Домашня контрольна робота
Скачати 466.87 Kb.
НазваДомашня контрольна робота
Сторінка1/5
Дата конвертації07.03.2014
Розмір466.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Домашня контрольна робота

дисципліни «Алгоритмізація та основи програмування»

для студентів ІІІ курсу

Спеціальності

№ 5.05020205 “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”


Склав викладач

_________________________________________

2012
^ Вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольна робота повинна містити|утримувати| титульний лист|аркуш| з|із| номером варіанту, назвою дисципліни, прізвищем і групою студента, що виконує роботу, прізвищем викладача|, лист|аркуш| із|із| завданням|задавання|, лістинги програм з|із| коментарями|, картинки з виконання програм, відповіді на контрольні питання. Завдання|задавання| має бути оформлене в роздрукованому|друкованому| вигляді|вид| на листах А4, шрифт Times New Roman 12, полуторний між строковий інтервал, вирівнювання по ширині сторінки. Контрольна робота повинна бути скріплена.

ВАРІАНТИ

Варіант 01

1. Робота з|із| масивами.

1.1 Робота з|із| одновимірними|одномірний| масивами:

У одновимірному|одномірний| масиві, що складається з п=10 речовинних елементів, обчислити|обчисляти,вичислити|:

 1. суму|заперечний| елементів масиву менших нуля;

 2. Добуток|добуток| елементів масиву, розташованих|схильний| між максимальним і мінімальним елементами.

Упорядкувати елементи масиву за збільшенням.

1.2 Робота з|із| двовимірними масивами:

Дані дві цілочисельні квадратні матриці близько 6. Знайти послідовність з|із| нулів і одиниць b,,b6 таку, що bi=1, коли кількість елементів більших нуля|заперечний| і кількість|заперечний| елементів меньших нуля i-й рядка першої матриці співпадає|збігатися| відповідно з|із| кількістю більших нуля |заперечний| і меньших нуля |заперечний| елементів i-й рядка другої матриці.

^ 2. Робота з|із| рядками:

2.1 Один рядок:

З|із| двох рядків розміром 10 символів скопіювати в третю 3 символи з|із| першої і 7 з|із| другої.

2.2 Масив рядків:

Запитати|запросити| у користувача 5 рядків і висвіти на екран ту, в якій міститься|утримуватися| менше всього букв|літера| «а».

^ 3. Робота із|із| структурою:

3.1 Описати структуру з|із| ім'ям STUDENT, що містить|утримувати| наступні|слідуючий| поля:

 • NAME — прізвище і ініціали;

 • GROUP — номер групи;

 • SES — успішність (масив з|із| п'яти елементів).

3.2 Написати програму, що виконує наступні|слідуючий| дії:

 • введення з клавіатури даних в масив STUD1, що складається з десяти|десятеро| структур типа STUDENT;

 • функція сортування, записи повинні бути впорядковані за збільшенням вмісту поля GROUP;

 • функція виводу|виведення| на дисплей прізвищ і номерів груп для всіх студентів, включених в масив, якщо середній бал студента більше 4.0, якщо таких студентів немає, вивести відповідне повідомлення.

^ 4. Робота з функціями

Написати функцію, що робить розрахунки та повертає відповідь у основну прогшраму


^ 5. Динамічні одновимірні масиви

Створити динамічний масив, розмір запитати у користувача. Заповнити випадковими числами, серед яких можуть бути як позитивні, так і негативні числа. Визначити суму і кількість тільки негативних значень.
^ 6. Динамічні двовимірні масиви

Створити динамічний масив з M рядків і N стовпців. Визначити номер рядка, сума чисел якого найбільша.

Питання:

 1. що таке рекурсія

 2. функції перекладу|переведення,переказ| рядків у верхній і нижній регістр|реєстр|, синтаксис, приклад|зразок|

Варіант 02

^ 1. Робота з|із| масивами.

1.1 Робота з|із| одновимірними|одномірний| масивами:

У одновимірному|одномірний| масиві, що складається з п=15 речовинних елементів, обчислити|обчисляти,вичислити|:

 1. суму позитивних елементів масиву;

 2. добуток|добуток| елементів масиву, розташованих|схильний| між максимальним по модулю і мінімальним по модулю елементами.

Упорядкувати елементи масиву по убуванню.

1.2 Робота з|із| двовимірними масивами:

Дана дійсна матриця розміру mn, де m=5, а n=8. Визначити числа b,,b, рівні сумам елементів рядків.

^ 2. Робота з|із| рядками:

2.1 Один рядок:

Запитати|запросити| у користувача рядок. Якщо її розмір перевищує 10 символів, вивести повідомлення про помилку.

2.2 Масив рядків:

Запитати|запросити| у користувача назву 5 міст і записати їх в масив символів 5*5, не перевищуючи розмір. Результат вивести на екран.

^ 3. Робота із|із| структурою:

3.1 Описати структуру з|із| ім'ям STUDENT, що містить|утримувати| наступні|слідуючий| поля:

 • NAME — прізвище і ініціали;

 • GROUP — номер групи;

 • SES — успішність (масив з|із| п'яти елементів).

3.2 Написати програму, що виконує наступні|слідуючий| функції:

 • введення з клавіатури даних в масив STUD1, що складається з десяти|десятеро| структур типа STUDENT;

 • функція сортування, записи повинні бути впорядковані за збільшенням середнього балу;

 • функція виводу|виведення| на дисплей прізвищ і номерів груп для всіх студентів, що мають оцінки лише 4 і 5, якщо таких студентів немає, вивести відповідне повідомлення.

^ 4. Робота з функціями

Написати функцію, що робить розрахунки та повертає відповідь у основну прогшраму


^ 5. Динамічні одновимірні масиви

Створити динамічний масив, розмір запитати у користувача. Заповнити та визначити суму чисел, що мають парні порядкові номери.
^ 6. Динамічні двовимірні масиви

Створити динамічний масив з M рядків і N стовпців. Визначити номер стовпця, в якому число непарних елементів більше числа парних елементів.
Питання:

 1. що таке перевантаження функцій

 2. оператор вибору

Варіант 03

^ 1. Робота з|із| масивами.

1.1 Робота з|із| одновимірними|одномірний| масивами:

У одновимірному|одномірний| масиві, що складається з п=20 цілих елементів, обчислити|обчисляти,вичислити|:

 1. добуток|добуток| елементів масиву з|із| парними номерами;

 2. суму елементів масиву, розташованих|схильний| між першим і останнім нульовими елементами.

Перетворити масив так, щоб|так , щоб,таким образом | спочатку розташовувалися всі позитивні елементи, а потім – всі негативні|заперечний| (елементи, рівні 0, вважати|лічити| позитивними).

1.2 Робота з|із| двовимірними масивами:

Дані дві цілочисельні квадратні матриці близько 6. Знайти послідовність з|із| нулів і одиниць b,,b6 таку, що bi=1, коли всі елементи i-х рядків першої і другої матриць негативні|заперечний|.

^ 2. Робота з|із| рядками:

2.1 Один рядок:

Підрахувати|підсумувати| довжину рядка, введеного|запровадженого| користувачем і якщо вона менше 2, вивести повідомлення про помилку.

2.2 Масив рядків:

Запитати|запросити| у користувача масив з|із| 5 рядків і вивести на екран номер рядка, який починається з букви|літера| «к».

^ 3. Робота із|із| структурою:

3.1 Описати структуру з|із| ім'ям STUDENT, що містить|утримувати| наступні|слідуючий| поля:

 • NAME — прізвище і ініціали;

 • GROUP — номер групи;

 • SES — успішність (масив з|із| п'яти елементів).

3.2 Написати програму, що виконує наступні|слідуючий| дії:

 • введення з клавіатури даних в масив STUD1, що складається з десяти|десятеро| структур типа STUDENT;

 • функція сортування, записи повинні бути впорядковані за абеткою|по алфавіту|;

 • функція виводу|виведення| на дисплей прізвищ і номерів груп для всіх студентів, що мають хоч би|хоча би| одну оцінку 2, якщо таких студентів немає, вивести відповідне повідомлення.

^ 4. Робота з функціями

Написати функцію, що робить розрахунки та повертає відповідь у основну прогшраму


^ 5. Динамічні одновимірні масиви

Створити динамічний масив, розмір запитати у користувача. Підрахувати кількість нульових елементів і виключити їх з масиву. Вивести на екран.
^ 6. Динамічні двовимірні масиви

Створити динамічний масив з M рядків і N стовпців. Вибрати з масиву усі числа, які діляться на 3 без залишку.

Питання:

 1. оператор switch призначення, синтаксис

 2. функції пошуку символу і підрядка в рядку, синтаксис, приклад|зразок|

Варіант 04

^ 1. Робота з|із| масивами.

1.1 Робота з|із| одновимірними|одномірний| масивами:

У одновимірному|одномірний| масиві, що складається з п=20 речовинних елементів, обчислити|обчисляти,вичислити|:

 1. суму елементів масиву з|із| непарними номерами;

 2. суму елементів масиву, розташованих|схильний| між першим і останнім негативними|заперечний| елементами.

Стиснути|стискувати| масив, видаливши|знищивши,віддаливши| з|із| нього всі елементи, модуль яких не перевищує 1. Елементи, що звільнилися|визволилися| в кінці|у кінці,наприкінці| масиву, заповнити нулями.

1.2 Робота з|із| двовимірними масивами:

Дана дійсна матриця розміру mn, де m=6, n=10. Визначити числа b,,b, рівні найменшим значенням елементів рядків.

^ 2. Робота з|із| рядками:

2.1 Один рядок:

Описати рядок з|із| 50 символів. У циклі запрошувати у користувача рядки завдовжки до 10 символів і додавати|добавляти| їх до результатної|вихід| до тих пір, поки не перевищиться її розмір.

2.2 Масив рядків:

Запитати|запросити| у користувача 5 рядків і вивести на екран ту, яка закінчується буквою|літера| «о».

^ 3.Робота із|із| структурою:

3.1 Описати структуру з|із| ім'ям AEROFLOT, що містить|утримувати| наступні|слідуючий| поля:

 • NAZN — назва пункту призначення рейса;

 • NUMR — номер рейса;

 • TIP — тип літака.

3.2 Написати програму, що виконує наступні|слідуючий| функції:

 • введення з клавіатури даних в масив AIRPORT, що складається з семи елементів типа AEROFLOT;

 • функція сортування, записи повинні бути впорядковані за збільшенням номери рейса;

 • функція виводу|виведення| на екран номерів рейсів і типів літаків, що вилітають в пункт призначення, назва якого співпала|збіглася| з|із| назвою, введеною|запровадженою| з клавіатури, якщо таких рейсів немає, видати на дисплей відповідне повідомлення.

^ 4. Робота з функціями

Написати функцію, що робить розрахунки та повертає відповідь у основну прогшраму


^ 5. Динамічні одновимірні масиви

Створити динамічний масив, розмір запитати у користувача. Визначити наявність елементів менших за нуль та підрахувати їх кількість. Нульові значення не враховувати.
^ 6. Динамічні двовимірні масиви

Створити динамічний масив з M рядків і N стовпців. Вибрати усі прості числа і сформувати з них одновимірний масив.
Питання:

оператори циклу

параметри функції

Варіант 05

^ 1. Робота з|із| масивами.

1.1 Робота з|із| одновимірними|одномірний| масивами:

У одновимірному|одномірний| масиві, що складається з п=15 речовинних елементів, обчислити|обчисляти,вичислити|:

1) максимальний елемент масиву;

2) суму елементів масиву, розташованих|схильний| до останнього позитивного елементу.

Стиснути|стискувати| масив, видаливши|знищивши,віддаливши| з|із| нього всі елементи, модуль яких знаходиться|перебувати| в інтервалі [а,b], які введені|запроваджені| з клавіатури. Елементи, що звільнилися|визволилися| в кінці|у кінці,наприкінці| масиву, заповнити нулями.

1.2 Робота з|із| двовимірними масивами:

Дана дійсна квадратна матриця порядку|лад| n=5, натуральні числа i, j (1in, 1jn). З|із| матриці видалити|знищити,віддалити| i-ий рядок та j-ий стовпець, введених з клавіатури.

^ 2. Робота з|із| рядками:

2.1 Один рядок:

Запитати|запросити| у користувача по черзі прізвище, ім'я і по батькові і вивести на екран кількість введених|запроваджених| символів.

2.2 Масив рядків:

Записати в масив з|із| 5 рядків 5 прислів'їв і вивести на екран їх російською мовою.

^ 3. Робота із|із| структурою:

3.1 Описати структуру з|із| ім'ям AEROFLOT, що містить|утримувати| наступні|слідуючий| поля:

 • NAZN — назва пункту призначення рейса;

 • NUMR — номер рейса;

 • TIP — тип літака.

3.2 Написати програму, що виконує наступні|слідуючий| функції:

 • введення з клавіатури даних в масив AIPORT, що складається з семи елементів типа AEROFLOT;

 • функція сортування, записи повинні бути розміщені в алфавітному порядку по назвах пунктів призначення;

 • функція виводу|виведення| на екран пунктів призначення і номерів рейсів, що обслуговуються літаком, тип якого введений|запроваджений| з клавіатури, якщо таких рейсів немає, видати на дисплей відповідне повідомлення.

^ 4. Робота з функціями

Написати функцію, що робить розрахунки та повертає відповідь у основну прогшраму

  1   2   3   4   5

Схожі:

Домашня контрольна робота iconЗатверджую
Р), домашня контрольна робота (дкр), аудиторна контрольна робота (акр), тестування (Т)
Домашня контрольна робота iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами-заочниками
Домашня контрольна робота складається з 5-ти питань, І має 30 варіантів. Кожний студент виконує тільки один варіант. Номер варіанту...
Домашня контрольна робота iconЗавдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентом домашньої письмової роботи. Домашня письмова...
Домашня контрольна робота icon10 – 12 квітня 2013 року відбудеться уііі міжнародна наукова конференція...
Контрольна робота №2 є складовою модуля №2 «Професійне мовлення в офіційно-діловій сфері». Виконується контрольна робота у 5 семестрі...
Домашня контрольна робота iconТеми контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік – 1” Вимоги...
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 листків, складається з плану, висвітлення теми, списку використаної...
Домашня контрольна робота iconЗадача Провести консолідацію акцій. Встановити якою кількістю акцій...
Контрольна робота виконується в учнівському зошиті обсягом 12 аркушів, складається з плану, висвітлення матеріалу, списку використаної...
Домашня контрольна робота iconМодуль індивідуальна робота контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню І викладенню інформаційних...
Домашня контрольна робота iconДомашня практична робота Тема: „
Завдання Від поданих прикметників утворіть усі можливі форми ступенів порівняння
Домашня контрольна робота iconСамостійна домашня робота
Принципи використання описового, порівняльного, експериментального І статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої...
Домашня контрольна робота iconКонтрольна робота
Вступ Бюджет як економічна категорія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка