Коледж
Скачати 122.91 Kb.
НазваКоледж
Дата конвертації01.03.2014
Розмір122.91 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПИТАННЯ ДЛЯ

ЗАЛИШКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

з дисципліни

«Інформатика»


Харків 2013

Питання для залишкового контролю знань з дисципліни «Інформатика» для студентів І курсу, розроблені викладачем Надьон Л.В.

Розглянуті і затверджені на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, фізкультури та іноземної мови.
Протокол № _____ від _________ 2013 р.
Голова комісії _____________І.В.Максимова
Заступник директора з навчальної роботи __________ І.І.Дідух

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..4

Питання для залишкового контролю……………………………..5

Список джерел інформації……………………………………….16

ВСТУП

Дана методична розробка призначена для залишкового контролю знань для перевірки залишкових знань з предмету «Інформатика», яка вивчається студентами І - курсів у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку на основі базової загальної середньої освіти.

^ Головною метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛИШКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Що таке інформація?

Відповідь. Інформація – це атрибут розумних істот, людей; будь-які відомості, дані факти, отримані за допомогою органів чуття(зору, слуху, нюху й дотику), а також та досвіду, спостережень.


 1. Що таке повідомлення?

Відповідь. Повідомлення – це форма подання інформації за допомогою мови знаків, жестів, сигналів.


 1. Що таке операційна система? Назвіть функції операційної системи?

Відповідь. Операційна система – це сукупність програмних засобів, які здійснюють керування ресурсами комп’ютера, запуск прикладних програм та їхню взаємодію із зовнішніми пристроями й іншими програмами, а також забезпечують діалог користувача з комп’ютером.

Основні функції операційної системи:

 • можливість підтримувати функціювання локальної комп’ютерної мережі;

 • забезпечення доступу до основних служб Інтернету;

 • можливість оформлення робочого середовища операційної системи;

 • можливість забезпечення комфортної почергової роботи різних користувачів на одному ПК.
 1. Назвіть основні елементи інтерфейсу WINDOWS?

Відповідь. Основні елементи інтерфейсу WINDOWS:

 • робочий стіл;

 • значки;

 • панель задач;

 • кнопка Пуск;

 • кнопка швидкого запуску;

 • ділянка повідомлень(панель індикації).
 1. Основні поняття бази даних.

Відповідь. Бази даних (БД) – в Access це файл, який служить для зберігання даних, об’єктів та настроювань СУБД.

 • таблиця - основний об’єкт БД, сховище інформації.

 • запит на вибірку – засіб відбору даних з однієї або декількох таблиць за допомогою певного користувача умови.

 • форма – засіб відображення даних на екрані й управління ними.

 • Звіт - засіб відображення даних при виведені на друк.

 • поле – стовбець у таблиці.

 • конструктор – режим визначення властивостей об’єктів БД.
 1. На які етапи розподіляється розробка бази даних?

Відповідь.

 • розробка і опис структур таблиць даних;

 • розробка системи та схеми даних;

 • розробка системи запитів до таблиць БД.

 • розробка системи звітів.

 • розробка програмних розширень для БД.

 • розробка системи захисту даних.
 1. Поняття про мову програмування. Назвіть основні поняття мови?

Відповідь. Мова – це система знаків (символів, жестів, міміки, положень перемикача і т.д.) для подання інформації. Мова програмування – це алгоритмічна мова, призначена для опису алгоритмів, орієнтованих на виконання їх за допомогою комп’ютера. Розрізняють мови програмування низького та високого рівнів. Мови програмування низького рівня – це мови асемблера, які описують усі дії в термінах команд процесора. Мови програмування високого рівня це мова Паскаль або СИ.


 1. Що таке комп’ютерна мережа?

Відповідь. Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, оснащених спеціальним комунікаційним обладнанням та комунікаційним програмним забезпеченням і з’єднаних між собою каналами зв’язку.

Комп’ютерна мережа забезпечує:

 • колективне опрацювання даних;

 • спільне використання програмного забезпечення;

 • спільне використання периферійних пристроїв.
 1. Що таке текстові процесори, що таке текстові файли?

Відповідь. Текстові процесори – вміють формувати текст, вставляти в документ графіку й інші об’єкти. Текстові файли – найпоширеніший тип даних у комп’ютерному світі.


 1. Запишіть позиційні системи числення?(десятичну, двоїчну, восьмирічну, шістнадцятирічну)

Відповідь.…A5 R5 + A4 R4 + A3 R3 + A2 R2 + A1 R 1+ A0 R0

Для десятичної (Dec): R = 10; A = {0,1,…,9}.

Для двоїчної (Bin): R = 2; A = {0,1}.

Для восьмирічної (Oct): R = 8; A = {0,1,…,7}.

Для шістнадцятирічної (Hex): R = 16; A = {0,1,…,9,A,B,C,D,E,F}

Перевод цілих чисел методом ділення на основу


10 в 2 10 в 8 10 в 16


63009:8=7876 1

7876:8=984 4

984:8=123 0

123:8= 15 3

15:8= 1 7

7:8= 0 7

6300910= 7730418

у програмі 0773041
63018:16=3938 A

3938:16= 246 2

246:16= 15 6

15:16= 0 F

6301810 = F62A16

у програмі 0x F62A
81: 2 = 40 1

40: 2 = 20 0

20: 2 = 10 0

10: 2 = 5 0

5: 2 = 2 1

2: 2 = 1 0

1 : 2 0 1

8110 = 10100012

 1. Запишіть функціональний склад ПК.

Відповідь. Розглянемо докладніше апаратну частину комп’ютера. Основою схеми комп'ютера є схема, запропонована фон Нейманом. Відповідно цієї схеми комп’ютер повинен складатися з:

-пам’яті, призначеної для зберігання даних та програм, що необхідні комп'ютеру для роботи;

- центрального процесора, призначеного для виконання команд;

-пристроїв введення, призначених для введення в комп'ютер даних і програм;

-пристроїв виведення, призначених для виведення результатів.

В комп'ютерах використовується так звані – накопичувачі – пристрої, призначені для постійного зберігання даних та програм. Накопичувачі бувають на жорстких магнітних дисках і гнучких магнітних дисках (дискетах).

Процесор, пам'ять, та накопичувачі складають системний блок ПК.

Клавіатура – необхідний пристрій введення.

Миша- допоміжний пристрій введення.

^ Дисплей – необхідний пристрій виведення.

Шина – це пристрій,призначений для обміну інформацією між ЦП і пам'яттю

комп'ютера.

Оперативна пам'ять (ОП) призначена для читання та запису інформації.

^ Постійний запамятовувальний пристрій – це другий вид пам'яті, дозволяє тільки зчитувати інформацію.

(Вид пам'яті) Кеш пам'яттю є невеликою за об'ємом комп'ютера тю, в якій зберігається найчастіше використовувана інформація.


 1. Що таке центральний процесор? Які пристрої забеспечують роботу центрального процесора:


Відповідь.

Центральним процесором сучасного комп'ютера є дуже малий (з ніготь людини) кремнєвий кристал з величезною кількістю розміщених у ньому транзисторів. Швидкодія такох процесорів досягає 100 і більше мільйонів команд за секунду. Центральний прцесор часто називають чіпом (від англ. – мікросхема або набір мікросхем).

Які пристрої забеспечують роботу центрального процесора:

-пристрой керування. Він керує черговістю виконання команд і рухом (потоками) даних у комп'ютері.

-арифметично-логічний пристрій – це пристрій що здійснює всі обчислювальні операції- і арифметичні, і логічні.

-регістри процесора – це швидкодоступна для процесора пам'яті. Регістри складаються з комірок-байтів. Проте, на відміну від загальної пам'яті, ця пам'ять знаходиться в середині ЦП.
13. що таке співпроцессор?

Відповідь.

Співпроцессор – це пристрій призначений для виконання операцій з дійсними числами.

14. Що таке адреса інформації?

^ Відповідь. Адреса інформації – це номер першого з тих байтів, які займає ця інформація.

Наприклад: Слово «інформатика», яке складається з 11 букв займає байти з номерами 1234 до 1244 (всього 11 байтів), то адреса цього слова =1234.

Об'єм пам'яті комп'ютера – це кількість байтів, що міститься в ній. Чим більший об'єм пам'яті, тим більше даних та програм вона може вмістити. Обмін даними між центральним процесором і пам’яттю здійснюється за допомогою спеціального пристрою, що називається шиною.
15. Що таке среда табличного процесора и їх основні елементи?

Відповідь.

Електронні таблиці - це двухвимірні масиви, які називаються робочими листами складаються з стовпців та строк. Програмні засоби для проектування називають табличними процесорами. Головна перевага ЕТ – можливість миттєвого перерахування всіх даних, пов’язаних формульними залежностями.
16. Назвіть функції табличного процесора?

Відповідь. Функції табличного процесора:

 • створення та редагування ЕТ;

 • створення багато табличних документів;

 • побудова діаграм та розв’язування задач графічними методами;

 • створення підсумкових та зведених таблиць;

 • розв’язання оптимізаційних задач;

 • статистичне опрацювання даних.


17. Що таке електрона пошта?

Відповідь. Електрона пошта – найбільш популярна служба Internet – всесвітня система відправлення й одержання електронних листів. До переваг електронної пошти належать: швидкість, надійність доставки кореспонденції; відносно низька вартість послуг; пересилання не тільки текстових повідомлень, але й програм, графіків, аудіофайлів і т.д.
18. Що таке алгоритм? Запишіть властивості алгоритму.

Відповідь. Алгоритм – одне з фундаментальних понять інформатики. Спочатку під алгоритмом розуміли тільки правила виконання чотирьох арифметичних дій над багатоцифровими числами в десятковій системі числення. Надалі поняття алгоритму стали використовувати в різних галузях знань для позначення послідовності дій, яка приводить до розв’язання поставленого завдання.

Алгоритм має такі властивості:

 • дискретність;

 • визначеність;

 • формальність;

 • масовість;

 • результативність.


19. Назвіть базові алгоритмічні структури?

Відповідь.

 • лінійна (послідовне виконання, структура слідування) називають алгоритмічна структура.

 • розгалужена (галуження, структуру вибору) виконується залежно від заданої умови.

 • циклічна ( цикл, структура повторення), у якій передбачене повторення деякої групи команд.


20. Що таке комп’ютерна презентація?

Відповідь. Комп’ютерна презентація – це набір демонстраційних матеріалів, створених спеціальними програмними засобами і призначених для демонстрації за допомогою комп’ютера. Основними характеристиками презентації є набір слайдів і їхні параметри.
21. Назвіть властивості слайдів?

Відповідь. Слайд має такі властивості:

 • розмір слайда;

 • шаблон оформлення;

 • розмітка слайда;

 • розташування заголовка;

 • ефекти переходу.


22. Запишіть структура HTML – документа?

Відповідь.

Основою WEB є документи, які називаються WEB- сторінками. Кожна WEB- сторінка має текстову інформацію, графічні елементи, гіперсилки.

Документи HTML мають текст, в якому є спеціальні команди (теги), утворюючи форматування елементів.

Структура HTML – документа.

Документ HTML починається тегом , та закінчується закриваючим тегом . Таким чином структура HTML – документа виглядаю так:

- початок документа.Заголовок документа.

.Тіло документа


.
23. Запишіть як треба створити ^ WEB- сторінку?

Відповідь.

Створення першої WEB- сторінки.

Моя перша WEB- сторінка

Це мій перший HTML -документ.
Збережіть файл як текстовий під іменем first.htm в робочій папці. Відкрийте цей файл тепер у вікні браузера Explorer.
24. Що таке браузер? Для чого потрібен формат HTML?

Відповідь.

Браузер - (від англ. – листати, дивитися книгу.) - програма про листування веб-аркушів.

Найбільш відомі дві програми: M. Internet Explorer, Opera. Ці програми мають російську версію.

Інформація, яку браузер передає на сервер у вигляді запроса і яку получаємо від нього відповідь передається по протоколу HTML.

^ Формат HTML – це звичайний текст, в нього добавлені коди (їх називають тегами), за допомогою яких текст можна робити кольоровими, вставлять звук, відео фрагменти.

Список джерел інформації


 1. Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006.

 2. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 3. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами, (навчальний посібник), 10-11 кл., Генеза, 2005.

 4. Шестопалов Є.А. Інтернет для почвтківців (навчальний посібник), 10-11 кл., Аспект, 2005.

 5. Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В. Інформатика. (навчальний посібник), 10 -11 клас, Фоліо, 2007.

 6. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г., Вембер В.П. Інформатика. 10 клас. (навчальний посібник), Школярик, 2008.

 7. Microsoft Corporation, Інформаційні технології в навчанні (навчально-методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНV, 2005.

 8. Microsoft Corporation, Основи програмування (навчально-методичний посібник), 10-11 кл. Видавнича група ВНV, 2005.

 9. 12. Ребрина В.А., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Збірник завдань, тренувальних вправ, практичних робіт і тематичного оцінювання з інформатики.10 клас (навчально-методичний посібник), Ґенеза, 2007.

 10. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2004.

 11. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 12. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.35-40.

 13. І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.60-68.

 14. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.48-55.

 15. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.27-34.Схожі:

Коледж iconМіністерство інфраструктури України Львівський коледж Державного...
Львівський коледж Державного університету інформаційно – комунікаційних технологій
Коледж icon«Київський коледж бізнесу»

Коледж icon«Київський коледж бізнесу»

Коледж icon«Київський коледж бізнесу»

Коледж iconХерсонський базовий медичний коледж

Коледж iconРівненський економіко гуманітарний та інженерний коледж

Коледж iconПриватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж»

Коледж iconВідокремлений підрозділ «політехнічний коледж луганського національного аграрного університету»

Коледж iconРозклад занять
Всп «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»
Коледж iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад “ київський коледж зв’язку ”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка