«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка5/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Контрольні питання.


 1. Які атоми можуть грати роль комплексоутворювача?

 2. Які атоми можуть грати роль лігандів?

 3. Які значення можуть мати координаційні числа?

 4. Для комплексних сполук вкажіть:

а). комплексоутворювач і його заряд;

б). ліганди;

в). координаційне число.

5. Що таке хелатні комплекси?

6. Який вид зв’язку характерний в комплексних сполуках?

7. Напишіть рівняння реакції взаємодії трилону Б з катіонами Ca2+, Mg2+, Fe+3. Вкажіть умови проведення реакції.

8. Які природні залізо-, кобальто-, міде та цинковмісні біокомплекси вам відомі?
^

Самостійна робота на занятті


Виконати лабораторні роботи:

 1. Одержати аміачні комплекси міді, срібла, цинку, хрому.

 2. Одержати характерні комплекси катіонів заліза і міді.

 3. Якісне комплексонометричне визначення вмісту йонів Ca2+, Mg2+, Fe+3 за допомогою комплексону трилону Б.
^

Методика виконання лабораторної роботи


Робота 1. Одержання аміачних комплексів.

В 4 пробірки вносять по 2-3 краплі розчинів солей, що містять йони Cu2+, Zn2+, Cr+, Ag+ і додають еквівалентну кількість розчину аміаку. Що утворюється? Написати рівняння реакцій. В кожну пробірку внести ще 4 краплі концентрованого аміаку. Спостерігати розчинення осадів і появу характерних кольорів. Обґрунтуйте рівняннями реакцій.

Робота2 . Характерні комплекси катіонів заліза і міді.

У 2 пробірки вносимо 2-3 краплі розчинів солей Fe+3, Cu2+ і додаємо по кілька крапель розчинів жовтої кров’яної солі K4[Fe(CN)6]. Спостерігаємо появу характерного забарвлення, написати відповідні рівняння реакцій.

Робота3. Якісне визначення йонів кальцію і магнію за допомогою трилону Б.

В пробірку вносять 2-5 крапель розчину солі кальцію або магнію, додають 5 крапель амонійного буферу (рН=10,0), 1-2 краплі індикатора хромогену темносинього. Спостерігається вишневе забарвлення, яке змінюється при додаванні розчину трилону Б на синє.

Написати формулу одержаного комплексу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

4. Конспект лекцій.

Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 5

Тема: Величини, що характеризують кількісний склад розчинів.

Актуальність теми: Розчини відіграють дуже важливу роль у різних процесах, у тому числі у життєдіяльності організмів, у техніці і побуті. В медичній практиці розчини використовують для діагностики, лікування, заміни втраченої крові, для наукових досліджень. Використання розчинів різної концентрації в лікарській практиці вимагає знання способів вираження концентрацій розчинів і вміння приготувати розчини необхідної концентрації для практичного використання.

^ Навчальні цілі:

Знати: основні положення про розчини і способи визначення концентрації розчинів.

Вміти: розрахувати необхідну кількість компонентів і приготувати розчини з заданою масовою часткою, молярною концентрацією та молярною концентрацією еквівалентів.

^ Самостійна позааудиторна робота студентів

 1. Розрахувати число еквівалентності та молярну масу еквівалентів для Н2SO4, NaОН, Na2СО3, Н3РО4, Na2SО4, Н3ВО3, Са3(РО4)2, Н2SiO3, Аl2(SО4)3 в реакціях, які йдуть до кінця.

 2. Масова частка соляної кислоти в шлунковому соці дорівнює 0,5 % (=1,007г/см3). Обчислити молярну концентрацію еквівалента НCl в шлунковому соці.

 3. Який обєм фізіологічного розчину NaCl (0,9 % розчин, =1,0 г/см3) можна одержати із ампули фіксаналу (0,1 моль).

 4. Яку масу кристалічної соди (Na2СО3.10Н2О) потрібно взяти для приготування 200 мл розчину з молярною концентрацією еквівалентів 0,2?

 5. Масова частка соляної кислоти в шлунковому соці дорівнює 0,55 % ( = 1,008 г/см3). Обчислити молярну концентрацію еквівалента НCl в шлунковому соці.

 6. Який титр розчину, в 50 мл якого знаходиться 1,8 г сульфату натрію?


Контрольні питання

 1. Основні поняття про розчини, їх роль в живих організмах. Розчинники, розчинена речовина.

 2. Механізм розчинення речовин.

 3. Фактори, що визначають розчинність речовини.

 4. Розчини насичені, ненасичені і пересичені; розведені і концентровані.

 5. Основні способи вираження концентрації розчинів:

а) масова частка;

б) молярна концентрація;

в) молярна концентрація еквівалентів;

г) масова концентрація (титр);

д) моляльна концентрація.

 1. Розрахунки пов’язані із виготовленням розчинів масової і молярної концентрацій.

 2. Перерахунки різних способів вираження концентрації розчинів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка