Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72
НазваПротокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72
Сторінка1/41
Дата конвертації21.11.2013
Розмір3.4 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник, С.В. Бондаренко


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Донецьк – 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник, С.В. Бондаренко

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

^
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКпо базовій підготовці студентів

денної і заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і

технологій управління

Протокол № 4 від 10/10/2011

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № від р.

^
Донецьк – 2011

ББК 32.973я 73

С 72

УДК 004(075.8)
Рецензенти:

Доцент, к.е.н. Кравченко О.С.

Доцент, к.е.н. Маковейчук К.О.

Спіцина, Н.М.

С 72 Інформаційні системи і технології. Текст : навч. посіб. по базовій підготовці студ. рівня бакалавр і спеціаліст ден. і заоч. форм навчання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр.; Н. М. Спіцина, Т.В. Шабельник, С.В. Бондаренко – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011.- 290c.

У навчальному посібнику надано теоретичний і практичний матеріал по курсу «Інформаційні системи і технології».

У навчальному посібнику з кожної теми наведені приклади виконання практичних завдань, засоби контролю знань.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання за базовим курсом інформаційні системи і технології.ББК 32.973я 73


 Спіцина Н.М., Шабельник Т.В., Бондаренко С.В.,2011

 Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського, 2011

Зміст
стор.

Вступ

7

Модуль 1: «Основи підготовки користувача ПК»

9

  1. Основні поняття дисципліни

9

  1. Апаратне забезпечення ПК

17

2.1. Основні складові системного блоку

17

2.2. Периферійні пристрої ПК

22
^

2.3. Конфігурація комп'ютера


36

2.4. Контрольні питання

37

2.5. Тест

38

3. Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows XP

39

3.1. Програмне забезпечення ПК

39

3.2. Історія операційної системи Windows.

41

3.3. Операційна система Windows XP. Призначення та можливості.


43

3.4. Робочій стіл Windows

45

3.5. Вікна операційної системи Windows

46

3.6. Файлова система ПК

48

3.7.Маска (шаблон) імені файлу або папки

50

3.8. Програма Проводник

51
^

3.9. Робота з об'єктами


52

3.10. Приклад завдання

54

3.11. Контрольні питання

55

3.12. Тест

56

4. Стандартні програми операційної системи Windows

57

4.1. Графічний редактор Paint

57

4.2. Текстовий редактор WordPad

58

4.3. Калькулятор

61

4.4. Буфер обміну

62

4.5. Приклад завдання

63

4.6. Контрольні питання

64
^

Модуль 2: «Програми опрацювання текстів»


65

5. Текстовий редактор Microsoft Word 2000


65

5.1.Робота с простими та складними документами у текстовому редакторі MS Word


67
^

5.2. Робота з таблицями в текстовому редакторі MS Word таблиць.


75

5.3. Робота з додатковими можливостями текстового редактора MS Word


79

5.4. Контрольні питання

89

5.5. Тест

91

Модуль 3: «Розв’язання задач у табличному процесорі MS Excel»

92

6. Табличний процесор MS Excel

92

6.1. Основні можливості

92

6.2. Діаграми

123

6.3. Приклад завдання «Аналіз даних за допомогою діаграм»

130

6.4. Аналіз даних за допомогою зведених таблиць

132

6.5. Приклад завдання «Аналіз даних за допомогою зведених таблиць»


133

6.6. Використання стандартних функцій

138

6.7. Приклад завдання «Використання стандартних функцій»

143

6.8.Автоматизація рішення задач економічного планування за допомогою надбудови «Поиск решения» у середовищі Microsoft Excel.


146

6.8.1.Основні типи задач економічного планування

146

6.8.2. Приклад завдання «Реалізація задач планування економічних процесів засобами пакета Microsoft Excel»


154

6.9. Контрольні питання за темою “Табличний процесор MS Exсel”


161

6.10.Тест

162

Модуль 4: «Технології управління базами даних»

164

  1. Бази даних

164

7.1. Основні поняття бази даних. Види баз даних

164

7.2.Основні поняття реляційних БД: нормалізація, зв'язок та ключі


165

7.3. Створення бази даних. Етапи проектування

167

8.Система управління базами даних Mіcrosoft Access

170

8.1.Основні можливості СУБД Mіcrosoft Access

170

8.2. Об'єкти СУБД Access

171

8.3. Основні типи полів баз даних

172

8.4. Властивості полів бази даних

173

8.5. Форми та їх призначення

174

8.6. Приклад створення бази даних. Робота з таблицями та формами


175

8.7. Приклад створення зв'язків між таблицями

186

9. Запити СУБД Access

188

9.1. Запити. Основні поняття. Види запитів

188

9.2. Приклади створення запитів в СУБД Access

191

10. Організація виводу та представлення інформації в СУБД Access


203

10.1. Звіти. Основні поняття

203

10.2. Приклади створення звітів в СУБД ACCESS за допомогою Майстра звітів та Конструктора


204

11.Контрольні питання за модулем «Технології управління базами даних»


216

12. Тест за модулем «Технології управління базами даних»

217

Модуль 5: «Сучасні комп’ютерні мережі»

219

13. Локальні комп’ютерні мережі

219
^

13.1. Основні поняття. Класифікація локальних комп’ютерних мереж


219

14. Інтернет

225
^

14.1. Загальні відомості про Інтернет.


225

14.2. Способи підключення комп'ютера до Internet

228

14.3. Приклади прийоми пошуку Web-сторінок

229

14.4. Пошукові системи Інтернет

231

14.5. Правила виконання запитів у пошукових системах

233

15. Організація роботи електронної пошти

237

16. Контрольні питання за модулем «Сучасні комп’ютерні мережі»


241

17. Тести за модулем «Сучасні комп’ютерні мережі»

242

Модуль 6. «Технології програмування»

247

18. Технології програмування

247

18.1 Основи алгоритмізації

247

18.2 Створення програм у середовищі Visual Basic 6.0

249

18.2.1 Основні поняття мови Visual Basic 6.0

249

18.2.2. Програмування циклічних та розгалужених обчислювальних процесів

255

18.2.2.1. Умовний оператор If

255

18.2.2.2. Оператор циклу For . . . Next

256

18.2.2.3. Використання у програмах елементів управління

256

18.3 Приклад рішення задачі у середовищі Microsoft Visual Basic

258

19. Контрольні питання за модулем «Технології програмування »

267

20. Тест за модулем «Технології програмування»

268

Глосарій

271

Література

281

Додатки

283
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconПротокол №15 від 16. 05. 2011 р. Ухвалено навчально-методичною радою...
Модуль 3 Цивільний захист для самост роботи студ ден від. інституту обліку та фінансів/ А. С. Толстих, О. О. Васильєв; м-во освіти...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconЕно на засіданні кафедри туризму протокол №18 від 20. 05. 2013 р....
«Готельна І ресторанна справа» / С. В. Шепелєва, О. В. Литвинова: Донец нац ун-т економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського,...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи освітньо-кваліфікаційний...
Розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри обліку І аудиту 04. 05. 2011 р., протокол №16, навчально-методичної ради обліково-економічного...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconСхвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проведення лабораторних І самостійних робіт з дисципліни (модулю) “Інформаційні...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconПравила прийому до Луганської державної академії культури І мистецтв в 2013 році
Дак від 4 червня 2009 р., протокол №78; дак від 24 червня 2010 р., протокол №84; дак від 10 березня 2011 р., протокол №86; дак від...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconЗатверджено на засіданні кафедри «Менеджмент І логістика» Протокол...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» галузь знань: 0306 "Менеджмент І адміністрування"...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconЗатверджено на засіданні кафедри «Менеджмент І логістика» Протокол...
Методичні вказівки до виконання практичних робот з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання) галузь...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconНавчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять...
Затверджено науково-методичною радою юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №1...
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconНауково- методичною Радою Української інженерно педагогіної академії...
Професійна освіта. Технологія І комплексна механізація видобутку корисних копалин
Протокол №4 від 10/10/2011 Схвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від р. Донецьк 2011 ббк 32. 973я 73 с 72 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № від вересня 2010 р та на засіданні методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка