1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Назва1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Сторінка7/9
Дата конвертації23.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Налагодження миші. Wіndows 98 підтримує тільки двухкнопочні миші.
Звернемося до діалогового вікна властивостей Миша (доступ: Панель керування => Миша). За допомогою трьох вкладок цього діалогового вікна ви можете установити і настроїти доступну вам мишу. Перейдемо до вкладки Кнопки миші.
У розділі Конфігурація кнопок ви можете перевизначити дії правої або лівої кнопки миші. Якщо ви працюєте з мишею лівою рукою, просто активізуйте кнопку- перемикач Для лівші.У розділі Швидкість подвійного натискання ви можете настроїти інтервал часу, що впливає на швидкість подвійного кліка лівою або правою клавішею миші.Тепер перейдемо до вкладки Покажчики. Тут ви можете додати значку екрана, що позиціонуеться мишею, той чи інший вигляд за допомогою вибору доступної схеми покажчиків миші.У ваших руках простір для фантазії... Нікуди не виходячи з діалогового вікна властивостей Миша, переходимо до вкладки Переміщення.
У розділі Швидкість переміщення покажчика за допомогою бігунка ви можете настроїти швидкість переміщення покажчика миші.Якщо ви працюєте на переносному комп'ютері, звернетеся до розділу Шлейф за покажчиком і настройте режим руху курсору миші на вашому дисплеї.


^ 22.2 Встановлення параметрів сторінки, колонтитулів. Друк документів в редакторі МS Excel.

Для встановлення параметрів сторінки слід виконати команду Файл/Параметри сторінки. При цьому відкривається вікно діалогу Параметри сторінки, яке має ряд вкладок. Вкладка Сторінка дозволяє встановити розмір паперу, орієнтацію сторінки: книжна(вертикальна) або альбомна (горизонтальна), масштаб сторінок, які друкуються, номер першої сторінки. Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого та правого полів сторінки. Вкладка Колонтитули дозволяє вибрати верхній і нижній колонтитули зі списку. Колонтитул-інформація, яка виводиться над або під текстом сторінки.Якщо ні один із колонтитулів, що є у списку, не підходить, то можна створити власний, натиснувши кнопку Створити верхній колонтитул або кнопку Створити нижній колонтитул. При цьому відкривається відповідне діалогове вікно колонтитула, у якому можна вказати текст для полів. Вікно має ряд кнопок, за допомогою яких в позицію курсора можна внести варіант шрифта, номер сторінки, загалтну кількість сторінок для друку, поточну дату, поточний час, імя фала книги, імя листа. Вкладка Оист дозволяє задати друкування у режимі чернетки, задати чи відмінити виведення сітки таблиці. Листи, які друкуються, часто мають заголовки колонок і рядків. Якщо лист розробляється на декількох сторінках, то друга і наступні сторінки не будуть мати заголовків. Для того щоб друкувати заголовок на всіх сторінках, слід у вкладці Лист у полях Сквозні строчки і Сквозні стовпці вказати діапазон чарунок, у яких знаходяться заголовки.

Для друкування слід виконати команду Файл/Друк або натиснути на кнопку Друк на панелі інструментів Стандартна. Перехід у режим друкування можливий з вікон діалогу Параметри сторінки і Попередній просмотр при натискуванні кнопки Друк… При цьому відкривається вікно діалогу Друк. У полі Імя цього вікна можна вибрати тип принтера. Поле Вивести на друк дозволяє вибрати одну з опцій: Виділений діапазон-друкує діапазон чарукон, який був виділений попередньо; Виділені листи-друкує активний лист або групу виділених листів. Для виділення групи листів слід натиснути кнопку [Ctrl] і, утримуючи її, клацнути мишею по ярликах тих листів, які потрібно виділити; Всю книгу-друкує всі листи книги. Поле Друк дозволяє вказати діапазон сторінок, які друкуються, а поле Число копій-число копій сторінок. Встановлення опції Друк в файл дозволяє зберегти друк у вигляді файла.Цей файл можна надрукувати поза середовищем Excel.

^ 23.1 Принтери. Типи принтерів. Процес друку в прикладних програмах.

Перші моделі принтерів практично є модернізація електронно друкуючих машин доповнені портами введення, дишефраторами цифрового коду і пристроями електромагнітного керуванна на кожну клавішу. Принтери на базі друк.машинок виявилися дуже зручними,простими і одержали широке поширення в 60-70-х роках. Принтер підтримує єдиний стандартний шрифт намертво відштампований на літерах підйомного типу,все рідше використовувались змінні поворотні головки. Споживчі властивості принтерів вдалося підвищити з початком створення матричних принтерів, що підтримують різноманітні шрифти й алфавіти,графіку. Матричні можуть працювати в текстовому або графічному режимах.Спосіб одержання зображення силволів у них подібний до способу одержання зображення на екрані.Друкувальна голівка матричного принтера має 9-24 металевих штрихів розташованих по вертикалі одержавши сигнал від комп штришки ударяють по фарбуючій стрічці і залишають на папері відбитки-крапки.В струмених зображення одержеється шляхом нанесення на папір рідкого тонера.В них друкарські головки-форсунки які виприскують тонер на папір. Швидкодія та якість друкування цих принтерів краще ніж у матричних. Працюють з кольором. Лазерні забезпечують найвищу швидкість,найкращу якість порівняно з описаними вище типами принтерів.Принципи дії:лазерний промінь електризує поверхню друкуючого барабана.При цьому ступінь електризації залежить від вигляду зображення,яке потрібно друкувати.Ділянки барабана зі змінною полярністю притягають порошок тонера який потім наноситься на папір.Швидкість друку лазерних принтерів висока. Друк на цих принтерах може бути чорнобілим,кольоровим. Плотери(графопобудувачі) використ в основному в інженерній практиці.Вони забезпечують друкування креслень високої якості, багатокольоровий друк.

^ 23.2 Побудова зведених таблиць в редакторі МS Excel.

Зведені таблиці – динамічні таблиці підсумків, отриманих або обчислених на основі інформації,що міститься в базі даних або списку, які мають легко змінювану структуру перехресних таблиць, дані в яких об’єднуються по декільках вимірах крім цього, за їх допомогою можна підрахувати проміжні підсумки з будь-яким необхідним рівнем металізування. Терміни, що використовуються в зведеній таблиці: 1) група – набір елементів, які обробляються як одне ціле. Елементи можна об’єднувати в групи в ручну або автоматично. 2) Вхідні дані – дані, що використовуються для створення зведеної таблиці. 3) Ділянка (Дані) – комірки зведеної таблиці, в яких знаходяться дані підсумків. 4) «Колонка» - елементи зведеної таблиці розміщені вздовж верхнього її краю в якості назв колонок. 5) «Рядки» - елементи зведеної таблиці розміщені вздовж лівого її краю в якості назв рядків. 6) «Сторінка» - ділянка зведеної таблиці розміщена зверху над нею і створює меню випадаючого списку, яке ніби додає в таблиці третій вимір і дозволяє перелискувати елементи зведеної таблиці як окремі стрінки. 7) Обновлення зведеної таблиці – обчислення зведеної таблиці після того, як були внесені зміни у вхідні дані. 8) Загальні підсумки – рядок або кколонка, в яких показані загальні підсумки для всіх комірок даного рядка чи колонки зведеної таблиці. 9) Проміжні підсумки – рядок бо колонка, в яких показані проміжні підсумки для окремих рядків або колонок зведеної таблиці. 10) Елемент – елемент поля призначеного певній ділянці таблиці. Елементи виконують роль заголовків рядків або колонок зведеної таблиці. Для побудови зведеної таблиці – виділити список даних, на основі якого вона буде створюватись. В меню Дані вибрати команду Зведена таблиця.При цьому завантажується Майстер побудови зведеної таблиці, робота якого складається з трьох етапів: 1) а) вибрати м’ясце знаходження вхідних двних для зведеної таблиці; б) вибрати тип створюваного звіту; 2) вибрати вхідні дані; 3)вказати її майбутнє розташування.

^ 24.1 Сканери. Типи сканерів. Процес сканування.

Сканер-пристрій,що дозволяє виводити на комп двовимірне зображення. Перші сканери дозволяли вводити лише чорнобілі зображення.У 1989р.зявилися перші сканери,що забезпечують зчитування кольорових зображень.При роботі сканера відбувається такий процес:точно так,як фотокопіювальний пристрій,сканер висвітлює оригінал,а його світлочутливий датчик з визначеною частотою робить відбиток оригінала світлом.У процесі сканування сканер виконує перетворення зображення в двійкових кодах,що передається в пам'ять ЕОМ для подальшої обробки.Якщо сканер при кожній вибірці реєструє 1біт інформації,то він розрізняє або чорний,або білий колір.Чорний вводиться як логічний1,білий0.

При використанні ручних сканерів користувач переміщає сканер по поверхні зображення яка має стандартну ширину 105мм.Потім робить другий і наступні проходи доти,поки не буде введено все зображення. В платинових сканерах лист із зображенням лягає на спеціальну поверхню,далі здійснюється автоматичне сканування всього зображення,введення його в комп автоматичне.В деяких сканерах платинового типу вбудовані автоподавачі паперу.Це забезпечує введення зображення з кількох листів без втручання користувача. Планшетні сканери найрозповсюдженіші. В роликових сканерах зображення на аркуші паперу формату А4протягується через сканер. Після зчитування,зображення аркуша викидаєть із сканера. Проекційні сканери викоририсовуються в основному для введення проекцій тривимірних об’єктах. Основною хар сканера є розподільна здатність,яка як і в дисплеях,і принтерах визначається к-тю точок на дюйм.Сканер безпосередньо не призначений для введення текстової інформації,але вони можуть використовуватися для цього. В цьому випадку використовуються спеціальні програми які здійснюють розпізнавання графічних об’єктів і перетворення по диформату Assii відповідних символів.

^ 24.2 Консолідація даних в МS Excel.

В табличному редакторі МS Excel передбачено декілька способів консолідації. 1)за допомогою тривимірних послань(перевалочний спосіб).При використанні тривимірних посилань відсутні обмеження по розташуванню даних в початкових областях. 2)по розташуванню, якщо дані початкових областей знаходяться в одному і тому ж місці і розміщені в одному й тому ж порядку. Використовувати цей спосіб для консолідації даних декількох листів створених на основі одного шаблона. 3)якщо дані, що вводяться за допомогою декількох листів-форм,необхідно виводити на окремі листи, використовуйте майстрів шаблонів з функцією автоматичного збору даних. 4)по категоріях,якщо дані початкових областей невпорядковані, але мають одні і ті ж заголовки, використовуйте цей спосіб для консолідації даних листів, що мають різну структуру,але однакові заголовки. 5)за допомогою зведеної таблиці.Цей спосіб схожий з консолідацією даних по категоріях, але забезпечує велику гнучкість при організації категорії.

^ 25.1 Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратні засоби.

Комп мережа-сукупність взаємозв’язаних(через канали передачі даних)комп,які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного використання ресурсів мережі. Абоненти мережі-обєкти,що генерують або споживають інформацію в мережі.Абонентами мережі можуть бути окремі комп,комп компаній,термінали,будь-які абоненти підключені до станції.Станція-апаратура,яка виконує функції пов’язані з передаванням, прийманням інформації. Сукупність абонента та станції наз. абонентською станцією.Якщо подати мережу у вигляді графа,то станції будуть знаходитися у вузлах.Для організації взаємодії абонентів потібне фізичне передавальне середовище-лінії зв’язку або простір в якому поширюється електричні сигнали, апаратура передачі даних.На основі фізичного передавального середовища будується комунікаційна мережа,що забезпечує передачу інформації між абонентами системи. Об’єднання комп у мережу дає можливість спільно використовувати диски великої ємності,принтери,основну пам'ять,мати спільні програмні засоби,дані.Глобальні мережі надають можливість використовувати апаратні засоби віддалених комп.Ці мережі охоплюючи млн..людей повністю змінили процес поширення і сприйняття інформації, зробили обмін нею через електронну пошту-найпоширенішою послугою мережі,а основним ресурсом-інформацію.Основним призначенням комп мережі є забезпечення простого,з ручного,надійного доступу користувача до спільних розподілених ресурсів.Існує безліч проблем для вирішення яких потрібні централізовані дані,доступ до бази даних, передача даних на відстань,їх розподілене оброблення.З цим стикаються банківські, фінансові структури,ситеми соц забезпечення,податкові служби,дистанційне комп навчання,системи резервування авіаквитків, виборчі системи. Щоб у комп мережі здійснювалося збирання, збереження,доступ до даних, гарантувався захист даних від спотворення та несанкціонованого доступу.Комп мережі можна класифікувати за рядом ознак,в тому числі і за територіальним розподілом.При цьому розрізняють: 1.глобальні мережі-обєднують користувачів по всьому світу.В них часто використовують супутникові канали зв’язку,що дають змогу сполучати вузли мережі зв’язку та ЕОМ які знаходяться на відстані 10-15тис.км одна від одного (Інтернет) 2.регіональні мережі-обєднують користувачів міста,області, невеликої країни.Як канали зв’язку в них найчастіше застосовуються телефонні лінії.Відстань між вузлами 10тис.км 3.локальні мережі-сполучають абонентів одного чи кількох сусідніх будівель одного підприємства.Вони набули широкого поширення оскільки 80-90%інформації вирує поблизу місць її появи і 10-20%повязані із зовнішніми взаємодіями.Вони можуть мати будь-яку структуру,але найчастіше комп в лок мережі сполучаються єдиним високошвидкісним каналом передачі даних,що є головною особливістю лок.мережі.Щоб забезпечити передачу інформації між комп,необхідно узгодити сигнали внутрішнього інтерфейсу комп.з параметрами сигналів,що передаються по каналах зв’язку. При цьому має бути виконано як фізичне узгодження(форма, амплітуда,тривалість сигналу)так і кодове узгодження.Технічні пристрої,які використовують ф-ї сполучення з канонами зв’язку,наз. адаптерами(мережеві адаптери).На практиці цей термін застосовується до спеціальних електронний плат-мережевих.Крім них ф-ю мереженого адаптера часто використовують модеми серед характеристик мережі найважливішими є:1)швидкість передачі даних по каналах зв’язку;2)пропускна здатність каналу зв’язку;3)вірогідність передачі інформації;4)надійність каналу зв’язку і передавальної апаратури.

^ 25.2 Поняття даних, бази даних. Система керування базами даних. Реляційна база даних.

База даних(БД)-єдине систематизоване, централізоване сховище інформації з певної предметної області до якого можуть потрапить досить багато прикладних програм. СУБД(система управління базами даних)-програмні засоби для створення введення і використ.БД.Особливості використання БД1)Дані вБДствор.і зберіг.як єдине ціле для раніше виконаної задачі предметної області, тобто відповідає необхідності дублювання даних (економія пам’яті комп) 2)Кожна прикладна програма вибирає зБДдані для рішення тільки своєї задачі.3)Незалежність прикладних програм від даних(зміна даних не викликає необхідності зміни програми)Основні можливостіСУБД: 1)Введення,поновлення, розширенняБД 2)Висока надійність збереження інформ.3)Засоби захисту інформ.вБД4)Введення повної, вірогідної інформ.на запити.Типи:в залежності від способу організації даних 1)міреневі2)ієрархічні 3)реаліційні-БД,дані яких подані у вигляді двомірних табл.із відношенням, за допомог.яких можна описати предметну область. Концепція реаліційних БДрозроблена Є.Ф.Кодом у 1970р.В її основі леж.матем.поняття відношення(табл.),що подається в комп у вигляді файла даних.Тут стовпці-атрибут, рядки-кортеж(назив).Етапи роботизБД: 1)проектуванняБД 2)створення структуриБД 3)введення даних 4)редагування структури і даних5)відшукання інформ.вБД 6)оформлення звітів

^ 26.1 Локальна мережа. Види локальних мереж. Топологія локальних мереж.

Фізичне середовище забезпечує інформації між абонентами обчислювальної мережі. Таким середовищем є в основному3типи кабелів:1)вита пара; 2)коаксіальний кабель; 3)оптико-волоканний кабель.Топологія мережі-логічна схема сполучення каналами зв’язку комп(вузлів мережі).У локальних комп.мережах використовується одна з трьох основних топологій:кільцева, моноканальна, зіркоподібна. Більшість інших топологій є похідними від наведених.Для визначення послідовності доступу вузлів мережі до каналу і запобігання накладенню передачі пакетів даних різними вузлами служить певний метод доступу.Метод доступу-набір правил, що визначає використання каналу передачі даних,який сполучає вузли мережі на фізичному рівні.Комп мережі можна класифікувати за рядом ознак,в тому числі і за територіальним розподілом.При цьому розрізняють:1.глобальні мережі-обєднують користувачів по всьому світу.В них часто використовують супутникові канали зв’язку,що дають змогу сполучати вузли мережі зв’язку та ЕОМ які знаходяться на відстані 10-15тис.км одна від одного (Інтернет) 2.регіональні мережі-обєднують користувачів міста,області, невеликої країни.Як канали зв’язку в них найчастіше застосовуються телефонні лінії.Відстань між вузлами 10тис.км 3.локальні мережі-сполучають абонентів одного чи кількох сусідніх будівель одного підприємства.Вони набули широкого поширення оскільки 80-90%інформації вирує поблизу місць її появи і 10-20%повязані із зовнішніми взаємодіями.Вони можуть мати будь-яку структуру,але найчастіше комп в лок мережі сполучаються єдиним високошвидкісним каналом передачі даних,що є головною особливістю лок.мережі.

Переважна більшість ПК у світі працюють у мережах. Локальні мережі зв'язують комп'ютери на невеликій відстані один від одного, як правило, одного або кількох сусідніх будівель підприємства, установи, офісу. Головна особливість локальних мереж — єдиний для всіх комп'ютерів високошвидкісний канал передачі даних і мала ймовірність виникнення помилок у комунікаційно­му обладнанні.Основне призначення будь-якої комп'ютерної мережі, в тому числі локальної, — надання інформаційних та об­числювальних ресурсів підключеним до неї користуваам. З цієї точки зору локальну комп'ютерну мережу можна розглядати як сукупність серверів і робочих станцій.Сервер —це комп'ютер, підключений до мережі, що за­безпечує її користувачів певними послугами.Ці послуги часто називають мережними ресурсами, що розділяються, особливо якщо йдеться про дискову й опера­тивну пам'ять сервера, про підключені до нього пристрої. Сервери можуть здійснювати збереження даних, управлін­ня базами даних, віддалене оброблення і друкування даних та інші функції. Сервер — джерело ресурсів мережі. Робоча станиця це ПК, підключений до мережі, через який користувач дістає доступ до її ресурсів.Робоча станція мережі функціонує як у мережному, так і в локальному режимі. Вона оснащується власною ОС (MS DOS, Windows та ін.), забезпечує користувача базо­вим набором інструментів для розв'язання прикладних за­дач. Робочі станції призначені для інтерактивної роботи користувача.Найчастіше в локальній комп'ютерній мережі викорис­товують файловий сервер. Він керує ресурсами мережі, за­безпечуючи доступ до них з інших комп'ютерів мережі — робочих станцій. Основним ресурсом, шо надається кори­стувачам у спільне користування, є дискова пам'ять фай­лового сервера. Розділяються й інші ресурси файлового сервера, наприклад підключений до нього принтер. Тому як робочі станції можна використовувати відносно дешеві комп'ютери, що не мають принтера й іноді навіть жорст­кого диска. Якщо основна функція сервера — спільне ви­користання принтера, то його називають принт-сервером. Можуть також бути модемні сервери та ін. Файл-сервер — це комп'ютер з великою ємністю дис­кової та оперативної пам'яті. Ємність ОЗП файл-сервера » може становити 128, 256 Мбайт і більше, ємність дискової пам'яті — від кількох гігабайтів до кількох терабайтів. Ви­сокі вимоги ставлять до швидкісних характеристик диско­вої підсистеми. Потужні сервери можуть мати особливо надійні та швидкі RAID-масиви жорстких дисків (частина дисків дублює роботу один одного). В мережах, де розв'язується багато задач, може бути кілька файл-сер­верів. Можливим є також застосування як файл-сервера комп'ютерів класу міні-ЕОМ. Файл-сервер працює під ке­руванням спеціальної ОС (спеціальної версії ОС).Як правило, локальні комп'ютерні мережі реалізують розподілене оброблення даних між клієнтом і сервером. У таких мережах клієнтом вважаються задача, робоча станція або користувач комп'ютерної мережі.Однорангова комп'ютерна мережаУ такій мережі немає єдиного центру керування взаємодією робочих станцій та єдиного пристрою для збе­реження даних. Мережну ОС розподілено між усіма робо­чими станціями. Кожна станція мережі може виконувати функції як клієнта, так і сервера. Вона може обслуговува­ти запити від інших робочих станцій і спрямовувати свої запити на обслуговування в мережу. Користувачеві мережі можуть бути доступні всі пристрої, підключені до інших станцій (диски, принтери).Достоїнства однорангової комп'ютерної мережі — низька вартість і висока надійність. Недоліками її є:залежність ефективності роботи від кількості станцій;складність керування мережею; складність забезпечення захисту інформації; труднощі обновлення і зміни програмного забезпе­чення станцій.Найпопулярнішими є однорангові комп'ютерні мережі на основі мережних ОС LANtastic, NetWare Lite, Windows 95 та Windows 98.

^ Комп'ютерна мережа з виділеним серверомУ такій мережі один із комп'ютерів виконує функції збереження даних, призначених для використання всіма робочими станціями, керування взаємодією між робочими станціями і деякі сервісні функції.Виділений сервер називають сервером мережі. Взаємо­дія робочих станцій здійснюється через сервер.Достоїнства комп'ютерної мережі з виділеним сервером: надійна система захисту інформації; висока швидкодія; відсутність обмежень на кількість робочих станцій; простота керування та адміністрування порівняно з одноранговими мережами. Недоліками такої мережі є:висока вартість через виділення одного комп'ютера під сервер;залежність швидкодії та надійності від сервера;менша гнучкість порівняно з одноранговою мережею.Найвідомішими ОС для мереж з виділеним сервером є LAN Server, Windows NT Server, NetWare, Unix, Linux.Фізичне передавальне середовище і топологія мережіФізичне середовище забезпечує перенесення інфор мації між абонентами обчислювальної мережі. Таким середовищем є в основному три типи кабелів: вита пара, коаксіальний кабель та оптоволоконний кабель.Найпростіший варіант витої пари проводів — телефонний кабель. Він відносно дешевий і найкраще підходить для ЛОМ. Неекранована вита пара погано захищена від завад.Коаксіальний кабель більш міцний і краще захищений від завад.Оптоволоконний кабель має ідеальний захист від завад, допускає високу швидкість передачі даних, але дорогий і менш технологічний в експлуатації.Топологія мережі — це логічна схема сполучення каналами локальних комп'ютерних мережах використовується одна з трьох основних топологій: моноканальна, кільцева або зіркоподібна. Більшість інших топологій є похідними від наведених. Для визначення послідовності доступу вузлів мережі до каналу і запобігання накладанню передач пакетів даних різними вузлами служить певний метод доступу. Метод доступу це набір правил, що визначає використання каналу передачі даних, який сполучає вузли мережі на фізичному рівні.Найпоширенішими методами доступу в локальних мережах наведених топологій є Ethernet, Token-Ring, Arcnet, що реалізуються відповідними мережними платами (адаптерами). Мережа моноканальної топології. В мережі з такою топологією (її часто називають шинною, або спільною шиною) використовується один канал зв'язку, який об'єднує всі комп'ютери мережі (рис. 12.2). Мережа кільцевої топології. В ній як канал зв'язку використовується замкнене кільце з приймачів-передавачів, сполучених коаксіальним або оптичним кабелем . Мережа зіркоподібної топології. Має активний центр – компютер(або інший мережний пристрій), що обєднує всі компютери мережі. Активний центр повністю керує компютерами, підключеними до нього через концентратор, який виконує функції розпоілу і підсилення сигналу
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси
Основні компоненти еом. Характеристика пристроїв введення І виведення інформації
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1 Інформатика та інформація. Функції інформатики, види інформації, інформаційні процеси
Поняття каталогу та підкаталогу, кореневого, поточного та батьківського каталогу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconБілет 1 Інформатика та інформація Інформатика
Головна функція інформатики полягає у розробці методів І засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЛекція №1 Тема: Основні поняття інформатики
...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconПитання до державного екзамену з інформатики та методики її викладання
Сучасні теорії інформації. Класична теорія К. Шеннона. Інформація I повідомлення. Кодування інформації. Двiйковi знаки. Кількість...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconMicrosoft Publisher
Розвиток науки І техніки став поштовхом для створення сучасних інформаційних технологій. За визначенням одного із засновників вітчизняної...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconЦе інформація про окремі або взаємопов'язані факти (явища чи процеси)...
Об'єкти аудиту поділяють на такі види: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; активи, зобов'язання, капітал, методи І функції...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconІнформатика
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну...
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси icon1. Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології...
Поняття інформації. Інформаційні технології. Види іт- технології обробки даних, керування, автоматизації офісу
1. 1 Інформатика та інформація. Функції інформатики. Види інформації. Інформаційні процеси iconТема Основні поняття інформатики (4 год.)
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка