Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка9/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
40

1

2

4

6

8

10

12

14

16
18

20

22

24

26

28

30

32

34

36
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19
44

45

46

47

48

49

50

41

42

43
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
15

14

13

12

11

10

26

27

28

29
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
45

46

47

48

49

50

41

42

43

44
5

38

40

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

25

26

27

28

29

30

31

32
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
35

36

37

38

39

40

1

2

3

4
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
27

28

29

30

21

22

23

24

25

26
25

26

27

28

29

30

28

29

27

25
46

47

48

49

50

41

42

43

44

45
6

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
47

48

49

50

41

42

43

44

45

46
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19
44

45

46

47

48

49

50

41

42

43
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
7

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
48

49

50

41

42

43

44

45

46

47
33

34

35

36

37

38

39

40

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
47

48

49

50

41

42

43

44

45

46
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
8

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
49

50

41

42

43

44

45

46

47

48
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38
40

1

2

4

6

8

10

12

14

16
18

20

22

24

26

28

30

32

34

36
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19
44

45

46

47

48

49

50

41

42

43
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
9

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
34

35

36

37

38

39

40

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

25

26

27
50

41

42

43

44

45

46

47

48

49
9

10

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

25

26

27

28

29

30

31

32
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
35

36

37

38

39

40

1

2

3

4
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


^ СПИСОК
РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Про мови: закон УРСР //Відомості Верховної Ради України-1989- 9 лист.

 2. Про інформацію: Закон України//Правда України –1992 – 2 жовтня.

 3. Про державну таємницю: Закон України//Голос України – 1994-10 берез.

 4. Андреева В.И., Батюк С. Н. Инструкция по документированному обеспечению деятельности фирмы. –М.:АП “Технолюкс”-2, 194.-108 с.

 5. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. –К.: А.С.К., 2002. – 398 с.

 6. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. - Донецьк: Сталкер, 1997. – 352 с.

 7. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів/ Уклад. С.В. Шевчук. – К.: КДПІ, 1993. – 32 с.

 8. Корж А.В. Документування праводілової сфери: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.-240 с.

 9. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 3-е изд., стер.-К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 460 с.

 10. Любивець Л.П. Ділові папери. – К.: Рад. Шк., 1981. – 78 с.

 11. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наукова думка, 1981.- 140 с.

 12. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою – К.: Техніка, 1992. – 399 с.

 13. Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство. – К.: Вища шк., 1978. –160 с.

 14. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. Посібник: У 2 ч. Ч. 1 Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.-327 с.

 15. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. Посібник: У 2 ч. Ч. 2 Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.-230 с.

 16. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 17. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 18. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 19. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ) ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

До складу індивідуальних завдань (навчально-дослідних проектів) для самостійної роботи студентів у рамках курсу «Ділова митна документація» відносяться:

    • підготовка рефератів, есе на статті зарубіжних та вітчизняних авторів;

    • огляд законодавчих та нормативних документів і літературних джерел, що стосуються питань курсу;

    • виконання аналітичних завдань;

    • виконання завдань до олімпіад;

    • підготовка доповідей на конференції.

Перелік тем рефератів

 1. Особливості сучасного діловодства.

 2. Становлення документування та діловодства.

 3. З історії документів України.

 4. Поняття про документ, його властивості та функції.

 5. Класифікація документів.

 6. Нормотворча база регулювання процесу створення та зберігання документів.

 7. Завдання Єдиної державної системи діловодства.

 8. Інструкція з діловодства як основний нормативно-методичний документ.

 9. Значення документа, напрями його розвитку.

 10. Вимоги до оформлення документів.

 11. Реквізит як обов’язковий елемент документа.

 12. Правила оформлення документів.

 13. Мова і стиль службових документів.

 14. Офіційно-діловий стиль як стиль ділових паперів.

 15. Особливості офіційно-ділового стилю.

 16. Підстилі офіційно-ділового стилю, їх місце у діловій сфері.

 17. Текст як основний елемент документа.

 18. Типові помилки у документах.

 19. Графічні скорочення, абревіатури та цифрова інформація в документах.

 20. Використання іншомовних термінів у текстах документів.

 21. Проблеми взаємозаміни термінів у текстах документів.

 22. Вимоги до вживання юридичних термінів у текстах документів.

 23. Організація контролю за виконанням документів.

 24. Терміни виконання документів.

 25. Процеси обліку документообігу.

 26. Призначення архівів. Процедура передачі документів до архіву.

 27. Номенклатура справ, її види.

 28. Формування справ. Правила зберігання справ.

 29. Особова справа як номенклатура кадрових документів.

 30. Загальні положення Інструкції з діловодства в митній службі України.

 31. Функціональні сфери документоведення в митній діяльності.

 32. Документування управлінської діяльності.

 33. Документування організаційно-розпорядчої діяльності.

 34. Довідково-інформаційні документи.

 35. Особливості кадрових документів.

 36. Особливості особистих офіційних документів.

 37. Податкова документація, її види.

 38. Обліково-фінансова документація, її види.

 39. Наказ як основний розпорядчий документ управлінської діяльності.

 40. Службовий лист як різновид інформаційного документа.

 41. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності.

 42. Контракт як документ про домовленість між партнерами.

 43. Мовний етикет ділового листування.

 44. Документ як основний вид писемної ділової мови.

 45. Проблеми щодо впровадження української мови в документацію різних галузей.

 46. Шляхи вдосконалення мови в документах ділової сфери.

 47. Розпорядчі документи: загальна характеристика, реквізити.

 48. Резолюція як інформація про подальшу роботу з документом. Види резолюції.

 49. Печатка як реквізит документа.

 50. Номенклатура як систематизований перелік назв справ.

 51. Поняття про бланк документа.

 52. Структура тексту документа.

 53. Прийоми виділення окремих частин тексту.

 54. Робота з документами, що містять комерційну таємницю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка