Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи
Скачати 95.29 Kb.
НазваЛабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи
Дата конвертації07.08.2014
Розмір95.29 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы

Лабораторна робота №1. Елементи VIIA (17) групи


Мета: закріпити знання про фізико-хімічні властивості галогенів та їх сполук, розвивати навички виконання лабораторного хімічного експерименту.

Реактиви: NaCl - 300г/л, HCl (конц.), KMnO4, MnSO4-0,1н, KCl-0,1н, KI-0,1н, AlCl3-0,1н, NaClO-0,1н, KClO3 -0,1н, KClO4-0,1н, KІO4-0,1н, Na2SO3 -0,1н, H2SO4-0,2M, H2SO4(к.), I2(кр.), NaCl(кр.), C2H5OH-96%, бензол, розчин індиго або фуксину, універсальний індикаторний папір.

Обладнання: пробірки, спиртівки, сірники, тримачі для пробірок, електролізер для отримання хлору, пристрій для отримання хлору із калій перманганату.^ Хід виконання досліду

Рівняння реакції

Спостереження

Висновки
^ 1. Отримання хлору
1

Отримання хлору. Тяга!!!

Отримати хлор електрохімічно із розчину натрій хлориду (або додаванням концентрованої хлоридної кислоти до кристалічного калій перманганату).

Скласти рівняння реакцій що відбуваються при отриманні хлору електрохімічно та при взаємодії концентрованої хлоридної кислоти з калій перманганатом.

Замалювати пристрій для отримання хлору

Замалювати пристрій для отримання хлору, підписати малюнок.

Відмітити якого кольору хлор.

Зробити висновки про фізико-хімічні властивості хлору та методи отримання його в лабораторних умовах.
^ 2. Отримання жавелевої води
2

Отримання жавелевої води (натрій гіпохлорит + натрій хлорид). Тяга!!!

Отримати жавелеву воду пропусканням хлору через охолоджений розчин лугу).

Скласти рівняння реакції.

Спостерігати розчинність хлору в лугах.

Зробити висновок щодо можливості отримання гіпохлоритів із хлору.

Чому одержання жавелевої води треба вести при охолодженні?
^ 3. Окислювальні властивості жавелевої водиВзаємодія гіпохлоритів з органічними барвниками.

До розчину індиго або фуксину прилити трохи жавелевої води.

Скласти рівняння реакції розкладу жавелевої води.

Що спостерігається?


Дати пояснення окислю вально-відновним властивостям жавелевої води.


^ Окислення гіпохлоритами Mn2+.

До 2 мл. розчину манґан (II) сульфату прилити 1мл. жавелевої води.

Скласти рівняння реакцій методом іонно-електронного балансу маючи на увазі, що іон Mn2+ окислюється до MnO2.

Відзначити колір осаду

Дати пояснення окислю вально-відновним властивостям жавелевої води.


^ Окислення гіпохлоритами KI.

До розчину KI додати жавелеву воду.

Скласти рівняння реакцій методом іонно-електронного балансу.

Відзначити зміну забарвлення

Дати пояснення окислю вально-відновним властивостям жавелевої води.
^ 4. Окислювальні властивості хлоратної кислоти
4

Взаємодія хлоратів із калій йодидом.

В пробірку налити 1мл KClO3 і1мл KI, додати 1 мл. розчину H2SO4. Підігріти.

Скласти рівняння реакції методом іонно-електронного балансу.

Зміну забарвлення.

Як змінюються окислювальні властивості в ряду кислот HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
^ 5. Фізико-хімічні властивості йоду


Сублімація йоду.

Помістити в суху пробірку кристалик йоду і закрити отвір пробірки шматочком вати. Дно пробірки трохи підігріти в полум'ї спиртівки, потім охолодити на повітрі.
Спостерігати зміну кольору та агрегатного стану йоду при нагріванні і охолодженні.

Пояснити явище сублімації йоду.^ Вивчення розчинності йоду у воді та розчині KI.

Покласти в пробірку декілька кристаликів йоду і прилити до них 5-10 мл води і інтенсивно збовтати. До водного розчину з кристаликами йоду додати декілька крапель розчину KI.
Відмітити колір розчинів та розчинність йоду в воді і розчині KI.


Чи гарно йод розчиняється в воді? Яка розчинність йоду в розчині йодиду калію& Чому?^ Вивчення розчинності йоду у етанолі

Покласти в пробірку кристалик йоду і додати 1-2мл етилового спирту.
Відмітити колір розчину.


Чи гарно йод розчиняється в етиловому спирті. Порівняйте розчинність йоду в неполярних розчинниках (етиловому спирті) та полярних розчинниках (воді).
^ 6. Окислювальні властивості йоду


Взаємодія йоду з натрій сульфітом.

До 2-3 мл. розчину йоду додати рівний об'єм натрій сульфіту.

Скласти рівняння реакцій методом іонно-електронного балансу

Відмітити зміну кольору.

Зробити висновок щодо окислювальних властивостей йоду.7. Вивчення окислювальних властивостей галогенів


Дія хлорної води на суміш розчинів KI і KBr.
^

Влити в пробірку по 2-3 краплі 2М розчинів KI та KBr, додати близько 0,5 мл бензолу і приливати по краплях, перемішуючи кожний раз вміст пробірки хлорну воду

^

Скласти рівняння реакцій методом іонно-електронного балансу


Слідкувати за зміною забарвлення бензольного кільця. - Спочатку хлор окислює KI, при цьому виділяється I2, який забарвлює шар бензолу в вишневий колір. Потім йод, що виділився, окислюється хлором в HIO3, при цьому бензол знебарвлюється. При додаванні нових порцій хлорної води з’являється жовтогаряче забарвлення бензолу - виділяється Br2. При подальшому додаванні хлорної води забарвлення зникає - утворюється HBrO3

Порівняти окислювальні властивості речовин.

8. Отримання галогеноводнів


(Демонстраційний). Отримання хлороводнюю. Тяга!!!.

В пробірку насипте 500мг кристалічного NaCl. Додайте 1мл конц. H2SO4. До отвору пробірки піднесіть універсальний індикаторний папір змочений водою.
^

Запишіть рівняння реакцій в молекулярній і іонній формі.


Виділення газу, зміну кольору універсального індикаторного паперу.

Зробити висновок щодо можливості отримання хлороводню в лабораторних умовах.

9. Відновні властивості галогеноводнів


(Демонстраційний). Взаємодія галогенідів із конц. H2SO4. Тяга!!!
^

В три сухі пробірки покласти по шматочку подрібнених KBr, KI, і прилити до кожної пробірки однакові об'єми (2-3мл) концентрованої сульфатної кислоти.

^

Скласти рівняння реакцій окислення бромоводню та йодоводню концентрованою сульфатною кислотою методом іонно-електронного балансу.


Спостерігати появу білих парів в перший момент в усіх пробірках (який склад газів?). Спостерігати подальші зміни в пробірках.


Пояснити явища, що відбуваються. Порівняти відновні властивості бромоводню і йодоводню. Роз ташувати галогени в порядку зростання їх відновної активності.

10. Гідроліз галогенвмісних солей

10а


Гідроліз галогенідів.

В пробірку налити розчини KCl, KI, NaF, NaBr, AlCl3. Виміряти універсальним індикаторним папером рН розчинів.
^

Записати рівняння дисоціації та гідролізу солей.


Відмітити рН розчинів.

Зробити висновок щодо сили кислот.

10б


^ Гідроліз солей утворених кисневмісними кислотами галогенів.

Визначити універсальним індикаторним папером рН розчинів NaClO, KClO3, KClO4, KІO3, KІO4.
^

Записати рівняння дисоціації та гідролізу солей.


Відмітити рН розчинів.

Зробити висновок щодо сили кислот.
^

11. Якісні реакції на іони Cl-,Br- і I-


11а

Взаємодія галогенідів з AgNO3.

Випробувати в окремих пробірках дію іонів Ag+ на F-, Cl-, Br- , I- аніони.

Скласти рівняння реакцій в молекулярній і іонній формі.

Відмітити колір і характер осадів.


Зробити висновок відносно якісних реакцій на Br- і I- аніони.


Завдання для самостійної роботи

 1. Чому галогени зустрічаються в природі тільки у вигляді сполук?

 2. Як добувають галогени в лабораторії та у промисловості?

 3. Що спільного і в чому відмінність у фізичних властивостях галогенів? Який галоген є найбільш сильним відновником і чому?

 4. Які хімічні властивості мають галогени? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

 5. Наведіть приклади застосування галогенів та їх сполук.

 6. Які хімічні властивості мають галогеноводні? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

 7. В якій молекулі полярність зв’язку найбільша: HBr; HCl; HF; HI? Відповідь поясніть.

 8. Який тип хімічного зв’язку в молекулі PF3?

 9. Чому розчин плавикової кислоти є слабким електролітом?

 10. Як змінюються в ряду HClO — HClO2 — HClO3 — HClO4: а) стійкість; б) окислювальні властивості; в) кислотні властивості?

 11. Чому хлорування питної води в наш час є небезпечним для здоров’я людини? Охарактеризуйте токсичну дію галогенів та їх сполук на живі організми і стан довкілля. Яку біологічну функцію виконують сполуки галогенів в живих організмах?

 12. Закінчіть рівняння реакцій між речовинами, урівняйте методом іонно-електронного балансу

  1. F2 + NaOH →

  2. KI + H2SO4(конц.)

  3. KMnO4 + HCl →

  4. I2 + HNO3(конц.)

  5. HClO3 + HCl →

  6. I2 + Cl2 + H2O →

 13. Допишіть рівняння реакцій, урівняйте методом іонно-електронного балансу. Вкажіть рівняння що відповідає промисловому способу виробництва хлору:

  1. HCl(конц) + MnO2  ;

  2. KMnO4 + NaCl + H2SO4 ;

  3. електроліз водного розчину NaCl;

  4. HCl(конц) + Ca(ClO)2

 14. Визначіть масу натрій хлориду та 98% сульфатної кислоти необхідних для виробництва 1т 30% хлоридної кислоти.

 15. Визначіть об’єм хлору (н.у.) що виробляє електролізер за годину роботи, якщо сила струму на електродах 20кА.


Література

 1. Бабич Л.В., Балезин С.А., Гликина Ф.Б. и др. Практикум по неорганической химии. - М.: Просвещение , 1991 г. - 320 с.

 2. Романова Н.В. Загальна і неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 г. – 432 с

 3. Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.:Высшая школа, 2001. - 743c.

 4. Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии.-М.:Высшая школа,1988.-303 с

 5. Глинка Н.Л. Общая химия. Л.:Химия, 1983. - 730с

 6. Некрасов Б.В. Основы общей химии. М.Химия, 1973. -1т. - 656.с

 7. Некрасов Б.В. Основы общей химии. М.:Химия, 1973. -2т. - 688с.

 8. Химическая энциклопедия под. ред. Кнунянц И.Л. М: Советская энциклопедия, 1988.

 9. Боднарчук О.В., Стецьків А.О. Практикум з неорганічної хімії. Івано-Франківськ –2008. – 36.с.

 10. Євсєєва М. В., Гордієнко О.А., Звуздецька Н. С. Хімія неметалів. Лабораторний практикум. Вінниця ВДТУ, 2003.

Схожі:

Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛінійні програми на С++ Лабораторна робота №3
Лабораторна робота № Форматний ввід/вивід у мові С/С++
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота №3. Обробка текстових файлів за допомогою фільтрів. Редактор sed
Лабораторна робота № Організація файлової системи в unix. Команди для роботи файлами в Unix (Linux)
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота №17 Нелінійні кола постійного струму Мета роботи
...
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота №16-Б. Перехідні процеси в послідовному колі r-l-c
Лабораторна робота №16. Перехідні процеси в лінійних електричних колах
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота № вивчення конструкцій контактних точкових машин...
Станина (корпус); зварювальний трансформатор з перемикачем ступенів потужності; елементи вторинного контура (хоботи, електродотримачі,...
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота № Експериментальні дослідження тригерів у програмах...
Лабораторна робота № Експериментальні дослідження тригерів у програмах Electronics Workbench
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота №51 Визначення магнітного поля на осі соленоїда Мета роботи
Прилади й матеріали: лабораторна установка для визначення магнітного поля на осі соленоїда в залежності від координати
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconЛабораторна робота №1 Робота в середовищі Pascal abc мета роботи
Мета роботи: Навчитися працювати з середовищем Pascal abs, проводити запуск програм на виконання
Лабораторна робота №1. Елементи viia (17) групи iconДипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності
Дипломна робота є найважливіший підсумок підготовки спеціалістів, тому її зміст та рівень захисту складає один із основних критеріїв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка