Затверджено
Скачати 378.97 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/3
Дата конвертації11.08.2013
Розмір378.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРОСТЯНЕЦЬКОМУНСЕРВІС»


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішеннням комітету з конкурсних торгів від «12» липня 2013 р.
Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ О.І.Кожушко


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю
АВТОМОБІЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ (Код ДК 29.10.5.)

(вакуумна підмітально-прибиральна машина

JONHNSTON CN 200 або еквівалент)

за процедурою


^ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

м. Тростянець – 2013 р.


ЗМІСТ

документації конкурсних торгів
I. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
^ VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додатки 1-4^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про

замовника торгів
повне найменування

Комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс»

місцезнаходження

Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Горького,30

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Кожушко Оксана Іванівна – економіст

КП «Тростянецькомунсервіс», м.Тростянець, вул. Горького,30,

тел./факс (05458) 51390, e-mail kp-komunservis@mail.ru.

Андрєєнко Тетяна Василівна – юрисконсульт

КП «Тростянецькомунсервіс», м.Тростянець, вул. Горького,30,

тел./факс (05458) 51390, e-mail kp-komunservis@mail.ru.


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

29.10.5 Автомобілі спеціальної призначеності

(вакуумна підмітально-прибиральна машина JONHNSTON CN 200 або еквівалент)


вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Україна, 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького,30;

1 одиниця


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

серпень-грудень 2013 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.3. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

7.4. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 7.3. цього Розділу мові, учасник надає переклад цього документу.

7.5. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою з обов’язковим перекладом на українську мову. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів викладаються українською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

1.1.Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

1.2.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.3.У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

1.4.У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

2.1. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

2.2. У випадку надання роз’яснень у відповідності з пунктом 2.1. цього Розділу Замовник повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім календарних днів до дати розкриття пропозицій.

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством; за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо предмета закупівлі визначеного згідно умов цієї документації конкурсних торгів.

1.3. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.4. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

1.5. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 11 год. 00 хв. 19.08.2013 р.» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників про призначення директора, резидента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше) (копія завірена мокрою печаткою і підписом підприємства);

2) документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (перелік документів зазначено п.7 розділу 3 документації конкурсних торгів);
3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 документації конкурсних торгів);

4) заповнені додатки 1-4 конкурсної документації

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Умови відсутні так як забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
^ 6.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: надається довідка складена у довільній формі за підписом керівника підприємства:
6.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (інформація про працівників: чисельність, посада, фах (спеціальність), досвід роботи - які мають відношення до мети та цілей закупівлі) подається у наведеному нижче вигляді:
^ Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід
__________________ _________________

з/п

Посада

^ Прізвище Ім'я та по-батькові

Освіта

Спеціальність

Загальний стаж роботи, років

^ Досвід роботи на аналогічній посаді, років

1…..
(посада,прізвище,ініціали ) (підпис)
м.п.
^ 6.3. Документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів: копії виконаних аналогічних договорів з урахуванням предмету закупівлі.
Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів:

Назва організації із якою укладено договір

Адрес, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору

Предмет Закупівлі

Термін дії договору

 

 

 

 


___________________________ ___________

(посада,прізвище,ініціали ) (підпис)
м.п.
^ 6.4. Наявність фінансової спроможності:

- копії оформлених згідно встановленим нормативних актів звітних документів: «Балансу» (форма № 1); «Звіту про фінансові результати» (форма № 2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), для суб’єктів малого підприємництва фінансовий звіт (форми 1-М,2-М). Зазначені документи надаються квартальні (за останній звітний, відпрацьований період) (форми № 1, 2).

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами) дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 6.5. Інші вимоги та відповідні документи:
6.5.1.Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту надаються:

- Копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
^ 6.5.2 Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал довідки з податкової інспекції, дійсну на момент розкриття - (про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам).
^ 6.5.3. Відсутність рішення про визнання Учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: оригінал довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкротство чи визнання його в установленому порядку банкротом, яка видана уповноваженою структурою дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.
6.5.4 Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку:

  • Довідка, надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).

  • Довідка, надана в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).

  • Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.


6.5.5. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
6.5.6. Копія довідки про взяття на облік платника податків (якщо така передбачається).
6.5.7. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку).
6.5.8. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал) або інший документ (оригінал) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних) (для юридичних осіб).
6.5.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
6.5.10. Копія паспорту (для фізичних осіб).
6.5.11. Копія сертифікату відповідності на запропонований товар.
Документи, що непередбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів.
6.1.Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена «мокрою» печаткою Учасника (крім підприємців, що працюють без печатки згідно чинного законодавства) та підписом уповноваженої особи.

6.2.Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

6.3.У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-IV.

6.4.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання (додаток № 2).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
  1   2   3

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка