Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка4/10
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 5. Організація роботи з документами в митних органах України

Практичне заняття 4

Тема. Організація роботи з документами в митних органах України

Мета: ознайомити студентів із специфікою організації роботи з документами в митних органах України.

^ Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України, Закон України „Про інформацію”.
Питання для вивчення та обговорення

 1. З якою метою здійснюється контроль за виконанням документів?

 2. Хто здійснює контроль за виконанням документів?

 3. Хто несе відповідальність за здійснення контролю ?

 4. Які терміни встановлено для виконання документів?

 5. Коли документ вважається виконаним? Хто знімає документ з контролю?

 6. Як розглядаються пропозиції, заяви та скарги громадян?

 7. Які терміни встановлено для розгляду пропозицій, скарг та заяв громадян?

 8. Як вирішуються звернення громадян?

 9. Що таке документообіг?

 10. Які принципи документообігу встановлює ЄДСД?

 11. Яке завдання організації документообігу?

 12. Що таке обсяг документообігу?


Завдання для виконання:

Завдання 1. Відповідно Інструкції з діловодства в митній службі України до вивчити процедури складання та оформлення службових документів

1. Сформулюйте визначення

датування документу_______________________________________________

_____________________________________________________________________

індексація документу_______________________________________________

_____________________________________________________________________

засвідчення документу______________________________________________

_____________________________________________________________________

адресування документу______________________________________________

_____________________________________________________________________

резолюція__________________________________________________________

_____________________________________________________________________
2. Перерахуйте обов’язкові реквізити службового документу, що створюється у митному органі

 1. ________________________________________________

 2. ________________________________________________

 3. ________________________________________________

 4. ________________________________________________

 5. ________________________________________________

 6. ________________________________________________

 7. ________________________________________________

 8. ________________________________________________

 9. ________________________________________________

 10. ________________________________________________

 11. ________________________________________________

 12. ________________________________________________

 13. ________________________________________________

3. Наведіть правила датування службових документів_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Сформулюйте порядок формування індексів вхідних та створених митними органами документів___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Розгляньте зразки документів. Наведіть приклади погодження службового документу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Розгляньте зразки документів. Наведіть приклади засвідчення службового документу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Розгляньте зразки документів. Наведіть приклади адресування службового документу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Перерахуйте елементи з яких складається резолюція

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

Наведіть приклади резолюції службового документу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Відповідно Інструкції з діловодства в митній службі України вивчити процедури контролю за виконанням службових документів

1. Назвіть документи, які підлягають обов’язковому контролю_____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наведіть терміни виконання службових документів____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перерахуйте види робіт, які включає контроль за виконанням документу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА
Завдання 3. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем:

 • Документи в апараті управління митної служби.

 • Документальні джерела інформації у галузі митної справи.

 • Функції і властивості документа у системі митних органів.

Література :2, 3, 4, 6, 9
Питання для самоконтролю:

 1. У якому порядку здійснюється приймання і обробка документів?

 2. Які існують засоби зв’язку при передачі документів на відстані?

 3. З якою метою здійснюється попередній розгляд документів у митній системі?

 4. У чому полягають особливості ведення в митних органах довідкових картотек?

 5. Як організовано у митній службі роботу з документами, що містять комерційну або державну таємницю, документами для службового користування.


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 5.

 2. Підготуйте завдання 5 практичного заняття 5.

 3. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

1. За виконанням документів встановлюється контроль

а) звичайний,

б) обов'язковий,

в) необов'язковий.

2. Організація роботи контролю за своєчасним виконанням документів покладається на:

а) управління справами та секретаріати,

б) канцелярії та виконавців, на яких покладено контроль,

в) канцелярії, секретаріати, спеціально уповноважених працівників.

3. Для підвищення виконавської дисципліни керівники митних органів зобов'язані:

а) поліпшити якість підготовки рішень, що приймаються,

б) підвищити культуру підготовки та оформлення службових документів,

в) встановити у структурі контакт з конкретним виконавцем.

4. Працівник, якому доручено здійснювати контроль і перевірку виконання доручень, зобов'язаний:

а) мати оперативну інформацію про хід виконання доручення, вжити відповідних заходів щодо забезпечення своєчасного подання підрозділами матеріалів для доповіді керівництву;

б) постійно аналізувати практику направлення на місця документів, доручень та їх якість з обговоренням результатів на оперативних нарадах,

в) встановити у відповідному підрозділі контакт із керівниками загального відділу і конкретним виконавцем.

5. Документ вважається виконаним тоді, коли

а) в контрольній картці робиться відповідний запис за підписом особи, яка доповідала про наслідки виконання,

б) усі поставлені в ньому питання погоджені й вирішені,

в) усі поставлені в ньому питання вирішені й автору дана відповідь.

6. Контрольні картки про виконані документи повертаються до загального відділу з відмітками про результати виконання, зняття з контролю, причини порушення терміну

а) не пізніше наступного дня після виконання документа,

б) не пізніше трьох днів після виконання документа,

в) зразу ж після виконання документа.

7. Контрольні картки на виконані документи зберігаються

а) протягом одного року, після чого знищуються актом,

б) протягом трьох років, після чого знищуються актом,

в) зберігаються постійно.

8. Перевірка ходу виконання документа, як правило, здійснюється

а) за три дні до закінчення терміну виконання,

б) за п'ять днів до закінчення терміну виконання,

в) за десять днів до закінчення терміну виконання.

9. Рух документів у структурі з часу їх одержання чи створення до завершення виконання чи відправлення це

а) документопотік,

б) документоведення,

в) документообіг.

10. Правильна організація документообігу полягає

а) в максимальному прискоренні руху документів за рахунок установлення раціональної послідовності руху й обробки документів,

б) в якісній обробці всіх вихідних документів, рух яких проходить за певними маршрутами від місця створення чи надходження в установу до здачі на зберігання до архіву.

11. Єдина державна система діловодства встановлює основні принципи організації документообігу:

а) документи не повинні направлятись до інстанцій, які не працюють з такими документами і якщо це не обумовлено діловою необхідністю,

б) проходження документів у митних органах має бути оперативним, цілеспрямовано регулюватись і оптимально здійснюватись,

в) порядок проходження і процес обробки основних категорій документів мають бути максимально однаковими.

12. Організацію документообігу в митному органі визначає:

а) ГОСТ 6.38 — 90,

б) Єдина державна система діловодства,

в) Інструкція з діловодства.

13. Обсяг документообігу в митному органі аналізується:

а) щотижня,

б) щомісяця,

в) щоквартально.
Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


Тема 6. Підготовка документів для передачі в архів
Практичне заняття 5

Тема. Підготовка документів для передачі в архів.

Мета: ознайомити студентів із порядком формування справ у діловодстві

^ Матеріальне забезпечення: Інструкція з діловодства в митних органах України, зразки документів

Питання для вивчення та обговорення.

 1. Як здійснюється організація контролю за виконанням документів?

 2. Які встановлено терміни виконання документів?

 3. Які документи підлягають обов'язковому виконанню?

 4. Поясніть реквізити номенклатури справ.

 5. Поясніть, як формується справа.

 6. Як розміщують документи всередині справи?

 7. Яких правил слід дотримуватись при формуванні справи?

 8. Як і коли передаються оформлені справи до архіву?

 9. Що таке архів? Яка його структура?

 10. Як і на який термін можна взяти для користування документи з архіву?

 11. Складіть номенклатуру справ документів, з якими ви працюєте (працюватимете).

Завдання для виконання:

Завдання 1. Відповідно Інструкції з діловодства в митній службі України ознайомитися із процедурою складання номенклатур та формування справ

1. Сформулюйте визначення

номенклатура справ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

примірна номенклатура_____________________________________________

_____________________________________________________________________

індивідуальна номенклатура_________________________________________

_____________________________________________________________________

зведена номенклатура_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

формування справ__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

архівний документ_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

архівна справа__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

державна архівна установа_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

архів__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перерахуйте принципи індексування номенклатури справ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Охарактеризуйте принципи формування зведеної номенклатури справ

Структурний

Функціональний

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


4. Перерахуйте роботи по оформленню справ

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

Завдання 2. Відповідно Інструкції з діловодства в митній службі України ознайомитися із процедурою підготовки службових документів для зберігання та передачі в архів

1. Назвіть терміни зберігання закінчених справ

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

2. Перерахуйте процеси підготовки документів передачі до архіву

 • ______________________________

 • ______________________________

 • ______________________________

 • ______________________________

3. Сформулюйте методику проведення експертизи цінності документів

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перерахуйте правила опису справ структурного підрозділу

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________

 • ________________________________________________


Завдання 3. Користуючись ЗУ “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, вивчіть систему архівних установ України.

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 • ________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Завдання 4. Оформіть справу від імені своєї структури, беручи за основу накази з особового складу в кількості 550 аркушів. Поясніть, як Ви виконуватимете таку роботу___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Завдання 5. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем:

 • Поняття систематизації документів та її роль в інформаційно-пошуковому процесі.

 • Забезпечення збереження документів у митній службі.

 • Етапи проведення експертизи наукової і практичної цінності документів.

Література : 4, 8, 9, 13, 14

Питання для самоконтролю:

 1. З яких етапів складається складання номенклатур справ?

 2. Які чинники впливають на формування справ?

 3. Який алгоритм підготовки справ до зберігання та використання?

 4. Яке значення має регламентація архівна робота у митній службі?


Домашнє завдання

 1. Вивчити питання для підготовки до практичного заняття 4.

 2. Дати відповіді на тестові завдання за варіантами.

№ питання№ відповіді
^ Тестові завдання

1. Систематизований перелік назв справ, до яких входять документи, подібні за змістом і належністю, із зазначенням терміну їх зберігання — це:

а) номенклатура справ,

б) формування справ,

в) оформлення справ.

2. Номенклатура справ складається з метою:

а) обґрунтованого розподілу документів і формування справ, забезпечення пошуку документів та їх обліку,

б) використання інформаційно-пошукової роботи.

3. Номенклатура справ

а) визначає принципи розподілу документів та групування їх у справи,

б) закріплює індексацію структурних підрозділів митного органу, індексацію справ.

в) встановлює терміни зберігання документів і є звітним документом архіву митного органу .

4. Розрізняють такі види номенклатурних справ:

а) типова, рекомендована, індивідуальна,

б) службова, довідкова, рекомендована,

в) типова, службова, особова.

5. Номенклатура на наступний рік складається:

а) на початку нового року,

б) наприкінці поточного року,

в) протягом року.

6. Номенклатура справ переглядається, аналізується й уточнюється, до неї вносяться відповідні корективи:

а) щомісяця,

б) щокварталу,

в) щороку.

7. Відповідальність за розробку номенклатури справ покладається на:

а) начальників митниць та їх заступників,

б) начальників канцелярій та відповідних керівників підрозділів,

в) відповідних керівників підрозділів.

8. Номенклатура справ складається:

а) не менш як у двох примірниках,

б) не менш як у трьох примірниках,

в) не менш як у п'яти примірниках.

9. Сукупність документів або документи, які стосуються одного питання чи виду діяльності й зібрані в одну обкладинку це

а) номенклатура,

б) документування,

в) справа.

10. Визначення належності документів до певної справи та систематизація їх усередині справи це:

а) справа,

б) номенклатура справи,

в) формування справи.

12. Листування з питань службової діяльності групуються до справи

а) за період календарного року,

б) за період півріччя,

в) за період кварталу.

13. Працівникам дозволяється формувати передбачені номенклатурою справи

а) з будь-яких питань,

б) тільки з питань, що належать до їх компетенції.

14. Після закінчення календарного року наказом керівника призначається спеціальна комісія, яка зобов'язана:

а) організовано передати документи для знищення,

б) перевірити наявність усіх документів, дібрати документи для зберігання в архіві,

в) визначити документи для знищення.

15. Оформлення справ включає:

а) оформлення обкладинки, нумерацію аркушів, брошурування,

б) складання внутрішнього опису, засвідчуваного підпису в кінці справи внутрішнього опису,

в) скріплення справи печаткою та взяття її на інвентарний облік.

16. Оформлення обкладинки справ постійного терміну зберігання робиться

а) синім чорнилом або тушшю,

б) фіолетовим чорнилом або тушшю,

в) чорним чорнилом або тушшю.

17. Усі підшиті до справи документи нумеруються:

а) у нижньому верхньому краю аркуша,

б) у правому верхньому краю аркуша,

в) посередині верхнього або нижнього поля.

18. Усі підшиті до справи документи нумеруються:

а) нумератором,

б) простим графітовим олівцем,

в) будь-яким олівцем або ручкою.

19. Відбір справ загального провадження для передачі на зберігання до архівного підрозділу, а також відбір справ для знищення здійснюється:

а) керівником митного органу.

б) керівником та працівником архіву,

в) експертною комісією митного органу.

20. Порядок підготовки і передачі справ для зберігання до архівного підрозділу регламентується

а) Інструкцією з діловодства,

б) Державним стандартом 6.38. 90,

в) Інструкцією з архівної роботи.

21. Митний орган чи її структурний підрозділ, який здійснює прийом і зберігання документів з метою використання ретроспективної документальної інформації це:

а) секретаріат,

б) архів,

в) структурний підрозділ.

22. Справи з архіву видаються для користування терміном

а) до 3-х днів,

б) до 10-ти днів,

в) до 30-ти днів.

23. Форма, яка засвідчує наявність документів у справі це:

а) перелік документів,

б) внутрішній опис документів,

в) найменування документів.
Інформаційні джерела

 1. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юністіан, 2004. -736 с.

 2. Наказ Державної митної служби України від 28.12.02 № 747 «Про затвердження інструкції з діловодства в митній службі України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 3. Наказ Державної митної служби України від 29.01.07 № 63 «Про затвердження Примірного положення про Службу координації та контролю діяльності підпорядкованих митниць регіональної митниці»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.

 4. Наказ Державної митної служби України від 20.09.01 № 622 «Про затвердження Порядку роботи з наказами в митних органах України»// Електронні ресурси ПУСКУ. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. MD-office.


Тема 7. Документування управлінської, організаційно-розпорядчої та інформаційно-довідкової діяльності митних органів

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від зо 08. 98
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка