Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка5/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Практичне заняття 6


Тема. Документування організаційно-розпорядчої діяльності митних органів

Мета: ознайомити студентів з порядком створення і використання документів у процесі взаємодії суб’єктів та об’єктів управління.

^ Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України, зразки документів.
Питання для вивчення та обговорення

 1. Що являє собою уніфікована система документації?

 2. Які основні положення з документування управлінської діяльності ви можете назвати?

 3. Назвіть категорії уніфікації встановлених стандартів, поясніть, з якою метою вона проводиться?

 4. Назвіть основні організаційні документи, як ви розумієте саме поняття „організаційні”?

 5. Дайте характеристику положення як правового акту.

 6. Дайте характеристику статуту як юридичного акту.

 7. Назвіть основні розпорядчі документи, як ви розумієте саме поняття “розпорядчі”?

 8. Дайте характеристику наказу, назвіть основні його складові частини та реквізити.

 9. Що являє собою інструкція як нормативний акт, який видається митним органом?

Завдання для виконання:

Завдання 1. Вивчення та закріплення основних понять.

1. Сформулюйте визначення:

документування управлінської діяльності ____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

уніфікована система документації ___________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

стандартизація документів _________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

уніфікація документів______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Складіть схему класифікації документів за розподілом функціональних сфер.
Завдання 2.Відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, ознайомитися з функціями діловодної служби та функціями її керівника.

1. Функції діловодної служби:

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Функції керівника діловодної служби:

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Завдання 3. Вивчення та закріплення основних понять.

1. Сформулюйте визначення:

постанова_________________________________________________________

__________________________________________________________________

положення_________________________________________________________

__________________________________________________________________

статут_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

інструкція_________________________________________________________

__________________________________________________________________

правила_________________________________________________________

__________________________________________________________________

наказ_________________________________________________________

__________________________________________________________________

розпорядження_____________________________________________________

__________________________________________________________________

вказівка_________________________________________________________

__________________________________________________________________

ухвала_________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Наведіть основні групи організаційно-розпорядчої документації за функціональним призначенням:

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 7.

 2. Підготуйте завдання 4 практичного заняття 7.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді^ Тестові завдання

 1. Писемна інформація, що містить прохання чи пропозицію особи, адресовану посадовій особі установи, — це:

а) заява,

б) пропозиція,

в) прохання.

2. Документ, в якому за підписами адміністрації дається оцінка ділових та моральних якостей працівника:

а) автобіографія,

б) характеристика,

в) рекомендаційний лист.

3. Документ, в якому особа повідомляє основні факти свого життя:

а) характеристика,

б) автобіографія,

в) резюме.

4. Характеристика складається з

а) двох частин,

б) чотирьох частин,

в) п'яти частин.

5. Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:

а) до заяви прикладаються такі документи,

б) до заяви додаються наступні документи,

в) до заяви додаються такі документи,

г) до заяви додаю.

6. Дату написання заяви можна позначити так:

а) 1 липня 2002 року,

б) 01.07.02,

в) 01.VІІ. 2002р.

7. Правильний початок автобіографії:

а) Я, Ольга Василівна Стужук,

б) Я, О.В.Стужук,

в) Я, Стужук Ольга Василівна.

8. Головні вимоги при написанні автобіографії:

а) кожне нове повідомлення пишеться з абзацу,

б) кожна нова інформація пишеться з нового рядка,

в) документ пишеться одним суцільним текстом.

9. Реквізити автобіографії такі:

а) текст, дата, підпис, виконавець,

б) назва документа, текст, підпис, печатка,

в) назва документа, текст, дата, підпис.

10. Документ, що містить пропозицію про призначення, переміщення чи заохочення працівника це:

а) наказ з особового складу,

б) подання,

в) лист-пропозиція.

11. Накази щодо особового складу регламентують:

а) прийняття громадян па роботу, звільнення, переміщення працівників на інші посади, відрядження, відпустки,

б) прийняття, переміщення, звільнення працівників,

в) прийняття на роботу, переміщення, відрядження, відпустки, звільнення, присвоєння чергових спеціальних звань.

12. Наказ з особового складу складають на основі:

а) доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, рапортів працівників митних органів, протоколів колегіальних органів,

б) заяв громадян, рапортів працівників, доповідних записок керівників структурних підрозділів, подання,

в) заяв, рапортів, подання.

13. Начальник відділу по роботі з персоналом зобов'язаний:

а) обов'язково ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі,

б) необов'язкове ознайомлення зі змістом наказу згаданих осіб,

в) ознайомлення зі змістом наказу згаданих осіб на розсуд начальники по роботі з персоналом.

14. Реквізити наказу такі:

а) назва установи, яка видає наказ, назва документа, заголовок, номер, текст, підпис керівника установи,

б) назва установи, назва документа, дата, місце створення документа, номер, текст, підстава для складання, підпис керівника,

в) назва установи, назва документа, дата, місце створення, номер (через косу літеру додають літери о/с), текст, підстава для складання, підпис, виконавець.

15. Наказ набуває чинності:

а) з часу його створення,

б) з часу його підписання,

в) з часу його реєстрації.

16. Документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу - це:

а) характеристика,

б) автобіографія,

в) резюме.

17. Обов'язковими реквізитами подання є:

а) адресат, назва виду документа, текст, підпис, дата,

б) назва виду документа, заголовок, дата, текст, підпис,

в) назва документа, заголовок, текст, підпис, виконавець.

18. Письмове звернення працівника до вищої посадової особи з проханням чи поясненням особистого характеру це:

а) рапорт

б) заява,

в) подання.

19. Реквізити рапорту:

а) адресат, назва документа, текст, дані, виконавець,

б) адресат, адресант та його адреса, назва документа, текст, дата, виконавець,

в) адресат, назва документа, текст, підпис.

20. Документ, в якому зосереджуються матеріали, що характеризують особистість і службову діяльність осіб керівного та інспекторського складу, які перебувають на службі в митному органі України це:

а) особиста справа,

б) особова справа,

в) справа.

21. Обов'язковий документ, що заповнюється громадянином під час зарахування його на посаду, навчання, чи для участі у конкурсах це:

а) анкета,

б) особовий листок,

в) особова картка.

22. Основний документ, що фіксує трудову діяльність працівника, службовця — це:

а) особова справа,

б) особовий листок,

в) трудова книжка.

23. Особова справа працівника митних органів складається з:

а) трьох частин,

б) чотирьох частин,

в) п'яти частин.

24. Особові справи зберігаються:

а) разом з іншими службовими документами,

б) окремо від інших службових документів,

в) у спеціальних сейфах.

25. Доступ до особових справ мають

а) усі працівники відділу по роботі з персоналом,

б) деякі працівники відділу по роботі з персоналом,

в) лише працівники, які визначені наказом керівника

Особисті офіційні документи

1. Документи, за допомогою яких громадяни висловлюють свої пропозиції, прохання, скарги, передають повноваження іншій особі це:

а) особисті офіційні документа,

б) особові офіційні документа,

в) особисті службові документа.

21. Письмове уповноваження будь-кого на виконання певних юридичних дій це:

а) дозвіл,

б) доручення,

в) розписка.

г) заява.

22. Залежно від суб'єкта дії доручення поділяються на:

а) прості та складні,

б) особисті та офіційні,

в) службові та приватні.

23. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, передачі й отримання документів, грошей тощо — це:

а) заява,

б) доручення,

в) розписка.

24. Розписка може бути:

а) службового й індивідуального характеру,

б) приватного і службовою характеру,

в) особистого і державного характеру.

25. Документ, у якому особа вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення це:

а) пропозиція,

б) заява,

в) скарга.

26. Документ, в якому особа висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності митних органів це:

а) запрошення,

б)скарга,

в) заява,

г) пропозиція.

27. Письмові звернення, що розглядаються митними органами це:

а)заява,

б) скарга,

в) прохання.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка