Кількість годин
Скачати 269.03 Kb.
НазваКількість годин
Сторінка1/3
Дата конвертації11.08.2013
Розмір269.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
  1   2   3


Затверджено

на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1

«05» лютого 2013 р., протокол № 16

Тематичний план практичних занять

модулю 1 сестринської практики

Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
для студентiв 3 курсу

медичних факультетів № 2 і 3 та факультету підготовки лікарів для ЗСУ

на весняно–літній семестр 2012/2013 навчального року


з/п

Тема

Кількість годин

Дати

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонаруМорально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

3

06.05–10.05.2013Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

3

13.05–17.05.2013

Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонаруОбов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6

20.05–24.05.2013Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6

27.05–31.05.2013Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6

03.06–07.06.2013Підсумковий модульний контроль

3

10.06–14.06.2013

Разом

27

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини №1, професор З.Нетяженко
Модуль 1. Основні обовязки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару.

Конкретні цілі:

 • Визначати зміст та основні засади професійної діяльності медичної сестри

 • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри приймального та загальнотерапевтичного відділення

Тема 1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс міжнародної Ради медичних сестер. Клятва Флоренс Найтінгейл. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Перелік наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують діяльність медичної сестри терапевтичного відділення.

Тема 2. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділи терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, відділення терапевтичного профілю, діагностичні відділення, клінічні лабораторії. Обов’язки медичної сестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік документації, що ведеться медичною сестрою в різних підрозділах терапевтичного стаціонару. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально–охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення.
Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару

Конкретні цілі:

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів та кабінету функціональної діагностики терапевтичного стаціонару

 • Демонструвати володіння навичками організації режиму та догляду за хворими з різними терапевтичними захворюваннями

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної етики та деонтології

Тема 3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

Заняття 1. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами.

Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

Заняття 2. Методика і техніка взяття загального аналізу крові, аналізу крові на вміст цукру, на біохімічні та бактеріологічні дослідження. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Правила заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на наявність крові та миючих засобів. Стерилізація інструментарію для багаторазового використання.
Тема 4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

Заняття 1. Основні правила підготовки хворого до проведення гастроскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.

Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляцій.

Заняття 2. Методика і техніка реєстрації електрокардіограми, фонокардіограми. Найпростіший аналіз їх основних елементів. Ознайомлення з методикою ехокардіографічного дослідження. Проведення досліджень функції зовнішнього дихання. Робота медичної сестри кабінету функціональної діагностики.

Тема 5. Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо їх забезпечення

Заняття 1. Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті. Основні види компресів. Правила накладання зігрівального, холодного, лікувального компресів. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

Заняття 2. Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, наглядання за хворими та надання першої долікарської допомоги у разі погіршення стану хворого при проведенні фізіотерапевтичних процедур (для відпрацювання практичних навичок кафедрою обирається перелік процедур з огляду на можливості клінічної бази виробничої практики).

^ Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 1

сестринської виробничої практики “Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

Тема

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Змістовий модуль 1. Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

1. Морально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2

1

2. Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

3

2

Змістовий модуль 2. Професійні дії медичної сестри по забезпеченню діагностичного та лікувального процесу у відділеннях терапевтичного стаціонару.

3. Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6

3

4. Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6

3

5. Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6

3

Підсумковий контроль засвоєння модулю

3

2

Усього годин – 40

26

14

Кредитів ECTS – 1,3

Аудиторна робота – 65 %, самостійна робота студентів – 35 %
Тематичних план практичних занять

модулю 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

з/п

Тема

Кількість годинМорально–етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні

2Організація роботи та обов’язки медичної сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

3Обов’язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

6Обов’язки медичної сестри по забезпеченню діагностич­ного процесу у терапев­тичному стаціонарі

6Особливості роботи проце­дурного кабінету терапев­тичного відділення та обов’язки медичної сестри щодо її забезпечення

6Підсумковий модульний контроль

3

Разом

26


План практичної підготовки студентів

при вивченні модулю 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

з/п

Зміст практичної підготовки

теми, при вивчен­ні якої відпра­цьо­ву­єть­ся прак­тич­на навичка

^ Кількість годин*Заповнення медичної документації терапевтичного відділення, ведення якої належить до обов’язків медичної сестри

№ 2

1Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного відділення

№ 2

0,5Виписування та облік сильнодіючих та наркотичних речовин

№ 2, 3

0,5Визначення життєво-важливих функцій організму хворого: вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу, термометрія, дослідження функції зовнішнього дихання

№ 3, 4

1Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно листа призначень

№ 3, 4

0,5Виконання підшкірних та внутрішньом’язових ін’єкцій

№ 3

1Виконання внутрішньовенних ін’єкцій та інфузій

№ 3, 4

1Розрахунок дози розчинної форми препарату для ін’єкції

№ 3

0,5Проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію

№ 3, 4, 5

1Виконання контролю якості передстерилізаційної обробки інструментарію

№ 3, 4, 5

1Забір крові на дослідження

№ 4

1Виконання клізм

№ 4

1Взяття мазків із зіва та носа, збирання харкотиння на дослідження

№ 4

1Взяття калу та сечі на різні види аналізу

№ 4

1Реєстрація електрокардіограми та попередня її обробка

№ 4

1Участь у проведенні дуоденального зондування

№ 5

1Проведення промивання шлунка

№ 5

0,5Накладання компресів

№ 5

0,5Введення ліків у вуха, ніс, очі

№ 5

0,5Застосування гірчичників, банок

№ 5

0,5Засвоєння техніки подавання зволоженого кисню

№ 5

0,5Користування інгаляторами

№ 5

0,5

Разом
17 *

* У плані наведена загальна кількість годин практичної роботи студента, як під час аудиторної, так і під час самостійної роботи
План самостійної роботи студентів

при вивченні модулю 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролюОзнайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри

1

Поточний, підсумковий модульнийПідготовка до практичних занять

5

ПоточнийСамостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

5

Поточний, підсумковий модульнийЗаповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

1

ПоточнийПідготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий

модульний
Разом

14


^ Перелік практичних навичок

для підсумкового модульного контролю

з модулю 1 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”

 1. Провести облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті.

 2. Виписати сильнодіючий або наркотичний засіб.

 3. Продемонструвати правила заповнення температурного листа.

 4. Провести дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

 5. Провести забір крові для біохімічного дослідження.

 6. Провести забір крові для гемостазіологічного дослідження.

 7. Продемонструвати методику виконання підшкірної ін’єкції.

 8. Продемонструвати методику виконання внутрішньом’язової ін’єкції.

 9. Розрахувати дозу розчинного антибіотика згідно листа призначень.

 10. Підготувати систему та ввести внутрішньовенного крапельно препарат.

 11. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцем після його застосування.

 12. Підготувати необхідні розчини та провести передстерилізаційну обробку інструментарію для багаторазового використання.

 13. Проконтролювати якість передстерилізаційної обробки інструментарію.

 14. Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва.

 15. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання очисної клізми.

 16. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання сифонної клізми.

 17. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання масляної клізми.

 18. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання гіпертонічної клізми.

 19. Провести реєстрацію ЕКГ в 12-ти відведеннях.

 20. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального компресу.

 21. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання мазьової пов’язки.

 22. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику закапування крапель в очі та закладання мазі в кон’юнктивальний мішок.

 23. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування гірчичників.

 24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування медичних банок.

 25. Продемонструвати методику подавання зволоженого кисню хворому.

 26. Продемонструвати методику користування різними типами інгаляторів.  1   2   3

Схожі:

Кількість годин iconПрограма навчальної дисципліни «право соціального забезпечення» кривий ріг -2010/2011
Загальна кількість годин : спеціалісти- год; магістри- год Тижнева кількість годин:І семестр (маг)4 год
Кількість годин iconПрограма курсу Курс: 5 Семестр: 9 Форма навчання: денна Кількість...
Він формує широкий діапазон професійних інтересів, сприяє самостійним дослідженням у різних галузях культурологічного та філософського...
Кількість годин iconВакансія: Збір огірків в полі І вкладання овочів у банки. Кількість місць
...
Кількість годин iconЗагальні методичні вказівки до виконання практичних занять
У відповідності до робочої програми з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” загальна кількість годин на вивчення дисципліни...
Кількість годин iconЗатверджую
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Кількість годин iconКількість годин
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Кількість годин iconТема Кількість годин
Внесок вітчизняних вчених у розвиток медичної мікробіології, імунології, вірусології
Кількість годин iconКількість годин
Байєса, Бернуллі, Пуассона, використовуючи локальну та інтегральну теореми Муавра-Лапласа
Кількість годин iconКількість годин, відведених на
Змістовий модуль І. Загальні основи освітньої галузі „Здоров’я І фізична культура”
Кількість годин iconБудова та принцип роботи процесора
Механізми підвищення ефективності роботи системи пам’яті”. Дані розділи програми включають велику кількість лекційного матеріалу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка