Лекція на тему «Текстовий процесор»
Скачати 169.26 Kb.
НазваЛекція на тему «Текстовий процесор»
Дата конвертації26.09.2013
Розмір169.26 Kb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Інформатика > Лекція

Лекція на тему
«Текстовий процесор »Література:

Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика (підручник), 10-11 кл., Факт, Навчальна книга, 2002, 2004,2006

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика(підручник) Київ «Генеза» 2010


 1. Загальні відомості

Найпопулярнішою програмою пакета Microsoft Office є програма Word. Програма призначена для створен­ня і оброблення текстових документів. Можливості програми дуже широкі; по­чинаючи від створення коротких текстових документів (листів, заміток) до складних документів, що передбачають графічні елементи, таблиці, схеми, діаг­рами.

Текстовий процесор прискорює створення документа за рахунок скорочення кількості дій, які виконує користувач. Word автоматизує набір тексту, оформлення змісту й предметного покажчика, перевірку правопису. Можливість викори­стання численних функцій, точного фор­матування наближають Word до настіль­них видавничих систем. Word можна вико­ристовувати для створення й редагування документів, електронної пошти, при колективній роботі над документами.

Значне поширення текстового редак­тора Microsoft Word зумовлене системою гнучких настроювачів до потреб конкрет­ного користувача, його простотою в ро­боті і водночас високою ефективністю під час роботи з документами.


 1. Інтерфейс програми Microsoft Word

Програму Microsoft Word можна запустити кількома способами:

 • за допомогою головного меню (Пуск/Все программы /Microsoft Offi­ce /Microsoft Word);

 • за допомогою ярлика на робочому столі;

 • за допомогою панелі швидкого запуску;

 • за допомогою призначеної комбінації клавіш.

Вікно програми має стандартну для програм Windows будову. Рядок заголовку починається з кнопки - Office, яка призначена для роботи з документами, включаючи створення нового, відкриття та збереження. Поруч з нею розташована панель швидкого доступу, потім виводиться назва відкритого документа, назва програми та кнопки керування вікном.

За рядком заголовку розташована Стрічка, яка складається із вкладок. Кожна вкладка, у свою чергу, складається з декількох груп пов’язаних елементів керування.

group 2

 • Вкладки (відображають відповідні панелі з кнопками).

 • Групи (команди на панелі об’єднанні у групи).

 • Кнопки команд (безпосередньо виконують належні їм функції або відображають меню команд).

 • Кнопки виклику діалогових вікон (це малі значки, які відображаються в деяких групах

 1. Настроювання параметрів сторінки


Під час створення текстового документа у Word 2007 він автоматично розбивається на сторінки відповідно до тих значень властивостей, які встановлені в цьому документі.

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів, вид вертикального вирівнювання тексту на сторінці, колір тла сторінки, тип межі сторінки та ін.

Розміри сторінки - це висота і ширина сторінки документа. Ці значення за замовчуванням задаються в сантиметрах. Розміри сторінки можна задати і форматом аркуша паперу (наприклад, А4, А5, Letter), якщо висота і ширина сторінки збігаються з одним із стандартних значень

Поля - це області сторінки вздовж її країв. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля.

Орієнтація сторінки - це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації.

Колонтитули (фр. colonne - стовпець, лат. titulus - заголовок) - це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа. Інформація колонтитула відображається на всіх сторінках документа або деякій його частині.

За замовчуванням програма Word 2007 встановлює такі значення властивостей сторінки:

 • верхнє поле - 1,5 см,

 • ліве поле - 2,5 см;

 • нижнє поле - 1,5 см;

 • праве пол-1,5 см;

 • розмір сторінки -А4 (ширина - 21 см, висота - 29,7 см);

 • орієнтація сторінки - книжкова;

 • колонтитули - порожні.

Друк документів

Після перегляду зовнішнього вигляду документу (команда Попередній перегляд), документ можна друкувати.

Для друку всього документа із значеннями властивостей друку, які встановлені за замовчуванням, достатньо виконати команду Office => Друк => Швидкий.

Якщо друк документа потрібно виконати за інших налаштувань, то необхідно скористатися кнопкою ^ Друк вкладки Попередній перегляд або виконати Office - Друк Друк. При цьому відкривається діалогове вікно Друк, у якому встановлюються потрібні значення пара­метрів друку:

 1. ^ Списки в текстовому документі

Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи поряд­ку дій тощо.

У текстовому процесорі Word 2007 можна створювати списки трьох типів:

 • Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером).

 • Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником.

 • Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрар­хічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку - 9 рівнів

Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

Для початку введення списку слід розмісти­ти курсор у потрібному місці документа і виконати Маркери або Нумерація У поточному місці документа з'явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім. Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Бібліотека маркерів або Бібліотека нумерованих списків вибрати необхідний варіант оформлен­ня. Після цього можна вводити перший елемент списку.

Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter - наступний номер або маркер з'являються в наступному рядку автоматично. Коли останній елемент списку введено, слід повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або ви­далити номер чи маркер клавішею Backspace.

Багаторівневі списки

Для створення багаторівневого списку на Стрічці слід вибрати кнопку Ба­гаторівневий список і варіант оформлення списку в бібліотеці списків. Далі потрібно вводити елементи списку, змінюючи за потреби їхні рівні вкладеності. Для цього використовуються кнопки Зменшити відступ (перехід на рівень вище) або Збільшити відступ (перехід на рівень нижче), які розташовані на Стрічці в групі Абзац. Збільшити рівень вкладеності можна також натисканням клавіші Tab, зменшити - Shift + Tab. Нумерація елементів списку змінюється автоматично.

Аналогічно можна змінити рівень раніше введеного елемента, попередньо виділивши його.

Елементи списку можна відсортувати за зростанням або спаданням. Для цього слід виконати такий алгоритм:

  1. Виділити абзаци, які упорядковуються.

  2. Виконати Основне => Абзац => Сортування

  3. Установити в діалоговому вікні Сортування тексту такі значення:

 • Сортувати за - абзацами.

 • Тип даних - текст, число або дата.

 • Порядок сортування - за зростанням чи за спаданням.

Вибрати кнопку ОК.

Рядки списку змінять своє розташування, а нумерація елементів списку залишиться послідовною.

 1. Таблиці в текстових документах

Для впорядкування і наочного подання в документах даних різних типів використовуються таблиці. Дані, подані в таблиці, виглядають компактно і зручні для сприймання.

Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Стовпці, рядки, клітинки є об'єктами таблиці. Таблиця у Word 2007 може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. У клітинках таблиці можуть розміщуватися текст, числа, рисунки, формули і навіть інші таблиці.

^ Таблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості:

 • розмір таблиці - задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки; кількість стовпців і рядків у таблиці;

 • вирівнювання таблиці на сторінці - може набувати таких значень: за лівим краєм, за правим краєм, по центру;

 • обтікання таблиці текстом - може набувати таких значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;

 • межі таблиці - задаються кольором, типом і шириною меж всієї таблиці або окремих її об'єктів;

 • заливка об'єктів таблиці - задається кольором і візерунком та ін.

 1. Створення таблиці

У Word 2007 існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі:

 1. вставити таблицю простої структури;

 2. накреслити таблицю довільної структури;

 3. вставити таблицю з колекції шаблонів;

 4. перетворити фрагмент тексту в таблицю.

Усі команди створення таблиць знаходяться у списку кнопки Таблиця групи Таблиці вкладки Вставлення.


І спосіб.

II спосіб

Вставити в документ таблицю простої структури можна так:

Таблицю будь-якої структури можна накреслити. Особливо це доцільно, коли таблиця має складну структуру. Для цього потрібно:Вибрати в документі місце, де потрібно вставити таблицю.Виконати Вставлення – Таблиці - Таблиця - Накреслити таблицю.Виконати Вставлення => Таблиці => ТаблицяВказівником, який матиме вигляд олівця, намалювати контур усієї таблиці.Виділити на схемі таблиці необхідну кількість рядків і стовпців та клацнути ліву кнопку миші.Намалювати лінії, що розділяють рядки та стовпці

Додати до таблиці рядок чи стовпець також можна, вибравши відповідний перемикач у вікні Додавання клітинок.

Видалити будь-який виділений рядок, стовпець, клітинку таблиці чи всю таблицю можна за допомогою команд списку Видалити або клавішею Backspace.

Якщо кілька клітинок таблиці, які розташовані поруч, потрібно об'єднати в одну, то їх слід виділити та вибрати кнопку Об'єднати клітинки в групі Об'єднання. У разі об'єднання вміст клітинок «склеюється» і розміщується в об'єднаній клітинці.

Для розділення однієї чи кількох суміжних клітинок треба виконати такий алгоритм:

  1. Виділити потрібні клітинки таблиці.

  2. Вибрати на вкладці Макет у групі Об'єднання кнопку Розділити клітинки

  3. Указати в діалоговому вікні, на скільки рядків і стовпців слід розділити клітинки.

  4. Указати спосіб розміщення тексту після розділ« позначку відповідного прапорця.

  5. Вибрати ОК.

Також для форматування таблиці можна застосувати один із вбудо­ваних стилів.

Стиль об'єкта - це набір певних значень властивостей об'єкта, який має власне ім'я.

Стиль оформлення таблиці можна обрати в списку групи Стилі таб­лиць на вкладці Конструктор. Вибір стилю супроводжується динаміч­ним попереднім переглядом відформатованого об'єкта.

За бажанням готові стилі можна змінити і зберегти їх в оновленому виді в бібліотеці стилів. Для цього слід виконати такі дії:

 1. Вибрати потрібний стиль у списку групи Стилі таблиць вкладки Конструктор

 2. Вибрати кнопку відкриття списку Додатково - на смузі прокручу­вання списку стилів.

 3. Вибрати команду Змінити стиль таблиці.

 4. Установити в діалоговому вікні Зміна стилю нові значення власти­востей об'єктів таблиці

 5. Вибрати кнопку ОК.

Користувач може створити власні стилі оформлення таблиць, виконавши Конструктор - Стилі таблиць - Створити стиль таблиці. Після встановлення значень властивостей і вибору кнопки ОК стиль буде збережено в бібліотеці стилів з іменем, який указав користувач.

Установлення значень описаних вище та інших властивостей таблиць, таких як спосіб розташування табли­ці на аркуші, спосіб обтікання табли­ці текстом тощо, можна виконати на вкладках діалогового вікна Власти­вості таблиці Відкрити це вікно можна відповідною командою контекстного меню таблиці або виконавши Макет => ^ Таблиця => Властивості. 1. Графічні зображення в текстовому документі та їхні властивості


Під час створення текстового документа іноді виникає необхідність вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або графічно оздоблює документ (рамки, розділювачі, графічні маркери списків, логотипи тощо).

У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення. Їх можна знайти в колекції Microsoft ClipArt, яка створена розробниками MS Office і входить до однойменного пакета програм, у різноманітних колекціях графічних зображень на зовнішніх носіях, в Інтернеті, у власних цифрових фотоальбомах та ін. Також це можуть бути об'єкти WordArt і SmartArt, які створюються засобами Word 2007.

Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості - розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, заливка рисунка, спосіб розташування на сторінці тощо.

Вставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати і форматувати.

^ Перед тим, як виконувати будь-які операції з рисунком, його потрібно виділити, вибравши вказівником. Навколо виділеного зображення

Встановити значення властивостей зображення можна також і на вкладках діалогового вікна Формат рисунка, яке відкрива­ється з контекстного меню рисунка або кнопками відкриття діалогового вікна в групах вкладки Формат.

Якщо в текстовий документ пла­нується вставити кілька графічних об'єктів, а потім з них сформувати одне зображення, то бажано розмі­щувати їх у документі на полотні - спеціально виділеній області доку­мента. Полотно встановлює розміри всього зображення на аркуші, допо­магає впорядковувати його окремі об'єкти, здійснювати редагування. Вставляють полотно на початку створення зображення за таким ал­горитмом:

 1. Вибрати місце на сторінці, де буде вставлено полотно.

 2. Виконати Вставлення - Зображення - Фігури - Створити полотно.

Розміри полотна можна змінити, використовуючи маркери зміни роз­мірів. Значення інших властивостей полотна (заливки, розташування тощо) можна змінити у вікні Формат полотна, яке відкривається контекстним меню цього об'єкта.

  1. ^ Автоматичне створення змісту документа

Текстовий про­цесор дає змогу автоматично створити зміст документа. Для цього програма здійснює посторінковий поділ документа і для кожного структур­ного елемента документа визначає номер сторінки, з якої ця частина документа розпочинається. Отримані дані оформлюються у вигляді таблиці, у яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.

Зміст документа — це перелік назв структурних частин до­кумента, впорядкований відповідно до його ієрархічної схеми, із зазначенням відповідних номерів сторінок

Виконується ця операція в режимі перегляду^ Розмітка сторінк

Для автоматичного створення зміс­ту документа необхідно виконати такий алгоритм:

 1. Установити курсор у тому місці до­кумента, де потрібно розмістити зміст.

 2. Виконати Посилання => Зміст =>Зміст .

 3. Вибрати в списку вбудованих зразків потрібний варіант оформлення змісту

Створений зміст можна використовувати для швидкого перемі­щення до потрібних структурних частин документа, пошуку необхідних розділів, підрозділів тощо. Для цього слід у змісті документа вибрати потрібний заголовок, тримаючи натиснутою клавішу CTRL.

Якщо в ході роботи над документом його текст і структура змінювалися, то зміст документа потрібно оновити. Для цього потрібно виконати Посилання =>-Зміст => Оновити таблицю

Схожі:

Лекція на тему «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Налаштування середовища
Текстовий процесор Word дає змогу значно спростити І прискорити процес утворення І редагування документів шляхом пристосування робочого...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Робота з об’єктами
Процесор Word дає змогу використовувати об'єкти, створені іншими спеціалізованими редакторами, завдяки технології зв'язування та...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Робота з текстом
Придбання навичок роботи з засобами редагування тексту, використання накопичувача буфера обміну Clipboard. Отримання практичного...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconСлужби онлайнового документообігу
Набір послуг, що надаються он-лайн сервісами, зазвичай включає всі основні засоби традиційних офісних пакетів, таких як текстовий...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Робота з таблицями
Ознайомлення з основними принципами роботи з таблицями: переміщення вздовж рядків та колонок, виокремлення комірки, рядка та колонки,...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconТекстовий процесор ms word Знайомство з текстовим процесором Word
Ознайомлення з текстовим процесором Word. Придбання практичних навичок з найпростіших дій з процесором: запуск процесора, відкривання,...
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconЛекція №2 Програмне забезпечення 18 Поняття про операційну систему....
Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconЛекція Зигмунта Баумана на тему «Невелике доповнення до довгої соціальної історії часу»
Публічна лекція Зигмунта Баумана на тему «Невелике доповнення до довгої соціальної історії часу»
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconЛекція №1 на тему “Поняття стратегічного менеджменту”
Рівні розробки стратегії в організації та класифікація стратегій за рівнем їхнього розроблення
Лекція на тему «Текстовий процесор» iconКонспект лекційного заняття №1 на тему конституційне право україни
Лекція обговорена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка