«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка20/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Тема: α-Амінокислоти, пептиди, білки.

Актуальність теми:α-Амінокислоти – структурні одиниці пептидів та білків. Знання будови та хімічних властивостей амінокислот необхідні для розуміння їх реакційної здатності, перетворень та біологічної ативності в організмі людини. сформувати загальні уявлення про білки як полімери, що є структурними компонентами всіх тканин організму.

2. Ціль загальна: вміти використовувати знання властивостей амінокислот для пояснення будови, фізико-хімічних властивостей білків.

3. Конкретні цілі,вміти:

- інтерпретувати особливості будови α -амінокислот як структурної основи білків, що функціонують в усіх тканинах та органах організму;

- робити висновки про шляхи перетворень в організмі а-амінокислот;

- на основі розуміння будови та реакційної здатності α -амінокислот прогнозувати утворення з них білків та інших фізіологічно активних сполук та передбачати шляхи деградаціїї амінокислот в організмі.

- пояснювати залежність фізико-хімічних властивостей білків від їх амінокислотного складу;

- застосовувати якісні реакції на амінокислоти для ідентифікації білків та визначення їх амінокислотного складу;

Самостійна позааудиторна робота студентів.

1. Амінокислоти: визначення, склад, будова.

2. Кислотно – основні властивості амінокислот.

3. Хімічні реакції амінокислот по карбокси–групі: утворення естерів, галогенангідридів. Біологічне та аналітичне значення цих реакцій.

4. Хімічні реакції амінокислот по аміногрупі: утворення N–ацильних похідних, взаємодія з нітритною кислотою, формальдегідом, фенілізотіоціанатом. Значення цих реакцій.

5. Декарбоксилювання амінокислот та біологічне значення утворених біогенних амінів.

6. Класифікація амінокислот.

7. Декарбоксилювання амінокислот в організмі.

8. Специфічні реакції, що зумовлені взаємним розташуванням карбокси-та аміно- груп.

9. Аналіз пептидів та білків: визначення амінокислотного складу та амінокислотної послідовності.

10. Утворення та властивості пептидного зв’язку.

11. Рівні структурної організації білків: первинна, вторинна, третинна та четвертинна. Типи зв’язків.

12. Методи розділення, очищення білків; визначення молярної маси білка.

Самостійна робота на занятті..

1. Хімічні реакції амінокислот по карбокси–групі: утворення естерів, галогенангідридів. Біологічне та аналітичне значення цих реакцій.

2. Хімічні реакції амінокислот по аміногрупі: утворення N–ацильних похідних, взаємодія з нітритною кислотою, формальдегідом, фенілізотіоціанатом. Значення цих реакцій.

3Декарбоксилювання амінокислот та біологічне значення утворених біогенних амінів.

4. Специфічні реакції, що зумовлені взаємним розташуванням карбокси- та аміно- груп.
Методика виконання лабораторної роботи

Дослід 1. Реакція гліцину з формальдегідом.

В пробірку внесіть 5 капель 1% розчину гліцину і додайте 1 каплю індикатора метилового червоного. Розчин забарвлюється у жовтий колір (нейтральне середовище). До одержаної суміші додайте рівний об’єм формаліну. Колір розчину змінюється на червоний (кисле середовище). Дана реакція під назвою «формольне титрування» використовується при кількісному визначенні карбоксильних груп в α-амінокислотах. Напишіть рівняння реакції.

^ Дослід 2. Утворення комплексної солі міді гліцину.

В пробірку внесіть 1мл 1% розчину гліцину. Додайте щіпку сухого карбонату міді і суміш підігрійте. Розчин забарвлюється у синій колір. Напишіть рівняння реакції гліцину з карбонатом міді (ІІ).

Література

1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

2. Губський Ю.І., Хмелевський Ю.В., Сударикова Л.Г., Усатенко О.К. Біоорганічна хімія. Київ «Вища школа» 2007.

3. Ластухін Ю.О.,Воронов С.А. Органічна хімія. Львів «Центр Європи» 2006.

Підготувала : асистент кафедри Бабчук Л.Р.
Обговорено і затверджено

На засіданні кафедри протокол №1 від 28.08.2012р.

Завідувач кафедрою біологічної та медичної хімії проф. д.б.н. Ерстенюк А.М.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття № 30

Тема: «Диференційований залік (Біоорганічна хімія)»

Актуальність теми: знання структури, типу зв’язків, впливів функціональних груп на властивості найважливіших біоорганічних сполук необхідно для подальшого розуміння процесів метаболізму живих організмів. Для успішного вивчення біологічної хімії необхідно знати склад та властивості жирів, вуглеводів, білків, що є предметом вивчення біоорганічної хімії.

Навчальні цілі:

Знати: структуру найважливіших класів біоорганічних сполук. Типи хімічних зв’язків, типи хімічних реакцій та електронні ефекти функціональних груп.

Вміти: визначити типи хімічних зв’язків, типи реакцій, електронні ефекти. Записувати структурні формули найважливіших класів біоорганічних сполук та записувати механізми реакцій за якими вони протікають.

^ Самостійна позааудиторна робота

При підготовці до підсумкового контролю необхідно:

1) повторити теоретичні питання до практичних занять.

2) перевірити свої знання за тестовими завданнями з банку тестових завдань до диференційованого заліку першого рівня.

3) писати механізми реакцій до завдань другого рівня в банку тестових завдань.

Перевірка знань здійснюється при відповіді на питання І, ІІ та ІІІ рівнів. Взірець додається
Література:

1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

2. Губський Ю.І., Хмелевський Ю.В., Сударикова Л.Г., Усатенко О.К. Біоорганічна хімія. Київ «Вища школа» 2007.

3. Ластухін Ю.О.,Воронов С.А. Органічна хімія. Львів «Центр Європи» 2006.


Підготував: асистент кафедри Селепій А.О.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

протокол №1 від 28.08.2012р.
Зав. кафедрою біологічної

та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка