Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України”
Скачати 167.74 Kb.
НазваАнкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України”
Дата конвертації22.03.2014
Розмір167.74 Kb.
ТипАнкета
skaz.com.ua > Інформатика > Анкета

Реєстраційний номер
Форма стажування
Дата реєстрації анкети
(

Місце для

фотокартки

(обов’язково вставити фото
для службового заповнення)АНКЕТА


на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України”

(2012–2013 рр.)
^ Прізвище, ім’я, по батькові конкурсантаПрізвище, ім’я, по батькові батьків, їх місце роботи та контактний телефон

^ Повна домашня адреса (фактична): індекс, область, місто, вулиця, будинок, номер квартири.^ Домашній телефон: код міста + номерМобільний телефонЕлектронна поштаІм’я та телефон особи/осіб (родичі, близькі), до яких можна звернутися у разі непередбачених обставин

*****

Я, _____________________________ (прізвище та ініціали), засвідчую, що вся інформація, вказана в анкеті, викладена мною особисто і є правдивою та вичерпною. З Положенням Про Програму стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади та Порядком проведення конкурсного відбору на участь у Програмі стажування молоді у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади ознайомлений/а.

ПІДПИС: ______________________
Асоціація випускників Програми стажування у Верховній Раді України та ЦОВВ –

громадська організація «Ліга інтернів»

 
Голові Правління

Громадської організації

«Ліга інтернів»

Притулі Т. М.

^ Згода

на збір і обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________, відповідно до норм Закону України “Про захист персональних даних” даю згоду на обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надаю про себе) з метою забезпечення ефективної діяльності громадської організації «Ліга інтернів».

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних громадської організації «Ліга інтернів» з метою забезпечення її ефективної діяльності, а також про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», та про осіб, яким мої дані можуть надаватися для виконання зазначеної мети.

Дата: Підпис: __________________


Додаток до анкети за №

АНКЕТА


 1. ^ Дата народження

 1. ^ Місце народження

 1. Стать

 1. ^ Місце реєстрації
 1. Вуз і факультет, де навчаєтеся на даний момент (якщо не навчаєтеся – останній, який закінчили)


 1. тел. (+ код) деканату:
  курс навчання:


  ^ Пріоритети Ваших фахових інтересів (вкажіть не більше трьох)
державне управління
охорона здоров’я
екологія
підприємництво
економіка
політика
енергетика
права людини
засоби масової інформації
право
культура, духовність
фінанси
міжнародні відносини
сільське господарство
місцеве самоврядування
соціальна сфера
нац. безпека та оборона
інше (вкажіть) 1. Зазначте комітети або інші структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України, у яких Ви б хотіли пройти стажування, також є можливість проходити стажування у Європейському інформаційно-дослідницькому центрі при Верховній Раді України (не більше трьох)
 1. ^ Форма стажування. Дозволяється обрати тільки одну форму стажування (поставте позначку у відповідному квадратику)
повний робочий день:
неповний робочий день:
волонтер:


^ 9 a. Зазначте, будь ласка, як Ви дізналися про Програму стажування (поставте позначку у відповідному квадратику)
^ Газета «Голос України»


Презентація Програми (зазначте, де саме)


Сайт Програми


Інші сайти

(зазначте, які)


Друзі, знайомі


Плакати про конкурс


Інше

(зазначте, що саме)
________________________________________________________________________

9 b. Тільки для конкурсантів на участь у Програмі за формою стажування «повний робочий день».
Зазначте, будь ласка: у разі проходження Вашої кандидатури на участь у Програмі, чи зможете Ви стажуватися без отримання невеликої стипендії?
(Громадська організація «Ліга інтернів», як минулого року, здійснює пошук коштів на виплати стипендій, навчальні програми, але може скластися така ситуація, що не всі рекомендовані Відбірковою комісією переможці конкурсу на участь у Програмі зможуть отримувати стипендію).
(поставте позначку у відповідному квадратику)


так
ні

^ 9.с. Тільки для конкурсантів на участь у Програмі за формою стажування «повний робочий день». Зазначте, будь ласка, чи в разі проходження Вашої кандидатури на участь у Програмі Ви потребуватимете місце в гуртожитку для проживання в Києві протягом терміну стажування (поставте позначку у відповідному квадратику)


так
ні


^ 10. Навчання у вищих освітніх закладах (якщо таких декілька, укажіть у зворотному хронологічному порядку)


^ Навчальний заклад

(повна назва, місце розташування)

Спеціальність/

Спеціалізація

Рік вступу

Рік

закінчення*

Середній


бал*** Тут укажіть також номер диплому. Якщо продовжуєте навчання, зазначте орієнтовний рік закінчення, передбачений програмою навчання за спеціальністю.

** Середнє арифметичне оцінок, одержаних за весь час навчання за п’ятибальною системою.
^ 11. Професійний досвід (укажіть такий, що стосується Ваших фахових інтересів, включно з неоплачуваною роботою). Якщо Ви ще навчаєтеся, опишіть Вашу діяльність поза навчанням, яка могла б бути корисною для стажування.


^ Назва та адреса установи

Період роботи (місяць, рік)

Вид діяльності*

^ Посада,

обсяг обов’язків і функцій

* Наприклад, “оплачувана робота”, “стажування за програмою” (уточніть якою) тощо.
^ 12. Громадська діяльність:


Назва організації

Контактні координати та контактна особа

^ Сфера діяльності

Посада та обов’язки


^ 13. Участь у наукових конференціях та громадських акціях:

^ 14. Володіння іноземними мовами (укажіть мову, якою володієте, і рівень володіння нею – поставте позначку у відповідній графі, укажіть також документ (за наявності такого), який засвідчує Ваш рівень володіння мовою)

^ Початковий рівень

Володію посередньо

Добре володію

Вільно володію

Англійська


Німецька
Французька

Інші мови (зазначте)


^ 15. Спеціальні навички:

15 а. Комп’ютер (оцініть загальний рівень володіння; зазначте програми, з якими працюєте, та рівень володіння ними)

15 b. Інші (укажіть, які саме, а також рівень володіння ними)^ 16. Наукові роботи та дослідження, які Ви підготували:


курсові роботи
бакалаврські
магістерські
дисертаціїТема

Дата, місце захисту

Оцінка^ 17. Публікації: статті, доповіді і т. п. (укажіть лише ті, що стосуються сфери діяльності можливого місця стажування)

Назва

Збірник (газета, журнал)

^ Число і рік

^ Зазначте іншу інформацію, яка, на Ваш погляд, є важливою для оцінки Вас як майбутнього інтерна
^ 18. Цей блок питань має на меті виявити Ваше знання організаційних деталей роботи Програми.

18 а. Які напрямки стажування проводяться цього року (відмітьте позначкою у відповідному квадратику):^ Стажування у Верховній Раді України


Стажування у центральних органах виконавчої влади


^ Стажування у Адміністрації Президента

18 b. Хто здійснює адміністрування Програми (відмітьте позначкою у відповідному квадратику):
^ Програма сприяння парламенту України ІІ


ГО «Ліга інтернів»


Верховна Рада України


Кабінет Міністрів України


^ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

18 c. Який структурний підрозділ/підрозділи Апарату ВРУ курує Програму (відмітьте позначкою у відповідному квадратику):
^ Управління Міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України


Секретаріат Голови Верховної Ради України


Головне організаційне Управління Апарату Верховної Ради України

^ 18. d. У разі проходження Вашої кандидатури на участь в Програмі, зазначте, у чому саме Ви могли б бути корисними Програмі під час періоду стажування
^ Я можу бути старостою з організаційних питань


Я можу бути старостою з питань заяв та пояснювальних записок


Я можу бути старостою з питань відвідування


Я можу бути старостою з питань звітування


Я можу бути старостою з питань супроводу заходів у рамках Програми


Я можу бути членом Редакційної колегії Програми


Я можу бути членом групи перекладачів Програми (англійська мова)


Я маю власну камеру і можу бути фотокореспондентом Програми


Я можу презентувати Програму на заходах, організованих не Програмою


Я можу займатися версткою, дизайном тощо друкованих та електронних матеріалів Програми


Інше (зазначте, що саме)


19. У формі невеликого мотиваційного твору (есе, від 400 до 500 слів) напишіть, чому Ви хочете взяти участь у Програмі, якого досвіду сподіваєтеся набути, а також як участь у Програмі сприятиме реалізації Ваших професійних, громадських і особистих планів у майбутньому та сприятиме підвищенню ефективності діяльності підрозділу стажування, до якого Ви будете розподілені.

^ 20. Питання мають за мету ближче познайомитися з Вами як з особистістю. Розкажіть про себе, про Ваші переконання, прагнення та амбіції. (Використовуйте від 90 до 100 слів при відповіді на кожне питання).
Яким Ви бачите розвиток України через 10–20 років?
Якби Ви стали законотворцем, який законопроект запропонували б на розгляд Парламенту? Чому?
Хто з представників громадського або політичного життя є для Вас прикладом? Чому? Назвіть будь ласка, представників як українських, так і закордонних.

Чим з того, що Ви зробили у своєму житті, Ви найбільше пишаєтеся?

Яке у Вас хобі? Яку роль воно відіграє у Вашому житті та як пов’язане з основним видом діяльності?

Що з того, що відбувається, Ви вважаєте найбільшою прикрістю? Поясніть чому.

Схожі:

Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconВ жовтні 1996 року 29 народних депутатів членів групи «Аграрники...
В жовтні 1996 року 29 народних депутатів – членів групи «Аграрники України» у Верховній Раді України на зборах прийняли рішення про...
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconПерелік законопроектів, ініційованих народними депутатами України...

Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconРеєстраційний лист
«Програмі стажування молоді в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування». (2012)
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconАктивність туристична І рекреаційна молоді в місті Вінниця
Вінниці. Представлена анкета є частиною моєї бакалаврської праці. Анкета добровільна І анонімна, а зібраний матеріал буде використовуватися...
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconШановні народні депутати фракції бют-батьківщина!
Партії Регіонів, прийняли одностайно, оскільки автори маскують ідею полювання на заповідних територіях під виглядом мисливського...
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconАнкета прихильника
...
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconПропозиція про участь у благодійному проекті Контактні дані: координатор...
Ми щиро раді запропонувати Вам взяти участь в організації благодійного проекту «Миколай про тебе не забуде!»
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconАнкета кандидата на участь у проекті Школа лідера «Дніпропетровщина починається з тебе!»
Будь-ласка, перед тим, як розпочати заповнювати анкету, ще раз зверніть увагу на вимоги до кандидатів на участь у проекті
Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconАнкета- заявка на участь у IV обласному святі декоративно-прикладного...

Анкета на участь у “Програмі стажування молоді у Верховній Раді України” iconКалендарний план з організації та проведення стажування молоді в...
Повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області про проведення стажування молоді в органах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка