«Біогенні s-елементи.»
Назва«Біогенні s-елементи.»
Сторінка14/20
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
^

Контрольні питання.


 1. Електропровідність сильних і слабких електролітів.

 2. Від яких факторів залежить електропровідність розчину?

 3. Провідники 1-го і 2-го роду.

 4. Постійна електродної посудини.

 5. Що таке питома електропровідність?

 6. Як змінюється питома електропровідність зі зміною концентрації розчинів сильних і слабких електролітів?

 7. Що таке молярна електропровідність? Як зв’язані між собою питома і молярна електропровідність?

 8. Як гранична еквівалентна електропровідність зв’язана з електричною рухливістю йонів?

 9. Що таке гранична електропровідність? Закон Кольрауша.

 10. Опір розчину AgNO3 з молярною концентрацією еквівалентів 0,1 моль/л при 298 К рівний 1090 Ом, а опір КСl з молярною концентрацією еквівалентів 0,02 моль/л в тій же електродній посудині при тих же умовах 4318 Ом, питома електропровідність його рівна 2,77.10-3 Ом-1.см-1. Розрахувати постійну електродної посудини, питому та еквівалентну електропровідність розчину AgNO3.

 11. Питома електропровідність розчину пропіонової кислоти з концентрацією

С(1/1С2Н5СООН) = 7,8.10-3 моль/л дорівнює 1,21.10-4 Ом-1.см-1. Обчислити ступінь і константу дисоціації пропіонової кислоти.
^

Самостійна робота на занятті.


Виконати лабораторні роботи:

 1. Визначити константу електродної посудини.

 2. Визначити електропровідність розчинів слабих електролітів.

 3. Визначити ступінь і константу дисоціації досліджуваних електролітів
^

Методика виконання роботи


Робота 1. Визначення константи електродної посудини.

Визначення константи електродної посудини проводять за допомогою розчину електроліту, для якого відоме значення питомої електропровідності. З цією метою використовують, як правило, 0,01 М розчин Ксl, для якого при 20 0С = 1,25  10-3 См/м.

В посудину для визначення електропровідності наливають такий об’єм 0,01 М розчину Ксl , щоб електроди були повністю занурені в розчин. За допомогою омметра замірюють опір розчину в посудині і за формулою К = R вираховують її константу.

Робота 2. Визначення електропровідності розчинів слабих електролітів та біологічних рідин.

Визначивши постійну (константу) електродної посудини, останню старанно промивають дистильованою водою, наливають в неї відповідний досліджуваний розчин слабкого електроліту і вимірюють опір. Одержані дані заносять у таблицю:


№ п/п

^ Досліджуваний розчин
R1

0,1 М НСООН

2.

0,1 М СН3 СООН

3.

0,1 М ССl3 COOH

4.

0,1 М NH4 OH

5.

Шлунковий сік (1:10)


-

6.

^ Сироватка крові (1:5)


-

Використовуючи знайдені величини опору досліджуваних розчинів і постійну електродної посудини (K) розраховують питому електропровідність :і молярну електропровідність :

де: - питома електропровідність

С - молярна концентрація

V – розведення,

Для розчинів слабких електролітів розрахувати також граничну молярну електричну провідність, використовуючи дані довідника про електролітичну рухливість відповідних іонів :Результати занести в таблицю і зробити висновок.

Робота 3.Порівняння сили електролітів на основі електропровідності їх розчинів.

Використовуючи дані із роботи № 2 про молярну електропровідність і граничну електропровідність відповідних розчинів електролітів, розраховують ступінь і константу дисоціації.

; К=

Дані занести у таблицю і зробити висновок про силу різних електролітів і як впливає введення хлору в радикал кислоти на її силу.

№ п/п

^ Досліджуваний розчин


К

1

0,1 М НСНОН2.

0,1 М СН3 СООН3.

0,1 М ССl3 COOH4.

0,1 М NH4 OH
лІтературА

 1. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., Романюк А.Л., Леочко Н.С. Хопта Н.С., Сав’як О.Л. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2012.

 2. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

 3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Вінниця, «Нова книга», 2006.

 4. Конспект лекцій.Підготував: асистент Селепій Андрій Остапович

Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри,

протокол №1 від 28.08.20012р.

Зав. Кафедрою біологічної та медичної хімії проф. А.М.Ерстенюк

Методична вказівка для студентів до практичного заняття з хімії

Заняття №14

Тема: Електродні потенціали та механізм їх виникнення. Потенціометрія.

Актуальність теми: Потенціометричний метод дозволяє визначити концентрацію йонів водню в розчинах і різних біологічних рідинах. Наявність доступних вимірювальних приладів робить цей метод широко використовуваним на практиці. Знання закономірностей виникнення електродних потенціалів, будови електродів, вимірювання рН середовища дає в руки медиків інструмент для діагностики і коректування важливого показника різних рідин внутрішнього середовища організму.

^ Навчальні цілі:

Знати: суть методу потенціометрії, який дозволяє визначити концентрацію йонів в різних середовищах, будову електродів, принцип вимірювання за допомогою потенціометра.

Вміти: підготувати прилад до роботи, вимірювати рН різних розчинів і біологічних рідин, провести потенціометричне титрування і визначити концентрацію досліджуваного розчину.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

 1. Механізм виникнення подвійного електричного шару.

 2. Електродний потенціал, фактори від яких залежить його значення.

 3. Рівняння Нернста для окисно-відновних систем.

 4. Стандартні електродні потенціали.

 5. Класифікація електродів.

 6. Електроди визначення. Скляний електрод, йонселективні електроди.

 7. Електроди порівняння. Водневий електрод. Хлорсрібний електрод.

 8. Суть потенціометричного методу визначення рН розчинів і біологічних рідин.

 9. Потенціометричне титрування. Які електроди при цьому застосовуються?

 10. Криві потенціометричного титрування. Визначення точки еквівалентності графічним методом.

 11. Застосування методу потенціометрії в медицині.

 12. Зубні протези в стоматології. Проблеми гальванозу.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Схожі:

«Біогенні s-елементи.» iconТема: «Біогенні s -елементи; біологічна роль, застосування в медицині»
Для нормального протікання фізіологічних процесів потрібне нормальне насичення організму мікроелементами, при якому вміст мікроелементів...
«Біогенні s-елементи.» iconТести з дисципліни " Економічний аналіз" Варіант 4
Відносний показник динаміки та порівняння таких складних сукупностей, окремі елементи яких не можна підсумувати, який характеризує...
«Біогенні s-елементи.» iconПлан. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці....
Заробітна плата, її суть, функції, системи, елементи організації та основні напрямки вдосконалення
«Біогенні s-елементи.» iconНаціональний гірничий університет
Елементи самоорганізації наукової діяльності
«Біогенні s-елементи.» iconПлан вступ
Розділ 2: Елементи цивільно-правових відносин
«Біогенні s-елементи.» iconТектоніка ? Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання...
Розставити ці орографічні елементи Європи в порядку зростання віку тектонічних структур, на яких вони сформувались
«Біогенні s-елементи.» iconПрактичне заняття 1
Основні підходи до тлумачення поняття «технологія», ознаки технології, елементи проекту
«Біогенні s-елементи.» iconЕкзаменаційні запитання
Електричне коло. Джерело електричної енергії. Навантаження. Елементи електричного кола. Умовні позначення елементів
«Біогенні s-елементи.» icon2. Елементи структурного синтезу. Групи Ассура
Вступ до предмету ”Комплекси, машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Загальні поняття та класифікації
«Біогенні s-елементи.» iconВизначте основні складові елементи економічної безпеки підприємства
Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка