Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
НазваКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки
Сторінка2/14
Дата конвертації11.01.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Інформатика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

1.2. Завдання мерчандайзингу


Сприяючи підвищенню культури обслуговування, мерчандайзинг, в числі інших заходів, забезпечує підвищення конкурентоспроможності фірми та формування її позитивного іміджу на цільових ринках.

Завдання мерчандайзингу можна розділити на два основні блоки: зовнішні і внутрішні. До блоку зовнішніх завдань відносяться наступні:

♦ організація ефективного товарного запасу, що дозволяє забезпечити своєчасне поповнення товару в торговому залі;

♦ розташування торгових марок на обладнанні та щодо руху купівельного потоку;

♦ оформлення товару, призначеного до реалізації;

♦ розробка ефективних механізмів просування товару по каналах розподілу.

До блоку внутрішніх завдань слід віднести:

♦ розробку концепції мерчандайзингу та її впровадження;

♦ формування структури (підрозділу), відповідальної за реалізацію заходів з мерчандайзингу;

♦ навчання персоналу методам і прийомам мерчандайзингу.

Пріоритети розв’язуваних завдань можуть змінюватися в рамках маркетингової стратегії фірми в залежності від динаміки кон’юнктури ринку та конкурентоспроможності підприємства. Успішне вирішення поставлених завдань забезпечить підприємству досягнення основної мети мерчандайзингу - створення необхідних імпульсів для покупок і істотне збільшення обсягу продажів.

Завдання мерчандайзингу виробника і роздрібних торговців відрізняються (таблиця 1.1), проте їх статус, який визначається участю в каналах руху товару, надає можливість знаходження ефективних способів взаємодії в рамках стратегічних рішень.

Таблиця 1.1.

Цілі і завдання мерчандайзингу

Виробник

^ Роздрібний продавець

Запропонувати на різних сегментах ринку як можна більше позицій асортименту що виробляється

Оптимізувати торговий асортимент за допомогою визначення перс­пективних и неперспективних пози­цій и груп товарів

Збільшити обсяги реалізації вироблюваної продукції, підтримувати продажі власних торгових марок

Збільшити роздрібний товарооборот, загальний прибуток магазину, прискорити оборотність товарів

Закріпити в свідомості покупців відмінні риси товарів виготовлюваних марок

Сформувати стійкий попит на різноманітні види товарів

Сформувати коло споживачів, відданих окремим маркам

Сформувати прихильність до магазину, як місцю продажу і окремим маркам, найбільш вигідним для роботи підприємства торгівлі

Постійно розширювати коло покупців своїх продуктів

Підвищити ступінь задоволеності купленими товарами, завоювати нових покупців через створення конкурентних переваг магазину

Довести до споживача інформацію про споживчі властивості і переваги товару, навчати і консультувати персонал магазину

Найбільш повно інформувати покупців для здійснення ними вибору і збільшення числа покупок

Сформувати позитивний образ підприємства через розширення виробничого асортименту і підвищення рівня якості виготовлюваної продукції

Сформувати позитивний образ магазину за допомогою гарантії якості пропонованих товарів, забезпечення асортименту і підвищення культури обслуговування покупців


У цілому в організації мерчандайзингу повинні брати активну участь усі традиційні суб’єкти каналів розподілу: виробники, дистриб’ютори та інші посередники, роздрібні торговці. Їх об’єднані зусилля здатні забезпечити ефективне просування конкретних торгових марок від виробничої фірми до кінцевого споживача. Дії цих учасників спрямовані на підвищення якості обслуговування споживачів і зобов’язані враховувати їх потреби при здійсненні покупки і надалі споживанні. Така система взаємних зв’язків називається горизонтальним маркетингом торгових каналів (рис. 1.1).

У даній системі відносин виробник створює і просуває марочний товар, удосконалює асортимент і упаковку, формує позитивний імідж і стимулює уподобання споживача. Він забезпечує логістичне обслуговування роздрібних торговців, надає підтримку процесу продажів на всіх щаблях каналу руху товару. Основне завдання дистриб’ютора - забезпечувати постійну присутність необхідної кількості товарів в роздрібній торговій мережі. Роздрібний торговець організовує безпосередній продаж споживачеві товарів що просуваються по каналах, при цьому разом з виробником або оптової фірмою (або самостійно) здійснює викладення товарів і оформляє точки розміщення торговельних марок таким чином, щоб привернути додаткову увагу кінцевих покупців і спонукати їх до здійснення покупки. Реалізація цих заходів дає очевидні переваги учасникам ринку: зростає продаж, збільшується товарообіг.

Т
аким чином, комплекс заходів, іменований мерчандайзингом, є ефективним і доцільним для всіх учасників процесу руху товару в умовах конкурентного ринку мистецтвом продавати. З метою підтримки ефективного мерчандайзингу необхідно всім сторонам домовитися про єдину контрольовану систему продажу по всіх трьох ланках цього ланцюжка (виробник - дистриб’ютор - магазин) і створити єдину команду мерчандайзерів, що буде ефективно працювати не на одного учасника, а на всю програму в цілому. Таке рішення допоможе знизити сукупні витрати із просування товарів до торговельної мережі, що позитивно позначиться на кінцевій роздрібній ціні товару. Від цього виграють як продавець, так і покупець.

Розглянемо коротко основні принципи роботи цієї системи продажів. Зокрема, створюється база даних, у якій кожна дія мерчандайзера або оцінка ним ситуації в магазині відповідає певному коду. Мерчандайзер по ситуацій відправляє закодовану інформацію. Потім це повідомлення у вигляді файлу електронної пошти надходить на поштовий сервер. Спеціальна програма розшифровує і розміщує дані на Web-сайті. Сюди ж стікається інформація від виробника і дистриб’ютора, призначена для магазину. Кожен з учасників програми має свій пароль і свою зону доступу до інформації. З моменту телефонного дзвінка мерчандайзера до розміщення інформації на сайті проходить не більше хвилини, тобто за ходом програми можна спостерігати в режимі реального часу та оперативно реагувати на всі зміни.

За запитом можна отримувати необхідну інформацію і відразу передавати доручення своїм представникам на торгових точках. При дотриманні даної схеми роботи магазини отримали можливість: брати участь в інтегрованих кампаніях з мерчандайзингу, організованих різними виробниками; ефективніше формувати і підтримувати групу найбільш доходних позицій свого асортименту; користуватися підтримкою виробників, які зазвичай організовують програми з мерчандайзингу в рамках своїх рекламних акцій та ін.

Ідеалом мерчандайзингу в сфері торгового бізнесу являється такий стан торгових підприємств, коли у всіх магазинах ланцюгової роздрібної мережі буде однозначна організація торговельних комплексів і підкомплексу, товарних груп і складу товарів всередині товарних підгруп, з поправкою лише на площу і форму торгового залу магазину . Приміром, одна й та сама торгова марка кава повинна розташовуватися в інтуїтивно передбачуваному місці полиці торговельного обладнання. Це дасть покупцям можливість дізнаватися і розуміти фірмовий стиль торгової мережі; філософію та концепцію окремих торгових підприємств, їх позиціонування на ринку. Від цього залежить не лише рівень продажів, але і рівень культури торгового обслуговування, організація торгово-технологічного процесу і управління збутом.

Управління продажем / збутом - де, скільки, яким способом представляються ті чи інші товари / послуги і якими професійними навичками повинен володіти обслуговуючий персонал магазину.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів базового напряму «Менеджмент» Затверджено
Просович О. П., Лісовська Л. С. Управління банківською діяльністю: Конспект лекцій для студентів базового напряму «Менеджмент». –...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з варіативної навчальної дисципліни циклу підготовки...
«Оцінка І управління вартістю бізнесу» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів...
Лекція фінансово-господарський контроль І його роль у системі управління підприємством
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій розділу “Харчові технології” для студентів денної...
Кошова В. М., Білько М. В. загальна Технологія харчової промисловості: Конспект лекцій розділу “Харчові технології” для студ ден...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій
Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств. Конспект лекцій. Розкриття деяких тем. Для студентів напряму 0501 – Економіка...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconРобочий опорний конспект лекцій з дисципліни «основи менеджменту»...
Управління за своєю суттю властиве будь-якій діяльності І представляє собою цілеспрямовану дію на об’єкт з метою змінити його стан...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки icon6 Лекція 11-12 Облік зобов’язань. 55
...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій міністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до вивчення основних тем з дисципліни “Інформаційні технології ” „Опорний конспект лекцій” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка