Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості
НазваТема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості
Сторінка1/7
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Практична робота №1

Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості.

Мета: Засвоїти будову хромосом як носіїв спадковості інформації, особливості будови нуклеїнових кислот, їх роль у збереженні, передачі нуклеїнових кислот, їх роль у збереженні, передачі та реалізації спадкової інформації, визначити відмінності мейозу та мітозу, процес гаметогенезу.

Знати: Будову та форми хромосом, Денверську класифікацію хромосом, кодування генетичної інформації, процес передавання її від організму до організму, процеси мітозу та мейозу, процес формування статевих клітин.

Вміти: Визначати форми хромосом за місцем розташування центром ери, послідовність нуклеотидів у ДНК за структурою РНК, структуру білка за послідовністю нуклеотидів у ДНК і навпаки, визначати структуру гена, його молекулярну масу, довжину за масою білка, закодованого в цьому гені, і навпаки, визначати молекулярну масу білка за складом цього компонентів. Встановлювати відмінність мейозу від мітозу, овогенезу від сперматогенезу.

Обладнання та оснащення

Таблиці:

 • «Будова клітин»,

 • «Ядро. Хромосоми»,

 • «Тваринна клітина»,

 • «Гаметогенез».

Модель-аплікація:

«Утворення статевих клітин».

Мікроскоп.

Мікропрепарати:

 • «Апарат Гольджі»,

 • « Мітоз рослинної клітини»,

 • «Мітоз тваринної клітини»,

 • «Мітоз в корінці лука»,

 • «Дробіння».

Відеофільм: «Біосинтез білка».
1) Спадковий апарат клітини. Морфологічна характеристика і класифікація хромосом.

^ Теоретичне обґрунтування

Носієм спадкової інформації є хроматин, який міститься в ядрі. Під час поділу клітин з хроматину формуються хромосоми. Термін «хромосома» запропонував В.Вальдейєр. Хромосоми є носіями генетичної інформації,яка визначає властивості та ознаки організмів, і передають цю інформацію нащадкам.

Генетичний матеріал в інтерфазному ядрі знаходиться у вигляді хромати нових ниток, які, переплітаючись між собою, утворюють хроматинову сітку.

Сукупність хромосом соматичних клітин, які мають сталі розмір, форму і кількість, називають каріотипом.

Каріотипи клітин організмів різної статі відрізняються однією парою хромосом. Усі інші гомологічні хромосоми називають ауто сомами. У жінок статеві хромосоми однакові і називаються Х – хромосомами. У чоловіків статеві хромосоми різні, одна велика – Х – хромосома, друга маленька - У – хромосома.

У соматичних клітинах жіночих особин ссавців і людини одна Х – хромосома генетично інактивована і утворює тільце Барра або статевий хроматин, який відкрили Барр і Бертран у 1949 р. У 1954 р. Девідсон і Сміт виявили в нейтрофільних лейкоцитах у жінок «барабанні палички», прикріплені до сегментованих ядер. «Барабанні палички» - це одна з форм статевого хроматину,тобто інактивована Х – хромосома. Кількість тілець статевого хроматину на одиницю менша від кількості Х – хромосом у каріотипі. Цю ознаку використовують для виявлення хромосомних хвороб, зумовлених зміною кількості статевих Х – хромосом.

Залежно від місця розташування центром ери розрізняють три форми хромосом: метацентричні, субметацентричні та аероцентричні.

У 1960 р. в Денвері було прийнято уніфіковану класифікацію хромосом, згідно з якою назву « каріотип» рекомендують застосовувати до набору хромосом однієї клітини. Ідіокаріограма – це систематизований каріотип, в якому хромосоми розміщені в порядку зменшення їх довжини. За Денверською класифікацією всі ауто соми поділено на 7 груп залежно від розміру хромосом і розміщення центромери.

Група А – 1-3 пари хромосом, великі метацентричні.

Група В – 4-5 пари хромосом, великі субметацентричні.

Група С – 6-12 пари хромосом, середні субметацентричні.

Група D – 13-15 пари хромосом, середні аероцентричні

Група Е – 16-18 пари хромосом, малі субметацентричні.

Група F – 19-20 пари хромосом, малі метацентричні.

Група G – 21-22 пари хромосом, малі аероцентричні.

Х – хромосома належить до групи С, У- хромосома – до групи G.

^ Хід заняття

Завдання 1. Вивчити Денверську класифікацію хромосом.

Завдання 2. Засвоїти структуру та форми метафазних хромосом, розглянувши мікропрепарат каріотипу людини.

Зобразити каріограму хромосом людини. Визначити типи хромосом: метацентричні, субметацентричні та аероцентричні, первинну та вторинну перетяжки; супутники.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Життєвий цикл клітини. Мітоз. Мейоз. Гаметогенез.

^ Теоретичне обґрунтування

Життєвий цикл клітини – це період від утворення клітини внаслідок поділу материнської клітини до наступного поділу або загибелі клітини. У цей період клітини ростуть, диференціюються і виконують певні функції. Поділ клітин забезпечує існування організму, його ріст, розвиток, самооновлення тканин.

Клітинний цикл – це процес підготовки клітини до поділу і власне поділ. Він складається з інтерфази, поділу та цитокінезу.

Мітотичний поділ – це комплекс процесів, унаслідок яких відчувається рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.

Мітозом діляться соматичні клітини еукаріотів.

Мітоз відбувається в 4 фази%: профаза, метафаза, анафаза і телофаза.

Мітоз забезпечує:

 • рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами;

 • сталу кількість і форму хромосом у всіх клітинах організму;

 • утворення генетично ідентичних клітин;

 • регенерацію тканин;

 • ріст і негативне розмноження тварин, рослин, найпростіших.

Гамети – це високоспеціалізовані клітини, які містять повну спадкову інформацію, необхідну для розвитку організму. Статеві клітини містять гаплоїдний набір хромосом та мають низький рівень обміну речовин.

Утворення чоловічих статевих клітин – сперматогенез – відбувається у сім’яниках.

Розрізняють чотири зони сперматогенезу: розмноження, росту, дозрівання і формування.

Процес утворення жіночих статевих клітин – овогенез – відбувається в жіночих статевих органах – яєчниках. В овогенезі виділяють три зони: розмноження, росту і дозрівання.

Такі фактори, як алкоголь, нікотин, наркотики, можуть негативно впливати на процес овогенезу і зумовлювати порушення в розвитку яйцеклітини.

Терміном «мейоз» позначають два поділи клітин, у результаті яких утворюється чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом.

Перший поділ мейозу – редукційний, другий – екваційний. Першому поділу передує інтерфаза, перед екваційним – вона відсутня або дуже коротка.

Значення мейозу:

 • забезпечення галоїдного набору хромосом у гаметах;

 • підтримання видової сталості кількості хромосом;

 • завдяки випадковому розходженню материнських і батьківських хромосом створюється генетична різноманітність гамет, що сприяє комбінативній мінливості;

 • унаслідок кросинговеру відбувається рекомбінація генів, що є однією з причин комбінативної мінливості.

Розлади мейозу є причиною генеративних мутацій і хромосомних захворювань. Генеративні мутації виникають внаслідок порушення розходження хромосом під час І або ІІ мейотичного поділу.

Причини, що можуть зумовити неправильне розходження хромосом у мейозі

 • йонізуюче випромінювання;

 • рентгенівське випромінювання;

 • хімічні мутагени;

 • вірусні інфекції.

У матерів віком понад 40 років зростає ймовірність народження дітей з аномаліями.

Хід заняття

Завдання 1. Розглянути мікропрепарати «Мітозрослинної клітини», «Мітоз тваринної клітини», «Мітоз в корінці лука». Визначити фази мітозу. Заповнити таблицю.п/п

Запитання для характеристики

Мітоз

Мейоз


1.


Який набір хромосом має материнська клітина?
1

22.

Чи відбувається подвоєння ДНК?


3.

Чи спостерігається кон’югація і кросинговер?


4.

Чи мають місце такі процеси:

а) розходження центріолей;

б) утворення ахромати нового веретена;

в) розходження хромосом до полюсів;

г) розміщення хромосом в екваторіальній площині?


5.

Чи відбувається поділ цитоплазми?


6.

Скільки клітин утворюється в результаті поділу?


7.

Який набір хромосом у новоутворених клітинах?Завдання 2. Розглянути мікропрепарат «Дробіння», засвоїти процес гаметогенезу, звернути увагу на особливості процесів, які відбуваються в клітинах статевих залоз в зонах розмноження, росту, дозрівання та формування при сперматогенезі та овогенезі. Заповнити таблицю.п/п

Запитання для характеристики

Овогенез

Сперматогенез

1.

Процеси в клітинах статевих залоз:

а) у зоні розмноження;

б) у зоні росту;

в) у зоні дозрівання;

г) у зоні формування

2.

Розподіл цитоплазми в період дозрівання
3.

Біологічне значення розподілу цитоплазми в період дозрівання4.

Кількість гамет, що утворюються з однієї вихідної клітини5.

Особливості обміну речовин у гаметах


3) Молекулярні основи спадковості.

^ Теоретичне обґрунтування

Молекулярна біологія вивчає закономірності спадковості на рівні молекул ДНК, РНК, білка. ДНК несе інформацію прос синтез білків. До складу нуклеотиду ДНК входить азотиста основа, дезоксирибоза і залишок фосфорної кислоти. Розрізняють чотири види азотистих основ: аденін – А, тимін – Т, гуанін – Г, цитозин – Ц. Молекула ДНК побудована за принципом компліментарності, тобто відповідності азотистих основ.

У послідовності азотистих основ закодована послідовність амінокислот у білковій молекулі, що визначає специфіку самого білка. Ділянка молекули ДНК, яка містить інформацію про структуру білка, називаються геном.

За правилом Е. Чаргафа, сума пуринових основ (А+Г) дорівнює сумі піримідинових основ (Т+Ц), кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, кількість гуаніну – кількості цитозину.

Молекула ДНК має властивість само подвоюватися ( реплікація), яка лежить в основі розмноження живих організмів та передачі спадкової інформації з покоління в покоління.

У синтезі білка беруть участь три види РНК: інформаційна, рибосомальна та транспортна. РНК складається з одного ланцюга нуклеотидів. До складу нуклеотидів РНК входять азотисті основи аденін, гуанін, цитозин, замість тиміну – урацил, моносохарид рибоза і залишок фосфорної кислоти.

Інформаційна РНК переписує інформацію про синтез білка з молекули ДНК. Цей процес називається транскрипцією.

ДНК: А - Т - А - А - Ц - Г - Ц - Т - А

Т - А - Т - Т - Г - Ц - Г - А - Т

^ іРНК: А - У - А - А - Ц - Г - Ц - У - А

Біосинтез білка складається з таких етапів% транскрипція, активація амінокислот, трансляція.

Хід заняття

Завдання 1. Визначити молекулярну масу білка за складом його компонентів. Використати формулу М =  100,

де М – мінімальна молекулярна маса білка; а – атомна або молекулярна маса компонентів; в – процентний вміст компонентів.

Гемоглобін крові людини містить 0,34 % Феруму. Обчислити молекулярну масу гемоглобіну.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Переглянути відеофільм «Біосинтез білка».

Визначити структуру білка, закодованого в одному з ланцюгів ДНК.

Правий ланцюг молекули ДНК містить такі нуклеотиди: АТА – ГЦГ – ГТЦ – ЦГТ – ТАА. Визначити послідовність амінокислот у білку, закодованому в лівому ланцюзі молекули ДНК.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Визначити нуклеотидний склад ділянки ДНК, в якій закодовано білок з відповідною послідовністю амінокислот.

Початкова ділянка молекули білка має таку бідову: асп-лей-ала-сер-ала. Визначити нуклеотидний склад молекули ДНК та коефіцієнт специфічності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Визначити молекулярну масу та довжину гена за масою білка, закодованого в цьому гені.

Білок складається з 248 амінокислот. Що має більшу молекулярну масу: білок чи ген, який його кодує?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ Розв’язання задач на основи спадковості

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 2

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості icon1. Історія відкриття матеріальних носіїв спадковості. Чергування...
Матеріальні носії спадковості. Каріотип І морфологія хромосом. Мітоз. Мейоз. (2 год.)
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconСтислий конспект теми
Мета: вивчити пізнавальні процеси особистості як структурні компоненти інтелектуальної сфери особистості; розширити та закріпити...
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconТема Фізіологія І біохімія рослинної клітини 121. Встановіть відповідність...
Встановіть відповідність між органелами клітини, та функціями, які вони виконують
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconАнаньев Б. Г. Некоторые черты психологической структуры личности....
Мета: познайомитися з темою, розкрити поняття особистості, вивчити стадії розвитку особистості, розкрити сутність, зміст І структурні...
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconТема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни
Поняття суспільства. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи.(див. Гіденс Е; Смелзер Н; Черниш Н.)
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconТема Фізіологія І біохімія рослинної клітини
А. Надходження речовин в клітину залежить від різниці їх концентрації в клітині І за її межами
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconТеоретичні основи ціноутворення
Правильна методика встановлення цін, розумна цінова політика, послідовна реалізація обґрунтованої цінової стратегії – це необхідні...
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconУ хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової...
В одній з органел клітини відбувається завершення побудови білкової молекули та комплексування білкових молекул з вуглеводами, жирами....
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconТема Фізіологія І біохімія рослинної клітини 151. Оберіть вірну послідовність стадій плазмолізу
А. Розщеплення фруктозодифосфату на фосфогліцериновий альдегід І фосфодіоксиацетон
Тема: Структурні компоненти клітини. Мітоз. Мейоз. Молекулярні основи спадковості iconОснови цивільного законодавства україни
Мета: проаналізувати основні структурні елементи ци­вільного законодавства як форми вираження цивільного права, розкрити основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка