«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка6/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Самостійна робота на занятті.


Виконати лабораторні роботи:

  1. Приготувати розчин з заданою масовою часткою.

  2. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією.

  3. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією еквівалентів.

  4. Приготувати розчин з заданою молярною концентрацією еквівалентів з фіксаналу.
^

Методика виконання роботи


Робота 1. Приготування розчину заданої масової концентрації.

Кожний студент, одержавши завдання на виготовлення розчину з заданою масовою часткою розчиненої речовини, розраховує масу речовини та масу розчинника. Зважує на терезах необхідну кількість речовини і розчиняє її в розрахованій масі розчинника (густина води 1,0 г/см3).

Робота 2. Приготування розчину заданої молярної концентрації.

Отримавши завдання від викладача на виготовлення певного об'єму розчину заданої молярної концентрації, студент як і в попередньому досліді, виконує потрібні розрахунки для визначення кількості речовини на заданий об'єм розчину. На терезах зважує розраховану масу речовини, яку вносить в мірну колбу певного об'єму. В колбу наливають воду менше половини її об'єму, перемішують до повного розчинення речовини і доливають воду до мітки (об'єм розчинів відзначають: для кольорових - по верхньому меніску, для безбарвних – по нижньому).

Робота 3. Виготовлення розчину заданої молярної концентрації еквівалента.

Кожний студент отримує завдання на виготовлення розчину певного об'єму з вказаною молярною концентрацією еквівалента речовини. Студент виконує розрахунки для визначення маси речовини, необхідної для виготовлення розчину. Результати розрахунків погоджуються з викладачем, після чого студент приступає до виконання досліду. Масу речовини зважують на терезах і кількісно переносять в мірну колбу. В колбу доливають воду менше половини її об'єму, перемішують до повного розчинення речовини і додають воду до мітки (об'єм розчинів відзначають: для кольорових – по верхньому меніску, для безбарвних - по нижньому).

Робота 4. Виготовлення розчину заданої молярної концентрації еквівалента з фіксаналу.

Для виготовлення розчинів з точною концентрацією часто використовують фіксанали. Фіксанал - це точно відміряна або відважена кількість реактиву, яка заплавлена в спеціальну скляну ампулу. Найчастіше ампули містять 0,1 або 0,01 моль-еквіваленту речовини в сухому вигляді або в розчині. Ампулу фіксаналу промивають дистильованою водою і кількісно переносять вміст ампули в колбу певного об'єму (інструкція по перенесенню вмісту ампули в колбу- в наборі фіксаналів).

Одержані розчини використовуються як для встановлення еквівалентності і титру інших розчинів, так і в якості робочих розчинів при кількісних дослідженнях.

Примітка: лабораторна робота закінчується оформленням протоколу і захистом її у викладача.
^

Оформлення протоколу здійснюється за схемою:


Тема:

Мета:

№ досліду

Назва досліду. Техніка виконання досліду.

Спостереження, рівняння реакції, розрахунки, малюнки, графіки

Висновки

1

2

3

4


лІтературА

  1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

  2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

  3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

  4. Конспект лекцій.Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 6

Тема: Кислотно-основна рівновага в біологічних рідинах. Водневий показник.

Актуальність теми: Біохімічні процеси в організмі людини проходять у водних розчинах. При цьому водне середовище може бути нейтральним, кислим чи основним. Організм успішно справляється з кислотно-основною рівновагою і рН біологічних рідин залишається сталим, що забезпечує його нормальний життєвий рівень. Знання рН біологічних рідин дозволяє виявити патологічні зміни в організмі, попереджувати хвороби.

^ Навчальні цілі:

Знати: Значення рН шлункового соку, слини і інших біологічних рідин, від чого залежить значення рН різних розчинів.

Вміти: Визначати рН розчинів за допомогою індикаторів. Розраховувати теоретичне значення рН різних розчинів.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Сильні і слабкі електроліти. Ступінь і константа дисоціації.

2. Закон розведення Оствальда.

3. Протолітична теорія кислот і основ

4. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води.

5. Водневий показник розчинів (рН).

6. рН біологічних рідин (крові, жовчі, сечі, слюни), їх значення в здоровому організмі.

7. Кислотно-основні індикатори. Універсальний індикатор.

8. Межі рН для питної води, їх визначення.

9. Роль концентрації водневих іонів в біологічних процесах.

Контрольні питання.

1.Як визначити ступінь дисоціації?

2.Що таке константа дисоціації? Напишіть її вираз для карбонатної кислоти.

3.Закон розведення Оствальда.

4.Напишіть рівняння і константу дисоціації води.

5.Що таке йонний добуток води?

6.Що таке водневий показник розчину?

7.Які значення рН в кислих, лужних і нейтральних розчинах?

8.Що таке активність розчину?

9.Як визначити йонну силу розчину?

10.Який зв’язок між активністю і йонною силою розчину?

11.Дайте визначення кислот і основ з точки зору протонної теорії.

12.Напишіть рівняння гідролізу соди.

13.Концентрація водневих йонів в розчині 1.10-3 моль/л. Обчисліть рН і рОН розчину. Вкажіть середовище.

14.Концентрація гідроксильних йонів в розчині 1.10-3 моль/л. Обчисліть рН і рОН розчину. Вкажіть середовище.

15.Обчисліть рН розчину оцтової кислоти, хлоридної кислоти та гідроксиду амонію з молярною концентрацією еквівалентів 0,01 моль/л.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка