Тема 21
Скачати 233.68 Kb.
НазваТема 21
Дата конвертації19.06.2013
Розмір233.68 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Аналіз персоналу та матеріальних ресурсів

ТЕМА 21. Аналіз забезпеченості персоналом та використання робочого часу (2 год.).

 1. Аналіз забезпеченості персоналом підприємства

 2. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу

 3. Аналіз використання фонду робочого часу

 4. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукціїЗавдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 21.

 1. Визначте основні завдання аналізу забезпеченості підприємства персоналом

 2. З’ясуйте джерела інформації для аналізу забезпеченості підприємства персоналом

 3. Визначте показники які використовують для характеристики руху робочої сили на підприємстві

 4. Поясніть яким чином визначають резерв збільшення випуску продукції (надання послуг) за рахунок створення додаткових робочих місць

 5. З’ясуйте за якими групами показників проводять аналіз виконання плану соціального розвитку підприємства

 6. Перерахуйте фактори які впливають на фонд робочого часу підприємства

 7. Визначте з якою метою складають баланс робочого часу

 8. Вкажіть об’єктивні і суб’єктивні обставини втрат робочого часу

 9. Охарактеризуйте показники які використовують для проведення аналізу фонду робочого часу

 10. Поясніть яким чином визначають резерв збільшення випуску продукції (надання послуг) за рахунок скорочення втрат робочого часу


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 21.

 1. З’ясуйте узагальнюючі показники продуктивності праці та визначте фактори які впливають на середньорічний виробіток одного працівника

 2. Визначте фактори які впливають на середньо-годинний виробіток одного працівника

 3. Охарактеризуйте порядок визначення трудомісткості продукції

 4. З’ясуйте який зв’язок існує між трудомісткістю продукції та продуктивністю праці

 5. Охарактеризуйте основні напрями пошуку резервів зростання продуктивності праці

 6. З’ясуйте яким чином визначають резерви збільшення випуску продукції (надання послуг) за рахунок приросту середньо-годинного виробітку

 7. Охарактеризуйте показники які вивчають аналізуючи динаміку і виконання плану з підвищення кваліфікації працівників підприємства

 8. Визначте показники які вивчають для оцінювання заходів з поліпшення умов праці і зміцнення здоров'я працівників

 9. З’ясуйте якими показниками характеризуються соціально-культурні і житлово-побутові умови працівників та членів їхніх сімей

 10. Охарактеризуйте питання яким приділяють увагу аналізуючи соціальну захищеність членів трудового колективу


Термінологічний словник ключових понять з теми 21.

  1. Трудові ресурси

  2. Трудовий колектив

  3. Колективний договір

  4. Фонд робочого часу

  5. Номінальний фонд робочого часу

  6. Явочний фонд робочого часу

  7. Бюджет робочого часу

  8. Продуктивність праці

  9. Трудомісткість продукції

  10. Корисний фонд робочого часу


Перелік контрольних питань з теми 21.

 1. Визначте основні завдання аналізу забезпеченості підприємства персоналом

 2. З’ясуйте джерела інформації для аналізу забезпеченості підприємства персоналом

 3. Визначте показники які використовують для характеристики руху робочої сили на підприємстві

 4. З’ясуйте за якими групами показників проводять аналіз виконання плану соціального розвитку підприємства

 5. Перерахуйте фактори які впливають на фонд робочого часу підприємства

 6. З’ясуйте узагальнюючі показники продуктивності праці та визначте фактори які впливають на середньорічний виробіток одного працівника

 7. Визначте фактори які впливають на середньо-годинний виробіток одного працівника

 8. З’ясуйте який зв’язок існує між трудомісткістю продукції та продуктивністю праці

 9. Охарактеризуйте основні напрями пошуку резервів зростання продуктивності праці

 10. Вкажіть об’єктивні і суб’єктивні обставини втрат робочого часу


Тестові завдання з теми 21.

1. Відношення кількості прийнятого на роботу персоналу до середньооблікової чисельності персоналу - це:

А) Коефіцієнт плинності кадрів;

В) Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства;

С) Коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу;

D) Коефіцієнт обороту по прийняттю персоналу.
2. До джерел інформації для аналізу персоналу підприємства відносяться:

А) Інвентарні картки обліку ОЗ; проектно-кошторисна документація;

В) Дані табельного обліку і відділу кадрів;

С) Оперативні плани-графіки; накладні; рахунки-фактури;

D) Усі відповіді вірні.
3. До яких показників продуктивності праці відноситься середньорічна кількість продукції на одного працюючого у вартісному вираженні?

А) До індивідуальних показників;

В) До допоміжних;

С) До непрямих;

D) До узагальнюючих показників.
^ 4. Відношення кількості працівників, яких звільнили за власним бажанням і із-за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності персоналу, - це:

А) Коефіцієнт плинності кадрів;

В) Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства;

С) Коефіцієнт обороту по прийняттю персоналу;

D) Коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу.
5. Фонд робочого часу персоналу залежить від таких чинників, як:

А) Чисельність працівників; середня тривалість робочого дня; продуктивність праці;

В) Чисельність працівників; кількість днів, які відпрацював один працівник за рік; середня тривалість робочого дня;

С) Кількість днів, які відпрацював один працівник за рік; середня тривалість робочого дня; продуктивність праці;

D) Немає правильної відповіді.
6. Як розрахувати трудомісткість однієї гривни продукції?

А) Фонд робочого часу розділити на обсяг випуску продукції;

В) Загальний фонд робочого часу на виробництво усієї продукції розділити на вартість випущеної продукції;

С) Обсяг випуску продукції розділити на середньооблікову кількість працівників підприємства;

D) VВП у вартісному вираженні розділити на середньооблікову кількість виробничих робітників.
7. Відношення кількості працівників, які пропрацювали рік до середньооблікового складу персоналу, - це:

А) Коефіцієнт обороту по вибуттю персоналу;

В) Коефіцієнт плинності кадрів;

С) Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства;

D) Коефіцієнт обороту по вступу персоналу.
8. Відношення фонду робочого часу на виготовлення продукції до обсягу виробництва продукції - це показник:

А) Продуктивності праці;

В) Рентабельності персоналу;

С) Руху персоналу;

D) Трудомісткості продукції.
9. Яким чином змінюється показник продуктивності праці при зниженні трудомісткості продукції?

А) Продуктивність праці поступово знижується;

В) Продуктивність праці різко падає;

С) Відбувається ріст продуктивності праці;

D) Продуктивність праці залишається незмінною.
10. До яких показників продуктивності праці відносяться витрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу?

А) До прямих;

В) До допоміжних;

С) До узагальнюючих;

D) До індивідуальних.
^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 21.
Задача 1

Варіант 1
I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

60

55Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

218

256Середня тривалість робочого дня, година

Д

8

7,8Фонд робочого часу почасовиків, година.

ФРЧ


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд робочого часу) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду робочого часу почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.Задача 1

Варіант 2

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

115

105Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дгод

270

265Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,95

7,92Фонд робочого часу почасовиків, година.

ФРЧ


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд робочого часу) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду робочого часу почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.Задача 1

Варіант 3

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

240

248Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

253

248Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,78

7,68Фонд робочого часу почасовиків, година.

ФРВ


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд робочого часу) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду робочого часу почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Задача 1

Варіант 4

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

48

50Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

235

230Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,95

8Фонд робочого часу почасовиків, година.

ФРЧ


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд робочого часу) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду робочого часу почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.Задача 1

Варіант 5

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

План

Факт

(+/-)

(%).

Середньоспискова чисельність працівників, чол

ЧР

450

458Кількість відпрацьованих днів на одного працівника за рік, днів.

Дрік

266

277Середня тривалість робочого дня, година

Д

7,85

7,9Фонд робочого часу почасовиків, година.

ФРЧ


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. результативний показник (фонд робочого часу) за планом і фактом;

 2. проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну фонду робочого часу почасовиків;

 3. знайти абсолютне і відносне відхилення по усіх чинниках і результативному показнику.


Варіант 1

Задача 2

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

(%).

Фонд заробітної плати, тис.грн.

ФЗП

25670

26010Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

50120

52234Кількість персоналу, чол.

КП

112

118Середня заробітна плата в рік, тис.грн.

З/п

Середня продуктивність праці в рік, тис.грн.

ПП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. Середню заробітну плату(З/п) і продуктивність праці в рік(ПП);

 2. Індекс середньої заробітної плати (Ісз), індекс середньої продуктивності праці (Іпп);

 3. Проаналізувати відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивності праці, знайти індекс випередження (Iвипер);

 4. Визначити суму економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати за звітний рік.Варіант 2

Задача 2

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

(%).

Фонд заробітної плати, тис.грн.

ФЗП

30708

28630Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

66100

65881Кількість персоналу, чол.

КП

123

117Середня заробітна плата в рік, тис.грн.

З/п

Середня продуктивність праці в рік, тис.грн.

ПП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. Середню заробітну плату(З/п) і продуктивність праці в рік(ПП);

 2. Індекс середньої заробітної плати (Ісз), індекс середньої продуктивності праці (Іпп);

 3. Проаналізувати відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивності праці, знайти індекс випередження (Iвипер);

 4. Визначити суму економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати за звітний рік.Варіант 3

Задача 2

I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

(%).

Фонд заробітної плати, тис.грн.

ФЗП

28900

31070Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

44069

48203Кількість персоналу, чол.

КП

215

200Середня заробітна плата в рік, тис.грн.

З/п

Середня продуктивність праці в рік, тис.грн.

ПП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. Середню заробітну плату(З/п) і продуктивність праці в рік(ПП);

 2. Індекс середньої заробітної плати (Ісз), індекс середньої продуктивності праці (Іпп);

 3. Проаналізувати відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивності праці, знайти індекс випередження (Iвипер);

 4. Визначити суму економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати за звітний рік.


Варіант 4

Задача 2
I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

(%).

Фонд заробітної плати, тис.грн.

ФЗП

17540

15600Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

78980

74002Кількість персоналу, чол.

КП

337

345Середня заробітна плата в рік, тис.грн.

З/п

Середня продуктивність праці в рік, тис.грн.

ПП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. Середню заробітну плату(З/п) і продуктивність праці в рік(ПП);

 2. Індекс середньої заробітної плати (Ісз), індекс середньої продуктивності праці (Іпп);

 3. Проаналізувати відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивності праці, знайти індекс випередження (Iвипер);

 4. Визначити суму економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати за звітний рік.


Варіант 5

Задача 2
I. Вихідні дані

Показники

Умовне позначення

Базисний рік

Звітний рік

(+/-)

(%).

Фонд заробітної плати, тис.грн.

ФЗП

5789

6000Обсяг випуску продукції, тис.грн.

VВП

12300

11490Кількість персоналу, чол.

КП

180

191Середня заробітна плата в рік, тис.грн.

З/п

Середня продуктивність праці в рік, тис.грн.

ПП


II. Завдання до ситуації

Необхідно знайти:

 1. Середню заробітну плату(З/п) і продуктивність праці в рік(ПП);

 2. Індекс середньої заробітної плати (Ісз), індекс середньої продуктивності праці (Іпп);

 3. Проаналізувати відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивності праці, знайти індекс випередження (Iвипер);

 4. Визначити суму економії (- Е) або перевитрати (+Е) фонду заробітної плати за звітний рік.


Творчі задачі/ситуаційні вправи з теми 21.
Завдання 1


 1. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ І. Кількість працівників (Додаток 1-а) проаналізувати кількість та рух персоналу за звітний період.

 2. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ І. Кількість працівників (Додаток 2-а) проаналізувати кількість та рух персоналу за звітний період.

 3. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ І. Кількість працівників (Додаток 3-а) проаналізувати кількість та рух персоналу за звітний період.

 4. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ І. Кількість працівників (Додаток 4-а) проаналізувати кількість та рух персоналу за звітний період.

 5. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ І. Кількість працівників (Додаток 5-а) проаналізувати кількість та рух персоналу за звітний період.


Завдання 2


 1. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників (Додаток 1-а) проаналізувати використання робочого часу за звітний період.

 2. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників (Додаток 2-а) проаналізувати використання робочого часу за звітний період.

 3. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників (Додаток 3-а) проаналізувати використання робочого часу за звітний період.

 4. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників (Додаток 4-а) проаналізувати використання робочого часу за звітний період.

 5. Використовуючи дані з витягу форми № 1 – ПВ «Звіт з праці» Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників (Додаток 5-а) проаналізувати використання робочого часу за звітний період.

Схожі:

Тема 21 iconТема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська...
Тема VI. Українські землі у складі російської та австро- угорської імперій (ХІХ – поч. ХХ ст.)
Тема 21 icon1 Сутність та організація проведення внутрішнього аудиту Тема Предмет,...
Тема Методика проведення внутрішньої аудиторської перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес – процесів
Тема 21 iconТема 23
Тема 23. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами та оцінка ефективності їх використання (2 год.)
Тема 21 iconЛекція 6 Тема 6
Тема Організація роботи практичного психолога по забезпеченню готовності дитини до навчання
Тема 21 iconТема 1 9
Тема 19. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів авіапідприємства (2 год.)
Тема 21 iconТема 3
Тема 79: Процесуальні наслідки неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Тема 21 iconТема Вступ. Журналістика як система
Тема Масово-інформаційний характер журналістської діяльності. Журналістська спеціалізація
Тема 21 iconТема : Тема №1 Поняття, значення І система Особливої частини Кримінального...

Тема 21 iconТема Судження та його характеристика
Тема Модальність суджень, розподіленість термінів у судженнях, відношення між ними
Тема 21 iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка