пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія
Скачати 238.77 Kb.
Назвапора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія
Дата конвертації03.10.2013
Розмір238.77 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

СННІГОТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Інформатика та обчислювальна техніка»
Контрольні завдання з курсу

(№ 3)

для студентів заочної форми навчання

спеціальності 6.010104(21, 22)


Стаханов 2011

Завдання 1


 1. Створіть документ Microsoft Word.

 2. Створіть на екрані рисунок на тему – пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія – Времена года (пори року). Межею рисунка може бути і не прямокутник.Рисунок 1 – Приклад рисунку «Пора року»


 1. Сформуйте на екрані за допомогою буфера обміну (документ 2) один з елементів вікна Word згідно з варіантом (дивись таблицю).

Для того, щоб в вікні Word з’явилася панель інструментів, потрібно послідовно активізувати такі режими: Вид  Панели инструментов (панелі інструментів)  (назва панелі інструментів, наприклад Формы (рис. 2)).

Рисунок 2 – Панель інструментів Формы


Варіант

Елемент вікна Word

Варіант

Елемент вікна Word

Варіант

Елемент вікна Word

1

Меню “Файл”

11

Панель “Форматирование”

21

Панель “Рецензирование”

2

Меню “Правка”

12

Панель “Visual Basic”

22

Панель “Рисование”

3

Меню “Вид”

13

Панель “Web”

23

Панель “Таблицы и границы”

4

Меню “Вставка”

14

Панель “Web компоненти”

24

Панель “Форми”

5

Меню “Формат”

15

Панель “WordArt”

25

Вікно “Параметры страницы”

6

Меню “Сервис”

16

Панель “Автотекст”

26

Вікно “Печать”

7

Меню “Таблица”

17

Панель “Базы данних”

27

Вікно “Сохранение документа”

8

Меню “Окно”

18

Панель “Буфер обмена”

28

Вікно “Открытие документа”

9

Меню “Справка”

19

Панель “Настройка изображения”

29

Панель “Элементы управления”

10

Панель “Стандартная”

20

Панель “Рамки”

30

Вікно “Создание документа”
 1. Розробіть документ 3, який включає шість Ваших однакових візитних карток.

Розмір картки повинен бути в межах 45х80 мм. З прямокутника цього розміру бажано починати креслення картки. Для введення в картку текстів рекомендується використати кнопку Надпись (надпис) панелі інструментів Рисование (рисування). Редагування в картці рисунків з колекції здійснюйте за допомогою панелі інструментів Настройка изображения (настройка зображення). Приклад картки приведений на рисунку.

Згрупуйте картку і за допомогою буфера обміну розмножте її.


 1. Створіть підсумковий документ 4. Він повинен мати структуру, яка показана на рис. 3, тобто об’єднувати документи 1,2 та 3. До звіту включіть надрукований документ 4.Рисунок 3 – Структура підсумкового документу

Завдання 2
Завдання 2


 1. Створіть документ Word з двох таблиць та діаграми, що мають бути підготовленими в електронній таблиці Excel.

  1. Виберіть функції y1=f(x) і y2=f(x) згідно з варіантом, з таблиці, що розташована нижче.


Варіанти завдань з побудови графіків функцій  1. Варіант

   y1=f(x)

   y2=f(x)

   Варіант

   y1=f(x)

   y2=f(x)

   1

   sinx

   cosx

   16

   sin2x

   cos2x

   2

   sinx

   sin2x

   17

   sin2x

   sin22x

   3

   sinx

   cos2x

   18

   sin2x

   cos22x

   4

   sinx

   sin2x

   19

   cos2x

   sin2x

   5

   sinx

   cos2x

   20

   cos2x

   cos2x

   6

   sinx

   sin22x

   21

   cos2x

   sin22x

   7

   sinx

   cos22x

   22

   cos2x

   cos22x

   8

   cosx

   sin2x

   23

   sin2x

   cos2x

   9

   cosx

   cos2x

   24

   sin2x

   sin22x

   10

   cosx

   sin2x

   25

   sin2x

   cos22x

   11

   cosx

   cos2x

   26

   cos2x

   sin22x

   12

   cosx

   sin22x

   27

   cos2x

   cos22x

   13

   cosx

   cos22x

   28

   sin22x

   cos22x

   14

   sin2x

   cos2x

   29

   sin3x

   cosx

   15

   sin2x

   sin2x

   30

   sinx

   cos3x
   Завантажте Excel і створіть на робочому аркуші 1 (Лист 1) таблицю (дивись нижче), яка містить дані для побудови графіків трьох функцій y1=f(x), y2=f(x) та y3= y1+y2. В рядки 2-5 таблиці введіть необхідні для розрахунку функцій формули. Для всіх трьох функцій аргумент х задати на відрізку від до з кроком - . В Excel позначається, як Пи(). Виконайте розрахунки в таблиці.


Структура даних таблиці для побудови графіків трьох функцій

A

B

C

D

E
Q

R

1

№ з/п

1

2

3

4

...

16

17

2

Аргумент

...

3

y1=f(x)


4

y2=f(x)


5

y3= y1+y2


  1. Створіть на робочому аркуші 2 (Лист 2) копію таблиці, що міститься на аркуші 1 (Лист1). Але забезпечте в цій таблиці відображення не результатів, а відображення формул в відповідних комірках. Для цього використайте режими Сервис →Параметры... →Вид→Формулы→ОК.

  2. Базуючись на даних таблиці, на аркуші 1 за допомогою Майстра діаграм, побудуйте в одній координатній площині на окремому аркуші (Диаграмма) графіки трьох функцій y1=f(x), y2=f(x), y3= y1+y2.

  3. Створіть документ Word (дивись приклад документа нижче), який включає таблицю на аркуші 1, фрагмент таблиці на аркуші 2 та діаграму. Для перенесення даних з Excel до Word скористайтесь буфером обміну. Включіть документ в звіт до контрольної роботи.


Приклад документа Word, який включає документи Excel
1.Розрахункова таблиця


№ з/п

1

2

3

4

5

6

714

15

16

17

Аргумент

-3,14

-2,75

-2,36

-1,96

-1,57

-1,18

-0,79
1,96

2,36

2,75

3,14

y1=f(x)

0,00

0,15

0,50

0,85

1,00

0,85

0,50
0,85

0,50

0,15

0,00

y2=f(x)

0,00

-0,06

-0,35

-0,79

-1,00

-0,79

-0,35
0,79

0,35

0,06

0,00

y3= y1+y2

0,00

0,09

0,15

0,06

0,00

0,06

0,15
1,64

0,85

0,20

0,002.Фрагмент таблиці з формулами


№ з/п

1

2

3

4

Аргумент

=-ПИ()

=B2+ПИ()/8

=C2+ПИ()/8

=D2+ПИ()/8

y1=f(x)

=SIN(B2)^2

=SIN(C2)^2

=SIN(D2)^2

=SIN(E2)^2

y2=f(x)

=SIN(B2)^3

=SIN(C2)^3

=SIN(D2)^3

=SIN(E2)^3

y3= y1+y2

=B3+B4

=C3+C4

=D3+D4

=E3+E4


3.Діаграма

Завдання 3


 1. У СУБД Microsoft Access створити БД з ім'ям stud[І].mdb, де І- варіант завдання. Спроектувати таблицю бази даних Студенти [І].

  1. Поля для таблиці варто використовувати тільки ті, що приведені в табл.1. Загальна кількість полів таблиці включає чотири обов'язкових поля (№_з/п, Прізвище, Ім'я, По батькові) і до п'яти додаткових. Імена додаткових полів визначаються з трьох запитів, які необхідно реалізувати відповідно до варіанта (табл.2.). Зміст всіх запитів приведений в табл.3. Припустимо, варіант завдання 15, тоді повинна бути створена база даних Студенти 15, що повинна зберігається у файлі з ім'ям stud15.mdb.

Згідно табл.2 для варіанта 15 повинні бути розроблені і реалізовані запити 4, 32, і 42 з табл.5. Розібравшись зі змістом запитів легко переконатись, що для їхньої реалізації в таблиці потрібні такі додаткові поля: Дата народження (запит 4), Оцінка за останню сесію (запит 32) Читач бібліотеки і Наявність доган (запит 42). Таким чином для 15-го варіанта повинна бути розроблена таблиця бази даних з такими 8-ма полями: № з/п, Прізвище, Ім'я, По батькові, Дата народження, Оцінка за останню сесію, Читач бібліотеки, Наявність доган.

  1. Створити спроектовану таблицю бази даних на комп'ютері в режимі Конструктора і заповнити її записами (5), підготовленими за п.3 завдань, причому такими, щоб результативні таблиці кожного запиту містили, хоча б один запис.

  2. Розроблену таблицю, за аналогією з табл.1, привести в звіті.

  3. Привести в звіті таблицю з властивостями полів розробленої бази даних.

 1. Створити на комп'ютері кожний із трьох запитів у режимі Конструктора.

  1. У звіті згідно варіанта, привести тексти запитів з табл.3

  2. Привести структуру кожного запиту (запит у режимі конструктора).

  3. Виконати запити.

  4. Для кожного запиту привести результативну таблицю.


^ Таблиця 1 – Найменування полів бази даних Студенти

з/п

Найменування

з/п

Найменування

1

№ з/п

17

Самодіяльність

2

Прізвище

18

Робоча спеціальність

3

Ім'я

19

Медаль про закінчення школи

4

По батькові

20

Курс

5

Стать

21

Група

6

Дата народження

22

Спеціальність

7

Національність

23

Адреса

8

Зріст

24

Гуртожиток

9

Вага

25

Іноземна мова

10

Колір очей

26

Місце проживання батьків

11

Окуляри

27

Оцінка за останню сесію

12

Характер

28

Кількість пропущених занять

13

Хобі

29

Читач бібліотеки

14

Робота

30

Улюблені предмети

15

Спорт

31

Наявність доган

16

Телефон

32

Комп'ютер


Таблиця 2- Варіанти завдань

Варіант

Запити

Варіант

Запити

1

1

30

56

16

5

33

41

2

2

31

55

17

6

30

40

3

3

32

54

18

7

31

39

4

4

33

53

19

8

32

38

5

5

30

52

20

9

33

37

6

6

31

51

21

10

30

36

7

7

32

50

22

11

31

35

8

8

33

49

23

12

32

34

9

9

30

48

24

1

31

29

10

10

31

47

25

2

32

28

11

11

32

46

26

3

33

27

12

12

33

45

27

4

30

26

13

2

30

44

28

5

31

25

14

3

31

43

29

6

32

24

15

4

32

42

30

7

33

23


^ Таблиця 3 – Запити до бази даних Студент

з/п

Зміст запиту

1
^

Вибірка студентів за заданою першою буквою прізвища


2

Вибірка студентів, що народилися в заданому році


3

Вибірка студентів, що народилися в заданому місяці

4

Вибірка студентів, що народилися в зазначений день (6-е, 13-е і т.п.)

5

Вибірка студентів, що народилися в зазначену дату

6

Вибірка студентів заданого курсу

7

Вибірка студентів, що проживають на заданій вулиці

8

Вибірка студентів з заданим номером телефону

9

Вибірка телефону за прізвищем студента

10

Вибірка адреси за прізвищем студента

11

Вибірка хобі студента за його прізвищем

12
^

Вибірка оцінок студента за його прізвищем


13

Вибірка студентів, що мають робочу спеціальність

14

Вибірка студентів іноземців, що грають на фортепіано

15

Вибірка студентів, що пропустили менше 20 годин занять

16

Вибірка студентів, у яких немає хобі

17

Вибірка студентів, що вивчають іспанську мову

18

Вибірка студентів з ім'ям Василь

19

Вибірка студентів, що грають на гітарі

20

Вибірка студентів електромеханіків

21

Вибірка студентів, у яких батьки не проживають у місті Стаханові

22

Вибірка студентів з ім’ям батька Петро

23

Вибірка студентів, що проживають у гуртожитку

24

Вибірка студентів іноземців

25

Вибірка студентів майстрів спорту

26

Вибірка студентів, що мають стягнення

27

Вибірка студентів, що закінчили школу з медаллю

28

Вибірка студентів, що носять окуляри

29

Вибірка студентів, читачів бібліотеки

30
^

Вибірка студентів у яких всі оцінки "відмінно"


31

Вибірка студентів, що підлягають відрахуванню


32
^

Вибірка студентів, що здали іспити без трійок


33

Вибірка студентів, що здали один іспит на "добре", а інші на "відмінно"


34

Вибірка студентів жінок з карими очима

35

Вибірка студентів чоловіків, що носять окуляри

36

Вибірка студентів технологів, що не проживають у гуртожитку

37

Вибірка студентів чоловіків що живуть в місті Брянка

38

Вибірка студентів жінок, які мають робочу спеціальність

39

Вибірка студентів майстрів спорту, зріст яких перевищує 190 см

40

Вибірка студентів, що носять окуляри і закінчили школу з медаллю

41

Вибірка студентів, у яких улюблений предмет "Інформатика"

42

Вибірка студентів, читачів бібліотеки, що мають догани

43

Вибірка студентів жінок, у яких батьки проживають у місті Первомайську

44

Вибірка працюючих студентів економістів

45

Вибірка студентів, що не займаються ні спортом, ні самодіяльністю

46

Вибірка студентів сангвініків п'ятого курсу

47

Вибірка студентів чоловіків з надлишковою вагою - більше 100 кг

48

Вибірка студентів, у яких є комп'ютер і телефон

49

Вибірка студентів економістів, що захоплюються готуванням їжі

50

Вибірка студентів, що займаються спортом і самодіяльністю

51

Вибірка студентів першого курсу, що не мають улюблених предметів

52

Вибірка студентів економістів, у яких ріст в межах від 170 см до 180 см

53

Вибірка студентів, які мешкають у гуртожитку і у яких немає пропусків занять

54

Вибірка студентів жінок із блакитними очима, зріст яких більше 178 см

55

Вибірка студентів жінок першого курсу електромеханіків або технологів

56

Вибірка студентів чоловіків електромеханіків, що не носять окуляри

Приклад оформлення контрольної роботи
Титульна сторінкаСхожі:

пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconВаша перша ставка в лотерею «спортліга»
Лотерея «Спортліга» – це державна лотерея тото, яка створена для азартних людей, що знаються на спорті. Якщо Ви відчуваєте, як закінчиться...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconІнформаційні системи комерційного банку
У 1993 році міжбанківські розрахунки було переведено на безпаперові технології, набув юридичного статусу електронний документ, І...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconАкцепт І аваль векселів, вирішення спірних питань
«Акцептований» або іншими по­дібними за змістом словами: «Прийнятий», «Заплачу», «Згоден», «Зобов'язуюсь заплатити» І т п. Для дійс­ності...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconЩо таке пульпіт, та чому він виникає?
Важливе значення при цьому має раціональний І регулярний догляд за порожниною рота. Після солодкого треба обов'язково добре прополоскати...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconРобота студентів у комп’ютерному класі 18-19 березня 2013 року
Використайте кілька джерел Баланс власного тексту до скопійованого складає приблизно 50% на 50%. Нагадую про обов’язкові посилання...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconЦе розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного...
Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconЗаконом України від 23 грудня 2010 року n 2856-vi
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconПресс-анонс запрошення на прес-конференцію з нагоди випуску благодійної колекції
«БарХот» (Київ, Верхній Вал, 30а, 2 поверх) відбудеться презентація благодійної модної колекції «Разукрашка Fashion», створеної дітьми...
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія iconОбираючи методику імплантації зубів, пацієнти
«Клініки імплантології та естетичної стоматології Партика» обов'язково отримують
пора року (документ 1). Обов’язково при кресленні використайте WordArt для напису заголовка, а також рисунки з колекції (категорія icon3 створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє
Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка