Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів
Скачати 202.31 Kb.
НазваЛекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів
Дата конвертації16.12.2013
Розмір202.31 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція

Система керування базами даних ms access.

Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів.


Основна мета: актуалізація знань про призначення та основні можливості запитів в СКБД Access для Windows; формування практичних навичок створення запитів на вибір за певною умовою (з однієї чи кількох таблиць), зміну та створення розрахункових полів.


Система керування базами даних ms access. 1

Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів. 1

Запити, їх призначення та можливості. 1

Мова SQL, та її можливості. 2

Мова запитів QBE та її можливості. 3

Типи запитів СКБД MS Access. 3

Створення запитів засобами QBE в MS Access. 4

Перехід між режимами відображення запиту 6

Створення запиту на вибір в режимі конструктора 6

^ Вставка полів у бланк запиту 8

Визначення критеріїв запиту 8

Виконання запиту 9

Перегляд результатів запиту на вибір 10

Створення запитів з агрегуванням та розрахунками 10

Складні типи запитів QBE 12

^ Параметричні запити 12

Перехресний запит 12

Запит на вибірку дублікатів 13

Запит на вибірку записів, які не мають відповідності 13

Запит з автопідстановкою 13

Зміна вмісту таблиць активними запитами в QBE 14

^ Запит на створення таблиці 14

Запит на видалення 15

Запит на оновлення 15

Запит на додавання записів 16

Контрольні запитання 16^

Запити, їх призначення та можливості.


Для виконання основних операцій з даними, СКБД використовує механізм запитів. Запити – збережений набір команд обробки записів бази даних. Результатом виконання запитів є або відібрана за певними критеріями множина записів або зміни в таблицях. Запит, як і таблиця, є об’єктом бази даних. Як і всі інші об’єкти бази даних, запит повинен мати своє ім’я, яке дає йому користувач. Запити дозволяють вибирати записи та поля як в одній таблиці, кількох таблицях, так і в інших запитах. В запитах ми можемо вказати конкретний порядок розташування даних в підмножині, відсортувати їх та використати потрібні нам умови вибору.

Використовуються запити для перегляду, зміни, аналізу даних різними способами. Також їх можна використати як джерело записів для форм, звітів та сторінок доступу до даних.

Запит на вибір містить умови відбору даних, здійснює вилучення підмножини записів з базової таблиці (або кількох взаємозв’язаних таблиць) за вказаними умовами без зміни даних, які він повертає. Запит дозволяє в одному рядку відображати дані з кількох таблиць, тобто об’єднувати таблиці. В запитах можна вказувати поля, що будуть відображатись в наборі записів результату його дії. Запити дозволяють проводити певні дії над даними (обчислення суми, середнього арифметичного, кількості записів тощо).

Отже, запит можна використовувати для:

 • перегляду підмножини записів без попереднього відкриття цієї таблиці або форми;

 • перегляду окремих полів таблиці;

 • об’єднання декількох таблиць у вигляді однієї таблиці на екрані;

 • виконання певних дій над значеннями полів.
^

Мова SQL, та її можливості.


Однією із мов, яка виникла внаслідок розробки реляційної моделі даних і маніпуляції даними, є Structured Query Language (SQL) – структурна мова запитів, яка нині фактично трансформувалася в стандартну мову баз даних.

Існують такі можливості SQL, як:

 • створення бази даних і таблиць з повним описом їх структури;

 • виконання основних операцій маніпулювання даними: вставка, модифікація і видалення даних з таблиць;

 • виконання простих та складних запитів.

SQL відносно не складна у вивченні, оскільки вона непроцедурна, тобто не треба вказувати, як отримати інформацію, а тільки, яка інформація має бути отримана. Також SQL підтримує вільний формат запису операторів, а структура команд задається набором ключових слів англійською мовою.

Треба зазначити, що стандарт SQL не вимагає жорсткої підтримки реляційної моделі даних, наприклад, створена засобами SQL таблиця може мати рядки, що повторюються. Також в SQL застосовуються терміни «таблиця», «колонка (стовпець)» і «рядок».

Операціями маніпулювання даними є:

 • Вибірка даних із бази;

 • Вставка даних в таблицю;

 • Оновлення даних в таблиці;

 • Видалення даних з таблиці.

Для кожної із вищезазначених операцій є свій оператор SQL, відповідно – SELECT, INSERT, UPDATE і DELETE.
^

Мова запитів QBE та її можливості.


На відміну від SQL в мові QBE (Query by Example – запит за зразком) використовується візуальний підхід для організації доступу до інформації в базі даних. Створення запитів засобами QBE засноване на використанні шаблонів запитів, яке виконується шляхом завдання зразків значень в шаблоні запиту, який передбачає певний тип доступу до бази.

Нині ця мова отримала широке визнання і реалізована практично в усіх популярних сучасних СКБД. Засоби QBE є простими у використанні, але вони дають користувачеві досить широкий спектр можливостей роботи з даними. QBE може використовуватися для введення запитів до інформації, яка зберігається в одній або кількох таблицях, а також визначення набору полів, які повинні бути в результуючій таблиці. Вибірка записів може бути виконана на основі різних критеріїв, а також надається можливість проведення необхідних розрахунків. Також засоби QBE можна використовувати для операцій над таблицями – вставки та видалення записів, модифікації значень в полях або створення нових полів і таблиць.

Особливості застосування мови QBE можуть бути представленими в СКБД Microsoft Access.
^

Типи запитів СКБД MS Access.


Запити в СКБД MS Access розглядаються як один із об’єктів бази даних і створення їх може бути доступним одразу ж при відкритті бази через діалогове вікно „База даних”.

Розрізняють кілька типів запитів, які підтримані СКБД MS Access:

 • запит на вибірку – виконує вибір даних з таблиць (застосовується найчастіше). Використовується для вибору інформації з однієї або кількох таблиць. Це стандартний тип запиту, на основі якого побудовано багато інших запитів. Його називають також простим запитом. При активізації вкладки Запит вказується за замовчуванням.

 • запит з агрегуванням – передбачає виконання обчислень з використанням певних груп записів;

 • параметричний запит – виконання запиту супроводжується виводом одного або кількох заздалегідь визначених діалогових вікон, які призначені для завдання конкретних значень параметра запиту;

 • запит на вибірку дублікатів – виконує пошук записів, які повторюються в межах однієї таблиці. виконує пошук записів, що містять однакові значення деякого поля. Такий тип записів зручно використовувати для пошуку, наприклад осіб, які мають однаковий стаж роботи, однакову освіту чи спеціальність тощо.;

 • запит на вибірку записів, які не мають відповідності, – запит працює із зв’язаними таблицями і виконує пошук записів однієї таблиці, які не мають відповідності в іншій;

 • перехресний запит – дозволяє підсумовувати великий масив даних і представляти результати виконання такого запиту не у вигляді таблиці, а у вигляді матриці. Таке подання даних зручне для виконання їх аналізу.

 • запит з автопідстановкою – при виконанні запиту виконується автоматична підстановка певних значень в створювані записи;

 • активний запит (запит на зміну) – дозволяє за одну операцію внести зміни в множину записів, буває запитом на видалення, додавання, оновлення і створення таблиці:

   • запит на зміну (оновлення) дає можливість модифікувати дані в таблицях (в тому числі, оновлювати та додавати записи). Його використовують для пошуку великої кількості записів, які задовольняють вказаним умовам вибору. Такий запит зручно використовувати для оновлення записів, наприклад при зміні ціни всіх товарів, відомості про які зберігаються в базі даних;

   • запит на вилучення (знищення) певних записів – дозволяє вилучати з таблиці ті записи, що не задовольняють деяким указаним умовам. Такий тип запиту зручно використовувати, наприклад, для знищення даних, які були введені до певної дати і на даний час застаріли;

   • запити на створення таблиці створюють нову таблицю на основі даних однієї або кількох наявних таблиць. Цей тип запиту використовують для архівації або передачі даних.

У вікні Бази даних запити на зміну відмічаються символом окличного знака (!) поряд з іменем. У запитах на додавання записів або на створення таблиці виконується копіювання даних; запити на видалення та оновлення ведуть до зміни даних;

 • специфічний запит SQL – використовується для модифікації запитів вищеописаних типів, в запитах цього типу дозволяється використовувати специфічні засоби SQL (операції об’єднання, визначення даних, підзапити і запити, які передаються).
^

Створення запитів засобами QBE в MS Access.


Для створення запиту в діалоговому вікні „База даних” необхідно вибрати кнопку „Запросы”. Після чого в правій частині вікна з’явиться перелік способів створення запиту – „Создание запроса в режиме конструктора” і „Создание запроса в режиме мастера”. Подвійним кліком лівої клавіші мишки запустити потрібний режим створення запиту.

Також створити запит можна, вибравши після кнопки „Запросы” кнопку „Создать” або „Конструктор”. В першому випадку з’являється діалогове вікно „Новый запрос” (рис. 17.1).
Рисунок 17. 1 Діалогове вікно „Новый запрос”

В цьому вікні вибирається тип створюваного запиту, що запускає відповідний майстер створення запиту або режим конструктора.
^

Перехід між режимами відображення запиту


Запит може бути відображений на екрані у трьох режимах:

 • режимі конструктора,

 • режимі таблиці,

 • режимі SQL.

Для включення відповідного режиму необхідно:

 • на панелі інструментів вибрати меню Вид;

 • вибрати потрібний режим зі списку.
^

Створення запиту на вибір в режимі конструктора


Для створення запиту в режимі конструктора треба вибрати „Создание запроса в режиме конструктора” в правій частині діалогового вікна „База даних” або кнопку „Создать” цього вікна, після чого в діалоговому вікні „Новый запрос» вибрати „Конструктор” або кнопку „Конструктор”.

Після виконання будь-яких дій з’являється діалогове вікно запиту на вибірку, а також діалогове вікно Добавление таблицы(рис. 17.2).Рисунок 17.2 Діалогові вікна „Запрос на выборку” і „Добавление таблицы”.
У діалоговому вікні „Добавление таблицы” необхідно вибрати ті таблиці, стовпці з яких будуть відображатися в результуючій таблиці запиту. Якщо вказане діалогове вікно не відкрилося, то його можна відкрити, використовуючи команди Запрос Отобразить таблицу або відповідну кнопку на панелі інструментів запитів.

В СКБД MS Access можна використовувати як однотабличні, так і багатотабличні запити. При цьому багатотабличний запит є прикладом запиту з внутрішнім (природним) з’єднанням. Якщо у вікно запиту вноситься більше, ніж одна вихідна таблиця, необхідно впевнитися, що списки їх полів пов’язані між собою зв’язками.

За замовчуванням створюється бланк запиту на вибірку. Якщо необхідно створити запит іншого типу, то в головному меню вибирається Запрос відповідний тип запиту або використовується відповідна кнопка на панелі інструментів запитів.

Вікно „Запрос на выборку”є графічний інструмент мови QBE. Вікно розділяється на дві частини. В верхній розташовуються таблиці, з яких вибираються дані, в нижній – бланк запиту (сітка мови QBE).

Конструкція запиту задається в бланку запиту, який складається з таких рядків:

  1. Поле – виконується вибір поля, яке буде відображатися в результуючій таблиці запиту;

  2. Таблица – вказується таблиця, з якої вибране поле, що використовується як джерело даних (аналог конструкції FROM SQL);

  3. Сортировка – визначається, за яким стовпцем (стовпцями) будуть сортуватися записи і яким чином буде відбуватися сортування: за збільшенням чи за зменшенням (аналог конструкції ORDER BY SQL);

  4. Вывод на экран – поле призначене для «приховування» стовпців. Якщо в полі відсутня позначка («галочка»), то це поле в результуючій таблиці запиту відображатися не буде;

  5. ^ Условие отбора та или – поля, в які записується умова отбора (аналог конструкції WHERE SQL).

При створенні запиту в бланку QBE СКБД MS Access неявно генерує для нього еквівалентну конструкцію SQL, яку можна переглянути в режимі SQL. Треба відзначити, що деякі оператори SQL, які генеруються в MS Access, не відповідають стандарту ISO SQL.
^

Вставка полів у бланк запиту


У запит доцільно додавати тільки ті поля, дані з яких необхідно відобразити, оновити або використовувати для завдання умов відбору. Для того, щоб додати поле у бланк запиту потрібно виконати такі дії.

 • Відкрити запит в режимі Конструктора.

 • Перевірити, щоб список полів таблиці або запиту, які містять потрібні поля відкрито у верхній частині вікна. Якщо потрібний список полів відсутній, додати таблицю або запит.

 • Вибрати потрібні поля або шляхом вибору відповідного імені поля в рядку „^ Поле” бланка запиту або перетягуванням мишкою імені поля з таблиці в рядок „Поле” бланка запиту. Ім’я таблиці в рядку „Таблица” бланка запиту після цього встановлюється автоматично.

 • Вибрати порядок сортування.

 • Відмітити режим відображення на екрані.

 • Вказати умову відбору в рядку Условие отбора, или для поля, по якому проводиться відбір даних.

 • Запустити запит на виконання.

 • Переглянути результати запиту на вибір.
^

Визначення критеріїв запиту


Критерії запитів визначаються в рядках „Условие отбора” та „или” бланка запиту навпроти відповідної назви поля бази даних, за значеннями якого буде задано критерій. При цьому, якщо критерії задаються по кількох полях, то можна їх вводити як в рядок „Условие отбора”, так і в рядок «или». Якщо всі критерії введені в один рядок, наприклад, „Условие отбора”, то MS Access з’єднає їх, використовуючи логічну операцію AND. При цьому в результуючу таблицю будуть занесені записи, які одночасно відповідають всім критеріям відбору. У випадку, коли один критерій введено в рядок „Условие отбора”, а інший – в рядок „или”, MS Access для їх з’єднання використає логічну операцію OR, а в результуючу таблицю будуть занесені записи, які відповідають хоча б одному із критеріїв. Також критерії відбору можна заносити в одну комірку рядка „Условие отбора” та „или” бланка запиту, з’єднуючи їх логічними операторами AND (і) та OR (або).

При визначенні критеріїв запиту засобами QBE використовуються такі операції: дорівнює (=), не дорівнює (<>), менше або дорівнює (<=) і більше або дорівнює (>=). Також можна використовувати конструкції NOT (ні), LIKE (такий як), IN (належить множині) і BETWEEN (між). При цьому нечислові вирази в рядках умов відбору обов’язково поміщаються в лапки. Також допускається використання підстановочних символів – зірочки (*), яка вказує на довільну кількість символів, та знаку питання (?), який замінює будь-який символ (рис. 17.3).Рисунок 17.3. Приклад запиту з критеріями

Приклади виразів для поля і результати дії запитів

Вираз

Відображає

Like "*Кукурудза*"

культури, назва яких містить слово Кукурудза, наприклад кукурудза на зерно, кукурудза на силос, кукурудза на зелений корм

Like "К*"

культури, назва яких починається з літери К

Like "*К"

культури, назва яких закінчується на літеру К

„Пшениця яра”

дані тільки про яру пшеницю

„Пшениця яра” Or “Пшениця озима”

дані про яру або озиму пшеницю

In („Пшениця яра”, „Пшениця озима”)

дані про яру або озиму пшеницю

Not "Просо"

культури та їх атрибути, крім проса

>1000

культури, ціна на які більша за 1000 грн./т

between 800 and 1000

культури, ціна на які від 800 до 1000 грн./т

<=900

культури, ціна на які дорівнює або менше 900

[Price]*1.1

збільшення ціни на 10%
^

Виконання запиту


Для виконання запиту необхідно дати команду Запрос Запуск або натиснути піктограму “Запуск” на панелі інструментів. У результаті буде отримано набір записів з визначеним у запиті набором полів, значення яких відповідають заданим умовам.
^

Перегляд результатів запиту на вибір


Результати запиту на вибір відображають у режимі Таблиці.

Переглянути результати запиту на вибір можна, натиснувши кнопку Открыть на панелі інструментів у вікні Бази даних.
^

Створення запитів з агрегуванням та розрахунками


Засоби QBE СКБД MS Access дають можливість виконувати обчислення значень, які знаходяться в полях бази даних. Для розрахунків з використанням формул, які задаються користувачем, потрібно створити нове розрахункове поле в бланку запиту. Для цього потрібно:

 • Встановити курсор мишки в порожню комірку рядка „Поле” бланка запиту.

 • Для введення формули, за якою будуть виконуватися розрахунки, використати „Построитель выражений” (кнопка „Построить”) .

 • У вікні „Построитель выражений” ввести необхідну формулу, використовуючи арифметичні та логічні оператори (рис 17.4).
Рисунок 17.4 . Вікно „Построитель выражений”


 • Ввести ім’я нового поля, в якому буде виведено результат обрахунку виразу (за замовчуванням „^ Построитель выражений” дає полю ім’я „Выражение №”).

Також формули для обчислень можна вводити безпосередньо з клавіатури, використовуючи арифметичні та логічні оператори. Для цього необхідно:

 • Встановити курсор мишки в порожню комірку рядка „Поле” бланка запиту;

 • Ввести ім’я нового поля в комірку з двокрапкою (:);

 • Ввести формулу для проведення розрахунків. При цьому імена стовпців необхідно давати в квадратних дужках.

Для узагальнення тих чи інших даних, а також для проведення підсумкових обрахунків в запитах використовують групові операції (обрахунки з агрегуванням). У запиті можна виконати ряд розрахунків. Наприклад, суму або середнє значення, перемножити значення двох полів тощо.

Результати розрахунку, які відображуються у полі не запам’ятовуються в базовій таблиці і перераховуються кожного разу при виконанні запиту.

 • Для включення операцій агрегування виконати команди Вид Групповые операции (встановити позначку навпроти останньої команди) або активізувати відповідну кнопку на панелі інструментів запитів .

 • В бланку запиту з’явиться новий рядок „^ Групповая операція”, в якому за замовчуванням для кожного поля, що буде відображатися в результуючій таблиці запиту встановлюється функція „Группировка”.

 • В рядку «Групповая операция» для вибраного поля із списку вибрати потрібну підсумкову операцію (Sum – сума, Avg – середнє значення, Min – мінімальне значення, Max – максимальне значення, Count – підрахунок кількості екземплярів, StDev – стандартне відхилення і т.п.)

Операції з розрахунками і групові операції можуть використовуватися як в одному, так і в окремих запитах. Також разом з цими операціями можуть використовуватися критерії відбору записів (рис. 17.5).Рисунок 17.5 Приклад запиту з розрахунком та груповим виразом
^

Складні типи запитів QBE

Параметричні запити


Параметричний запит дає можливість виводити на екран одне або кілька заздалегідь визначених діалогових вікон, які призначені для введення користувачем конкретних параметрів (критеріїв) запиту.

Для створення параметричного запиту в комірку рядка „^ Условие отбора” бланку запиту для відповідного поля вводиться в квадратних дужках текст звернення до користувача. Параметр можна вводити для кількох колонок, значення яких повинно бути вказано як параметр запиту. При цьому при виконанні запиту діалогові вікна будуть з’являтися послідовно, відповідно до порядку полів в бланку запиту (рис. 17.6) і тільки після введення всіх параметрів буде повернуто результуючу таблицю.Рисунок 17.6 Приклад виконання параметричного запиту
^

Перехресний запит


Перехресний запит використовується для узагальнення даних і відображення їх в форматі компактної електронної таблиці. Його створення нагадує створення запиту з підведенням підсумків.

Для створення перехресного запиту в режимі конструктора треба вибрати цей тип запиту. В бланку запиту з’явиться новий рядок „Перекрестная таблица”. В цьому рядку треба додатково вказати поля, які будуть використовуватися як заголовки стовпців та рядків, а також поля, в яких будуть вихідні значення даних (рис. 17.7).Рисунок 17.7 Приклад перехресного запиту
^

Запит на вибірку дублікатів


За результатами цього запиту можна зробити висновок про те, чи є в таблиці записи, що повторюються, а також визначити, які записи в таблиці містять одне й теж значення в деякій колонці.

Для створення такого запиту можна скористуватися МайстромПовторяющиеся записи, доступ до якого можна отримати через діалогове вікно „Новый запрос” (рис. 17.1). Майстер створює запит на основі відповідей, які дає користувач на представлені майстром питання.

У запиті вибірка записів буде вестися за значеннями, що збігаються в указаних полях.
^

Запит на вибірку записів, які не мають відповідності


За допомогою цього запиту можна відшукати всі записи в указаній таблиці, які не мають зв’язаних записів в іншій таблиці.

Створити такий запит можна, скористувавшись Майстром „Записи без подчиненных”, доступ до якого можна отримати через діалогове вікно „Новый запрос” (рис. 17.1). В режимі конструктора цей запит можна створити, вказавши в рядку „Условие отбора” бланка запиту умову Is Null в полі вторинного ключа дочірньої таблиці (рис. 17.8).Рисунок 17.8 Приклад запиту на вибірку записів, які не мають відповідності

Примітка. В полі вторинного ключа дочірньої таблиці встановлена умова не показувати це поле в результуючій таблиці.

Запит на вибірку записів, які не мають відповідності, є прикладом запиту з лівим зовнішнім з’єднанням.
^

Запит з автопідстановкою


Використовуються для автоматичного занесення значень в певні поля новоутворених записів. При введенні у вікні запиту або створеній на основі цього запиту формі деякого значення в поле, яке використовується для з’єднання двох таблиць, MS Access автоматично відшукає та внесе у вказане місце інформацію, яка відповідає значенню, введеному користувачем.

Для створення запиту з автопідстановкою необхідно додати у вікно створення запиту в режимі конструктора дві таблиці, зв’язані зв’язком «один до багатьох». Після цього вказати поля, які будуть показані в результуючій таблиці запиту, але вибрати поле з’єднання треба з дочірньої таблиці (зовнішній ключ) (рис. 17.9).
Рисунок 17.9 Приклад запиту з автопідстановкою

Внаслідок цього при виконанні запиту користувач в режимі таблиці може міняти значення зовнішнього ключа (рис. 17.9, колонка 4), при цьому автоматично будуть змінюватися значення колонки 5.
^

Зміна вмісту таблиць активними запитами в QBE

Запит на створення таблиці


Дозволяє створювати нові таблиці на основі всіх або частини даних однієї або кількох існуючих таблиць. Створена нова таблиця може бути збереженою в поточній базі або експортована в іншу базу даних. Але дані в новій таблиці не наслідують властивостей полів вихідних таблиць, в тому числі і визначення первинного ключа. Ця інформація повинна вводитися додатково вручну.

Для створення запиту на створення таблиці спочатку необхідно створити звичайний запит на вибірку, із зазначенням всіх полів, що будуть внесені в створювану таблицю.

На другому етапі треба змінити тип запиту на „Создание таблицы” в меню „Запрос” або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів запитів.

Після цього з’явиться діалогове вікно створення таблиці (рис. 17.10), в якому треба вказати ім’я та місцеположення нової таблиці – в поточній базі даних або в іншій. В останньому випадку треба вибрати ім’я файла бази даних, куди буде експортована створена таблиця.

При запуску запиту на виконання MS Access виведе на екран попередження з пропозицією чи продовжити створення нової таблиці.Рисунок 17.10 Діалогове вікно „Создание таблицы”
^

Запит на видалення


Призначений для видалення груп записів із одної або кількох таблиць. Запит на видалення груп записів із кількох таблиць може бути створеним тоді, коли між таблицями існує зв’язок „один до одного”. При зв’язку «один до багатьох» запит буде коректним, якщо встановлені правила підтримки цілісності даних дозволяють каскадне оновлення.

Для створення запиту на видалення необхідно створити запит на вибірку тих записів, які будуть видалятися, після чого треба змінити тип запиту на „Удаление” в меню „Запрос” або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів запитів. В бланку запиту зникнуть рядки „Сортировка” і „Вывод на экран”, але з’явиться новий рядок „Удаление”, який вказує на умову видалення (Условие або Из).

При запуску запиту на виконання MS Access виведе на екран попередження з підтвердженням необхідності видалення записів. Якщо виконання операції видалення буде продовжено, то MS Access видалить записи, які відповідають умові і виведе повідомлення про виконання операції.
^

Запит на оновлення


Виконує оновлення даних у групах записів однієї або кількох таблиць.

Для створення запиту необхідно створити запит на вибірку даних, які будуть оновлені. Після цього змінити тип запиту на „Обновление” в меню „Запрос” або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів запитів. В бланку запиту зникнуть рядки „Сортировка” і „Вывод на экран”, але з’явиться новий рядок „Обновление”. В цей рядок у відповідне поле необхідно ввести нове значення або вираз, за яким будуть розраховуватися нові значення даних в цьому полі.

При запуску запиту на виконання MS Access виведе на екран попередження із інформацією про кількість оновлених записів і з підтвердженням необхідності їх оновлення.

Примітка: для запиту на оновлення і видалення в режимі таблиці буде відображатися записи, які оновлюються або видаляються.
^

Запит на додавання записів


Призначений для вставки записів із однієї або кількох вихідних таблиць в одну цільову таблицю. При виконанні запиту записи додаються в кінець таблиці, яка належить тій же або іншій базі даних.

Для створення запиту спочатку необхідно створити звичайний запит на вибірку, який буде мати всі поля, що будуть додані в іншу таблицю.

На другому етапі треба змінити тип запиту на „Добавление” в меню «Запрос» або за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів запитів.

Після цього з’явиться діалогове вікно „Добавление”, структура якого ідентична з структурою діалогового вікна „Создание таблицы” запиту на створення таблиці. У вікні треба вказати ім’я та місцеположення таблиці, куди будуть додані дані – в поточній базі даних або в іншій. В останньому випадку треба вибрати ім’я файла бази даних.

При запуску запиту на виконання MS Access виведе на екран попередження про кількість доданих записів та продовження операції додавання.

^

Контрольні запитання


 1. Визначення запиту, призначення запитів.

 2. Визначення SQL, коротка характеристика та можливості.

 3. Основні характеристики мови QBE.

 4. Типи запитів СКБД MS Access, коротка характеристика.

 5. Режими відображення запиту. Як перейти від одного режиму до іншого?

 6. Створення запитів в MS Access в режимі конструктора.

 7. Загальна характеристика та використання бланку запиту в MS Access.

 8. З якою метою можна використовувати запити СКБД MS Access?

 9. Визначення критеріїв запиту засобами QBE в MS Access.

 10. Створення запитів з розрахунками засобами MS Access.

 11. Виконання групових операцій.

 12. Особливості створення параметричних запитів в MS Access.

 13. Перехресний запит, його характеристика і розробка засобами MS Access.

 14. Розробка запиту на автопідстановку в MS Access.

 15. Зміна вмісту таблиць активними запитами в QBE.

 16. Чи можна змінити вихідні дані в таблиці, використовуючи запит?

 17. Типи запитів на зміну.

 18. Чи можливо створити нову таблицю в базі на основі всіх або частини даних однієї або кількох існуючих таблиць?

Схожі:

Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція 16. Система керування базами даних ms access. Загальна характеристика...
Основна мета: ознайомитися з призначенням, основними складовими бази даних скбд microsoft access, сформувати навички створення та...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція 19. Система керування базами даних ms access. Робота з формами
Основна мета: актуалізація знань про призначення форм в скбд microsoft Access, набуття практичних навичок щодо створення простих...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція 20. Система керування базами даних ms access. Створення звітів
Основна мета: актуалізація знань про призначення звітів в скбд microsoft Access, формування практичних навичок створення звітів у...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція 17. Система керування базами даних ms access. Встановлення...
Основна мета: ознайомитися з типами зв’язків між таблицями бази даних, навчитися встановлювати зв’язки між таблицями в скбд microsoft...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconТема: Процес створення структури бд в ms access. Конструювання таблиць...
Мета: Вивчити основні засоби роботи з базами даних в ms access. Набути практичних навичок створення таблиць бази даних у різних режимах...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція №9 бази даних. Системи управління базами даних
Активна діяльність по відшуканню прийнятних способів усуспільнення безперервно зростаючого об'єму інформації привела до створення...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconМова запитів sql загальні питання
Як випливає з назви sql є мовою програмування, яка застосовується для організації взаємодії користувача з базою даних. Насправді...
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconЛекція №1 Поняття про бази даних та їх види. Системи управління базами...
Збереження інформації – одна з найважливіших функцій комп'ютера. Одним із розповсюджених засобів такого збереження є бази даних....
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconТема: Microsoft Access. Розробка бази даних. Створення таблиць
Мета: навчитись створювати базу даних, розробляти таблиці, використовуючи засоби субд microsoft Access
Лекція 18. Система керування базами даних ms access. Використання запитів iconМиргородський художньо-промисловий коледж
Пакет комплексної контрольної роботи дисципліни «Системи керування базами даних» складена на основі галузевого стандарту підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка