«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка3/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми


Дисципліна

Знати

Вміти

Медична біологія

Макро- і мікроелементи.

Біогенні елементи.

Біороль C, O, N, P, S, F, I в організмі людини.
Неорганічна хімія

Основні класи неорганічних сполук.

Будова атомів p-елементів.

Ступінь окиснення елемента.

Хімічні властивості р-елементів.

Виконувати якісні реакції методом напівмікроаналізу.

Записувати рівняння реакцій в молекулярній і йонній формах.

Складати електронний баланс окисно-відновного процесу.

^ Самостійна позааудиторна робота студентів

 1. Загальна характеристика р-елементів, можливі ступені окиснення, властивості їх сполук.

 2. Аналітичні реакції на аніони SO42-, S2O32-, CO32-, NO2-, Cl-, Br-, I-.

 3. Біологічна роль р-елементів в організмі людини. Елементи-органогени і мікроелементи, їх вплив на процеси метаболізму.

 4. Застосування сполук р-елементів в медицині,.

 5. Лікарські препарати р-елементів.

 6. Ендемічні захворювання їх зв’язок з особливостями біогеохімічних провінцій (районів з природним дефіцитом або надлишком певних хімічних елементів в літосфері).

7. Проблеми забруднення та очищення біосфери від токсичних хімічних сполук техногенного походження.
^

Контрольні питання


 1. Які особливості будови атомів р-елементів, можливі ступені окиснення, характер їх оксидів і гідратів оксидів? Амфотерні гідроксиди.

 2. Природні сполуки р-елементів, їх роль в організмі і застосування в медицині.

 3. Застосування сплавів бору, алюмінію, галію, індію в медицині, стоматології.

 4. Карбон і Сіліцій в організмі, застосування сполук елементів IV A групи в медицині.

 5. Нітроген і Фосфор як органогени. Токсичність сполук As, Sb, Bi, Pb, Se, Te, Tl.

 6. Біологічна роль елементів V А групи, озон, оксигенотерапія. Сульфур і його сполуки, застосування їх в медицині.

 7. Біологічна роль галогенів, застосування їх солей як медичних препаратів.

 8. Запобігання виникнення антрикозу, силікозу, флюорозу і ендемічного зобу.

 9. Скільки неспарених електронів має атом Фосфору у незбудженому стані?

а. 5, б. 4, в. 3, г. 2.

10. Які хімічні властивості проявляють оксид і гідроксид елемента з порядковим номером 13?

а. основні, б. кислотні, в. амфотерні.

11. Що спільного в будові атомів елементів з порядковими номерами 5 і 9?

а. заряд ядра, б. кількість електронів,

в. кількість енергетичних рівнів, г. кількість електронів на зовнішньому рівні.

12. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

Cl2HClKClAgClAgNH32Cl

CO2CaCO3CaI2HIAgI

13. Напишіть рівняння реакцій H2SO4 з алюміній оксидом, кальцій гідроксидом, натрій карбонатом, барій хлоридом.
^

Самостійна робота на занятті.


Виконати лабораторні роботи:

 1. Якісна реакція на SO42-.

 2. Виявлення аніону S2O32.

 3. Виявлення аніону CO32-.

 4. Характерні реакції NO2-.

 5. Реакції аніонів VІІ-ї групи.


Методика виконання лабораторної роботи

Робота 1. Якісна реакція на SO42-.

В пробірку внести декілька крапель розчину сульфату натрію і додати 1 краплю розчину хлориду барію. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 2. Виявлення аніону S2O32-.

В пробірку внести декілька крапель розчину тіосульфату натрію і додати 1 краплю розчину хлоридної кислоти. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 3. Виявлення аніону CO32-.

В пробірку внести декілька крапель розчину карбонату натрію і додати 1 краплю розчину хлоридної кислоти. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 4. Характерна реакція NO2-

Дія КІ в середовищі H2SO4. В пробірку внести декілька крапель розчину нітриту натрію. Додати таку ж кількість розчину йодиду калію і конц. H2SO4. Записати рівняння реакції, скласти електронний баланс, визначити окисник і відновник.

Обережно! Дифеніламін приготовлений на конц. H2SO4.

Робота 5. Реакції аніонів VІІ-ї групи.

В три пробірки внести по декілька крапель розчинів солей з аніонами Cl-, Br-, I- і додати по краплині розчину нітрату срібла.

До одержаних осадів додати розчин гідроксиду амонію. Відмітьте, які із осадів розчинилися внаслідок утворення комплексних сполук.
ЛІТЕРАТУРА

1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

4. Конспект лекцій.

Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.
Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк
Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 3

Тема: Біогенні d-елементи.

Актуальність теми: Переважна кількість d-елементів міститься в органах і тканинах у вигляді комплексних сполук з білками і іншими біополімерами. З біологічної точки зору комплексоутворюючі елементи є “організаторами життя”. Лікарю важливо знати будову і властивості комплексних сполук, оскільки металоорганічні комплекси приймають найактивнішу участь в обмінних процесах (залізопорфіриновий комплекс входить в склад гемоглобіну, кобальтопорфіриновий – головна частина вітаміну В12). Відомо також, що шкідливі речовини виводяться з організму з допомогою лігандів, які зв’язують їх в комплекси. Встановлено, що каталітична дія мікроелемента зростає в мільйони разів при утворенні ним комплексів. Більшість d-елементів IV періоду мають гемопоетичні властивості (впливають на процеси кровотворення), багато з них беруть участь в окисно-відновних процесах, проявляють позитивну дію на імуногенез. Порушення певної рівноваги між мікроелементами в організмі призводить до виникнення патологічних станів, тому ці зміни можуть служити діагностичним тестом, а також прогнозом того чи іншого захворювання. Велика кількість d-елементів і їх сполук отруйні для живих організмів, - вони проявляють несприятливу біологічну дію (Ni, Pd, Ag, Hg, Cd,та інші).

^ Навчальні цілі:

Знати: Особливості хімічних властивостей d-елементів, пов’язані з будовою їх атомів, біологічну роль і застосування в медицині сполук d-елементів; аналітичні реакції на катіони і аніони d-елементів.

Вміти: Проводити якісні реакції на катіони і аніони d-елементів (Mn 2+, Cu 2+, Aq + , Fe2+, Fe3+), записувати рівняння відповідних реакцій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка