З чого починається виконання С++ програми?
НазваЗ чого починається виконання С++ програми?
Дата конвертації30.08.2013
Розмір30.1 Kb.
ТипВопрос
skaz.com.ua > Інформатика > Вопрос
Коллоквіум 1

 1. З чого починається виконання С++ програми?

 2. Що таке cin і cout?

 3. Що таке і які виконує дії #include ?

 4. Що таке змінна?

 5. Чи необхідно змінну оголошувати до її використання?

 6. Чи можна в одній інструкції оголосити відразу декілька змінних?

 7. Покажіть, як змінній max присвоїти значення 32.

 8. Які оператори використовуються в С++ для введення і виведення даних?

 9. З якими пристроями за замовчуванням пов'язані ідентифікатори cin і cout?

 10. Що означає код \n?

 11. Які ви знаєте керуючі символьні послідовності?

 12. Як вивести порожній рядок або забезпечити перехід на новий рядок?

 13. Які оператори відношення реалізовані в С++?

 14. Які логічні оператори реалізовані в С++?

 15. Як позначається блок коду?

 16. Що є ознакою завершення інструкції в С++?

 17. Чи вірно що всі інструкції повинні починатися і закінчуватися на одному рядку?

 18. Що таке ключове слово? Які ви знаєте ключові слова?

 19. Який з наступних варіантів являє собою ключове слово FOR, For або for?

 20. Слова index21 й Index21 являють собою той самий ідентифікатор?

 21. Яке (які) з наступних імен змінних не можна використовувати?

а) count, б) _count, в) count23, г) 67count, д) if

 1. Як створити однорядковий коментар? А як багаторядковий?

 2. Який оператор ви використаєте, щоб написати фразу “Hello, world” і перейти на новий рядок?

 3. Як оголосити змінну цілочисельного типу з іменем max?

 4. Який оператор ви використаєте, щоб прочитати значення введене з клавіатури і присвоїти його змінній cheeses?

 5. Який оператор ви використаєте, щоб надрукувати фразу ”Ми бачили … різновидів сиру”, в якій поточне значення змінної cheeses замінює …?

 6. Опишіть загальну структуру програми.

 7. Що означає слово double?

 8. Назвіть основні типи даних у С++?

 9. Чим відрізняються цілочисельні значення зі знаком і без?

 10. Чи можна використати змінну типу char для подання невеликих цілих чисел?

 11. Які основні розходження між типами float і double?

 12. Які значення може мати змінна типу bool? В яке бульове значення перетворюється нуль?

 13. Що таке void?

 14. Який тип даних використається за замовчуванням для літералів 10 й 10.0?

 15. Як оголосити змінну index цілочисельного типу з початковим значення 10?

 16. Який тип буде мати результат логічного виразу або виразу, побудованого із застосуванням операторів відношення?

 17. Які типи цілочисельних значень підтримуються в С++?

 18. Який тип буде мати константа 12.2?

 19. Як виділяється рядок, а як символ?

 20. Загальний формат ініціалізації змінної при її оголошенні.

 21. Які дії виконує оператор %?

 22. До значень якого типу можна застосовувати оператор %?

 23. Чи можна оператор % застосовувати до значень з плаваючою крапкою?

 24. Поясніть різницю між префіксною і постфіксною формами оператора інкремента.

 25. Які з перерахованих нижче символів є логічними операторами в С++?

а) &&, б) ##, в) ||, г) $$, д) !

 1. Як інакше можна переписати наступну інструкцію? x=x+12 Які ви ще знаєте скорочені оператори присвоювання?

 2. Що таке приведення типів?

 3. Загальний формат інструкції if.

 4. Чи вірно те, що умова, що керує if-інструкцією, повинна обов'язково використовувати оператор відношення?

 5. Загальний формат if-else-if.

 6. Загальний формат інструкції switch.

 7. Якого типу повинен бути вираз, що керує інструкцією switch?

 8. Що відбувається у випадку, якщо результат обчислення switch-виразу збігається з case-константою?

 9. Що відбувається, якщо case-послідовність не завершується інструкцією break?

 10. Загальний формат циклу for.

 11. Чи можуть деякі розділи інструкції for бути порожніми?

 12. Покажіть як на основі інструкції for можна створити нескінченний цикл?

 13. Яка область видимості змінної оголошеної в заголовку інструкції for?

 14. Напишіть for – інструкцію для циклу, який рахує від 1000 до 0 з кроком -2.

 15. Загальний формат циклу while.

 16. Чи може тіло циклу while бути порожнім?

 17. Яке основне розходження між циклами while і do-while?

 18. Що відбувається при виконанні інструкції break у тілі циклу?

Схожі:

З чого починається виконання С++ програми? iconЗ чого починається пияцтво?
Здоров'я значною мірою залежить від самої людини, її свідомості та поведінки. Для того щоб люди були не тільки фізично, а І соціально...
З чого починається виконання С++ програми? iconКод програми (містить команди програми й бібліотечних функцій, які...
На відміну від них, розмір вільної пам’яті обмежений тільки наявною пам’яттю комп’ютера, яку не зайнято іншими програмами. Це дозволяє...
З чого починається виконання С++ програми? iconОцінка (аналіз) на уроці. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання,...
Зичної культури, повноту І точність засвоєння розділів програми за навчальну чверть, семестр, рік, виявити фізичний розвиток та фізичну...
З чого починається виконання С++ програми? icon2. Місія та цілі підприємства
Визначаючи те, для чого створена та існує організація, місія надає діям людей усвідомленість І цілеспрямованість, що дозволяють їм...
З чого починається виконання С++ програми? iconПротягом звітного періоду робота районної державної адміністрації,...
Як показує аналіз виконання Програми, за 6 місяців поточного року промисловими підприємствами району, що входять в основне коло статистичної...
З чого починається виконання С++ програми? iconТема теорії та моделі підприємств
Контроль виконання виробничої програми тема 10. Персонал підприємства, продуктивність І оплата праці
З чого починається виконання С++ програми? iconРобоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та...
Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Машини з двз» для студентів...
З чого починається виконання С++ програми? iconЗадача Обчислити. Дописати та виконати програму, розробити блок-схему
Виконати програму та розробити блок-схему. Набрати текст консольного додатку І запустити програму на виконання. Виправити помилки...
З чого починається виконання С++ програми? iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни
Методичний посібник складено відповідно до програми курсу "Інформатика" спрямований на теоретичне вивчення й одержання навичок практичної...
З чого починається виконання С++ програми? iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка