Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012
НазваДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012
Сторінка1/10
Дата конвертації15.12.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Кафедра прикладної та обчислювальної математики і САПР
    1. ^

     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИта вихідні дані для виконання

індивідуальних завдань (контрольних робіт 1 і 2)

з дисципліни «Інформатика. Загальний курс»
^ Для студентів напрямів підготовки

«Будівництво» та «Машинобудування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Денна форма навчання

^ ОДЕСА - 2012

УДК 51

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету ЕкУБ
Протокол № 4 від 6 грудня 2012 р.
Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри ПОМ і САПР, протокол № 4 від 16 листопада 2012 р., і науково-методичної комісії факультету ЕкУБ, протокол № 4 від 29 листопада 2012 р.


Укладачі: к.т.н., доцент Денисенко В.Ю., доцент кафедри ПОМ і САПР

к.т.н., доцент Ковальова І.Л., доцент кафедри ПОМ і САПР

к.ф.-м.н., доцент Окара Д.В., доцент кафедри ПОМ і САПР

Подоусова Т.Ю. асистент кафедры ПОМ і САПР


Рецензенти: д.т.н., професор Ляшенко Т.В., професор кафедри ПОМ і САПР

к.ф.-м.н., доцент Чернишев В.Г., доцент кафедри ММАЕ ОНЕУ

Методичні вказівки містять вихідні дані та рекомендації для виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт 1 і 2) з дисципліни «Інформатика. Загальний курс». Наведені приклади (схеми и програми), а також додаткова інформація дають можливість вивчення матеріалу курсу при самостійному виконанні контрольних робіт студентів денної форми навчання.


Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою прикладної та обчислювальної математики і САПР, д.ф.-м.н., професор Плотніков А.В.
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………….…………………….……

4

1

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1……………………………….…………..

6
  1. Завдання 1. Арифметичні вирази. Задача 1А……..……………

6
1.2. Алгоритм лінійної структури. Задача 1Б……..….……............

10
1.3. Завдання 2. Алгоритм розгалуженої структури. Задача 2А…..

18
1.4. Алгоритм розгалуженої структури. Задача 2Б.. .……….....

23
1.5. Завдання 3. Алгоритм циклічної структури. Задача 3А .….….

27
1.6. Алгоритм циклічної структури. Задача 3Б.……….…………

33

2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2……………………….………................

39
2.1. Завдання 4. Алгоритм комбінованої структури. Задача 4……

39
2.2. Завдання 5. Обробка одномірних масивів. Задача 5А.…….….

52
2.3. Обробка двовимірних масивів. Задача 5Б.…………....……..…

56

3

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

60
3.1. Вибір вихідних даних…………………………….……….............

60
3.2. Запис арифметичних виразів.……………………..………………

60
3.3. Приклад виконання задачі 1А………………..……………..….

62
3.4. Типи алгоритмів..…………………………………………..…..….

62
3.5. Приклад виконання задачі 1 Б……………………………..…..

63
3.6. Приклад виконання задачі 2 А…………………...………..…...

63
3.7. Приклад виконання задачі 2 Б……………………………..…..

65
3.8. Приклад виконання задачі 3 А………………………………….

66
3.9. Приклад виконання задачі 3 Б…………………………………..

68
3.10. Приклад виконання задачі 4……………………………………

70
3.11. Приклад виконання задачі 5 А…………………...……………

75
3.12. Приклад виконання задачі 5 Б…………………...……………

77
ЛІТЕРАТУРА………………...…………………………………………

80ВСТУП
Методичні вказівки призначені для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» денної форми навчання. Методичні вказівки містять вихідні дані, рекомендації з виконання задач і довідкову інформацію із програмування.

Завдання розраховані на самостійну роботу.

Передбачається, що студентам відомі основні поняття про алгоритмічну мову й команди інтерпретатора, які достатні для виконання робіт з використанням комп'ютера.

Для вибору варіанта завдання використовуються дві останні цифри номера залікової книжки або номер варіанту визначається викладачем:

 • якщо ці цифри становлять число менше 50, то це число вважається номером варіанта;

 • якщо цифри становлять число більше або рівне 50, за номер варіанта ухвалюється число рівне отриманому мінус 50.

Наприклад: якщо дві останні цифри 27, то номер варіанта N = 27,

дві останні цифри 75, то номер варіанта N = 75 – 50 = 25.

За результатами виконаних контрольних робіт на при кінці семестру студент отримує залік.

Форми уяви контрольних робіт: в електронному вигляді на дисках чи дискетах, а також в рукописному чи друкованому вигляді на листах формату А4.
Звіт про виконання кожної контрольної роботи повинен містити наступне:

- титульний лист з зазначенням прізвища, ініціалів, номера залікової книжки, найменування групи и варіанту завдання;

- детальний виклад індивідуального завдання;

- схему алгоритму розв’язання задачі;

- пояснення усіх змінних та масивів, що використаються при розв’язанні задачі;

- програму на алгоритмічної мові, що відповідає алгоритму задачі;

- результати виконання програми за допомогою комп’ютера.
^ Склад вихідних даних для виконання контрольних робіт
Контрольна робота 1
Завдання 1 ''Арифметичні вирази та алгоритм лінійної структури'': задача 1А спрямоване на закріплення навичок запису арифметичних виразів за правилами алгоритмічної мови, задача 1Б – розробка програми алгоритму лінійної структури.
Завдання 2 ''Алгоритм розгалуженої структури'': задачі 2А й 2Б містять умови задач для розробки алгоритмів, що розгалужуються, з різними типами умов.
Завдання 3 ''Алгоритм циклічної структури'': задачі 3А й 3 Б табулювання функції й обчислення суми, реалізовані за допомогою простих циклів.
Контрольна робота 2
Завдання 4 ''Алгоритм комбінованої структури'': умови задачі 4 поєднують у собі циклічний (ітераційний та простий) та розгалужений алгоритми.
Завдання 5 ''Обробка масивів'': задачі 5А й 5Б містять умови задач, пов'язані з обробкою одномірних і двовимірних масивів. 1. ^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1


1.1. Завдання 1. Арифметичні вирази. Задача 1А
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика юриста» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconМіністерство освіти І науки україни донецький державний університет управління
«Менеджмент»; освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, галузь знань «Менеджмент І адміністрування», напрям підготовки «Менеджмент»,...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 “Економіка...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconРішення №14 від 21. 06. 2012 донецьк 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconЗакономірність процесів відновлення
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр; напрям підготовки – 6010202 «Спорт»; Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр; напрям підготовки...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 12 гроши...
«Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509 «Облік І аудит», спеціальностей 03050401...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconПсихолого-педагогічний факультет Кафедра психології
Робоча програма навчальної дисципліни пп 025 «Політична психологія» для студентів за напрямом підготовки 030102 Психологія, освітньо-кваліфікаційний...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconРобочанавчальнапрограм а
Робоча навчальна програма дисципліни "Соціальне страхування" призначена для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання галузі знань...
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconМіське будівництво та господарство (форма навчання денна, заочна) одеса 2011
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська державна академія будівництва І архітектури
Для студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Денна форма навчання одеса 2012 iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») напрям підготовки „Правознавство”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка