«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка4/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми


Дисципліна

Знати

Вміти

Медична

біологія

Макро- і мікроелементи.

Біогенні елементи.

Біороль Fe, Co, Ni, Cu, Zn в організмі людини.
Неорганічна

хімія

Основні класи неорганічних сполук. Будова атомів d-елементів.

Ступінь окиснення елемента.

Хімічні властивості d-елементів, їх сполук в залежності від ступеня окиснення елемента.

Амфотерність.

.

Записувати рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах.

Складати електронний баланс окисно-відновного процесу.

^ Самостійна позааудиторна робота студентів

1. Заповнити таблицю:

Елемент, вміст в організмі людини, добова потреба

Біологічна роль

Застосування в медицині

Лікарські препарати

2. Напишіть рівняння реакції виявлення сполук Cr+6 за допомогою H2O2 в лужному середовищі. Складіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник.

3. Напишіть рівняння реакції виявлення сполук Mn+7 за допомогою Na2SO3 в кислому середовищі. Складіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник.

^

Контрольні питання


1. Загальна характеристика d-елементів, можливі ступені окиснення, властивості сполук.

2. Аналітичні реакції на катіони Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+.

3. Аналітичні реакції на аніони MnO4-, CrO42- ..

4. Біологічна роль d-елементів в організмі.

5. Застосування сполук d-елементів в медицині. Лікарські препарати.

6.Техногенне забруднення природного середовища, значення d-елементів як металів-токсикантів.
Самостійна робота на занятті

Виконати лабораторні роботи:

 1. Окислювальні властивості на KMnO4.

 2. Характерна реакція на Cu2-.

 3. Характерна реакція на Ag+.

 4. Характерні реакції на Fe2+, Fe3+.

Методика виконання лабораторної роботи

Робота 1. Окислювальні властивості KMnO4.

В пробірку внести декілька крапель розчину KMnO4 і додати 2 краплі конц. H2SO4, а потім краплинами розчин сульфіту Na до обезбарвлення. Записати рівняння реакції, скласти електронний баланс, визначити окисник і відновник, спостереження.

Робота 2. Характерна реакція на Cu2-.

В пробірку внести декілька крапель розчину CuSO4 і додати 1 краплю розчину КІ. Записати рівняння реакції, скласти електронний баланс, визначити окисник і відновник, спостереження.

Робота 3. Характерна реакція на Ag+.

В пробірку внести 2-3 краплі розчину хромату калію і додати по краплинах розчин нітрату Аргентуму до зміни забарвлення. Записати рівняння реакції, спостереження.

Робота 4. Характерні реакції на Fe2+, Fe3+.

а) В пробірку внести декілька крапель розчину солі Fe2+ і додати таку ж кількість розчину гідроксиду Натрію. Пробірку з продуктом реакції залишити для подальшого спостереженя змін. Записати рівняння реакції обміну і окислення гідроксиду Fe2+ у гідроксид Fe3+ , скласти електронний баланс, визначити окисник і відновник, спостереження.

б) В пробірку внести декілька крапель розчину солі Fe3+ і додати таку ж кількість розчину гідроксиду Натрію. . Записати рівняння реакції, спостереження.

в) В пробірку внести декілька крапель розчину солі Fe3+- і додати таку ж кількість розчину KSCN. Записати спостереження і рівняння реакції.


ЛІТЕРАТУРА

1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

4. Конспект лекцій.

Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 4

Тема: Комплексні сполуки.

Актуальність теми: Комплексні сполуки відіграють важливу роль в процесах життєдіяльності організмів, виконуючи важливу роль у вигляді ферментів і комплексів мікроелементів. Розуміння способу утворення і властивостей комплексних сполук дозволяє використовувати їх в хелатерапії та якісному і кількісному аналізі.

^ Навчальні цілі:

Знати: Основні теорії будови комплексних сполук, способи їх одержання, критерії стійкості і застосування.

Вміти: Пояснювати принципи будови комплексних сполук. Інтерпретувати особливості будови комплексних сполук як основи для їх застосування хелатотерапії.

Самостійна позааудиторна робота студентів

 1. Реакції комплексоутворення.

 2. Теорія А.Вернера та сучасні уявлення про будову комплексних сполук.

 3. Поняття про комплексоутворювач, ліганди.

 4. Природа хімічного зв’язку в комплексних сполуках.

 5. Класифікація комплексних сполук.

 6. Комплексони. Одержання хелатних комплексів.

 7. Застосування комплексонів в медицині.

 8. Поняття про металолігандний гомеостаз. Залізо-, кобальто-, міде та цинковмісні біокомплексні сполуки, їх біологічна роль.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка