Питання до підсумкового модульного контролю з
Скачати 45.54 Kb.
НазваПитання до підсумкового модульного контролю з
Дата конвертації30.09.2013
Розмір45.54 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
Питання до підсумкового модульного контролю з

Біостатистики

Блок № 1

 1. Визначення: статистика, біостатистика, розділи біостатистики.

 2. Зміст і місце біостатистики серед статистичних та медичних наук в системі освіти і в практичній діяльності лікаря.

 3. Історія виникнення і розвитку біостатистики.

 4. Види статистичних досліджень щодо повноти охоплення та часу спостереження. Види ознак спостережень та групувань.

 5. Організація статистичного дослідження, його етапи.

 6. Зміст 1-го та 2-го етапів статистичного дослідження.

 7. Зміст 3-го та 4-го етапів статистичного дослідження.

 8. Зміст програм збирання (спостереження) і розробки матеріалу, їх види.

 9. Види та правила побудови статистичних таблиць. Графічне зображення статистичних даних.

 10. Аналіз рядів динаміки: практичне застосування, показники, методи вирівнювання.

 11. Види відносних величин. Методика обчислення та аналізу, практичне застосування показників інтенсивності та співвідношення.

 12. Види відносних величин. Методика обчислення та аналізу, практичне застосування показників екстенсивності та наочності.

 13. Середні величини, види середніх величин, їх застосування в діяльності лікаря. Вибір найкращих характеристик сукупності для її узагальнення в залежності від типу розподілу даних.

 14. Визначення варіаційного ряду та методика його побудови. Параметри варіаційного ряду.

 15. Середня арифметична, її види, методика обчислення, практичне використання.

 16. Середнє квадратичне відхилення, його види, методика обчислення, практичне застосування. Коефіцієнт варіації, методика обчислення, практичне застосування.

Блок № 2


 1. Оцінка достовірності результатів статистичних досліджень, основні етапи.

 2. Середні похибки середньої арифметичної та відносних показників. Методика обчислення, практичне застосування.

 3. Довірчі межі середніх величин і відносних показників, методика їх визначення, практичне застосування.

 4. Методи оцінки достовірності різниці результатів в порівнюваних групах.

 5. Параметричний критерій достовірності різниці даних двох вибірок, методика розрахунку, оцінка.

 6. Непараметричні критерії оцінки достовірності різниці даних досліджень, представлених варіаційними рядами.

 7. Непараметричні критерії оцінки достовірності різниці даних досліджень, представлених пропорціями.

 8. Критерій Хі-квадрат, його оцінка та практичне застосування.

 9. Методи стандартизації, види, практичне застосування. Оцінка результатів.

 10. Етапи обчислення стандартизованих показників прямим методом, оцінка результатів.

 11. Способи вибору (розрахунку) стандарту для методів стандартизації. Оцінка результатів.

 12. Кореляція, види коефіцієнтів кореляції, практичне застосування.

 13. Особливості застосування коефіцієнта парної кореляції (Пірсона), методика обчислення. Алгоритм оцінки коефіцієнта кореляції.

 14. Коефіцієнт рангової кореляції (Спірмена), методика обчислення, застосування. Алгоритм оцінки коефіцієнта кореляції.

 15. Регресійний аналіз, практичне застосування. Дисперсійний аналіз.

 16. Поняття про множинний кореляційно-регресійний аналіз, його практичне застосування.

Блок № 3


 1. Епідеміологія, як наука, етапи розвитку, завдання.

 2. Види епідеміологічних досліджень за напрямком і за часом.

 3. Види епідеміологічних досліджень за характером втручань.

 4. Епідеміологічні дослідження. Описові епідеміологічні дослідження, їх види та практичне застосування.

 5. Епідеміологічні дослідження. Аналітичні епідеміологічні дослідження, їх види та практичне застосування.

 6. Епідеміологічні дослідження. Експериментальні дослідження, їх види та практичне застосування.

 7. Види похибок в епідеміологічних дослідження. Джерела систематичних похибок.

 8. Види похибок в епідеміологічних дослідження. Методи їх врахування і корекції.

 9. Клінічна епідеміологія. Доказова медицина. Клінічні випробування, їх особливості.

 10. «Золотий стандарт» клінічних випробувань. Основні методи усунення систематичних похибок: рандомізація, стратифікація, стандартизація.

 11. «Золотий стандарт» клінічних випробувань. Основні методи усунення систематичних похибок: сліпий метод.

 12. «Золотий стандарт» клінічних випробувань. Основні методи усунення систематичних похибок: метааналіз, систематичний огляд.

 13. Види медико-статистичної інформації за змістом і джерелами отримання.

 14. Технологія роботи з офіційною медико-статистичною інформацією в Україні, виконавці, заклади. Європейська база даних «Здоров'я для всіх».

 15. Переваги і недоліки офіційної медичної статистики в Україні, перспективи розвитку.

 16. Програмне забезпечення статистичних досліджень.

Блок № 4

 1. Процес прийняття клінічних рішень в доказовій медицині.

 2. Формулювання клінічного питання, його структура, тип питань.

 3. Формулювання клінічного питання, його структура, типи наслідків, які враховуються при цьому.

 4. Пошук доказів (відповідей на сформульоване запитання). «Золоті стандарти» досліджень в залежності від типу клінічного запитання.

 5. Пошук доказів, алгоритм, основні джерела даних.

 6. Показники ефективності діагностичних тестів: чутливість, специфічність, прогностична цінність позитивного і негативного результатів, їх оцінка.

 7. Показники відтворюваності діагностичних тестів: відношення правдоподібності позитивного і негативного результатів, діагностична точність, показник відтворюваності, їх оцінка.

 8. Показники досліджень чинників ризику: абсолютний та додатковий ризик, поняття про популяційні ризики.

 9. Показники досліджень чинників ризику: відносний ризик, відношення шансів, особливості обчислення показників ризику у проспективних та ретроспективних дослідженнях.

 10. Оцінка достовірності відносного ризику, відношення шансів та інших показників епідеміологічних досліджень.

 11. Показники досліджень ефективності лікування: зниження абсолютного та відносного ризику, число пацієнтів, яких необхідно лікувати для запобігання одного несприятливого наслідку.

 12. Показники досліджень прогнозу захворювання: криві виживання, середні значення виживання.

 13. Показники досліджень частоти: поширеність і захворюваність.

 14. Види економічного аналізу: мінімізація витрат, витрати-ефективність, витрати-корисність, витрати-вигода.

 15. Міри (критерії) поліпшення стану здоров'я (наслідки). Оцінка якості життя.

 16. Застосування доказів у медичній практиці. Клінічні настанови, рівні доказовості.

Схожі:

Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання для підсумкового модульного контролю
Основні принципи лікування нагнійних захворювань легень. Профілактика, диспансеризація
Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання до підсумкового модульного контролю модуль ІІ
Анемії: визначення поняття, класифікація анемій (за етіологією, патогенезом, типом еритропоезу, регенераторною здатністю кісткового...
Питання до підсумкового модульного контролю з iconЗапитання для підсумкового модульного контролю студентів
Апендикулярний інфільтрат. Патанатомія, клініка, діагностика, тактика, лікування
Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання до підсумкового модульного контролю із змістового модулю...
...
Питання до підсумкового модульного контролю з iconПерелік питань для поточного та підсумкового модульного контролю
Всесвітні виставки. Україна (у складі Російської імперії, срср, незалежна Україна)
Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання модульного контролю

Питання до підсумкового модульного контролю з iconПерелік питань для підсумкового модульного контролю (іспит) з навчальної...
...
Питання до підсумкового модульного контролю з iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення І підготовки...
«Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси І кредит» (за спеціалізованими програмами), 03050901 «Облік І аудит»
Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання до модульного контролю (МК1) з дисципліни «Організація будівництва» (спецкурс)

Питання до підсумкового модульного контролю з iconПитання для підсумкового контролю знань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка