Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову
НазваПереклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову
Сторінка2/21
Дата конвертації28.11.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Передмова
Підготовка перекладачів у галузі інформаційних технологій має відповідати викликам часу, а саме, фаховому володінню термінологією у відповідній галузі технічного перекладу, яка у великій мірі спирається вже усталену термінологію інформаційних систем.

Комунікативна компетенція перекладача, однак, потребує те лише відповідного знання лексичного прошарку термінології даної галузі, але й практичних вмінь швидкого розпізнавання і майже автоматичного перекладу вже добре знайомих лексичних одиниць. Така перекладацька компетенція складається, на нашу думку, з трьох основних елементів:

 • фонових знань у відповідній галузі;

 • знань відповідної термінології у двох мовах ( у нашому випадку - українській і англійській);

 • і, нарешті, перекладацьких вмінь.

Виходячи з цього, посібник побудовано таким чином, що кожний розділ містить у собі матеріал та вправи, що мають призвести до наробки вказаної вище перекладацької компетенції, а саме:

1) Ознайомлення з текстами, що сприяють отриманню фонових знань. Це тексти і міни-тексти, що містять відповідну термінологію і опис якогось явища, наприклад, особливостей функціонування веб-сайтів;

2) Вправи на знання термінологічних еквівалентів, зокрема, переклад міні-текстів з англійської на українську і навпаки;

3) Аудіовправи, які закріплюють знання термінології і готують перекладача до усного перекладу у зазначеній галузі.

При підготовці посібника автори опиралися на теоретичні висновки фахівців з підготовки перекладачів Київської та Харківської шкіл (див. Карабан, Чередниченко, Корунець, Мірам, Черноватий, Ребрій). Аудіозапис зроблено носієм англійської мови (американський варіант) Кірою Дженссен.

Зміст текстів для читання і перекладу пройшов певну апробацію у групах технічних спеціальностей, де студенти добре обізнані у галузі інформаційних систем.

^

Unit 1
What is an Information System?Ex. I. Think and answer:
How is computer technology changing your world?


Ex. II. Study the list of Information Technology (IT) terms below:
Active Words and Phrases:


access/ gain access to

доступ; отримати доступ до

acquisition

набуття; оволодіння, придбання, придбання акцій

communication

зв’язок, передача даних; взаємодія

compete/competition/competitor/

keep up with the competition

конкурувати/конкуренція/конкурент/

йти в ногу з конкурентами

computer/information literacy

комп’ютерна/ інформаційна грамотність

convert

обертати, перетворювати

data

дані

design

проектувати, конструювати

determine

визначати

develop

розробляти

distribution

розподіл

driving force

рушійна сила

generate

генерувати

information system

інформаційна система ( система, елементами якої є не матеріальні об’єкти, а ті чи інші види даних (інформації); являє собою сукупність апаратно-програмних засобів та алгоритмічних процедур, призначених для збору, введення, зберігання, моделювання i образного подання інформації )

input/output

вхідні/вихідні дані

interest rate

процентна ставка

loan/ apply for a loan/

grant/ deny a loan/

позика/подавати заяву на позику/надати позику/ відмовити

manipulation

обробка; керування; операції

multiuser information system

інформаційна система для багатьох користувачів

process

обробляти

range

діапазон/коливатися в відомих межах

reduce costs

зменшити витрати

software/hardware

програмне/апаратне забезпечення

storage

зберігання

transform

(видо)змінювати(ся), перетворювати(ся); трансформувати(ся)

value

значення


^ Ex. III. Read and translate the following text into Ukrainian paying

attention to the words in bold:

Text
What Is an Information System?
Two tools that are used to convert data into information and communicate it to the people who need it are computers and information systems. A system is any set of components that work together to perform a task. An information system is a set of components that work together to manage the acquisition, storage, manipulation and distribution of information.

Information systems designed to be used by many users are called multiuser information systems. These are found in most businesses and organizations, and are vital to their successful operation. Information systems that are designed for use by an

individual user are called personal information systems. You might set up a personal information system on your home computer to manage your financial portfolio.

An information system has three basic functions: (1) to accept data (input), (2) to convert data to information (process), and (3) to produce and communicate information in a timely fashion to users for decision making (output). For example, many banks and other financial institutions use information systems to help determine whether a customer applying for a loan is a good risk. Data about the customer, lending policies, and interest rates are input into the information system. The data is then processed using previously defined procedures for determining credit worthiness. Finally,

information is communicated to the loan officer (the user in this case) in the form of a recommendation to grant or deny the loan. It is important to note, however, that no matter what the output indicates, the user of an information system makes the actual decision.

Many of today’s products could not be produced without the effective use of

information systems on the factory floor. Aerospace, automotive, and industrial manufacturers use information systems to automate production and streamline

engineering, speed developing time, reduce costs, and keep up with the competition. These industries need strong commitment to and investment in information systems to compete successfully in cost, quality, and delivery.

We are in the midst of a revolution where the possession and dissemination of

information has replaced industrialization as the driving force. Computers and

information systems are the tools that allow you to transform data efficiently and effectively into information and distribute it to where it is needed. If used properly they can also improve your productivity. Productivity refers to the amount of time and resources required to gain a desired result. Ideally, you’d like to use less time and fewer resources to get the same or better results. In recent years, the growing use of microcomputers has brought the benefits of these tools to almost anyone who wants to take advantage of them.

As you examine potential career choices, you will find that many require — or will soon require — knowledge and understanding of computers and information systems as well as the ability to use them. Possessing knowledge and understanding of computers and information systems in combination with the ability to use them effectively is called computer literacy. Judging the value of information and using the information

generated wisely is called information literacy. You will need both to compete for many jobs. This doesn’t mean, however, that you’ll have to be a technical wizard, because there are many levels of ability. These range from users who only need to know how to turn the computer on and off and use the software required by their job to

generate or gain access to needed information; to those who must decide what data should be gathered and how that data should be processed; to those who repair, install, or design computers and information systems.
Ex. IV. Study the list of terms below.
^ Supplementary list of words and phrases


accept

приймати

aerospace

аерокосмічний

amount

величина, кількість

as well as

a також

automate

автоматизувати

benefit

вигода; прибуток

commitment

інвестиційні обов’язки

credit worthiness

кредитоздатність

customer

споживач

decision making

прийняття рішення

define

визначати

delivery

поставка, постачання

dissemination

розповсюдження

effective

дійовий; ефективний

efficient

умілий, кваліфікований (про людину)

engineering

інженерне мистецтво; машинобудування

financial portfolio

портфель цінних паперів

in a timely fashion

своєчасно

install

встановлювати

lending policy

кредитна політика

manufacturer

виробник

on the factory floor

на підприємстві

refer

посилатися на

set (n)

set up (v)

комплект, набір;

установлювати, ставити

streamline

удосконалити

take advantage of

скористатися перевагою

tools

засоби

vital

життєво важливий

wizard

чарівник
Ex. V. Are the following statements true or false?


 1. Information systems are used to convert data into information.

 2. Personal information systems can be found in most businesses and organizations.

 3. Basic tasks performed by information systems are (1) arithmetic functions on numeric data, (2) logical comparison of values, and (3) storage and retrieval of data.

 4. Many financial institutions use an information system to determine credit worthiness of a customer.

 5. It is the information system that makes a decision whether to give a loan to a customer or deny it.

 6. Computer literacy involves judging the value of information and ability to use the information generated wisely.

 7. You have to be a computer wizard to know how to turn the computer on and off.


Ex. VI. Complete the following sentences from the words in the box. Translate the sentences into Ukrainian:
productivity, ability, delivery, communicate, requirements, accurately, decisions, information, goals


 1. Effective information systems can enable organizations to make better …… and reach their ……

 2. Because of the move to an economy based on information, your …… to perform on a job depends on how well you receive and use it.

 3. If you have ever used a computer, then you have realized its impact on your efficiency and ……

 4. A major consumer goods company decided to speed up its customer …… by opening many new warehouses.

 5. One of the three basic functions of …… systems is to produce and …… information to users.

 6. Information systems can work faster, more ……, and more reliable than people.

 7. The new type of this equipment meets our …


Ex. VII. Insert the necessary prepositions:


 1. Information systems help banks determine credit worthiness …… a client applying …… a loan.

 2. You will need both computer and information literacy to compete …… many jobs.

 3. Information systems are vital …… the successful operation …… most businesses and organizations.

 4. Almost anyone who takes advantage …… microcomputers improves his/her productivity.

 5. To gain access …… needed information you must know how to use software required …… your job.


Ex. VIII. Answer the following questions:


 1. What is an information system?

 2. Where are information systems used?

 3. Where are multiuser information systems usually found?

 4. What are personal information systems designed for?

 5. What are the three basic functions of an information system?

 6. In what way can information systems be useful on the factory floor?

 7. Why is it important to possess a basic level of knowledge, understanding and skill in using computers and information systems?

 8. What do you understand by “information and computer literacy”?
^


Ex. IX. Discuss the following:
How do computers and information systems affect the creation and management of information?


Ex. X. Translate into English.
1. Комп’ютери роблять світ меншим і розумнішим

Здатність мініатюрних обчислювальних пристроїв контролювати складні операції змінила процес виконання багатьох завдань – від наукових досліджень до виробництва споживчих товарів. Крихітні «комп’ютери на чіпах» застосовуються у медичному обладнанні, побутовій техніці, авто та іграшках. Робітники використовують кишенькові обчислювальні прилади задля того, щоб збирати дані, розробляти нові бланки, контролювати наявність товарів на складі, а також у якості настільних організаторів.

Комп’ютерне обладнання стає не тільки меншим за розмірами, а ще й розумнішим. Комп’ютери є складовими частинами багатьох машин і пристроїв, які раніше потребували постійного слідкування і контролю людиною. У наші часи комп’ютери, що застосовуються у системах безпеки, приводять до зростання безпеки навколишнього середовища, застосування комп’ютерів у автомобілях веде до ефективного використання палива, а комп’ютери у телефонах дають широкі можливості переадресації дзвінків, контролю за з’єднанням у мережі і відповідями на дзвінкі.

Подібні розумні пристрої сконструйовані задля того, щоб виконувати деякі звичайні завдання, якими раніше займалися люди; таким чином, вони полегшують життя людей і роблять його дещо приємнішим.
2. „Дані” та “інформація”
Слово “data” (дані), як правило, визначається як “необроблені факти”, коли йдеться про фізичні явища або ділові угоди. Наприклад, запуск космічного корабля або продаж автомобіля можуть генерувати багато даних, що описують ці події.

Більш конкретно, дані – це вимірювання властивостей (характеристик) об‘єктів, таких, як людей, місьць, речей та подій. Ці виміри, звичайно, представляються у вигляді символів, таких як числа або слова, або у вигляді кодів, складених зі змішання числових, алфавітних та інших знаків. Дані, як правило, мають різні форми, включаючи цифрову, текстову, голосову та у вигляді образів.

Терміни “дані” та “інформація”, є, як правило, взаємозамінними. Однак, корисно розглядати дані як необроблені матеріальні ресурси, що обробляються в кінцевий інформаційний продукт. Звичайно, дані можуть не вимагати обробки перед тим, як вони спрямовані до конкретного кінцевого користувача. Однак, дані не є корисними, доки вони не будуть релевантними.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconБоже Милосердя Щоденник сестри Марії Фаустини Ковальської Згромадження Матері Божої Милосердя
Скорочений переклад з польського оригіналу щоденника на українську мову виконали Віра Андрухів І надія Пікулик
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconР. Ф. Гринюк робоча програма І методичні вказівки виробничої практики
С. Ф. Чикалова, доцент кафедри інформаційних систем управління І. К. Сапіцька, доцент кафедри інформаційних систем управління Е.І....
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconКоли українську мову зіставляти з найдавнішими індоєвропейськими...
Факт перший. Коли українську мову зіставляти з найдавнішими індоєвропейськими мовами, зокрема з латинською, впадає в очі її, так...
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconЩо таке Біблія?
Назвіть основних представників, що займалися перекладом окремих частин біблійних текстів на українську літературну мову
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconРеферат На тему: Поняття та етапи розвитку інформаційних систем
До інформаційних процесів належать пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання інформації тощо
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconКласифікація інформаційних систем
Різноманітність сфер І форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує різноманітність способів їх класифікації
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconІснують 2 правила перекладу
При явищі синонімії паронімії виникають труднощі при переведенні с російської на українську мову
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову icon1. Вченя про мову як суспільне вище. Функції мови. Мова І мовлення....
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку,...
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову iconОсновний закон” – “lex fundamentalis
У спеціальній довідковій літературі походження слова “конституція” пов’язують з латинським “constitutio”, що в перекладі на українську...
Переклад термінології інформаційних систем з англійської на українську мову icon2. Умови та причини виникнення перших конституцій
У спеціальній довідковій літературі походження слова “конституція” пов’язують з латинським “constitutio”, що в перекладі на українську...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка