«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка2/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Контрольні питання


 1. Що таке біогенні елементи, макро- і мікроелементи?

 2. Зв’язок між вмістом біогенних елементів в організмі людини та їх вмістом в довкіллі.

 3. Як за зміною забарвлення полум’я визначити присутність s-елементів у зразку?

 4. Якими якісними реакціями можна визначити присутність K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+.

 5. Вміст окремих s-елементів в організмі, їх топографія в тканинах і органах.

 6. Природні сполуки s-елементів, їх роль в організмі людини і застосування в медицині.

 7. Біороль K+, Na+ в організмі.

 8. Біороль Mg2+, Ca2+ в організмі.

 9. Сполуки s- елементів, які застосовуються як медичні препарати, для рентгенодіагностики. Поняття про фізіологічний розчин.

 10. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

CaCaOCa(OH)2CaCO3Ca(HCO3)2

Na2ONa2SO3Na2SO4NaCl

BaBa(OH)2BaCO3BaSO4
^

Самостійна робота на занятті


Виконати лабораторні роботи:

 1. Реакції на полум’я.

 2. Характерні реакції Ba2+, Sr2+.

Методика виконання лабораторної роботи


Робота 1. Реакції на полум’я.

В 6 пробірок вносять по декілька крапель розчинів солей Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba.

Занурюють почергово платиновий або ніхромовий дріт у розчин солі і вносять у нижню частину газового пальника. Спостерігають зміну забарвлення полум’я.

Робота 2. Характерні реакції катіонів Sr2+ і Ba2+ з хроматом калію.

В дві пробірки вносимо по 2-3 краплі розчину хромату калію. В першу додаємо таку ж кількість краплин розчину солі стронцію, а в другу – розчину солі барію. Що спостерігаєте? Першу пробірку для утворення осаду нагріти.

Хромат стронцію утворюється при нагріванні, хромат барію – при звичайній температурі. Записати рівняння реакцій.


Результати експерименту оформити у вигляді таблиці:

№ п/п

Назва лабораторної роботи

Методика виконання лабораторної роботи

Спостереження, рівняння реакцій, розрахунки, графіки

Висновки


лІтературА

 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Конспект лекцій.Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

^ Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття 2

Тема: «Біогенні р-елементи».

Актуальність теми: р-елементи відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. П’ять р-елементів (C, O, N, P, S, Cl) відносяться до органогенів, що відіграють в організмі роль пластичного матеріалу, а також створюють фізико-хімічні умови для протікання фізіологічних процесів (рН середовище, осмотичний тиск і т.п.). Інші є важливими мікроелементами (B, Al, F, I, інші). Сполуки більшості р-елементів проявляють біологічну активність і застосовуються в медицині як лікарські препарати (нашатирний спитр, АТФ, натрія тіосульфат, фізіологічний розчин; солі брому, спиртовий розчин йоду). Сполуки деяких р-елементів є сильними отрутами (фториди, озон, сірководень, білий фосфор, галогени, сполуки Pb, As, Se, Te).

^ Навчальні цілі:

Знати:

а). електронну структуру та електронегативність р-елементів;

б). типові хімічні властивості р-елементів та їх сполук (реакції без зміни ступеня окиснення);

в). зв’язок між місцезнаходженням р-елементів в періодичній системі та біороллю і застосуванням в медицині сполук р-елементів;

г). токсичну дію сполук;

д). проблеми забруднення та очищення біосфери від токсичних хімічних сполук техногенного походження.

^ Вміти:

проводити якісні реакції на окремі р-елементи (реакції йонів SO42-, СO32-, S2O32-, NO2-, Hal-);
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка