Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Скачати 61.43 Kb.
НазваПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Дата конвертації17.12.2013
Розмір61.43 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання

Спеціальність "Математика та основи інформатики"

2010-2011 навч. рік

 1. Інформація. Сучасні теорії інформації. Класична теорія К.Шеннона. Інформація i повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість інформації. Одиниці вимірювання інформації.

 2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи подання алгоритму. Виконавець алгоритму.

 3. Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

 4. Подання даних в ЕОМ. Подання чисел та символів в ЕОМ. Подання графічної та звукової інформації в ЕОМ.

 5. Мікропроцесори: структура, основні функції, типи та характеристики мікропроцесорів.

 6. Пам`ять ЕОМ. Внутрішня та зовнішня пам`ять комп`ютера. Ієрархічна організація пам'яті.
  Типи запам'ятовуючих пристроїв. Способи організації доступу до даних.

 7. Системні інтерфейси і інтерфейси вводу-виводу. Пристрої вводу-виводу інформації.

 8. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Топологія комп’ютерних мереж.

 9. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.

 10. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.

 11. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Мови розробки електронних ресурсів мережі Інтернет.

 12. Модель протоколів ISO OSI за рівнями ієрархії, що використовується в комп'ютерних мережах.

 13. Поняття операційної системи. Класифікація ОС, склад ОС. Поняття інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи.

 14. Службове програмне забезпечення. Системні утіліти. Архіватори. Антивірусні програми.

 15. Системи обробки текстової інформації: класифікація, функціональні можливості. Режими роботи текстового процесора.

 16. Системи мультимедіа: класифікація, функціональні можливості. Формати аудіо-, відео-файлів.

 17. Системи комп’ютерної графіки: класифікація. Поняття растрової та векторної графіки. Формати графічних файлів. Інструментальні засоби створення графічних 2D-, 3D-зображень та анімації.

 18. Поняття БД, СУБД. Типи БД. Переваги та недоліки кожного типу.

 19. Реляційне моделювання. Модель ”сутність-зв’язок”. Види зв’язків. Мова запитів SQL.

 20. Cтруктурне програмування: принципи, основні алгоритмічні структури.

 21. Мова структурного програмування. Алфавіт, лексеми. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, константи. Стандартні типи даних мови програмування. Приклади.

 22. Оператори керування ходом виконання програми. Оператори переходу, умовні, варіанту, оператори циклів. Приклади.

 23. Підпрограми у мові програмування. Види параметрів. Стандартні підпрограми. Локальні та глобальні змінні. Рекурсивні підпрограми. Приклади.

 24. Організація даних в мові програмування. Масиви, рядки, структури (записи).

 25. Обробка файлів даних у мові програмування.

 26. Об’єктно-орієнтоване програмування: основні принципи, поняття класу та об’єкту.

 27. Інструментарій та склад візуального середовища програмування Delphi. Призначення основних елементів інтерфейсу середовища, способи розробки програм.

 28. Методи наближеного розв’язання алгебраїчних та трансцендентних рівнянь.

 29. Методи наближеного обчислення визначених інтегралів.

 30. Чисельні методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.
^

Методика викладання


 1. Викладання інформатики в школі за новими стандартами початкової та середньої освіти. Ключова та предметна ІКТ-компетентність учня. Основні завдання курсу інформатики за новими стандартами.

 2. Викладання пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики» у 2-4 класах початкової школи за новим стандартом освіти: цілі, структура, зміст, методичне та програмне забезпечення.

 3. Викладання базового курсу інформатики у 5-9 класах середньої школи за новим стандартом освіти: цілі, структура, зміст, методичне та програмне забезпечення.

 4. Цілі та задачі викладання інформатики в середній та старшій школі. Зміст i структура шкільного курсу інформатики. Чинні програми курсу інформатики.

 5. Критерії оцінювання знань та вмінь учнів з інформатики.

 6. Курси за вибором для профільного навчання інформатики.

 7. Технологічне навчання інформатики: відміни від традиційної методики. Поняття інформаційно-технологічних знань, вмінь, навичок.

 8. Методичні підходи до технологічного навчання інформатики.

 9. Підготовка учнів до олімпіад та конкурсів з інформатики.

 10. Навчально-методичне та програмне забезпечення шкільного курсу інформатики. Приблизний склад програмного забезпечення.

 11. Використання вільного програмного забезпечення для вивчення шкільного курсу інформатики.

 12. Методичні особливості навчальних посібників з курсу інформатики.

 13. Методика вивчення теми " Інформація. Інформаційні процеси та системи" у шкільному курсі інформатики.

 14. Методика вивчення теми " Апаратне забезпечення інформаційних систем" у шкільному курсі інформатики.

 15. Методика вивчення теми "Системне програмне забезпечення" у шкільному курсі інформатики.

 16. Методика вивчення теми "Службове програмне забезпечення" у шкільному курсі інформатики.

 17. Методика вивчення теми "Комп’ютерні мережі. Служби Інтернет" у шкільному курсі інформатики.

 18. Методика вивчення теми "Комп’ютерна графіка" у шкільному курсі інформатики.

 19. Методика вивчення теми «Комп’ютерні презентації та публікації» у шкільному курсі інформатики.

 20. Методика вивчення теми «Текстовий процессор» у шкільному курсі інформатики.

 21. Методика вивчення теми «Інформаційні технології у навчанні» у шкільному курсі інформатики.

 22. Методика вивчення теми «Основи програмування» у шкільному курсі інформатики.

 23. Методика вивчення теми «Системи обробки табличної інформації» у шкільному курсі інформатики.

 24. Методика вивчення теми «Бази даних» у шкільному курсі інформатики.

 25. Методика вивчення теми «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації» у шкільному курсі інформатики.

 26. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності вчителя. Поняття інформатичного продукту освітнього призначення: класифікація, вимоги до створення, засоби розробки.

 27. Інформаційно-комунікаціні технології навчання: поняття, види, можливості використання у системі освіти. Організація та методика проведення уроків з математики з використанням програмних засобів навчання математики.

 28. Дистанційна освіта: особливості, принципи, методи, організаційні форми, програмне забезпечення, стандарти.

 29. Освіта 2.0. Можливості використання соціальних веб-сервісів у навчально-виховному процесі.

 30. Контроль у навчально-виховному процесі. Автоматизація контролю. Психолого-педагогічна діагностика на основі комп’ютерного тестування.Практичні завдання:


 1. Скласти програму з використанням умовного оператора.

 2. Скласти програму з використанням оператора циклу.

 3. Скласти програму з використанням оператора варіанту.

 4. Скласти програму з використанням функції користувача.

 5. Скласти програму обробки одновимірного масиву.

 6. Скласти програму обробки двовимірного масиву.

 7. Скласти програму обробки рядків.

 8. Скласти програму з використанням файлів даних.

 9. Розв’язати задачу з використанням MS Excel.

 10. Розв’язати задачу з використанням СУБД MS Access.

 11. Виконати завдання у текстовому процесорі MS Word.

 12. Виконати завдання у графічному редакторі.

 13. Розробити презентацію в MS PowerPoint.

 14. Розробити простішу веб-сторінку.

 15. Знайти наближений розв’язок рівняння методом дихотомії (хорд, дотичних, послідовних наближень).

 16. Наближено розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом послідовних наближень.

 17. Обчислити наближене значення інтеграла методом прямокутників (трапеції, Симпсона).

 18. Побудувати наближений розв’язок диференціального рівняння удосконаленим методом Ейлера.

 19. Обчислити наближене значення функції за допомогою інтерполяційного многочлена Лагранжа.

Схожі:

Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПитання для державного екзамену з методики викладання математики
Цілі та завдання загальної освіти та цілі навчання математики в загальноосвітній школі. Аналіз програм з математики для середньої...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПитання для підготовки до екзамену з методики викладання математики
Характеристика змісту підготовчого (дочислового) періоду у першому класі. Особливості роботи вчителя на уроках математики в перші...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПерелік питань на екзамен з "методики викладання інформатики"
Передумови становлення теорії методичних систем. Поняття методичної системи навчання
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Зародження книжної культури в Київській Русі, роль прийняття християнства. Перекладна література (Біблія, апокрифи, житія) та її...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПитання до державного екзамену з методики української літератури
Методика вивчення ліричних творів у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. Чим зумовлюється специфіка виразного читання...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconЗагальні питання методики викладання образотворчого мистецтва
Щоб визначити світоглядну роль образотворчого мистецтва в навчально-виховному процесі та технології його викладання в початковій...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПитання до державного іспиту з історії української літератури (Х...
Своєрідність розвитку української літератури кінця хуііі – початку ХІХ століття. Бурлескний стиль в українській літературі, його...
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconХерсонський державний університет. Кафедра інформатики Теорія програмування...
Задачі доведення програм. Роль теорії програмування в системі дисциплін інформаційного циклу
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconПрограма державного екзамену з теорії І практики навчання І виховання...
Державний екзамен з теорії І практики навчання І виховання з методикою викладання дисциплін з трудової підготовки
Питання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання iconОрієнтовні питання для екзамену з методики навчання іноземних мов
Методика як наука про нім. Об’єкт та предмет мнім. Загальна та спеціальна методика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка