Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни




Скачати 78.16 Kb.
НазваРектор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни
Дата конвертації27.03.2014
Розмір78.16 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Даниленко А.С.

– ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. НААН України

Заступники:

Черевченко Т.М.

– член-кореспондент НАН України, голова ради ботанічних садів України, д-р біол. наук, проф.

Черняк В.М.

– зав. кафедри садово-паркового господарства БНАУ, д-р біол. наук, проф.

^ Кучерявий В.П.

– зав. кафедри ландшафтної архітектури НЛТУ України, д-р с.-г. наук, проф.

Члени оргкомітету:

Федоренко В.П.

– академік НААН України, професор

^ Стадник А.П.

– зав. кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин БНАУ, д-р с.-г. наук, академік Лісівничої академії наук України

^ Галкін С.І.

– директор дендропарку «Олександрія» НАН України, канд. біол. наук.

Хахула В.С.
Іщук Л.П.

Декан агрономічного факультету БНАУ, доцент, канд. с.-г. наук

– канд. біол. наук доцент кафедри садово-паркового господарства БНАУ

^ Кревський Г.Ф.
Царенко М.О.

– головний архітектор м. Біла Церква

– генеральний директор КО «Київзеленбуд»







^ Відповідальний секретар:

Роговський С.В.

– канд. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства.


^ Оперативна інформація щодо роботи конференції розміщується на сайті:
www.btsau.kiev.ua


Адреса оргкомітету конференції:

Кафедра садово-паркового господарства, Білоцерківський національний аграрний університет,

пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква,

Київська обл., Україна, 09117.

тел. (+038) (04563) 3-11-39

моб. 067-260-31-59

063-354-07-18
e-mail: lisivnytsvo@ukr.net

Роговський Сергій Володимирович


Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите
з цією інформацією своїх колег, зацікавлених в участі у нашій конференції.
^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ
^ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ УКРАЇНИ
^ ДЕНДРОПАРК «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»
27–29 травня 2014 року

ЗАПРОШЕННЯ
Біла Церква

2014
^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту», яка відбудеться
27-29 травня 2014 року на базі Білоцерківського національного аграрного університету.
^ ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:
1. Сучасний досвід озеленення населених місць та шляхи вирішення існуючих проблем:

 • Правове регулювання в сфері озеленення і садово-паркового будівництва.

 • Сучасний стан зелених насаджень та їх екологічна роль.

 • Містобудівна роль зелених насаджень та проблеми розвитку ландшафтної архітектури.

 • Досвід створення та реконструкції садово-паркових об’єктів.

 • Фітодизайн інтер’єрів.

 • Квітникарство і газонознавство.

^ 2. Досвід підготовки фахівців садово-паркового господарства: здобутки, проблеми, перспективи:

 • Сучасний стан підготовки фахівців галузі в Україні.

 • Зарубіжний досвід підготовки фахівців.

 • Використання колекцій рослин ботсадів та дендропарків у навчальному процесі.

 • Методика викладання та методологія наукових досліджень.

^ 3. Декоративне розсадництво – основа розвитку вітчизняного зеленого будівництва: проблеми і перспективи:

 • Досвід вирощування садивного матеріалу в Україні та перспективи розвитку галузі.

 • Сучасні технології в розсадництві: розмноження, вирощування, реалізація.

 • Використання культури in vitro для прискореного розмноження декоративних рослин і його оздоровлення.

 • Теоретичні та прикладні аспекти дендрології

^ 4. Проблеми функціонування лісових фітоценозів та захисних лісонасаджень та їх рекреаційна роль

 • Сучасні проблеми розвитку лісопаркового господарства.

 • Роль лісомеліоративних насаджень в покращенні екології довкілля.

 • Використання захисних насаджень для рекреації населення.

^ 5. Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин:

 • Моніторинг шкідливих організмів та особливості їх розвитку і поширення в лісових і садово-паркових біоценозах;

 • Карантин і захист лісових та садово-паркових біоценозів від шкідливих організмів.


Форма участі:

1. Доповідь на пленарному засіданні

2. Доповідь на секціях

4. Стендова доповідь

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок за участь в конференції 150 грн, що включає вартість інформаційних матеріалів, екскурсійне обслуговування, каву-брейк. Вартість дружньої вечері оплачується додатково під час реєстрації.

Передбачаються екскурсії в дендропарк «Олександрія» НАН України, ландшафтний парк в с. Буки Сквирського району, ознайомлювальна екскурсія по м. Біла Церква.

Детально питання організації харчування, проживання, програма конференції, програма екскурсій тощо будуть висвітлені в наступному інформаційному повідомленні.
ЗАЯВКА

на участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту»
1. Країна ____________________________________________

2. Назва установи (організації) __________________________

3. Прізвище__________________________________________

4. Ім’я ______________________________________________

5. По батькові________________________________________

6. Рік народження_____________________________________

7. Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада ____________________________________________________

8. Назва доповіді, (статті, тез) __________________________

9. Назва секції ______________________________________

10. Форма участі ______________________________________

11. Технічне забезпечення доповіді ______________________

12. Службова адреса, телефон, факс, e-mail _______________

13. Потреба в готелі ___________________________________

14. Підпис учасника ___________________________________

15. Дата _____________________________________________

(заявку оформляти на кожного автора публікації)

Матеріали конференції будуть опубліковані:

1. У збірнику наукових праць НЛТУ України у вигляді статті (за вимогами Департаменту атестації кадрів МОН МС України).

2. У Матеріалах ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту», які будуть розміщені на сайті університету

Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, науковий рівень яких не відповідатиме існуючим вимогам. Оплату публікації просимо проводити після отримання повідомлення, що стаття прийнята до друку.

Кошти необхідно надсилати поштовим переказом:

на ім’я Іщук Любові Петрівні

Каф. садово-паркового господарства, Білоцерківський НАУ,

пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09117.

в переказі обов’язково вказувати:

Прізвище, ім’я по батькові відправника (повністю)

Призначення платежу: за публікацію матеріалів
Відскановану квитанцію про оплату разом з публікацією надсилати на адресу оргкомітету.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК № 7-05/1 від 15.01.2003 р. щодо оформлення статей до фахових видань, наукові статті, які подаються у збірник наукових праць, повинні мати такі елементи:

1. УДК.

2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь (e-mail).

3. Назва статті.

4. Анотація українською мовою.

5. Ключові слова українською мовою.

6. Постановка проблеми.

7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

8. Мета і завдання дослідження.

9. Матеріал і методика дослідження.

10. Результати досліджень та їх обговорення.

11. Висновки.

12. Список літератури.

13. Назва статті, прізвище автора, ініціали, анотація не менше 0,5 ст, ключові слова, анотація російською мовою.

14. Назва статті, прізвище автора, ініціали, анотація до 2 сторінок, ключові слова англійською мовою.

Детально вимоги до публікацій викладені у наукових вісниках НЛТУ України.

Вартість публікації статті – 30 грн. за сторінку, обсяг статті не менше 8 стор. комп’ютерного набору формату А4, інтервал 1,5, кегель 14, з полями: з усіх боків – 2 см; текст набирати в редакторі Word 97-03.

^ Супровідні документи: витяг з протоколу засідання кафедри про можливість публікації статті, експертний висновок, дві рецензії – внутрішні і зовнішня.

Обсяг тез – до двох сторінок формату А4, інтервал 1,0, кегель 12., вартість публікації 30 грн. за дві сторінки.

Заявки, тези доповідей та статті просимо надіслати
до 1 березня 2014 р. на паперовому та електронному носіях., Файли зберігати у форматі rtf. Назва файлу – прізвище автора англійською мовою petrenko.rtf Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у редакторі Місrosoft Word 95, версія 6.0 або7.0 за допомогою функції «Створити рисунок».
Зразок оформлення статей та тез:

УДК 712.253:630*27

Доцент Роговський С.В., канд.. с.-г. наук -

Білоцерківський національний аграрний університет

e-maіl: rogovskysv@mail.ru
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ м. БІЛОЇ ЦЕРКВИ, УКРАЇНА)

Схожі:

Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconНаціональний медичний університет імені О. О. Богомольця
Ректор Національного медичного університету імені O. O. Богомольця, віце-президент намн україни, академік намн україни, член-кореспондент...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconВсеукраїнська молодіжна науково-творча конференція
Сокол О. В. – голова організаційного комітету, ректор одма імені А. В. Нежданової, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconВіталій Семенович Курило, Президент Луганського національного університету...
Ччя. Це ювілей не лише окремого навчального закладу, це визначна дата в історії розвитку вищої освіти на Луганщині. Адже з відкриття...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconПередмова
Рецензенти: Баранник Д. Х., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету,...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра цивільного права Укладачі:...
Укладачі: д ю н., проф., академік Академії правових наук України Кузнєцова Н. С
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconФролов Микола Олександрович ректор Запорізького національного університету, професор
Фролов Микола Олександрович – ректор Запорізького національного університету, професор
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconНавчально-методичний комплекс
Особливого значення набуває оволодіння знаннями у галузі аграрного права в сучасних умовах – розвитку та зміцнення національної безпеки,...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconВідокремлений підрозділ «політехнічний коледж луганського національного аграрного університету»

Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconХарактеристика студента Національного університету біоресурсів І...
Під час проходження виробничої практики у період з 21 січня 2013 року по 10 лютого 2013 року студент ознайомився з законодавством...
Ректор Білоцерківського національного аграрного універ-ситету, академік. Наан україни iconПитання до заліку з дисципліни
Поняття, предмет І методи аграрного права. Принципи, завдання та функції аграрного права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка