Наказ
Скачати 145.1 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації07.03.2014
Розмір145.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


01 березня 2013 р. № 313

Щодо оголошення конкурсу з відбору на

навчання студентів і аспірантів та стажування

наукових і науково-педагогічних працівників

у провідних вищих навчальних закладах та

наукових установах за кордоном у 2013 році

На виконання пунктів 8 і 9 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411, (далі – Положення) та пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 546, (далі – Порядок), відповідно до Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2011 за № 619/19357,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Оголошення про проведення конкурсу опублікувати в газеті "Освіта України" та розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства.

2. Утворити конкурсну комісію з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році (далі – конкурсна комісія) у складі згідно з додатком 1.

3. Керівникам вищих навчальних закладів:

3.1. Довести до відома студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників закладу інформацію про конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році, умови та строки участі в ньому.

3.2. Провести попередній відбір претендентів.

3.3. У встановленому порядку подати до конкурсної комісії:

документи осіб, які претендують на проходження навчання та стажування, передбачені пунктами 14 і 15 Положення, за формами згідно з додатками 2 – 9;

розрахунки та обґрунтування витрат бюджетних коштів на оплату послуг, що пов’язані з проходженням навчання, стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном та визначені пунктом 3 Порядку, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.

4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) здійснювати організаційне та інформаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник
Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313
Склад

конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів

та стажування наукових і науково-педагогічних працівників

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

у 2013 році


СУЛІМА

Євген Миколайович

перший заступник Міністра, голова конкурсної комісіїКОРОВАЙЧЕНКО

Юрій Миколайович

директор департаменту вищої освіти, заступник голови конкурсної комісіїБАЖЕНОВ

Віктор Андрійович

перший проректор Київського національного університету будівництва і архітектуриБАКІРОВ

Віль Савбанович

ректор Харківського національного університету імені В. Н. КаразінаБОЖКОВ

Андрій Дмитрович

начальник управління міжнародного співробітництваБУГРОВ

Володимир Анатолійович

проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса ШевченкаВАСЬКО

Роман Володимирович

ректор Київського національного лінгвістичного університетуГАРМАШ

Анатолій Анатолійович

завідувач сектору міжнародних проектів та європейської інтеграції департаменту вищої освітиГРАБКО

Володимир Віталійович

ректор Вінницького національного технічного університетуДАНИЛЕНКО

Світлана Василівна

директор департаменту економіки та фінансуванняІСАЄВА

Ірина Анатоліївна

начальник відділу планування та фінансування вищих навчальних закладів департаменту економіки та фінансуванняКОПІЙКА

Валерій Володимирович

директор інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаКРАВЧЕНКО

Ольга Олександрівна

директор юридичного департаментуКРИШТОФ

Світлана Дмитрівна

начальник відділу підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів департаменту роботи з персоналом та керівними кадрамиМІНАЄВ

Олександр Анатолійович

ректор Донецького національного технічного університетуНЕКРАССА

Ігор Анатолійович

директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрамиОнищенко

Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаРАШКЕВИЧ

Юрій Михайлович

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національно університету "Львівська політехніка"ТУР

Олександр Васильович

в.о. голови Всеукраїнської студентської ради при МіністерствіСЕРГІЕНКО

Вікторія Олександрівна

директор державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр"ЧЕРНЕЦЬКИЙ

Сергій Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся ГончараХРАПАТИЙ

Сергій Вікторович

начальник відділу гуманітарної освіти департаменту вищої освітиШАТОХА

Володимир Іванович

проректор з науково-педагогічної роботи Національної металургійної академії УкраїниШТЕМЕНКО

Олександр Васильович

завідувач кафедри неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університетуЯКИМЕНКО

Олександр Васильович

директор департаменту наукової діяльності та ліцензуванняЯКИМЕНКО

Юрій Іванович

перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"Директор департаменту вищої освіти Ю. М. Коровайченко

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313

Ректорові ____________________________

_____________________________________

студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

___________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

З А Я В А

Прошу Вас розглянути на засіданні Вченої ради можливість направити мене на навчання (стажування) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів державного бюджету.

До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію на навчання або стажування

Дата Підпис

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313

Витяг

із протоколу № ____

засідання кафедри _______________ __________________________________

(назва кафедри) (назва вищого навчального закладу)

від "___" _________2013 р.
Присутні: ______
Слухали:
Про направлення _________________________ на навчання (стажування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна).
Ухвалили:
Клопотати перед Вченою радою (назва вищого навчального закладу) направити (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.
Результати голосування:

За ____

Проти ___

Утримались ____

Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь,

вчене звання)

Секретар (підпис) Прізвище та ініціали

Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання студента (аспіранта) або стажування науково-педагогічного працівника за кордоном

_______________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)
Навчальний заклад, з якого направляється на навчання (стажування) за кордон, _____________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання (стажування), ________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми (наукового напряму), за якою буде навчатися (стажуватися) за кордоном,: ____________________________________________

____________________________________________________________________

Мета навчання (стажування)_______________________________________

____________________________________________________________________

Завдання навчання (стажування)___________________________________

____________________________________________________________________

Доцільність навчання (стажування) ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Строк навчання (стажування) _____________________________________
Програма навчання (стажування) або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ ____________________________________

(дата) (підпис студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

Висновок Вченої ради ___________________ про результати стажування:

(назва вищого навчального закладу) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313
Лист-рекомендація

конкурсній комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів

та стажування наукових і науково-педагогічних працівників

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
____________________________________________________ рекомендує,

(назва вищого навчального закладу)


як претендента на навчання/стажування за кордоном _______________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

____________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

за навчальною/науковою програмою ___________________________________ .

Претендент володіє іноземною мовою на _______________________ рівні (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому рівні, володіння на побутовому рівні),

що підтверджується сертифікатом1 __________ (ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) ___________ (копія додається).

Інформація щодо наявності попередньої домовленості із закордонним університетом щодо навчання (стажування) претендента: ___________________

____________________________________________________________________,

копія листа (запрошення, договору, іншого підтверджуючого документу) додається (буде надіслано в термін до «___» ___________ 2013 р.).

Інформація щодо наявності в претендента додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

Додаткова інформація:

  • для студентів:

курс навчання студента на даний час і строк закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем;

загальний термін навчання студента за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до затвердженого навчального плану;

показники навчання на даному та попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні (середній бал);

спеціальність (напрям), за якою навчається студент, наявність аналогічної спеціальності в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

  • для аспірантів:

рік навчання аспіранта на даний час;

наукова тематика дисертації, наявність аналогічного наукового напряму в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

  • для наукових і науково-педагогічні працівників:

загальний стаж роботи і стаж роботи у даному вищому навчальному закладі після захисту дисертації;

напрям наукової та науково-педагогічної діяльності, наявність відповідного напряму та наукової тематики в обраному закордонному університеті (університетах);


Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.

Додаток 6

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313

Витяг

з протоколу засідання Вченої ради

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


від "___" _________2013 р. № ________
Членів ради___________
Присутні_________
Слухали: Про рекомендацію як претендента на навчання/стажування за кордоном

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)
Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

Результати голосування:
За _______

Проти _______

Утримались _______


Голова Вченої ради ___________________ /___П.І.Б.____/
Вчений секретар ____________________ /___П.І.Б.____/

Додаток 7

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313

ВИПИСКА

з особової справи науково-педагогічного працівника

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка працює в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)


Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________________

________________________________________________________________________

Вчений ступінь___________________________________________________________

Вчене звання_____________________________________________________________

Кафедра _________________________________________________________________

Посада__________________________________________________________________

Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Тематика наукових досліджень роботи_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць ( зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах_______________________________

________________________________________________________________________
Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.

Додаток 8

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313
_

ВИПИСКА

з особової справи студента

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)Прізвище, ім’я, по-батькові: _____________________________________________

_____________________________________________________________________

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________

спеціальність____________________________________________________

Джерело фінансування навчання _________________________________________

Інформація щодо результатів навчання (середній бал тощо) за програмою підготовки магістра (бакалавра) __________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі__________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.


Додаток 9

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

01 березня 2013 № 313

ВИПИСКА

з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)


_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Зарахований до аспірантури наказом №_________ від___________________

Джерело фінансування навчання в аспірантурі _____________________________

Тема кандидатської дисертації __________________________________________,

затверджена Вченою радою _____________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


протокол №______від___________

Інформація про складання кандидатських іспитів ___________________________ _____________________________________________________________________

Атестований за ______ рік навчання рішенням Вченої ради __________________ _____________________________________________________________________,

(повна назва вищого навчального закладу)

протокол №______ від ___________.

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо участі в у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах ___________________________

_____________________________________________________________________
Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.
*За необхідності вищий начальний заклад може подавати додаткову інформацію щодо претендента окремим документом

1 вказати, у разі наявності

Схожі:

Наказ iconТема: вигодовування дітей раннього віку
Наказ моз україни №50 «Нова програма «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні», наказ моз україни №149 від 20. 03. 2008...
Наказ iconПз- модуль 2 пз 9 Виконання рішень, постанов, ухвал господарського суду
Чи у всіх випадках на виконання рішення господарського суду повинен видаватися наказ, враховуючи, що відповідно до статті 116 гпк...
Наказ iconНаказ Міністерства освіти

Наказ iconНаказ на виїзди викладачів у РіП на 15. 06 —16. 06. 13 р. (38-й тиждень)

Наказ iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України

Наказ iconНаказ
Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Наказ iconНаказ
Управління охорони, використання І відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області
Наказ iconНаказ №2-55 від 05. 04. 2013 року
У відповідності до Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів
Наказ icon1. загальні положення
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Наказ iconНаказ
Антипенко тетяну Степанівну з посади бухгалтера 6 травня 2004 р за власним бажанням (ст. 38 Кзпп україни)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка