ABCDA.

3. Визначити резонансну частоту та добротність коливального контуру з параметрами:

R = 50 Ом; C = 10 нФ; L = 80 мГн.


4. Визначити резонансну частоту та добротність коливального контуру з параметрами:

R = 5 Ом; C = 4 мкФ; L = 10 мГн.


5.


R = 50 Ом

XL = 60 Ом
^

Ú = 50 ej30˚ В

Визначити за допомогою символічного методу повний опір, вхідний струм та потужність кола.


6.
R = 6 Ом

XC = 8 Ом

Í = 0,2 ej23˚ A

Визначити за допомогою символічного методу повний опір, вхідну напругу та потужність кола.

7. Конденсатор ємністю 6 мкФ і опором 2 кОм вимикають від джерела з постійною напругою 50 В. Визначити, через який час напруга на конденсаторі досягне значення 10 В і величину розрядного струму в цей час. Знайти енергію електричного поля конденсатора під час встановленого режиму.

8. Визначити сталу часу котушки індуктивності з параметрами:

L = 0,2 Гн, R = 0,1 кОм, яка вимикається від джерела з постійною напругою 50 В. Знайти, через який час сила струму котушки досягне значення 50 мА після комутації, визначити енергію магнітного поля під час встановленого режиму.

9. Визначити ємнісний опір п’ятої гармоніки кола при негармонічному впливі, якщо відомо:

С = 22,22 мкФ; ω1 = 500 с-1.

10. Визначити індуктивний опір другої гармоніки кола при негармонічному впливі, якщо відомо:

L = 25,5 мГн; f1 = 3,2 кГц.


11.


Визначити коефіцієнти чотириполюсника, якщо відомо:

Z1=Z2= 900 Ом;

Z3= 400 Ом;12.


Визначити коефіцієнти чотириполюсника, якщо відомо:

Z1= 125 Ом;

Z2= 150 Ом.Склав Іванов Л.С.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.


Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Технічна електродинаміка»

 1. Система рівнянь Максвелла з обліком сторонніх джерел. Основні властивості ЕМП.

 2. Основні типи ліній передачі. Фазова та групова швидкості, довжина хвилі і критична довжина ЕМХ у хвилеводі.

 3. Розподіл напруги і току увздовж короткого відрізка фідера та в режимах КЗ і XX. Коефіцієнт відбиття, КБХ і ККД лінії передачі.

 4. Кругова номограма Вольперта. Приклади практичного використання номограми.

 5. Способи узгодження передачі з навантаженням. Основні розрахункові співвідношення.

 6. Основні типи дільників (суматорів) НВЧ. Конструкція та принцип роботи хвильово-щілинного і кільцевого мосту.

 1. Основні типи резонаторів НВЧ і визначення іх параметрів. Типи смугових фільтрів НВЧ та визначення необхідної кількості резонаторів у фільтрі.

 2. Хвильові матриці розсіювання і передачі НВЧ чотириполюсника. Зв'язок елементів матриць та хвильова матриця передачі для каскадного включення чотириполюсників.

 3. Вектор напруженності електричного поля антени у далекій зоні для заданого розподілу струмів у випромінюючій системі. Основні характеристики антен.

10. Випромінювачі Герца та Гюйгенса. Основні типи антен в телекомунікаційних
системах, їх характеристика.
Склав к.т.н. Кауров Л.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство інфраструктури України Львівський коледж Державного...
Львівський коледж Державного університету інформаційно – комунікаційних технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України Бердичівський...
Розглянуто І схвалено на засіданні предметно-циклової комісії викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Харківський коледж Перелік питань до Державного іспиту по спеціальності 050903 за напрямом «Телекомунікації» на 2012-2013 н р. Перелік дисциплін до Держ. іспиту спеціальності 050903 iconМіністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0304...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка